Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Πολλές αναρτήσεις του blog έχουν ασχοληθεί με το θέμα της δημιουργίας και διαχείρισης της ανταγωνιστικής ταυτότητας των πόλεων.

Βασικός στόχος της διοίκησης μιας πόλης είναι πώς μέσα στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον , θα παραχθούν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

Πώς , για παράδειγμα , θα διαχειριστούμε τη πόλη ως Τουριστικό προορισμό ;

Πώς θα οργανώσουμε το Destination Management Organisation ;

Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία του e-marketing για να αυξήσουμε την αποδοτικότητα ; Πως θα αξιοποιήσουμε τον γαστρονομικό πολιτισμό, τον οινικό πλούτο, τα αθλητικά γεγονότα για να εμπλουτίσουμε το Τουριστικό προϊόν και τις υπηρεσίες ;

Συνεχώς πρέπει να μαθαίνουμε γι' αυτό είναι σημαντική η συμβολή της βιβλιογραφίας.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε τρία βιβλία που εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας στα παραπάνω θέματα και προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά.

1.Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών, του δρ. Βασιλειάδη, εκδόσειςΣταμούλη

2.e-Marketing. Διαδικτυακό Μάρκετινγκ, της Βλαχοπούλου Μ, εκδόσεις Αφοί Τζωρτζάκη

3.Εναλλακτικές και ειδικές μορφές Τουρισμού, συλλογικός τόμος, εκδόσεις interbooks


Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών

Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών» που μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σταμούλη, ο δρ. Βασιλειάδης παρουσιάζει την επιστήμη του λεγόμενου “destination marketing management”, προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα.

Πρόκειται για μια στρατηγική προσέγγιση στη διοικητική και το μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών, με σαφή πρακτικό προσανατολισμό και πρόσφατα παραδείγματα από τη διεθνή και ελληνική τουριστική αγορά.

Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις αρχές και τα εργαλεία διοικητικής του μάρκετινγκ και τις ενδεδειγμένες στρατηγικές μάρκετινγκ σε σχέση με το προφίλ του «καταναλωτή» τουριστικών προορισμών, ενώ εξετάζει τις διαδικασίες αναπτυξιακού σχεδιασμού τουριστικών δραστηριοτήτων σε περιφερειακούς γεωγραφικούς προορισμούς και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα επενδύσεων (προγράμματα Leader, Interreg κ.ο.κ.). Δίνονται επίσης απαντήσεις για το πώς αντιμετωπίζονται στην πράξη πραγματικά επιχειρησιακά προβλήματα. Εξετάζονται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση επιχείρησης τα πλήρη δεδομένα -χαρακτηριστικά επένδυσης, οργάνωση δραστηριοτήτων, τιμολογιακή πολιτική, θέματα προβολής, χρηματοδότησης κ.ά.- και τίθενται ερωτήματα που υποβοηθούν την κατανόηση της εκάστοτε στρατηγικής.

Σ’ αυτή τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Διαδίκτυο και τις προοπτικές που παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική αγορά, στις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και στις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον των τουριστικών προορισμών (π.χ. τεχνολογικές και θεσμικές επιδράσεις σήμερα όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, τρομοκρατία, άνοδος τιμών πετρελαίου, διαδίκτυο και πληροφορική). Στο ειδικό παράρτημα περιλαμβάνονται χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο, ενδεικτικά έντυπα που αφορούν σύγχρονα έργα υποδομής και ενημέρωση για τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως προεδρικά διατάγματα για κατάταξη ενοικιαζομένων δωματίων και δικαιολογητικά λειτουργίας τους.

e-Marketing. Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
Συγγραφέας :ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΩ

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο Μάρκετινγκ και αναλύει ζητήματα όπως: -Ανάπτυξη προγράμματος και στρατηγικής Ίντερνετ Μάρκετινγκ -Ηλεκτρονική παρακολούθηση σημείων πώλησης -Χρήση έξυπνων καρτών -Online Advertising -Στρατηγική Ιογενούς Μάρκετινγκ -Customer Relationship Management -Διαχείριση Γνώσης και Εξόρυξη Δεδομένων


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Επιμέλεια :Σωτηριάδης Μάριος και Φαρσάρη Ιωάννα

Σκοπός και Στόχοι του Συλλογικού Τόμου
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται στη χώρα μας ένα έντονο ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά των αρμοδίων του τουρισμού και αναπτυξιακών εταιρειών και οργανισμών για εκπόνηση προγραμμάτων, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα με την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο πεδίο των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού (E.E.M.T.). Οι πιθανοί λόγοι και αιτίες που ερμηνεύουν αυτό το ενδιαφέρον είναι:

  • Η ωρίμανση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και το πέρασμα του στη φάση της ωρίμανσης/παρακμής από απόψεως κύκλου ζωής.
  • Τα διάφορα χρηματοδοτικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η αναγκαιότητα εμπλουτισμού της ελληνικής τουριστικής προσφοράς προκειμένου να ξεπεραστεί το ηλιοκεντρικό αναπτυξιακό μοντέλο με το τρίπτυχο "θάλασσα - ήλιος - αρχαιότητες".

Ο βασικός σκοπός του παρόντος συλλογικού τόμου είναι η διερεύνηση των βασικών ζητημάτων, διαστάσεων και κρίσιμων παραμέτρων του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, του management και του marketing των E.E.M.T., τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο.

Ειδικότεροι στόχοι του τόμου είναι:

  • Η αποσαφήνιση των όρων και εννοιών προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας. Ακόμη και σήμερα ο κάθε οργανισμός, φορέας και επιχείρηση προσδίδει διαφορετική ερμηνεία και περιεχόμενο, ανάλογα με τις αντιλήψεις του.
  • Η διερεύνηση των πιο πρόσφατων εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα.
  • Η ανάλυση εμπειριών από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο που αποτελούν παραδείγματα καλών πρακτικών και πρότυπα ενδεδειγμένων προσεγγίσεων προς αξιοποίηση, καθώς επίσης και η ανάλυση επιτυχημένων σχεδίων και δραστηριοτήτων στο πεδίο των Ε.Ε.Μ.Τ.
  • Ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, το management και το marketing των Ε.Ε.Μ.Τ.
  • Η παρουσίαση των ενδεδειγμένων μεθοδολογιών και των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών, σχεδιασμού, management και marketing τόσο από τη σκοπιά των τουριστικών επιχειρήσεων όσο και από τη σκοπιά των προορισμών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο συλλογικός τόμος αποτελεί μια πλατφόρμα διατύπωσης και σύνθεσης προβληματισμών, απόψεων και ενδεδειγμένων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών από συγγραφείς που έχουν αναπτύξει μια ακαδημαϊκή διερεύνηση ή/και εμπειρική μελέτη και εφαρμογή στο γνωστικό πεδίο των Ε.Ε.Μ.Τ.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.