Σάββατο 16 Απριλίου 2011

Διαδικτυακή πιστοποίηση των Βιώσιμων Πόλεων

Ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο σε εθελοντική βάση και με τη συμμετοχή 60 ευρωπαϊκών πόλεων το νέο διαδικτυακό εργαλείο Πλαίσιο Αναφοράς για Βιώσιμες Πόλεις (RFSC) με το οποίο θα πιστοποιείται η συμβατότητα των δράσεων των τοπικών αρχών με τις αρχές του Χάρτη της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις.

Ο Χάρτης της Λειψίας για τις αειφόρες ευρωπαϊκές πόλεις, που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2007 από τους αρμόδιους για το περιβάλλον υπουργούς των κρατών-μελών της ΕΕ,είναι απόρροια της Πράσινης Βίβλου της ΕΚ για το αστικό περιβάλλον του 1990 και των αστικών πιλοτικών προγραμμάτων της περιόδου των διαρθρωτικών ταμείων που έληξε το 1999. Οι εν λόγω δραστηριότητες κατέληξαν στην υιοθέτηση της θεματικής στρατηγικής για το αστικό περιβάλλον το 2006 -η οποία επιτρέπει τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη επενδύσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος- και τέλος στον Χάρτη της Λειψίας. Ο Χάρτης τονίζει τη σημασία των πόλεων στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο διαδικτυακό εργαλείο φιλοδοξεί να καθοδηγήσει τις πόλεις μέσα από μια σειρά ερωτήσεων για τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διοικητικές όψεις της βιώσιμης ανάπτυξης για την αξιολόγηση του βαθμού εναρμόνισης των στρατηγικών τους με τις αρχές του Χάρτη και της αειφορίας γενικότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πλαίσιο Αναφοράς είναι μια πρωτοβουλία ομάδας εργασίας, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από κράτη-μέλη της ΕΕ, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πληροφορίες:
http://www.rfsustainablecities.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.