Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Καλαμαριά: Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Μετακινούμενων (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη')


Στο πλαίσιο του έργου Mobi-Net «Ανάπτυξη διεθνούς δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών με θέμα τη Βιώσιμη Κινητικότητα στις Μεταφορές», που χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 'Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη', κατασκευάστηκε στο δήμο Καλαμαριάς ένα Κέντρο Κινητικότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών και την πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας.
Το έργο ξεκίνησε να εκτελείται το 2008 από την Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ, Ανατολική Α.Ε., με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτου Μεταφορών και τη συγχρηματοδότηση του Δήμου Καλαμαριάς και του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Το έργο Mobi-ΝΕΤ έχει δύο βασικούς στόχους:

  • Την συνεργασία φορέων με το ευρύ κοινό, με τη δημιουργία προσβάσιμων σημείων πληροφόρησης (Info Points), όπου οι πολίτες θα εκπαιδεύονται και θα ενημερώνονται για εναλλακτικούς, καινοτομικούς και μη, τρόπους μετακίνησης αντί του ιδιωτικού ΙΧ και θα ενθαρρύνονται προς αυτήν την κατεύθυνση.
  • Την επαφή των τοπικών Αρχών, με υπηρεσίες και φορείς-εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών με στόχο τη πληροφόρηση και τη συνεργασία τους. Επίσης στοχεύει στην εκπαίδευση μαθητών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας και να ενθαρρύνει την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων σε αυτά. Απώτερος στόχος είναι τελικά η επίτευξη περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των εμπλεκομένων και η ορθολογική χρήση της ενέργειας.Τα προσδοκώμενα ποιοτικά αποτελέσματα που αναμένονταν από την εφαρμογή αυτού του έργου ήταν η αλλαγή στη συμπεριφορά του κοινού και η απόκτηση συνείδησης καθώς επίσης και η αλλαγή πολιτικής από τις τοπικές αρχές και η στροφή τους προς την ορθολογική χρήση της ενέργειας στις μεταφορές.

Επιπλέον, η ενθάρρυνση επιχειρήσεων, σχολείων και βιομηχανιών για εθελοντική προσφορά στον τομέα αυτό και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου συμμετεχόντων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Τέλος, η δημιουργία Κέντρων Κινητικότητας που θα στηρίζεται σε μια δομημένη και ενημερωμένη βάση δεδομένων.

Πληροφορίες:
ΚΕΜ Δήμου Καλαμαριάς
Ιστοσελίδα: http://www.kemdkalamarias.gr

@Από το Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.