Τρίτη 16 Μαρτίου 2010

Φέρνοντας το μέλλον της ψηφιακής Ευρώπης στο παρών

Το Φεβρουάριο του 2010 στη Λισσαβώνα πραγματοποιήθηκε συνέδριο του Fibre to the Home Council Europe που όπως δείχνει και ο τίτλος του θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός την Ευρυζωνικότητα μέσω δικτύων οπτικών ινών στο σπίτι του καταναλωτή.
Σας παρουσιάζουμε την ομιλία του κ. David van Keulen Προέδρου της ομάδας "Broadband" του δικτύου Eurocities ,στο οποίο συμμετέχει ο διαχειριστής του blog, με τίτλο "Φέρνοντας το μέλλον της ψηφιακής Ευρώπης στο παρών ".Την μετάφραση έκανε ο Λάζαρος Αγαπίδης.


Η ευρυζωνικότητα παίζει ένα ουσιαστικό ρόλο στην τόνωση της ανάπτυξης και της ευημερίας όπως και στην ενθάρρυνση μίας μεγαλύτερης ενσωμάτωσης των πολιτικών και των δράσεων ως διατομεακό εργαλείο ,προσφέροντας σημαντικά σε ένα βιώσιμο μέλλον. Εντός της οικονομίας της γνώσης, μία ικανή και χρονικά ανθεκτική υποδομή επικοινωνιών είναι ήδη απαραίτητη για την οικονομική αποτελεσματικότητα μιας πόλης και θα είναι ακόμα πιο σημαντική στις επόμενες δεκαετίες. Αυτό το κείμενο περιγράφει τον ρόλο που η ευρυζωνικότητα μπορεί να παίξει στην υποστήριξη των πόλεων και την προώθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και πως μπορεί αυτός ο ρόλος να παραμένει βιώσιμος, συμπεριληπτικός και παγκοσμίως ανταγωνιστικός.

Πιστεύουμε πως τα δίκτυα πρέπει να βασιστούν σε αρχές ανοιχτής πρόσβασης, να είναι απεριόριστα, επεκτάσιμα και συμμετρικά, οικονομικά προσιτά, ευρέως διαθέσιμα και να αξιοποιούν τεχνολογία οπτικών ινών.

Περιγράφοντας τον πολυδιάστατο ρόλο της ευρυζωνικότητας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας στις πόλεις μας, προσφέρουμε μία πολύ πρακτική εφαρμογή για τον ορισμό αυτό. Η ανάπτυξη και προσφορά της ευρυζωνικότητας δεν είναι πλέον ο σκοπός. Επειδή θα έχει μεγάλη επιρροή σε κάθε τομέα της ζωής της πόλης, πιστεύουμε πως θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία μακροχρόνια στρατηγική απόφαση για την δημιουργία ψηφιακών οικονομιών οι οποίες είναι ανταγωνιστικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς. Το τονίζουμε αυτό μαζί με τρεις πτυχές της βιωσιμότητας:

Περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα: Νέες ψηφιακές υποδομές πιθανότατα κρύβουν την μεγαλύτερη, αλλά λιγότερο γνωστή προοπτική για την ελαχιστοποίηση της κλιματικής αλλαγής καθώς επιτρέπουν ένα μεγάλο φάσμα πιθανών «πράσινων» αλλαγών σε πολλούς τομείς.
Οικονομική βιωσιμότητα: Η επένδυση σε υποδομές όπως αυτές των οπτικών ινών προσφέρει πλεονεκτήματα στον τομέα των θέσεων εργασίας λόγω του «φαινόμενου του δικτύου» που δημιουργείται. Επίσης, δημιουργεί ένα φαινόμενο πολλαπλασιασμού σε αύξηση θέσεων εργασίας λόγω τις νέας συμπεριφοράς των καταναλωτών και επιχειρηματιών που προκαλείται.
Κοινωνική βιωσιμότητα: Η πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα διευκολύνει την εκπαίδευση, δημιουργεί νέες συμπεριφορές διαρκείας εκμάθησης και εκπαίδευσης καθώς και αυξάνει την απασχόληση στην εποχή της πληροφορίας. Όλο και περισσότερο θα γίνει ο κύριος τρόπος πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως κοινωνικές παροχές και ιατρική περίθαλψη.Η ευρυζωνικότητα παίζει ένα ουσιαστικό ρόλο στην τόνωση της ανάπτυξης και της ευημερίας όπως και στην ενθάρρυνση μίας μεγαλύτερης ενσωμάτωσης των πολιτικών και των δράσεων ως διατομεακό εργαλείο ,προσφέροντας σημαντικά σε ένα βιώσιμο μέλλον. Εντός της οικονομίας της γνώσης, μία ικανή και χρονικά ανθεκτική υποδομή επικοινωνιών είναι ήδη απαραίτητη για την οικονομική αποτελεσματικότητα μιας πόλης και θα είναι ακόμα πιο σημαντική στις επόμενες δεκαετίες. Αυτό το κείμενο περιγράφει τον ρόλο που η ευρυζωνικότητα μπορεί να παίξει στην υποστήριξη των πόλεων και την προώθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και πως μπορεί αυτός ο ρόλος να παραμένει βιώσιμος, συμπεριληπτικός και παγκοσμίως ανταγωνιστικός.

Αρχίζουμε περιγράφοντας τον ορισμό των χρονικά ανθεκτικών δικτύων που υποστηρίζονται από τα μέλη του EUROCITIES. Αυτό είναι το σημείο έναρξης για την επιπλέον λεπτομερή επεξήγηση των προοπτικών της ευρυζωνικότητας. Πιστεύουμε πως τα δίκτυα πρέπει να βασιστούν σε αρχές ανοιχτής πρόσβασης, να είναι απεριόριστα, επεκτάσιμα και συμμετρικά, οικονομικά προσιτά, ευρέως διαθέσιμα και να αξιοποιούν τεχνολογία οπτικών ινών.

Περιγράφοντας τον πολυδιάστατο ρόλο της ευρυζωνικότητας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας στις πόλεις μας, προσφέρουμε μία πολύ πρακτική εφαρμογή για τον ορισμό αυτό. Η ανάπτυξη και προσφορά της ευρυζωνικότητας δεν είναι πλέον ο σκοπός. Επειδή θα έχει μεγάλη επιρροή σε κάθε τομέα της ζωής της πόλης, πιστεύουμε πως θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία μακροχρόνια στρατηγική απόφαση για την δημιουργία ψηφιακών οικονομιών οι οποίες είναι ανταγωνιστικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς. Το τονίζουμε αυτό μαζί με τρεις πτυχές της βιωσιμότητας:

Περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα: Νέες ψηφιακές υποδομές πιθανότατα κρύβουν την μεγαλύτερη, αλλά λιγότερο γνωστή προοπτική για την ελαχιστοποίηση της κλιματικής αλλαγής καθώς επιτρέπουν ένα μεγάλο φάσμα πιθανών «πράσινων» αλλαγών σε πολλούς τομείς.
Οικονομική βιωσιμότητα: Η επένδυση σε υποδομές όπως αυτές των οπτικών ινών προσφέρει πλεονεκτήματα στον τομέα των θέσεων εργασίας λόγω του «φαινόμενου του δικτύου» που δημιουργείται. Επίσης, δημιουργεί ένα φαινόμενο πολλαπλασιασμού σε αύξηση θέσεων εργασίας λόγω τις νέας συμπεριφοράς των καταναλωτών και επιχειρηματιών που προκαλείται.
Κοινωνική βιωσιμότητα: Η πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα διευκολύνει την εκπαίδευση, δημιουργεί νέες συμπεριφορές διαρκείας εκμάθησης και εκπαίδευσης καθώς και αυξάνει την απασχόληση στην εποχή της πληροφορίας. Όλο και περισσότερο θα γίνει ο κύριος τρόπος πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως κοινωνικές παροχές και ιατρική περίθαλψη.

Οι προοπτικές που βλέπουμε για την ευρυζωνικότητα στις πόλεις πρέπει να εξεταστούν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας, η οποία παρέχει το πλαίσιο για τις πόλεις να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη δικτύων. Διάφορες επιλογές υπάρχουν στο τρέχων πλαίσιο, ωστόσο, οι πόλεις εξακολουθούν να κατηγοριοποιούνται ως «μαύρες περιοχές», όπου ο δημόσιος τομέας δεν θα έπρεπε να επενδύσει στην ανάπτυξη δικτύων. Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν κάποια σενάρια όπου θα μπορούσε να υπάρχει συμμετοχή του δημόσιου τομέα σε ανάπτυξη δικτύου σε επίπεδο πόλης με βάση παραδειγμάτων των σημερινών δράσεων των πόλεων. Αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε περίπτωση αδυναμίας της αγοράς, η προσφορά της ευρυζωνικώτητας ως μία υπηρεσία γενικού ενδιαφέροντος, εφαρμογή ευρέων δημόσιων πολιτικών όπως κοινωνική ένταξη, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μιας περιοχής και την τόνωση της τοπικής καινοτομίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα παραδείγματα πόλεων για να περιγράψουμε τα σενάρια αυτά.

Oρισμός της χρονικά ανθεκτικής ευρυζωνικότητας

Αυτός ο ορισμός προσφέρει μία κοινή κατανόηση των χρονικά ανθεκτικών δικτύων που υποστηρίζονται από τα μέλη της EUROCITIES. Είναι το σημείο έναρξης και η βάση για την περεταίρω συζήτηση του ρόλου των ευζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας. Τα δίκτυα πρέπει να βασίζονται σε αρχές ανοιχτής πρόσβασης, να είναι απεριόριστα, επεκτάσιμα, συμμετρικά, οικονομικά προσιτά, ευρέως διαθέσιμα και να αξιοποιούν τεχνολογίες οπτικών ινών.

1.Ανοιχτή πρόσβαση: Τα δίκτυα πρέπει να προσφέρουν ισότιμες ευκαιρίες για παρόχους υπηρεσιών, ελεύθερη επιλογή για τους χρήστες και ευκαιρίες για καινοτομία. Επίσης, ένα ανοιχτό δίκτυο προσφέρει την καλύτερη εγγύηση για την εξασφάλιση της γρήγορης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών.
2. Επεκτασιμότητα: Ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να χρησιμοποιούν point-to-point (PTP) υποδομές οπτικών ινών και όχι point-to-network (PTN). Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρήστης ή τοποθεσία μπορεί να συνδεθεί με άλλο έναν χρήση ή μία τοποθεσία με μία φυσική σύνδεση οπτικών ινών. Η υποδομή ΡΤΡ είναι η πιο ασφαλή για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες κίνησης, όγκου και ταχύτητας.
3. Συμμετρικό: Τα δίκτυα θα πρέπει να έχουν συμμετρική ταχύτητα στο «ανέβασμα» καθώς και στο «κατέβασμα» πληροφοριών. Προς το παρών, αυτό είναι εφικτό μόνο μέσω υποδομής οπτικών ινών. Αυτό προσφέρει μία ευέλικτη και χρονικά ανθεκτική λύση για τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρηματιών και των πολιτών και υπερέχει κάθε άλλη σημερινή και προβλέψιμη μελλοντική λύση που βασίζετε σε άλλες τεχνολογίες.
4. Οικονομικά προσιτό: Πρόσβαση σε χρονικά ανθεκτικά ευρυζωνικά δίκτυα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτό για κάθε πολίτη και επιχείρηση. Η περίοδος απόδοσης των επενδύσεων στα ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να υπολογίζεται σε μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη επιχειρησιακά σχέδια. Μακροπρόθεσμο σχεδιασμό θα επιτρέψει επίσης για βιώσιμες επενδύσεις στις μειονεκτικές περιοχές μιας πόλης.
5. Ευρέως διαθέσιμα: Χρονικά ανθεκτικά ευρυζωνικά δίκτυα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε πολίτη και επιχείρηση σε μία πόλη. Αυτό περιλαμβάνει και περιοχές που δεν είναι οικονομικά ελκυστικές. Νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να αποφύγουν τις επιλεκτικές επενδύσεις και να προσφέρουν μία συμπεριληπτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανάπτυξης των οπτικών ινών.

Αντιμετωπίζοντας τα θέματα μιας νέας δεκαετίας – μία ολοκληρωμένη προσέγγιση προς την βιωσιμότητα
Τρία τέταρτα του πληθυσμού της Ευρώπης κατοικεί και εργάζεται σε αστικό περιβάλλον. Συνεπώς, οι πόλεις λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη της οικονομίας και προσφέρουν απαραίτητες πλατφόρμες για την μεγιστοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής ευημερίας. Προσφέρουν την κρίσιμη μάζα των χρηστών, του μεγέθους της αγοράς, τις υποδομής και της υποστήριξης πολιτικών για νέων υπηρεσιών και την ενεργοποίηση νέων ειδών συνεργασιών. Επιπλέον, λειτουργούν παραδειγματικά στην προσαρμογή νέων λύσεων και στις μεταβαλλόμενους ρυθμούς συμπεριφοράς. Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό και τον εθελοντικό τομέα, οι δήμοι κτίζουν και δυναμώνουν την τοπική ανάπτυξη της ανοιχτής καινοτομίας και των συνεργασιών έρευνας. Προσφέρουν υποστήριξη σε τοπικές και νέες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, οι πόλεις είναι τα σημεία όπου τα φαινόμενα του κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού έχουν την μεγαλύτερη επιρροή.

Διατομεακή σημασία της ευρυζωνικότητας

Η ευρυζωνικότητα έχει υποστηρίξει και ενισχύσει οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες για τα τελευταία 15 χρόνια: σχολεία, τράπεζες, κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας, νοσοκομεία, δημαρχεία, επιχειρήσεις και τα μέσα δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλέων χωρίς την ευρυζωνικότητα. Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας δεν είναι πλέον ο μόνος σκοπός: είναι κρίσιμο για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου φάσματος θεμάτων στους τομείς του πολιτισμού, οικονομική ανάπτυξη, περιβάλλον, μεταφορές, κοινωνική πολιτική και συμμετοχή πολιτών. Πιστεύουμε πως είναι καιρός να κάνουμε το επόμενο βήμα προς Fibre-to-the-home (FttH) στην Ευρώπη.

Η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της βιώσιμης οικονομικής ανάκτησης, κλιματική αλλαγή και κοινωνικής ένταξης θα ήταν αδύνατο εάν αξιοποιούσαμε παραδοσιακά συστήματα και προσεγγίσεις. Μία διατομεακή ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι αναγκαία η οποία ενθαρρύνει την συμμετοχή των ανθρώπων σε τοπικές κοινωνίες. Η επίτευξη αυτού θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη των υποδομών υψηλής ταχύτητας νέας γενιάς.
Η ενοποίηση πληροφοριών και επικοινωνιών θα είναι όλο και πιο σημαντική για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και για την λειτουργία του οικοσυστήματος κάθε πόλης στις επόμενες δεκαετίες. Η ευρυζωνικότητα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων ερωτημάτων σχετικά με την βιωσιμότητα, συστήματα μεταφορών, η γήρανση της κοινότητας, το κόστος τις ιατρικής περίθαλψης, αστική φτώχια, οικονομική ανάπτυξη, η μεταβαλλόμενη εργασιακή αγορά και η βελτίωση του επίπεδου εκπαίδευσης και παιδία.

Απ’ όλες τις τεχνολογίες ευρυζωνικότητας, μόνο οι οπτικές ίνες προσφέρουν ασυναγώνιστες ταχύτητες στο ανέβασμα και στο κατέβασμα σε ένα σχεδόν απεριόριστο αριθμό παράλληλων συνδέσεων. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η υποδομή οπτικών ινών θα καταστεί ένας από τους βασικούς μοχλούς της οικονομικής ανταγωνιστικότητας ενός τόπου και την ελκυστικότητά της για τις επιχειρήσεις, καθώς και τη συνολική ποιότητα ζωής που προσφέρει. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μειονεκτούσες περιοχές μιας πόλης, όπου οι επενδύσεις σε νέες υποδομές θα φέρει μια σημαντική αλλαγή στην οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση των κοινοτήτων.

Οι επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών θα πρέπει να στηρίζονται με ισχυρή ηγεσία από το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα και θα πρέπει να προσεγγίζονται από μία διατομεακή οπτική γωνία. Η ανάπτυξη των οπτικών ινών θα έχει μεγάλη επιρροή σε όλες τις πτυχές της ζωής μιας πόλης και θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία μακροπρόθεσμη στρατηγικά απόφαση για την δημιουργία ψηφιακών οικονομιών οι οποίες είναι ανταγωνιστικές, βιώσιμες και συμπεριληπτικές.

Περιβαλλοντολογική Βιωσιμότητα

Δύο της εκατό της κατανάλωσης ενέργειας του κόσμου οφείλεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Αυτή η κατανάλωση είναι συγκρίσιμη με τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Ταυτόχρονα έρευνες δείχνουν ότι η άμεση επιρροή των υπηρεσιών βασισμένες στην ευρυζωνικότητα όπως τηλεϊατρική, τηλεργασία και κατ’ οίκων βοήθεια, για τα πρώτα 15 χρόνια εφαρμογής μειώνουν την εκπομπή αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο το θερμοκηπίου κατά 330 κιλά ανά χρήστη ή τον αντίστοιχο των εκπομπών ενός αυτοκίνητου που ταξιδεύει για περίπου 2000 χιλιόμετρα.
Νέες ψηφιακές υποδομές ίσως κρύβουν την μεγαλύτερη, αλλά λιγότερη γνωστή προοπτική για την μείωση της κλιματικής αλλαγής καθώς προσφέρουν ένα μεγάλο φάσμα «πράσινων» αλλαγών σε πολλούς τομείς. Παραδείγματος χάρη:

Χρησιμοποιώντας τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας ως υποδομή για την ενίσχυση της μέτρησης, την διαφάνεια και την προβολή των ίχνη του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Η ανάπτυξη «έξυπνων διαδικασιών» για να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, νέες υπηρεσίες διαχείρισης και τελικών χρηστών για φορτικότητα και δημόσια συγκοινωνία ή για την υποστήριξη «πράσινων» διαδικασιών παραγωγής.
Η ελαχιστοποίηση του υλικού και τις ενέργειας των οικονομικών δραστηριοτήτων με την ταυτόχρονη διατήρηση τις ποιότητας και της ποσότητας των θέσεων εργασίας.
Ενεργοποιώντας αυτές τις καινοτομίες θα χρειαστεί συλλεχθεί ένας συνδυασμός στατικών δεδομένων, δεδομένων πραγματικού χρόνου και δεδομένων των καταναλωτών και συλλεγμένα σε κατάλληλες μορφές και να εφαρμοστούν σε ένα μοντέλο με μία ψηφιακή υποδομή υψηλής ταχύτητας. Οι οπτικές ίνες έχουν έναν εγγενές πλεονέκτημα: η χρήση ενός δικτύου με ταχύτητα 1Gb/s με ίνα χρησιμοποιεί 65% λιγότερη ενέργεια από το αντίστοιχο δίκτυο με συμβατικά καλώδια από χαλκό.

Οικονομική βιωσιμότητα

Νέα δίκτυα έχουν την δύναμη να ωθήσουν την καινοτομία και να βοηθήσουν την Ευρώπη να βρει νέους δρόμους για την έξοδο από την παρούσα οικονομική κατάσταση. Στρατηγική καινοτομία σε υποδομές ήταν η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης για τους τελευταίους 4 αιώνες, πρώτα με τα κανάλια των πλοίων, σιδηρόδρομους, τα πρώτα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τα τρένα υψηλής ταχύτητας.

Οι πόλεις πλέον ωθούν την ψηφιακή οικονομία. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις συνέχεια εφαρμόζουν καινοτόμες υπηρεσίες για τους πολίτες. Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό και τον εθελοντικό τομέα, οι δήμοι κτίζουν και δυναμώνουν την τοπική ανάπτυξη της ανοιχτής καινοτομίας και της συνεργατικής έρευνας. Επίσης, προσφέρουν υποστήριξη σε τοπικές επιχειρήσεις σε καινοτόμους τομείς όπως στις δημιουργική βιομηχανία.

Η ψηφιακές υποδομές λειτουργούν ως πλατφόρμες πάνω στις οποίες ένα πλίθος από καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες αναπτύσσονται. Πρόσφατη έρευνα της London School of Economics (LSE) δείχνει ότι μία επένδυση της τάξεως των £5 δισεκατομμυρίων σε νέες υποδομές ευρυζωνικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δημιουργούσε μέχρι και 280.000 θέσεις εργασίας. Η επένδυση σε υποδομές όπως οπτικές ίνες προσφέρουν μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στον τομέα των θέσεων εργασίας εν μέρη επειδή δημιουργεί το «φαινόμενο του δικτύου». Νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται μέσω της επένδυσης σε τομείς που δημιουργούν νέες και καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες που αξιοποιούν το ενισχυμένο και βελτιωμένο δίκτυο. Περαιτέρω αύξηση επίσης, μπορεί να είναι αποτέλεσμα της νέας συμπεριφοράς των καταναλωτών και της αγοράς που επηρεάζει. Αυτό επηρεάζει την γενική αύξηση της παραγωγικότητας και των αποδοχών και των εργασιών σε όλους τους τομείς της αγοράς. Το φαινόμενο του δικτύου σε τέτοιου είδους επενδύσεις, πέρα από την δημιουργία θέσεων εργασίας, της αυξημένης παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας μπορεί να προσφέρει και θετικά ατομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα.

Η πρόσφατη μαζική επένδυση στο Παρίσι, στο Μάντσεστερ και στο Άμστερνταμ δείχνουν ότι οι οπτικές ίνες θεωρείται ένα σημαντικό κομμάτι της γενικής επένδυσης σε τοπικές στρατηγικές για την αύξηση της οικονομίας της γνώσης, της βιομηχανίας ΤΠΕ και για την προσφορά μιας βάσεις για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Μία μελέτη για την αυτοδιοίκηση του Βερολίνου υπολόγισε ότι για να διατηρήσει την διεθνή της ανταγωνιστικότητα, θα χρειαστεί να αναβαθμίσει τα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το 2014 το αργότερο.
Η οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει την ετοιμότητα κάποιων οργανώσεων για την επένδυση στην ευρυζωνικότητα. Όμως αυτό θα είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Η επένδυση τώρα θα πρόσφερε μία τόνωση στην οικονομία και θα ωθούσε την διαδικασία της οικονομικής ανάκαμψης.

Κοινωνική βιωσιμότητα
Πολλές αστικές περιοχές αντιμετωπίζουν την πρόκληση της αύξησης της κοινωνικής ένταξης και σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουν πίσω κάποιες υποβαθμισμένες περιοχές. Σήμερα ήδη βλέπουμε ότι σε μερικές πόλης, η ανάπτυξη της κλασσικής ευρυζωνικότητας αρχίζει και μειώνεται και ο πληθυσμός αρχίζει και αξιοποιεί μόνο το κινητό τηλέφωνο για τις ανάγκες της επικοινωνίας. Αυτή η τάση είναι αρκετά φανερή σε κάποιες πόλεις του Ηνωμένου Βασίλειου όπου το εισόδημα είναι χαμηλότερο από το μέσο. Για παράδειγμα: Μπίρμινχαμ (22% αξιοποίηση της κλασικής ερυζωνικότητας), αστικές περιοχές στο Γιόρκσαϊρ και Χάμπερ (18%) Μάντσεστερ (19%) και Λίβερπουλ (21%). Νοικοκυριά σ’ αυτές τις περιοχές είναι εντελώς αποσυνδεδεμένη από το Διαδίκτυο ακόμα και μέσω ασύρματων τεχνολογιών που έτσι κι αλλιώς, δεν προσφέρουν την ίδια ποιότητα με τις ενσύρματες συνδέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση ευρυζωνικών επικοινωνιών σε αγροτικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου (60%) υπερέβη την χρήση σε αστικές περιοχές (58%) το 2008. Πολλές από αυτές τις αστικές περιοχές δεν θα είναι οικονομικά ελκυστικές για ιδιωτικές επενδύσεις σε νέες υποδομές, και να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να αποκλειστούν από κάθε νέα υπηρεσία που αναπτύσσεται στη βάση των νέων δικτύων υψηλής ταχύτητας. Δεδομένου του κεντρικού ρόλου των πληροφοριών και της ανταλλαγής γνώσεων στην κοινωνία και την οικονομία σήμερα, είναι προφανές ότι αυτό μπορεί να εισάγει ανησυχητικά σενάρια επιδείνωσης του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένδειας.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι εκεί που οι οπτικές ίνες έχουν εγκατασταθεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων, και ιδίως μέσω κοινωνικών έργων, οι χρήστες επικεντρώνονται στα οφέλη των νέων σχέσεων και των πιο ενωμένων κοινοτήτων. Αυτά επίσης βοηθάνε στην εύρεση νέας εργασίας, δημιουργία κοινωνικών δεσμών και στην προώθηση μιας πιο συμμετοχικής και διαδραστικής κοινότητας. Στη Χάγη, η εγκατάσταση των οπτικών ινών από το ίδρυμα Glaslokaal είχε σημαντικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση (ηλεκτρονική εκπαίδευση) και στις κοινωνικές επαφές. Μέχρι στιγμής, το Glaslokaal έχει συνδέσει πάνω από 300 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και πολιτιστικών ιδρυμάτων με οπτικές ίνες υψηλών ταχυτήτων.

Η πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα επίσης διευκολύνει την οικοδόμηση ικανοτήτων, νέων τρόπων δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση και αυξάνει την απασχολησιμότητα στην εποχή της πληροφορίας. Θα είναι επίσης όλο και περισσότερο ο κύριος τρόπος για την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως οι κοινωνικές παροχές και την υγειονομική περίθαλψη.

Επιπτώσεις της πολιτικής της ΕΕ

Ένας αριθμός ευρωπαϊκών πλαισίων στήριξης και αποφάσεων έχουν άμεσο αντίκτυπο στην φιλοδοξία των πόλεων για τη διευκόλυνση της ευρυζωνικής εγκατάστασης και ανάπτυξης. Το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2009, καθορίζει το ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά τις υποχρεώσεις πρόσβασης, τα δικαιώματα των χρηστών διαδικτύου και την ουδετερότητα, την εσωτερική αγορά και τους κανόνες του ανταγωνισμού. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την ευρυζωνικότητα και το σχέδιο σύστασης του προς τα κράτη μέλη εξέθεσε τις απόψεις της σχετικά με τις επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα. Τέλος, η αναθεώρηση των υποχρεώσεων καθολικής ευρωπαϊκής υπηρεσίας, που έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2010, αναμένεται να έχει αντίκτυπο στις αναπτύξεις του δικτύου και την ελάχιστη ποιότητα των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Το ανανεωμένο πακέτο τηλεπικοινωνιών παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών στην Ευρώπη. Υπάρχουν δύο κύριοι τομείς ενδιαφέροντος για τη νέα δέσμη μέτρων για τις πόλεις. Πρώτον, το πλαίσιο υποχρεώνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν ένα ρόλο στο συντονισμό και προγραμματισμό των έργων με την φυσική ανάπτυξη των οπτικών ινών. Δεύτερον, το πακέτο επιτρέπει στις εθνικούς ρυθμιστικούς οργανισμούς να έχουν μια «γεωγραφικά κατακερματισμένη» προσέγγιση για να αποφασίσει εάν η εκ των προτέρων ρύθμιση εξακολουθεί να είναι αναγκαία. Στην πραγματικότητα, αυτό θα επιτρέψει στις ΕΡΑ να γίνει διάκριση μεταξύ περιοχές που καλύπτονται επαρκώς και περιοχές όπου υπάρχει ανεπάρκεια της αγοράς. Είναι σημαντικό ότι η χρήση αυτού του μέσου δεν θα οδηγήσει σε χαμηλής ποιότητας ευριζωνικών δικτύων στις αστικές περιοχές, καθώς η κατάσταση σε μια συγκεκριμένη πόλη μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από περιοχή σε περιοχή.
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τη θέση ότι οι πόλεις δεν θα πρέπει γενικά να επενδύσουν σε δίκτυα οπτικών ινών, αλλά απλά να επιτρέπει συγκεκριμένες επενδύσεις για ομάδες-στόχους (εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την περίθαλψη). Πόλεις θεωρούνται συνήθως «μαύρες περιοχές», όπου οι ευρυζωνικές υπηρεσίες παρέχονται πάνω από τουλάχιστον δύο ανταγωνιστικές υποδομές και όπου υπάρχουν δύο η περισσότεροι ανταγωνιστικοί πάροχοι στην αγορά.
Οι πρόσφατα δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις βασίζεται κυρίως σε μια υποκείμενη διάκριση μεταξύ των αγροτικών περιοχών και των «αστικών ζωνών», και σε δύο μοντέλα με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού/υψηλό κόστος κεφαλαίου από τη μία πλευρά, και την υψηλή πυκνότητα πληθυσμού/χαμηλό κόστος κεφαλαίου για την άλλη. Πρόκειται για μια παρόμοια κατηγοριοποίηση όπως μία επένδυση για το περιβάλλον για την συμβατή ευρυζωνικότητα που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή κατά το παρελθόν. Ωστόσο, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της αγοράς και οι επενδύσεις από τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς αποδεικνύουν ότι αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητα η επικρατούσα διάκριση. Εξελίξεις στην αγορά και η συμπεριφορά των επενδύσεων δείχνουν επίσης ότι η υψηλή πυκνότητα του πληθυσμού δεν αποτελεί πλέον εγγύηση των επενδύσεων και ότι πολλές αστικές και προαστιακές περιοχές είναι οικονομικά ασύμφορες για να καλυφθούν αποκλειστικά από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αφήνουν σαφή περιθώρια για δύο ιδιαίτερες καταστάσεις στις οποίες δημόσιες επενδύσεις θα επιτραπούν στις μαύρες περιοχές. Πρώτον, σε ορισμένα κράτη μέλη, η ευρυζωνική τεχνολογία θεωρείται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος και δημόσιες επενδύσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί, εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια. Δεύτερον, όταν μια δημόσια αρχή επενδύει σε μια επιχείρηση υπό όρους και με συνθήκες που θα ήταν αποδεκτές για έναν ιδιώτη επενδυτή που ενεργεί υπό κανονικές συνθήκες οικονομίας της αγοράς, η επένδυση δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Ένας δυναμικός ρόλος για τις πόλεις

Η χάραξη πολιτικής και η συγκέντρωση των ενδιαφερόμενων μελών καθώς και η παροχή επιδοτήσεων μικρής κλίμακας είναι εργαλεία που οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την επιτάχυνση των εξελίξεων σε όλους τους τομείς. Όσον αφορά την ευρυζωνικότητα και ιδίως τα δίκτυα FttH, υπάρχουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες επιλογές που προσφέρονται για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, που εργάζονται σε ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια. Βλέπουμε 5 διαφορετικά σενάρια για τη δημόσια παρέμβαση σε επίπεδο πόλης: αυτές δείχνουν τις δυνατότητες, και στην πράξη μπορούν να αξιοποιηθούν σε συνδυασμό.

Αποτυχία της αγοράς: Είναι πολύ πιθανό ότι τα αποτελέσματα που οδηγούνται από την αγορά έχουν ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση οπτικών ινών μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς κάποιες άλλες περιοχές μπορεί να μην είναι ελκυστικές ή οικονομικά βιώσιμες. Αν οι υπάρχοντες πάροχοι τηλεπικοινωνιών δεν είναι πρόθυμοι ή σε θέση να παρέχουν επαρκείς ευρυζωνική χωρητικότητα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ότι πολύ λίγα ή ακόμα και καμία εταιρία δεν θα μπει στο παιχνίδι και ως αποτέλεσμα θα υπάρχουν πολύ υψηλές τιμές του τελικού χρήστη με περιορισμένες επιλογές στην αγορά. Η υπόθεση για κυβερνητική παρέμβαση στη συνέχεια στηρίζεται στην υπόθεση ότι αυτό αποτελεί ένα είδος αδυναμίας της αγοράς.

Λογική της βασικής υποδομής: Δημοτικά δίκτυα μπορούν επίσης να δικαιολογηθούν με βάση την υπόθεση ότι η πόλη έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες βασικής υποδομής. Ευρυζωνική πρόσβαση μπορεί να θεωρηθεί μία τέτοια βασική υποδομή. Η ανάπτυξη του δημοτικού δικτύου στην περίπτωση αυτή, διαμορφώνει συχνά την εθνική νομοθεσία η οποία ορίζει την ευρυζωνικότητα ως υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), και βασίζεται σε απόφαση της περιφερειακής/τοπικής αυτοδιοίκησης στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ως βασική υποδομή. Τέτοιες προσεγγίσεις συνήθως έχουν ως στόχο να συνδέσουν όλους τους πολίτες. Επίσης, μερικές φορές παίρνουν την μορφή ενός φυσικού μονοπωλίου ή βασίζονται στην λογική του «δημόσιου αγαθό», και οδηγήσει σε σημαντικές δευτερεύοντα πλεονεκτήματα.

Η πόλη της Στοκχόλμης επενδύει στην παθητική υποδομή οπτικών ινών από το 1994 για να παρέχει ένα συμμετρικό δίκτυο υψηλής χωρητικότητας για ισότιμους όρους πρόσβασης. Ο ανταγωνισμός στο δίκτυο είναι σκληρός με 90 εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης, ως εκ τούτου οι τιμές για τους τελικούς χρήστες είναι πολύ χαμηλές. Το δίκτυο συνδέει περίπου 260,000 νοικοκυριά και όλες τις επιχειρήσεις στην περιοχή της πόλης.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η επένδυση στο Παρίσι Hauts-de-Seine για 59 εκατ. ευρώ σε ένα δικτύου οπτικών ινών που θα καλύπτει αποδοτικές και μη αποδοτικές περιοχές, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2009.

Στόχοι της πολιτικής της κατανομής: Μπορεί να είναι αλήθεια ότι το κόστος της παροχής της υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό που οι πελάτες θα πληρώνανε γι’ αυτό. Από οικονομική άποψη, αυτό δεν θα καθιστούσε οικονομικά υγιής επένδυση. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ανεπάρκεια της αγοράς υπό την τεχνική έννοια, ωστόσο, η δημόσια παρέμβαση μπορεί να εξακολουθεί να δικαιολογείται για την επίτευξη των στόχων δημόσιας πολιτικής για θέματα κατανομής. Αυτό περιλαμβάνει τους στόχους που αφορούν την ευρύτερη δημόσια πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ισότητας και της κοινωνικής ένταξης.

Το έργο Ultraband της Νότιγχαμ θα παρέχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις επόμενης γενιάς σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε τέσσερις Επιχειρηματικά Κέντρα σε υποβαθμισμένες συνοικίες αστικών περιοχών. Η επένδυση αυτή είναι απαραίτητη για την Νότιγχαμ για να παραμείνει ανταγωνιστική. Το έργο θα επενδύσει πρώτα σε μειονεκτούσες κοινότητες για να δημιουργηθούν ελκυστικές περιοχές για να εγκατασταθούν νέες επιχειρήσεις.

Ανταγωνιστικότητα / Ευκαιριακή Λογική: Αυτό καλύπτει περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας δήμος συμμετέχει στην αγορά λόγω του σχετικά χαμηλού κόστους της επέκτασης σε προσφορά υπηρεσιών επικοινωνίας. Η εν λόγω δέσμευση μπορεί να αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και το πεδίο εφαρμογής υπό την προϋπόθεση ότι μόνο στοιχειωδών δημόσιες επενδύσεις απαιτούνται. Η παρέμβαση στοχεύει συνήθως στην αποδοτική αξιοποίηση μιας ισχυρής υποδομής από άποψη κόστους σε εσωτερικό επίπεδο, ή σε συνδυασμό με άλλους δημόσιους και ημικρατικούς οργανισμούς. Ωστόσο, το σκεπτικό για τη χρήση της δημόσιας παρέμβασης για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας μπορεί να είναι πιο αδύναμη από τις άλλες, αφού θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού, απαξίωση της τεχνολογίας, παροδικά οφέλη και παραλείποντας να αντισταθεί σε μια δημόσια δοκιμή τιμή.

Η πρωτοβουλία του Eindhoven Glasrijk να παράσχει ένα δίκτυο FttH σε κτίρια κατοικιών συνδέεται με τις φιλοδοξίες πολλών συνεταιρισμών στέγασης να αυξήσουν την αξία των κατοικιών για τους κατοίκους τους. Σαφείς ενδείξεις για την καλύτερη ζωή με την χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών ΤΕΠ έδωσε τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ένα δίκτυο που καλύπτει αυτή τη στιγμή 450 επιχειρήσεις και 100.000 σπίτια, σε συνδυασμό με την εταιρεία παροχής δικτύου.
Καινοτομική λογική: Αυτό συμβαίνει όταν οι δήμοι ενεργούν ως επιχειρηματίες Schumpeterian για την τόνωση πειραματισμού και μάθησης των τμημάτων της αγοράς με νέες υποδομές και υπηρεσίες. Εδώ τα σημαντικά ζητήματα είναι για πόσο χρονικό διάστημα οι κυβερνήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται ως επιχειρηματίες Schumpeterian, και αν ενεργούν με τον ίδιο τρόπο που ένας ιδιώτης επενδυτής θα δρούσε.

Συμπεράσματα
Για το δίκτυο EUROCITIES, τα ευρυζωνικά δίκτυα έχουν τεράστιο δυναμικό για την προώθηση της καλύτερης ενσωμάτωσης της πολιτικής και για την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της ανοικτής πρόσβασης, να έχει απεριόριστη δυνατότητα κλιμάκωσης και να είναι συμμετρική, να είναι προσιτή, ευρέως διαθέσιμη και να βασίζεται σε τεχνολογία οπτικών ινών. Η καλύτερη στρατηγική συνεργασία είναι απαραίτητη για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις του παρόντος αστικού περιβάλλοντος. Αυτό θα απαιτήσει ένα ευέλικτο και ανοιχτό ευρωπαϊκό πλαίσιο και εξελίξεις στη νομοθεσία για να δημιουργηθεί ένα αληθινά δημοσιοιδιοτική καινοτομία και να επιτύχουν μια ψηφιακή Ευρώπη επωφελής για όλους.

To δίκτυο EUROCITIES θα συνεχίσει να υποστηρίζει το ρόλο των πόλεων στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών επικοινωνιών και θα συμμετέχει ενεργά με τους ενδιαφερομένους σε μια ανοικτή συζήτηση, παράλληλα με τα θέματα που έθιξε σε αυτό το έγγραφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.