Τρίτη 8 Ιουνίου 2010

Βαρκελώνη : Στήριξη ατόμων που αναζητούν εργασία με Δράσεις Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης

Το Δίκτυο Eurocities διενήργησε Έρευνα με θέμα, την επίδραση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στις Ευρωπαϊκές Πόλεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι οι Ευρωπαϊκές πόλεις λαμβάνουν μέτρα, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Παράγοντας-Κλειδί όπως προκύπτει από την έρευνα, μεταξύ των άλλων είναι η αυξανόμενη ανεργία και οι μειωμένοι προϋπολογισμοί σε ότι αφορά τις διαχειριστικές δαπάνες για τη διοίκηση των πόλων. Επιπλέον από την έρευνα προκύπτει ότι οι διοικήσεις των πόλεων αντέδρασαν δυναμικά στις προκλήσεις και στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, εφαρμόζοντας μέτρα έτσι ώστε να μετριάσουν τις αρνητικές συνέπειες της ύφεσης.

Στο συγκεκριμένη ανάρτηση , θα εξετάσουμε τα μέτρα που έλαβε η Βαρκελώνη και συγκεκριμένα την Εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης ατόμων που αναζητούν εργασία με Δράσεις Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης.Την επιμέλεια της μετάφρασης είχε η Γιούλη Γιανναδάκη ,οικονομολόγος, εργαζόμενη στο Δήμο Ηρακλείου
Ειδικότερα το Πρόγραμμα «Κίνηση για την Απασχόληση» (“Activa’t per l’ocupació”) απευθύνεται στους πρόσφατα άνεργους. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή συμβουλευτικής, εργαλείων και πληροφόρησης για τις ευκαιρίες απασχόλησης που υπάρχουν στην αγορά εργασίας στη Βαρκελώνη.

Το εν λόγω πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού έχει διαμορφωθεί από τη Activa, την Τοπική Αναπτυξιακή Εταιρεία του Συμβουλίου της Βαρκελώνης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Απασχόλησης της Καταλονίας.

Η ομάδα στόχος (target group) του προγράμματος είναι κυρίως το νέο κύμα ανέργων, που έμειναν πρόσφατα χωρίς απασχόληση. Τα πρόγραμμα προβλέπεται να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 16,125 ανέργους σε διάρκεια ενός έτους και έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να στηρίξει μέχρι και 21,000 ανέργους αν χρειαστεί.

Η πρόσβαση των ανέργων στο πρόγραμμα γίνεται με τους εξής τρόπους:

  • 012 Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας η οποία εξυπηρετεί Άτομα που Αναζητούν Εργασία
  • www.barcelonactiva.cat To επίσημο website της Activa’s της Βαρκελώνης
  • Το Δίκτυο των Κέντρων Εργασίας της Υπηρεσίας Εργασίας της Καταλονίας
  • Το Δίκτυο Παροχών της Activa’s της Βαρκελώνης για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου και την πρόσβαση στην Ποιοτική Απασχόληση
Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει 3 διαφορετικές δράσεις:

Συνεδρίες Πληροφόρησης: Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται συνεδρίες που παρέχουν πληροφόρηση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της πόλης και τις ευκαιρίες εργασίας στη Βαρκελώνη. Αφενός οι συνεδρίες παρέχουν πρακτικές και χρήσιμες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και αφετέρου έχουν ως στόχο την κινητοποίηση, που βοηθάει στην ενεργοποίηση για εύρεση εργασίας, τη βελτίωση των ικανοτήτων και την αξιοποίηση πλεονεκτημάτων από τις υπάρχουσες ευκαιρίες. 25 συνεδρίες πληροφόρησης (διάρκειας 3 ωρών) πραγματοποιούνται την εβδομάδα.

Personal Coaching: Ανάλογα με το προφιλ των συμμετεχόντων, γίνεται εστίαση σε ένα ευρύ πεδίο εκπαιδευτικών θεμάτων στα πλαίσια του προγράμματος. Η συμβουλευτική ομάδα αποτελείται από 13 Επαγγελματίες Προπονητές σε θέματα προσανατολισμού. (Professional Orientation Coaches).

25 εστιασμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια (εξειδικευμένη κατάρτιση για την ενίσχυση της απασχόλησης), στις εξής θεματικές ενότητες:

Σεμινάρια γνώσης αγοράς, για τους αναπτυσσόμενους παραγωγικούς κλάδους και τα επαγγέλματα που παρουσιάσουν προοπτικές
Σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επαναπροσανατολισμού για άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν την καριέρα τους
Σεμινάρια σταδιοδρομίας για την εύρεση εργασίας και για εκμάθηση χρήσης εργαλείων αναζήτησης εργασίας
Σεμινάρια ανάπτυξης βασικών εργασιακών εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(ICT) που είναι απαραίτητες για την εύρεση εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/en/oportunitatsprofessionals/activat/index.jsp

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.