Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

“Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Ο ρόλος των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων στην έξυπνη εξειδίκευση και ανάπτυξη”


Διεθνές Συνέδριο:  Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19 Απριλίου 2019

Η Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας, το Εργαστήριο Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης και Μείζονος Ανατολής: Οικονομία-πολιτική-πολιτισμός, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, σε συνεργασία με το Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’economia του Bicocca Universita Degli Studi di Milano, διοργανώνουν στις 18-19 Απριλίου 2019, στον χώρο του Πανεπιστημίου Πειραιά Διεθνές Συνέδριο με θέμα: 
“Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και ο Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας: Ο ρόλος των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων στην Έξυπνη εξειδίκευση και Ανάπτυξη”.

Στόχος του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή κορυφαίους  ακαδημαϊκούς, ερευνητές και νέους σπουδαστές, για να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σχετικά με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην έξυπνη εξειδίκευση, ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Το συνέδριο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, η οποία παρόλο που διαθέτει ένα ανοικτό και ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα, ένα υψηλό επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό και πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που παράγουν επιστημονική έρευνα και συμμετέχουν σε διεθνή κι ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα αδυνατεί να τα αξιοποιήσει ως συντελεστές που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της χώρας. 
Η λογική της έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μία προσέγγιση για την ανάπτυξη της καινοτομίας, που θα οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, μπορεί να βρει εφαρμογή στην Ελλάδα καθώς τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται σε κάθε περιφέρεια. 
Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Οι «οικολογίες της γνώσης» απαιτούν συντονισμένες και στοχευμένες προσπάθειες, συνέργειες μεταξύ κυβερνητικών και δημόσιων φορέων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και παραγωγικών φορέων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και αξιοποίηση του ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται. 

Επιπρόσθετα, απαιτείται καλή γνώση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει τόσο ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης όσο και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας για την ανάπτυξη συνεργειών με ερευνητικά δίκτυα και την εύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων.  

Σε μια εποχή εθνικής αιμορραγίας εξαιτίας της φυγής χιλιάδων νέων επιστημόνων, γεγονός που θα οδηγήσει σε μόνιμη υστέρηση την Ελλάδα, η συζήτηση αυτή όχι μόνον είναι επίκαιρη αλλά πρέπει να εντατικοποιηθεί πέρα κι έξω από τα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα.  
  


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.