Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

Ανοιχτές Πόλεις (Open Cities)

Η έκθεση 'Κατανοώντας τις Ανοιχτές Πόλεις' είναι το προϊόν της συνεργασίας του Βρετανικού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τοπικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασικός σκοπός του σχεδίου αυτού ήταν η ανάδειξη των σχέσεων ανάμεσα στη μετανάστευση, την ανταγωνιστικότητα των πόλεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές διεθνοποίησης και τις πολιτικές για τα μέλη των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες προβάλουν τη μετανάστευση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις πόλεις και συμβάλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών ένταξης και συνοχής.

Εν προκειμένω, η έκθεση υπογραμμίζει τα βασικά στοιχεία μιας ανοιχτής πόλης, τις πολιτικές και τις αναγκαίες στρατηγικές για την υποκίνηση της αστικής εξωστρέφειας. Η ικανότητα, άλλωστε, μιας πόλης να προσελκύει αλλοδαπές πληθυσμιακές ομάδες είναι κύριος δείκτης της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης, μια ανοιχτή πόλη διαθέτει τα εξής στοιχεία:
• ηγεσία
• συνεργασία με εταίρους
• την ικανότητα να αποδέχεται την αλλαγή και τις νέες ιδέες
• την ικανότητα να μην φοβάται το διαφορετικό
• τη βούληση να θέτει μακροπρόθεσμους στόχους
• τη βούληση να προσελκύει την την πολιτική ένταξης και συμμετοχής των αλλοδαπών πληθυσμιακών ομάδων στις δράσεις της.

Η έκθεση εξετάζει τις περιπτώσεις πέντε πόλεων για να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ανοιχτές πόλεις. Η στρατηγική 'Madrid Global', στην περίπτωση της ισπανικής πρωτεύουσας, αναδεικνύει την αξία της δημιουργίας ενός οργανισμού που αναλαμβάνει τη στρατηγική διεθνοποίησης μιας πόλης και θέτει τη διπλωματία πόλεων σε κύρια προτεραιότητά του. Στο Δουβλίνο, η δημοτική αρχή της πόλης διαμορφώνει ένα διεθνιστικό όραμα σε συνεργασία με ένα εύρος κοινωνικών φορέων, επιχειρηματικών μονάδων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κρατικών οργανισμών και της τοπικής κοινότητας. Η επίδειξη ενεργής ηγεσίας είναι το βασικό πλεονέκτημα της αρχής του Τορόντο, τόσο σε επίπεδο τοπικής αρχής, όσο και σε αυτό των ΜΚΟ και των ιδρυμάτων.


Παρόμοια, το Ώκλαντ (Νέα Ζηλανδία) προσδίδει έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες πόλεις, ενώ τέλος, το Άμστερνταμ, σχεδιάζοντας μια στρατηγική προβολής της ταυτότητας της πόλης (I Amsterdam) από κοινού με διαφημιστικά γραφεία και τοπικές επιχειρήσεις μεταδίδει έντονη εξωστρέφεια.

Πληροφορίες: http://www.eukn.org/E_library/Economy_Knowledge_Employment/Urban_Economy/Competitiveness/Competitiveness/Understanding_OPEN_Cities_Madrid_Dublin_Toronto_Auckland_Amsterdam

* Από το τεύχος Δεκεμβρίου του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.