Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός, 2007-2013»

Το Πρόγραμμα «Πολιτισμός, 2007-2013» επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου, ο οποίος είναι κοινός για τους Ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Το Πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:
-ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού
- ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων
-ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου

Σύμφωνα με πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις για την κάτωθι δραστηριότητα:
Σκέλος 1.3.6: Στήριξη για ευρωπαϊκά πολιτιστικά φεστιβάλ

Στόχος του σκέλους αυτού είναι να στηρίξει φεστιβάλ που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και συμβάλλουν στους γενικούς στόχους του προγράμματος (δηλαδή κινητικότητα επαγγελματιών, κυκλοφορία έργων και διαπολιτισμικός διάλογος). Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 100.000 €, το οποίο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των επιλέξιμων δαπανών. Η στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μέχρι και για τρία φεστιβάλ.
 
Προθεσμία: 15 Νοεμβρίου 2010 Πληροφορίες:
 
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας Πληροφορίες: κκ. Ειρήνη Κομνηνού, Μάρθα Μπίσυλα
Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894 E-mail: ccp.greece@culture.gr Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr/


* Από το Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υουργείου Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.