Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Καλλιθέα Ρόδου : Καινοτόμες κατοικίες για τη Μεσόγειο

Δήμος Καλλιθέας (Ν. Δωδεκανήσου): Καινοτόμες Κατοικίες για τη Μεσόγειο (Πρόγραμμα INTERREG-MED)

Ο Δήμος Καλλιθέας συμμετέχει σε δράσεις του έργου «Καινοτόμες Κατοικίες για τη Μεσόγειο» που θα αναπτυχθούν από κοινού με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από χώρες της Μεσογείου, όπως Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Κροατία. 
Η διάρκεια του έργου είναι τριετής, ο προϋπολογισμός του είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος !nterreg-Med . 
Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου IRH-MED πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Ρώμη την 1-2 Ιουλίου 2010. Ο Συντονιστής εταίρος  από την Περιφέρεια της Καταλονίας στη Ισπανία ACCIO (Κέντρο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στην Καταλονία) ανέλυσε στους σκοπούς και στόχους του έργου καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δόθηκε έμφαση στο ρόλο που θα διαδραματίσουν οι εταίροι από κάθε χώρα και αποφασίστηκε ο χρονικός προγραμματισμός του έργου για τους επόμενους 12 μήνες.
 
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ενός μοντέλου Καινοτόμων Κατοικιών που να ανταποκρίνονται στις κοινές περιβαλλοντικές προκλήσεις της Μεσογείου. Οι Μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζουν κοινές απειλές όπως η αλλαγή του κλίματος, η λειψυδρία και οι επιπτώσεις των μη αειφόρων κατασκευών και οικοδομών. Οι χώρες αυτές έχουν ήδη αναπτύξει εθνικές στρατηγικές για την προώθηση της αειφόρου κατοικίας, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον τομέα της βιώσιμης κατοικίας στη Μεσόγειο. Έτσι, το σχέδιο IHR-Med στοχεύει να επιτύχει φιλόδοξους στόχους, να διευκολύνει την ανάπτυξη κοινών κατευθυντήριων γραμμών και μια εναρμονισμένη προσέγγιση στη σήμανση Καινοτόμων Κατοικιών (label), να ενθαρρύνει τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον κατασκευαστικών υλικών, καθώς και να συμβάλει στην ανάπτυξη ευκαιριών για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον κλάδο.
 
Η ομάδα των εταίρων του IHR-Med αποτελείται από τους κάτωθι φορείς: ACC10- Agenda de Suport a l'Empresa Catalana, Υπουργείο Περιβάλλοντος Καταλονίας (Ισπανία), EIHP-Energy Institute Hrvoje Pozar (Κροατία), Εμπορικό Επιμελητήριο Μασσαλίας, PRIDES BDM- Batiments Durables Mediterraneens (Γαλλία), ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Πηγών, Δήμος Καλλιθέας Ρόδου (Ελλάδα), Consorzio Nazionale CasaQualita, Επαρχία Ραβέννας, και Περιφέρεια Σικελίας Planning Department (Ιταλία).
 
Πληροφορίες:
Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Καλλιθέας-Ρόδου
κα Κατερίνα Τσακμακίδου,
τηλ: 2241362659,
Ε-mail: Tsakmakidou@kalithea.gr Ιστοσελίδα: www.kalithea.gov.gr

* Από το Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υουργείου Εσωτερικών

*Ο Δήμος Καλλιθέας ανήκει επίσης στο Δίκτυο ΙΚΑΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.