Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010

Δια-Ιδρυματικό Κέντρο Αριστείας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης για τον Τουρισμό (ΙΑΚΕΤ) στην Κρήτη

Υπεγράφη στις  7 Δεκεμβρίου, η προγραμματική σύμβαση που ως στόχο έχει τη σύνταξη πρότασης  έρευνας για την ίδρυση ενός Δια-Ιδρυματικού Κέντρου Αριστείας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης για τον Τουρισμό (ΙΑΚΕΤ) στην Κρήτη.
Πολύ σημαντικό στοιχείο για τη σύσταση του ΙΑΚΕΤ αποτέλεσε η εξαγγελία του Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λασίθι στις 30 Ιουλίου 2010, «να ιδρυθεί στην Κρήτη ένα Κέντρο Αριστείας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης που θα είναι το πρώτο στον κόσμο για τον Τουρισμό», καθώς και η πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθανάσιου Καρούντζου προς τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Τον συντονισμό της πρωτοβουλίας είχε ο κ. Νίκος Σκουλάς, πρώην Υπουργός Τουρισμού και ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ανάπτυξης.

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης εκπροσωπούμενης από τον Γενικό Γραμματέα κ. Αθανάσιο Καρούντζο, του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκπροσωπούμενου από τον κ. Εμμανουήλ Πετράκη, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης εκπροσωπούμενου από τον κ. Ευάγγελο Καπετανάκη, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο του ΔΣ του κ. Αθανάσιο Καρούντζο, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο του κ. Βασίλη Δουγαλή και του Δήμου Χερσονήσου, εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Δανελάκη. Στην επιστημονική ομάδα εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης θα συμμετάσχει και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Στη μελέτη θα αναλύονται το αντικείμενο, η λειτουργία, η βιωσιμότητα του Κέντρου καθώς και το χρονοδιάγραμμα Ίδρυσής του.

Η ίδρυση και λειτουργία στην Κρήτη του ΙΑΚΕΤ θα στοχεύει στη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας σε διεθνές επίπεδο, του οποίου στόχοι θα είναι:
- Η παροχή βασικής Εκπαίδευσης, καθώς και Δια Βίου Εκπαίδευσης σε Στελέχη της Τουριστικής Βιομηχανίας, σε θέματα πολιτικής, σχεδιασμού, ανάπτυξης και διοίκησης του Τουρισμού. Στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα, θα περιλαμβάνονται αντικείμενα πολιτισμού και πολυ-πολιτισμικότητας, οικολογίας / περιβάλλοντος / αειφορίας, σχεδιασμού, πολιτικών και ανάπτυξης, κουλτούρας και στρατηγικών ποιότητας / καινοτομίας. Στόχευση αποτελεί η εκπαίδευση να οδηγεί σε Πτυχιούχους του Κλάδου από όλα τον κόσμο ούτως ώστε να θεωρούνται ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο.
- Η έρευνα σε θέματα τουρισμού στο τοπικό, το εθνικό και το παγκόσμιο γίγνεσθαι.
- Η εκτενής εξέταση των καλών και κακών πρακτικών της τουριστικής βιομηχανίας.
- Η προώθηση της καινοτομίας στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ποιοτικών προϊόντων και στις μεθόδους προβολής τους, στη λειτουργία των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, στη διαχείριση τουριστικών προορισμών, στην αξιοποίηση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των λοιπών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, στις συνέργειες για την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων κατά τη φέρουσα ικανότητα των επιμέρους περιοχών σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων κ.ά.
- Η συμβουλευτική υποστήριξη σε Τοπικό, Εθνικό και Υπερεθνικό Επίπεδο, για την ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών, την παρακολούθηση της τουριστικής οικονομίας (monitoring) και την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης (watchdog).
- Η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω ενός Κέντρου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας (Business Tourism Center).
- Η πρόβλεψη για την ίδρυση Παρατηρητήριου στον Τουρισμό το οποίο να μελετά το Τουριστικό φαινόμενο σε Τοπικό, σε Εθνικό Επίπεδο και Διεθνές επίπεδο.
Η λειτουργία του IAKET θα έχει ως κυρίαρχο στοιχείο τη διαδραστική επικοινωνία και τη συνέργεια με φορείς του τουρισμού και της ευρύτερης οικονομίας και της κοινωνίας, συνδέοντας την εκπαίδευση με την απασχόληση. Εκπρόσωποι των φορέων του τουρισμού θα μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια εξεύρεσης πόρων μέσω ποικίλων ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων – προγραμμάτων. Επίσης, θα διερευνηθεί η εμπλοκή ιδιωτικών φορέων στη σύσταση του Ιδρύματος, ώστε να μην αποτελεί ένα ακραιφνώς κρατικό ίδρυμα.
Το ΙΑΚΕΤ στοχεύει στη συνολική προσέγγιση του τουρισμού με αποτέλεσμα την εξέταση των διεθνών και εγχώριων καλών, αλλά και κακών πρακτικών. Επίσης, στην καταγραφή του τουριστικού κλάδου και των αναγκών του στο σύνολο τους. Στόχος του είναι η σφαιρική θεώρηση της τουριστικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες επιπτώσεις σε τομείς όπως η οικονομία, κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, θα στοχεύει στο να εξετάζει τη σύνδεση των φορέων του Τουρισμού με το διεθνές περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες και τις πραγματικές ανάγκες της αγορά ώστε να αποτελέσει ένα Κέντρο Αριστείας και Δια-βίου μάθησης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Άλλωστε, η γεωπολιτική θέση της Κρήτης εξασφαλίζει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί κάτι παραπάνω από ένα απλό Ερευνητικό Κέντρο, σε τοπικό & εθνικό επίπεδο, για το γνωστικό αντικείμενο του τουρισμού καθώς βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου.
Η Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνει την υποχρέωση υποστήριξης των φορέων υλοποίησης  στη διαδικασία διεξαγωγής της επιστημονικής εργασίας με την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων που είναι διαθέσιμα στις Υπηρεσίες της.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης και το ΙΤΕ, ως «ομάδα έργου», αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υλοποιήσουν το έργο και ειδικότερα το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή.
Ο Δήμος Χερσονήσου, ως κατ’ εξοχή τουριστικός Δήμος, αναλαμβάνει την υποχρέωση της παροχής των στοιχείων εκείνων που θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση και τεκμηρίωση του έργου.
Το ΠΤΑΚ αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει το έργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.