Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας 2011.Ο Θεσμός, η συνεισφορά του και η προτεινόμενη χρήση του στο city branding

@ Μανώλης Τζουβελέκας, Υπουργείο Οικονομικών

Ι. Ο Θεσμός και η συνεισφορά του στη Δημοκρατία
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας (Ε.Ε.Τ.Δ.) είναι η ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση, όπου τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (θεματοφύλακας της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων) οργανώνουν δημόσιες εκδηλώσεις για να αναδείξουν από κοινού με τους πολίτες, θέματα που προάγουν την δημοκρατική συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο.
Η Ε.Ε.Τ.Δ. ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2007 και έχει κινητοποιήσει και ευαισθητοποιήσει εκατομμύρια πολιτών στην ευρωπαϊκή ήπειρο.  
Η εβδομάδα που περιλαμβάνει την 15η Οκτωβρίου επιλέχθηκε προς τιμή της ψήφισης της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Περιφέρειες, Δήμοι και πόλεις μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα σε αυτή την πανευρωπαϊκή γιορτή Δημοκρατίας. Πέρυσι, περισσότερες από 100 πόλεις έλαβαν μέρος στην Ε.Ε.Τ.Δ. δημιουργώντας ένα ελπιδοφόρο κλίμα και τη δέσμευση ότι θα συνεχίσουν εντείνοντας τις προσπάθειές τους στην εμπέδωση της τοπικής δημοκρατίας. 

Το κύριο θέμα για το 2011 είναι «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε τοπικό επίπεδο». 
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας 2011, θα συμβάλει στη:
- διάδοση ενός πνεύματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
- προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και τις δομές κοινωνικής στήριξης 
- προώθηση της συμμετοχής των λιγότερο αντιπροσωπευμένων ομάδων στη δημόσια ζωή 
- ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του ρόλου των διαμεσολαβητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Η δημοσιότητα των συμμετεχόντων είναι μεγάλη τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 


Η Ελλάδα έχει κατορθώσει να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που προωθούν τον θεσμό με μεγάλη θέρμη και αποτελεσματικότητα. Κάθε χρόνο νέοι Δήμοι συμμετέχουν σε αυτό τον νέο θεσμό στέλνοντας το μήνυμα της κοινής ευρωπαϊκής πορείας και της εμπέδωσης της δημοκρατίας και των συνιστωσών της σε τοπικό επίπεδο. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τον πυρηνικό φορέα και το πρωτοκύτταρο της δημοκρατίας. Πλέον, στο νέο διοικητικό και πολιτικό πλαίσιο του Καλλικράτη, οι δήμοι και οι περιφέρεις καλούνται να υλοποιήσουν μια σειρά χωρικών και λειτουργικών αρμοδιοτήτων πρωτόγνωρων για τα ιστορικά δεδομένα. Αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους όλων μας και σε όλα τα επίπεδα. Απαιτεί οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που, δυστυχώς, ιδίως οι πρώτοι είναι πλέον ανεπαρκείς. Όμως, αυτή είναι και η ευκαιρία για αποτελεσματική διανομή των υπαρχόντων πόρων σε κοινωνικές και πολιτικές δράσεις εκτός των αναπτυξιακών. Είναι δε και μια ευκαιρία να σκεφτούμε και να αναστοχαστούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε πόρους για να μην αφήσουμε το σύστημα να περιπέσει σε κατάσταση εντροπίας. Και αυτό δεν είναι αδύνατο αν αντιληφθούμε επιτέλους, όχι μόνο τι κάνει το χρήμα (εργαλείο), αλλά και το τι είναι (η φύση του).  
       
Η Ε.Ε.Τ.Δ. αποτελεί πρόκληση για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τους πολίτες τους. Δίνει μια μοναδική ευκαιρία συμμετοχής, κινητοποίησης και όσμωσης τόσο για το τρέχον θέμα του έτους, αλλά και για άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Και βέβαια η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής! Η Εβδομάδα αποτελεί την ευκαιρία ανάδειξης των δράσεων μιας τοπικής αυτοδιοικητικής αρχής και των πολιτών που είναι ο κατεξοχήν νομιμοποιητικός φορέας τους. 

Παρά τις δυσκολίες που διέρχεται η χώρα και η τοπική αυτοδιοίκηση, το περιοριστικό δημοσιονομικό και οικονομικό πλαίσιο που επιβάλλει περικοπές σε όλες τις δράσεις, πρέπει να βρούμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε δράσεις χαμηλού ή μηδενικού κόστους, αλλά υψηλής σημασίας και ωφέλειας για τους πολίτες και να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και συστράτευσης στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν βρίσκονται πλέον μόνο στην ατζέντα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αλλά  αποτελούν βασικό συστατικό των πολιτικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΙΙ. Ε.Ε.Τ.Δ. και city branding
Εκτός από τη διάσταση της πολιτικής διαδικασίας και των μηνυμάτων που περνάνε μέσα από τις εκδηλώσεις της Ε.Ε.Τ.Δ.  υπάρχει και η διάσταση που αφορά στο country και  city branding. Οι χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι 47, ενώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 27. Το εν δυνάμει ακροατήριο των δράσεων είναι της τάξης των 500 εκατομμυρίων πολιτών. Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα, οι δήμοι και οι περιφέρειες να σχεδιάσουν μια αποτελεσματική επικοινωνιακή εκστρατεία με χαμηλό οικονομικό κόστος, -ιδίως έντασης εργασίας-. Αυτό μπορεί να γίνει κάλλιστα με χρήση εσωτερικών ανθρώπινων πόρων. Τόσο η χρήση των παραδοσιακών καναλιών επικοινωνίας, όσο και των social media, (Facebook, twitter, ιστολόγια, Google apps) δίνουν τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν την πόλη ή την περιφέρεια στις υπόλοιπες χώρες. Η δημιουργία ελληνικής και αγγλικής έκδοσης (περισσότερες γλώσσες ακόμη καλύτερα) social media πλατφόρμας από την εμπειρία μας κρίνεται απαραίτητη. Το επικοινωνιακό υλικό που παρέχεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από τον εθνικό συντονιστή (Υπουργείο Εσωτερικών) είναι ικανοποιητικό. Παράλληλα μπορεί να γίνει χρήση και livestream τεχνολογιών καθώς και τηλεδιασκέψεων. Έτσι, οι εκδηλώσεις προβάλλονται ζωντανά μέσω διαδικτύου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι μπορούν ομάδες και ομιλητές να επικοινωνούν ζωντανά με μεγάλα ακροατήρια. Αρκεί να υπάρχει το όραμα, η δέσμευση και η γνώση για την υλοποίηση των ανωτέρω. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι γονιδιακό. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ε.Ε.Τ.Δ. μπορούν να δημιουργηθούν άτυπα δίκτυα συνεργασίας, εκτός από τα τυπικά που μπορούν να ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο, μεταξύ των πόλεων και των πολιτών τους και να υπάρχουν αμοιβαία οφέλη σε πολιτικό, πολιτισμικό, εμπορικό και κοινωνικό πεδίο.    
Μια εκδήλωση μεγάλου εύρους δημοσιότητας δεν μπορεί, από τη στιγμή που υλοποιείται ή σχεδιάζεται, να λειτουργεί αποκομμένα από το συνολικό στρατηγικό και marketing σχεδιασμό για προσέλκυση επισκεπτών, επενδυτών ή στην χειρότερη περίπτωση στη δημιουργία φίλιων δικτύων.  Το συνολικό όφελος είναι μεγάλο. Αρκεί να καταστρωθεί σωστά και να υλοποιηθεί με βάση τις αρχές που ορίζει το πλαίσιο της Ε.Ε.Τ.Δ., αλλά και οι παραδεδεγμένες πρακτικές επικοινωνιακής πολιτικής. 
  
Ανακεφαλαιώνοντας: 
Ενδυνάμωση δημοκρατικών θεσμών
Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μέρος της ευρωπαϊκής δημοκρατικής παράδοσης και ως πρόκληση για το μέλλον  
Ενδυνάμωση σχέσεων αιρετών και πολιτών εντός και εκτός χώρας
Νέος ρόλος ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού 
Καλλιέργεια και γνωστοποίηση ονόματος πόλης ή περιφέρειας 
Ανάγκη χάραξης και εφαρμογής επικοινωνιακής και marketing πολιτικής
Δημιουργία και αξιοποίηση τυπικών και άτυπων δικτύων συνεργασίας
Μεγάλη δυναμική δημοσιότητας 
Μεγάλες δυνατότητες επικοινωνίας με social media 
Χαμηλό κόστος 

Προτείνουμε και προτρέπουμε τις νέες αιρετές Περιφέρειες, τους Δήμους και τις πόλεις να συμμετάσχουν στις φετινές εκδηλώσεις της ΕΕΤΔ. Η τεχνογνωσία στην Ελλάδα σχετικά με την εκδήλωση βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Χρειάζεται ενδιαφέρον και δέσμευση από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Οι πόλεις μπορούν να συμμετάσχουν, είτε ως “Πόλεις 12 αστέρων” (*), είτε ως “συμμετέχουσες”. 
Κάνετε εγγραφή

Δεν θα μπορούσα, κλείνοντας, να μην αναφερθώ στον καθοριστικό ρόλο μιας δημόσιας οργανικής μονάδας, στην διάδοση του θεσμού της Ε.Ε.Τ.Δ. στην Ελλάδα. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών και το Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς καταβάλλουν κάθε οργανωμένη δυνατή προσπάθεια για την εμπέδωση, συνέχιση και επιτυχία του θεσμού.    


(*) Ο αρθρογράφος ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και Συντονιστής της ΕΕΤΔ (2009-2010) στην “Ιεράπετρα Πόλη 12 Αστέρων”.  

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου