Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011

Τα top-level domains θα γίνουν ισχυρά εργαλεία για την προώθηση των πόλεων (2)

Συνεχίζουμε σήμερα με την δημοσίευση του δεύτερου μέρους του  κειμένου του Dirk Krischenowski * με τίτλο "Τα top-level domains θα γίνουν ισχυρά εργαλεία για την προώθηση των πόλεων" στο οποίο ο συγγραφέας εξετάζει πώς τα μελλοντικά top-level Domains (TLD) των πόλεων και των περιφερειών, όπως το dotBerlin ή το dotParis, μπορούν να γίνουν ισχυρά εργαλεία μάρκετινγκ.Διαβάστε επίσης το πρώτο μέρος του κειμένου Τα top-level domains θα γίνουν ισχυρά εργαλεία για την προώθηση των πόλεων (1)
Ανταγωνιστική ταυτοποίηση πόλεων στην εποχή της πληροφορίας
Με την αξιοποίησή τους ως εργαλείο προώθησης σε όλο τον κόσμο, τα top-level domains μπορούν να δημιουργήσουν ένα προϊόν με μία σαφή ανταγωνιστική ταυτότητα.  Η Νέα Υόρκη δείχνει πώς η ανταγωνιστικές ταυτότητες μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της ταυτότητας μιας πόλης με συνθήματα όπως «Big Apple», «I love NY» και ίσως σύντομα το .nyc.  Οι αξίες που σχετίζονται με μια πόλη μπορούν να καλύπτουν τόσο μοντέρνα όσο και παραδοσιακά στοιχεία:  τη βιωσιμότητα, την ποικιλία, την αυτοικανοποίηση, τη διαφάνεια, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες.
Στην εποχή της πληροφορίας, η πόλη είναι το περιβάλλον της λεγόμενης δημιουργικής τάξης, της οποίας η δημιουργικότητα και η καινοτομία έχουν ουσιαστική σημασία για την οικονομική ευημερία.  Σχεδιαστές, μηχανικοί, έμποροι, καλλιτέχνες - σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι με τις ιδέες αποτελούν αυτήν την κοινωνική τάξη.  Για μια πόλη όπως το Βερολίνο, η οποία έχασε μεγάλο μέρος της βιομηχανικής ισχύς μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις διαιρέσεις του Ψυχρού Πολέμου και την παγκοσμιοποίηση, η τάξη αυτή είναι κρίσιμη για την επιβίωσή της.  Οι κανόνες της δημιουργικής αυτής τάξης αλλάζουν την κοινωνία στο σύνολό της - με την ατομικότητα και την αποδοχή της διαφορετικότητας ως κανόνας και όχι η συμμόρφωση και η ομοιογένεια.

Ο ανταγωνισμός στη δημιουργική τάξη είναι παγκόσμιος.  Σύμφωνα με τον Thomas Friedmann και τον Richard Florida, ένας παλιός κανόνας δεν ισχύει πλέον: οι άνθρωποι κάποτε πήγαιναν στις πόλεις για να βρουν δουλειά, αλλά τώρα η δημιουργική τάξη πάει στις πόλεις επειδή εκεί βρίσκει πολιτιστικές προσφορές, εστιατόρια, κλαμπ, ένα κλίμα αποδοχής ή ακόμα και ποδηλατοδρόμους.  Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι πόλεις με καλά ανεπτυγμένη ανταγωνιστική ταυτότητα, όπως η Νέα Υόρκη και το Παρίσι, αυξάνονται εξαιτίας της ποικιλομορφίας τους.  Ωστόσο, μια τέτοια επιτυχία δεν είναι προγραμματισμένη, αλλά αναπτύσσεται αυθόρμητα.  Οι επιτυχημένες πόλεις έχουν μια ενδιαφέρουσα ιστορία που επέτρεψε την αλλαγή, την πρόοδο και την ποικιλομορφία.  Μια καλή σχέση μεταξύ των πολιτών και των τοπικών αυτοδιοικήσεων τους είναι επίσης χαρακτηριστικό των επιτυχημένων ανταγωνιστικών ταυτοτήτων των πόλεων.  Αυτό είναι χρήσιμο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κάθε πολίτης είναι μια κινητή διαφήμιση για την πόλη του.  Η ενεργή παρουσίαση των προσόντων της ενισχύει την ταυτότητα μιας πόλης.  Μια κατάληξη του ονόματος domain της πόλης που χρησιμοποιείται από τους πολίτες και τα θεσμικά όργανα της στην καθημερινή επικοινωνία τους μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διαδικασία αυτή.


Τα Κριτήρια και το κόστος
Το Domain Name System (DNS) αναπτύχθηκε σε διάφορα στάδια και μέχρι στιγμής περιλαμβάνει δύο κατηγορίες domain ανωτάτου επιπέδου (TLD): «Γενικά top-level domains» (gTLDs) και «top-level domains με κωδικό χώρας» (ccTLD), οι οποίες συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 3166.  Δεν υπάρχει τεχνική διαφορά μεταξύ των ccTLDs και των gTLDs.
Η ICANN διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία νέων TLD.  Ένα από τα κύρια καθήκοντα του ICANN είναι να επεκτείνει και να διαφοροποιήσει το χώρο ονομάτων domain με νέα top-level domains.  Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει δύο στάδια επεκτάσεων, το 2000 και το 2004, όπου 14 νέα top-level domains, όπως .info και .tel εγκρίθηκαν, αν και υπήρχαν αιτήσεις για περισσότερες από 200 καταλήξεις.  Το Δεκέμβριο του 2005 η ICANN αποφάσισε να εισαγάγει πρόσθετα top-level domains.  Οι αιτήσεις αναμένεται να γίνουν αποδεκτές από την αρχή του 2011.  Η πρώτη νέα TLD πόλεων το .berlin (ντοτ μπερλιν) θα πρέπει να είναι ενεργή προς το τέλος του 2011.
Τα προηγούμενα στάδια εγκρίσεων έδειξαν μια τάση για την ανάπτυξη του χώρου ονομάτων domain σε δύο κατευθύνσεις.  Από τη μία πλευρά, top-level domains με ευρύτερου χαρακτήρα (όπως το .info, .mobi, .job κτλ) και, από την άλλη πλευρά top-level domains με έναν τοπικό, γεωγραφικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα (.eu, .cat, .asia κτλ).
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μια πόλη top-level domain δεν είναι αυτονόητη.  Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν μια σειρά από τεχνικά, λειτουργικά, οικονομικά και πολιτικά κριτήρια και πρέπει να αποδείξουν ότι η πρόταση τους έχει την υποστήριξη της εν λόγω κοινότητας.  Η υποστήριξη ή τουλάχιστον μια δήλωση του ότι δεν φέρει ένσταση της αυτοδιοίκησης της πόλης, καθώς και της κυβέρνησης του σχετικού κράτους είναι υποχρεωτικά για την αίτηση.  Σε πολλές περιπτώσεις, το υψηλό κόστος της αίτησης (μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ) και το ετήσιο λειτουργικό κόστος για το top-level domain (περίπου στο ίδιο επίπεδο) σημαίνει ότι οι αιτήσεις για τις κοινότητες με πληθυσμό λιγότερο από μισό εκατομμύριο δεν είναι οικονομικά εφικτές.

Τα TLD πόλεων θα γίνουν μόδα;
Το όνομα domain παίζει σημαντικό ρόλο στην διαδικτυακή και μη επικοινωνία και στην ταυτότητας κάθε ατόμου εντός της κοινότητας στην οποία ανήκει ή στην οποία θα ήθελε να ανήκει.  Ωστόσο, η επιλογή που προσφέρεται στους 6,9 δισεκατομμύρια ανθρώπους με πάνω από 6.000 γλώσσες και κουλτούρες στο ανώτατο επίπεδο του ονόματος domain, είναι σήμερα περιορισμένη σε περίπου 250 κωδικούς χωρών όπως .de και σε περίπου 20 γενικές καταλήξεις όπως .com, .info ή .biz.  Πολλές κοινότητες δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν επαρκώς στην διευθυνσιοδότηση του Διαδικτύου και, ως αποτέλεσμα, βρίσκουν διάφορους τρόπους να το παρακάμψουν.  Στη Γερμανία, η λέξη «berlin» χρησιμοποιείται σε πάνω από 100.000 ονόματα domain (όπως το www.zoo-berlin.de), έτσι ώστε να αποδείξουν ότι ανήκουν στην κοινότητα του Βερολίνου.  Το «nyc» μπορεί να βρεθεί σε πάνω από 300.000 ονόματα domain.
Στατιστικά στοιχεία από την Κοινοπραξία Συστημάτων Διαδικτύου (ISC) αποδεικνύουν ότι μια πόλη όπως το Βερολίνο έχει περισσότερες καταχωρήσεις από ότι έχουν περισσότερες από 150 χώρες οι οποίες έχουν δικό τους top-level domain.  Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ούτε στο Βερολίνο ούτε άλλες μεγάλες πόλεις, ούτε συγκριτικά μεγάλες περιοχές ή πολιτιστικές κοινότητες, έχουν ένα δικό τους top-level domain.
Τα στατιστικά αυτά καθιστούν σαφές το γιατί μεγάλες πόλεις όπως το Τόκιο, η Νέα Υόρκη ή το Βερολίνο, αλλά και αστικές περιοχές όπως η γερμανική περιοχή του Ρουρ, η οποία έχει περισσότερους κατοίκους και οικονομική δύναμη από ό, τι πολλά κράτη, χρειάζονται το δικό τους χώρο διευθύνσεων στο Διαδίκτυο.  Τα λεγόμενα GeoTLDs, με άλλα λόγια top-level domain που χρησιμοποιούν γεωγραφικούς ή γεωπολιτικούς όρους, όπως .berlin, .florida ή .bali, μπορούν να αναπτύξουν μια μοναδική ταυτότητα στο Διαδίκτυο για τις εν λόγω πόλεις ή περιοχές, παρέχοντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για άτομα , εταιρίες και ιδρύματα.
Αυτή η ανάγκη για την τοπική διευθυνσιοδότηση έχει οδηγήσει, για παράδειγμα, το γερμανικό δήμο του Ρόσενχαϊμ να επιτύχει συμφωνία με τους διαχειριστές του top-level domain της Ρουμανίαw (.ro), να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει αυτό το top-level domain για την Διαδικτυακή παρουσία της δημόσιας διοίκησης του Ρόσενχαϊμ (www.stadt.ro - η πόλη του Ρόσενχαϊμ έχει 60.000 κατοίκους).  Παρόμοια διπλή χρήση μπορεί επίσης να επιτευχθεί με τις καταλήξεις .la (που χρησιμοποιείται για το Λος Άντζελες), .by (π.χ. ως www.bayern.by για το βαυαρικό τουριστικό συμβούλιο μάρκετινγκ) ή .sh (για το γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο Schleswig-Holstein).
Η ICANN αναμένει ότι τα top-level domains των κοινοτήτων, και ιδιαίτερα αυτά των πόλεων, των γεωγραφικών περιοχών και των πολιτισμικών και γλωσσικών ομάδων, θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές εφαρμογές.

Η dotBerlin πρωτοβουλία
Το DotBerlin (.berlin) είναι μια πρωτοβουλία των Βερολινέζων για να αποκτήσουν το δικό τους top-level domain στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των Βερολινέζων σε όλο τον κόσμο.  Ο πυρήνας της .berlin κοινότητας είναι οι άνθρωποι που ταυτίζονται με το όνομα του Βερολίνου.  Αυτό περιλαμβάνει τους πολίτες, εταιρείες και οργανισμούς στην την πρωτεύουσα της Γερμανίας και στων άλλων πόλεων και χωριών με το ίδιο όνομα, άνθρωποι που γεννήθηκαν ή εργάζονται στο Βερολίνο ή στην ευρύτερη περιοχή του.  Περιλαμβάνει επίσης τα άτομα με προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές ή άλλες σχέσεις με το Βερολίνο, καθώς και τα άτομα με το επώνυμο Βερολίνο. Η κοινοπραξία περιορισμένης ευθύνης dotBERLIN GmbH & Co KG έχει ξεκινήσει το έργο αυτό και θα διαχειριστεί το αίτημα στο ICANN για την .berlin κατάληξη εκ μέρους ολόκληρης αυτής της κοινότητας.
Η dotBERLIN ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005.  Αυτή τη στιγμή πάνω από 100 οργανώσεις και πρόσωπα που εκπροσωπούν την κοινότητα των Βερολινέζοι - για παράδειγμα, επιμελητήρια, συντεχνίες, οργανώσεις της πόλης, πάροχοι σύνδεσης στο Διαδίκτυο διαπιστευμένοι από το ICANN, τουριστικοί οργανισμοί, ενώσεις ξενοδοχείων, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολίτες συνεργάζονται με ή χορηγούν την dotBERLIN.  Η συμβουλευτική επιτροπή της dotBERLIN έχει συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο για τις δραστηριότητες έγκρισης και για τη μετέπειτα λειτουργία του top-level domain .berlin.  Η Συμβουλευτική Επιτροπή βοηθά επίσης στο να εμπεδωθεί, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, το .berlin στην συνείδηση της κοινότητας του Βερολίνου η οποία απαρτίζεται από πολιτικές, εμπορικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και ατομικές οντότητες και συμφέροντα.  Συμβουλεύει, επίσης την dotBERLIN σχετικά με την έκδοση των ονομάτων domain, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα συμφέροντα με δίκαιο και διαφανή τρόπο.  Η ετερογενής σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής επιτρέπει στην αξιοποίηση της ποικιλίας των εμπειριών, των γνώσεων και των επαφών.  
Οι τοπικές διευθύνσεις που διατίθενται με την κατάληξη .berlin είναι συνοπτικές και δημιουργούν μια ταυτότητα για τους πολίτες, τις εταιρείες και τα ιδρύματα. Όσοι παρέχουν ή αναζητούν πληροφορίες, αγαθά ή υπηρεσίες μπορούν ως αποτέλεσμα να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο domain.  Η .berlin κατάληξη ενισχύσει το αίσθημα της κοινότητας μεταξύ των Βερολινέζων, τη βελτιώνει την επικοινωνία και κάνει ευκολότερη την αλληλεπίδραση, παρέχοντας έτσι κίνητρο για την καινοτομία και την ανάπτυξη.  Τόσο για τους Βερολινέζους όσο και για τους μη Βερολινέζους, οι τόποι με το όνομα Βερολίνο γίνονται πιο ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί, ως εμπορική περιοχή και ως τόπος κατοικίας.  

Κίνδυνοι και ευκαιρίες χρησιμοποιώντας την dotBerlin ως παράδειγμα
Ευκαιρίες
Ατομικός χώρος ονόματος.  Ο περιορισμένος αριθμός των ονομάτων domain που μπορούν σήμερα να χρησιμοποιηθούν έχει οδηγήσει σε ένα μοναδικό ανταγωνισμό.  Ο αυξανόμενος αριθμός των διαφορών σχετικά με τα ονόματα domain είναι ένας δείκτης ότι τα top-level domains που υφίστανται μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για να παρέχουν στα άτομα, στις οργανώσεις και στις κοινότητες επαρκή επιλογή.  Τουλάχιστον για την κοινότητα του Βερολίνου, αυτή η ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί με to top-level domain .berlin και την θεωρητικά απεριόριστη επιλογή των νέων ονομάτων domain που σχετίζονται με αυτό.
Τα οφέλη για την προώθηση και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Σήμερα, οι πόλεις και οι περιφέρειες ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της πολιτικής, του πολιτισμού, του τουρισμού, των επενδύσεων, των εξαγωγών και του πληθυσμού.  Ένα top-level domain για το Βερολίνο δημιουργεί ρητή προσοχή.  Πρόκειται για ένα ευέλικτο μέσο επικοινωνίας και ως μέρος της υποδομής του Διαδικτύου είναι ένα συνεχής πλεονέκτημα για την προώθηση του Βερολίνου στον υπόλοιπο κόσμο.  Μέσω ιστοσελίδων όπως www.economy.berlin, www.jobs.berlin ή www.tickets.berlin, αυτό το οποίο έχει να προσφέρει το Βερολίνο γίνεται αυτονόητα προσβάσιμο για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.  Μέσα από τη χρήση πολλών ονόματα domain του τύπου .berlin, όπως στις διευθύνσεις e-mail, πραγματοποιείται δωρεάν προώθηση της πόλης.  Με αυτό τον τρόπο, ένα top-level domain μπορεί να είναι μια πραγματική «Μοναδική Πρόταση Προορισμού», κάτι το οποίο όλες οι πόλεις αναζητούν.
Εσωτερική ανταγωνιστική ταυτοποίηση στην κοινότητα.  Για το Βερολίνο και τους Βερολινέζους, το .berlin προσφέρει ένα νέο χώρο έκφρασης και ανάπτυξης και παρέχει μια ανεξάρτητη φωνή στο παγκόσμιο Διαδίκτυο.  Η εμπειρία μιας κατάληξης .berlin μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο εσωτερικής προώθησης που οδηγεί σε μια ισχυρή αίσθηση ενότητας στην κοινωνία, σε μια σαφή αίσθηση της ταυτότητας και στην μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση εντός της κοινότητας του Βερολίνου.  Μπορεί να είναι μία ανεξάρτητη ανταγωνιστική ταυτότητα η οποία στηρίζεται και από τους πολίτες επειδή όλοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητα τους και θα το βλέπουν και σε διαφημίσεις.
Οικονομικό δυναμικό.  Με το .berlin, νέες ανταγωνιστικές ευκαιρίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα δημιουργηθούν για την τοπική οικονομία του Διαδικτύου, ιδίως μέσω νέων πυλών για επιχειρήσεις που σχετίζονται με την κοινότητα και σε περιοχές που προηγουμένως συνδέονται με μια γενική ή κρατική κατάληξη ονόματος domain.  To www.hotel.berlin θα έχει έτσι μια καλή ευκαιρία να αποσπάσει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς από το www.hotel.de ή το www.hotel.com.  Ο νέος χώρος ονόματος domain θα οδηγήσει σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας εντός της κοινότητας που περιλαμβάνει υπηρεσίες καταχώρησης, τεχνικές υποδομές, υπηρεσίες web, σχεδιασμό και διαφήμιση.
Αυτονόητη χρήση και σημασιολογική κατανόηση.  Τα TLD πόλεων προσφέρουν την ευκαιρία να διαμορφωθεί το top-level domain με τον πολίτη ως σημείο αναφοράς.  Μέσω αυτής της ευκαιρίας της αποκέντρωσης των domain για να εξυπηρετηθούν τα δημόσια και κοινωνικά συμφέροντα, πολλές κοινές εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πιο κατανοητό τρόπο και να έχουν μια εννοιολογική σημασία για τον χρήστη.  Αυτό περιλαμβάνει όρους για ορισμένους τομείς, όπως το www.cinema.berlin ή όρους από τον δημόσιο τομέα, όπως www.taxoffice.berlin.  Ιδιαίτερα για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (την ηλεκτρονική διακυβέρνηση), μια αποτελεσματική υποδομή ονοματοδοσίας μπορεί να καθοριστεί με την οποία τα άτομα και οι εταιρείες μπορούν ευκολότερα να αποκτήσουν πρόσβαση σε διοικητικούς πόρους, και με την οποία το τοπικό, περιφερικό και διεθνές κοινό μπορεί ευκολότερα να βρει τις υπηρεσίες που ψάχνει.
Ευκαιρία για όλους να συμμετάσχουν.  Δικτυακές πύλες των πόλεων όπως το Berlin.de είναι μονές διευθύνσεις για την πόλη και τους θεσμούς της στο Διαδίκτυο.  Οι εταιρείες, οργανισμοί και ιδιώτες δεν μπορούν να επηρεάσουν ενεργά αυτή τη διεύθυνση της πόλης για νομικούς και κανονιστικούς λόγους.  Στο μέλλον, τα top-level domains των πόλεων, όπως το .berlin και τα πολυάριθμα ονόματα domain που προκύπτουν από αυτό θα αποτελέσουν μια ταυτότητα για κάθε κάτοικο, καθώς και για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του.  Τα ονόματα domain με κατάληξη .berlin  θα φτάσουν το σύνολο της κοινότητας, μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα μέλη της.  Τα TLD πόλεων μπορούν να ανοίξουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους να συμμετέχουν στην αστική κοινότητα και να συμμετέχουν στην κοινωνική δικτύωση.
Ποιότητα κατά την αναζήτηση.  Ένα καλά δομημένο TLD πόλης μπορεί να κάνει την ευκολότερη πλοήγηση μια πραγματικότητα.  Για παράδειγμα, κάθε ιδιοκτήτης ονόματος domain μπορεί να έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί το όνομα domain του σε οριζόντιες και κάθετες κατηγορίες στην δικτυακή πύλη Berlin.de και έτσι να δικτυωθεί με άλλους ιδιοκτήτες ονομάτων domain.

Κίνδυνοι
Ο θάνατος της δικτυακής πύλης της πόλης;  Το top-level domain .berlin δεν είναι μια δικτυακή πύλη της πόλης.  Παρ 'όλα αυτά, επικριτές έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους ότι ένα top-level domain του τύπου .berlin θα κάνει την πόλη δικτυακή πύλη Berlin.de περιττή.  Ωστόσο, το αντίθετο ισχύει.  Η διεύθυνση Berlin.de θα παραμείνει η πρώτη διεύθυνση για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πόλης.  Όσο για το top-level domain .berlin, λογικές υποδομές για τους κατοίκους θα δημιουργηθούν που θα συμπληρώνουν το Berlin.de, διευκολύνοντας την πρόσβαση μέσω αυτονόητων ονομάτων domain, όπως www.courts.berlin.  Εκτός από αυτό, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία μέσω της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ των Berlin.de και .berlin για την Berlin.de να διευρύνει τη βάση της και να επεκτείνει περαιτέρω την ηγετική της θέση ως μητροπολιτική δικτυακή πύλη στους περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κύκλους.  Για το Berlin.de, το .berlin αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να τοποθετηθεί στο χώρο των καινοτόμων τάσεων στα TLD πόλεων με την ύπαρξη της ως πρωτοποριακή πόλη σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να θέτει νέα πρότυπα.
Θέτεται σε κίνδυνο η σταθερότητα του Διαδικτύου;   Σε μια μελέτη με τίτλο «Πινακίδες στον Εικονικό Χώρο» από το 2005, το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε διεξάγει μία έρευνα σχετικά με τον μέγιστο αριθμό των top-level domain ονόματα που θα μπορούσαν να εγκριθούν χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.  Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εισαγωγή δεκάδων καταλήξεων ανά έτος δεν θα προκαλέσει κανένα τεχνικό πρόβλημα.  Σε συνέντευξή του στο CNET, ο τότε πρόεδρος της ICANN, ο Vint Cerf μίλησε για 10.000 πιθανά top-level domains.  Ένα πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ICANN, ο Δρ Hagen Hultzsch, δήλωσε στα μέλη του γερμανικού κοινοβουλίου (στο Bundestag), σε εκπροσώπους της κυβέρνησης και σε εκπροσώπους της ΕΕ σε μια κοινοβουλευτική εκδήλωση τον Φεβρουάριο του 2007 στο Βερολίνο, ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα εάν το ICANN έγκρινε 10.000 top-level domains.  Το Domain Name System (DNS) σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 180 εκατομμύρια ονόματα domain δεύτερου επιπέδου τα οποία βρίσκονται κάτω από περίπου 270 top-level domains.  Θεωρητικά, τόσα top-level domains μπορούν να διαχειριστούν όσα και second-level domains.  Παρεμπιπτόντως, τα top-level domains μπορούν να έχουν μήκος μέχρι 63 χαρακτήρες, έτσι το όνομα .oberammergau δεν θα παρουσίαζε κανένα πρόβλημα.
Θα μπερδευτούν οι χρήστες το Διαδικτύου;   Συνεχώς ισχυρίζεται ότι τα νέα top-level domains θα προκαλέσουν σύγχυση στους χρήστες του Διαδικτύου.  Αντιπροσωπευτικές μελέτες στην Γερμανία το 2007 διερεύνησαν αυτό το θέμα για πρώτη φορά και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι (ιδίως για περιγραφικά top-level domains, όπως .info, .jobs ή .museum) χρήστες του διαδικτύου θα έχουν μια σημασιολογική κατανόηση.  Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του Διαδικτύου δήλωσαν ότι η περιφερειακά top-level domains θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατανομή των δημοσίων υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των άλλων πόρων της πόλης πολύ καλύτερα από ό, τι σήμερα.  Για το .berlin, η πλειοψηφία των περίπου 8.000 ερωτηθέντων θεώρησαν ότι ιστοσελίδες του Διαδικτύου στο πλαίσιο του .berlin θα είναι εμπορικές ή ιδιωτικές σελίδες που σχετίζονται με την Βερολίνο.  Το ερώτημα για την σύγχυση μπορεί έτσι σαφώς να απαντηθούν με ένα «Όχι».  Η σύγχυση του χρήστη από την κατάχρηση επίσημων όρων όπως www.police.berlin ή www.courts.berlin μπορεί να αποφευχθεί από την αρχή επιφυλάσσοντας, και προστατεύοντας έτσι, αυτά τα ονόματα για τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
Μπορεί η πόλη του Βερολίνου ασκήσει κάποια επιρροή;  Ο χώρος ονομάτων που δημιουργείται με το .berlin έχει υψηλότερο επίπεδο σημασίας, όσον αφορά την κυριαρχία, ως μια διαρκή και βιώσιμη υποδομή του Διαδικτύου για την τοπική αρχή της πόλης του Βερολίνου, την οικονομίας της πόλης και τους κάτοικους του Βερολίνου, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα πολύπλευρα συμφέροντα του Βερολίνου, παρά τις απαιτούμενες από το νόμο ιδιωτική εμπορική λειτουργία, η συνεργασία είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία ανάθεσης των ονομάτων domain .berlin γίνεται με διαφάνεια, , χωρίς διακρίσεις και σύμφωνα με την αγορά.  Αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του Βερολίνου και των θεσμών της, την οικονομία και τον τουρισμό, με το σκεπτικό ότι τα κατάλληλα ονόματα domain θα δεσμευτούν αποκλειστικά για χρήση υπέρ αυτών των συμφερόντων.  Θα πρέπει επίσης, ως προληπτικό μέτρο, να μην καταχωρούνται ελεύθερα ονόματα domain που είναι κατάλληλα για χρήση με ρατσιστικό περιεχόμενο ή με περιεχόμενο που ενδέχεται να διαφθείρουν τους νέους ή να υποκινήσουν το μίσος.  Δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί εντελώς η κατάχρηση.  Ωστόσο, η εικόνα του νομού και της πόλης δεν αναμένεται θα διαφημιστεί από αυτό, καθώς οι χρήστες του Διαδικτύου δεν θεωρούν ότι αυτό διαχειρίζεται από το κράτος ή από την τοπική αρχή .
Το .berlin θα διαλύσει την ιεραρχία του Διαδικτύου;  Η μόνη ιεραρχία που υφίσταται είναι στον κεντρικό υπολογιστή του ICANN, όπου υπάρχουν περίπου 270 top-level domains που έχουν εγγραφεί και όλα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο της ιεραρχίας.  Δεν υπάρχει πραγματική ιεραρχία στην ονοματολογία του ίδιου του domain, π.χ., όπως το http://john.henry.smith.de.  Η κατάληξη .de είναι το υψηλότερο επίπεδο, το «smith» είναι το δεύτερο επίπεδο και ούτω καθεξής.  Ειδικότερα, τα νέα ονόματα domain των οποίων οι καταλήξεις έχουν κάποια σημασία για τον χρήστη (όπως, για παράδειγμα, το www.louvre.paris) παρέχουν αυτονόητο και σημασιολογικό προσανατολισμό.  Το Διαδίκτυο με κανέναν τρόπο δεν διαλύεται.
Πρέπει να καταχωρηθεί όνομα domain στο .berlin ως επιχείρηση;  Το αν κάποιος επιθυμεί να καταχωρήσει ένα όνομα domain στο .berlin για τον οργανισμό του θα εξαρτηθεί από το εάν θελήσει να συνδέσει την οργάνωση αυτή και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της με το Βερολίνο.  Το www.bmw.berlin σίγουρα είναι λογικό, όμως, το www.louvre.berlin πιθανώς να μην είναι.  Για να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των οργανώσεων στο χώρο του .berlin, θα υπάρξει μια φάση προτεραιότητας της καταχώρισης για τους ιδιοκτήτες των εμπορικών σημάτων.
Μόνο το Βερολίνο θέλει ένα top-level domain;  Όπως η Καταλονία έχει θέσει κάποιες τάσεις για τα top-level domains για τις πολιτιστικές και γλωσσικές κοινότητες με την .cat κατάληξη, το .berlin είναι πρωτοποριακό για τα TLD πόλεων και είναι, με άλλες πρωτοβουλίες, όπως το .nyc (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) ή το .paris, μία από τις κινητήριες δυνάμεις για τη νέα αυτή κατηγορία των top-level domains.

Πρόσθετες σκέψεις
Ακόμα και στην εποχή του Web 2.0, της μαζικής συνεργασίας και της στρατηγικής της μακριάς ουράς, αρκετά θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας μας παραμένουν και μπορούν ακόμη και να ανθίσουν εκ νέου μέσω των νέων αυτών εργαλείων.  Η προσπάθεια για την δημιουργία ενός τέτοιου χώρου ονομάτων αποτελεί ένα εξαίρετο παράδειγμα για το πώς η βασική δύναμη των κοινοτήτων μπορεί να αναπτυχθεί στο Διαδίκτυο. Για τις κοινότητες της πόλης, τα top-level domains τους είναι πολύτιμα βοηθήματα για την ανταγωνιστική ταυτότητά τους εντός της κοινωνίας καθώς και για την προώθηση της πόλης σε όλο τον κόσμο.
Από το 2011 θα εισάγονται τακτικά νέα top-level domains.  Στην επικοινωνία μας θα πρέπει να μάθουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε, όπως ήδη κάνουμε με τις νέες ιστοσελίδες, νέες μάρκες αυτοκινήτων ή γιαουρτιών, αλλά με αυτή τη μικρή διαφορά:  Τα top-level domains έχουν σχεδιαστεί για την αιωνιότητα.
Τώρα φαίνεται να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προσπάθεια για τους προσωποποιημένους χώρους ονομάτων domain για τις κοινότητες των πόλεων θα πετύχει. Οι ευκαιρίες που προσφέρουν υπερτερούν σαφώς τους κινδύνους και τις ανησυχίες που προκαλούν.  Το εάν και σε ποιο βαθμό τα νέα TLD πόλεων μπορούν να δημιουργήσουν βιώσιμη προστιθέμενη αξία για τις κοινότητες της πόλης και για τους χρήστες του Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο θα αποκαλυφθεί όταν τα πρώτα υποψήφια ονόματα ενεργοποιηθούν στο Διαδίκτυο.

@Την επιμέλεια της μετάφρασης είχε ο Λάζαρος Αγαπίδης

*Σχετικά με τον συγγραφέα
Ο Dirk Krischenowski γεννήθηκε το 1965 και είναι βιοχημικός και οικονομολόγος με βάση στο Βερολίνο.  Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε θέσεις μάρκετινγκ σε εταιρείες βιολογικών επιστημών και στη συνέχεια ανάπτυξε και εφάρμοσε επιχειρηματικά μοντέλα για τις ευρωπαϊκές διαδικτυακές πύλες υγείας των Bertelsmann και Netdoctor.  Από το 1999 ο Dirk Krischenowski ήταν ομιλητής σε διεθνή συνέδρια και συγγραφέας άρθρων και μελετών σχετικά με το μάρκετινγκ του Διαδικτύου. Είναι προσκεκλημένος ομιλητής στο Ινστιτούτο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου) και υπήρξε μέλος του γνωμοδοτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «e-Business W@tch».
Από το 2000 και μετά, ο Dirk και η ομάδα του αναπτύξανε την ιδέα των top-level domain πόλεων (TLD πόλεων) ως μία μοναδική ταυτότητα και ένα εργαλείο προώθησης για τις πόλεις στο Διαδίκτυο σε επιχείρηση με την ίδρυση του dotBERLIN GmbH & Co KG (www.dotberlin.de) το 2005.  Κατά τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιεύσει διάφορα έγγραφα σχετικά με το πώς τα top-level domains μπορούν να συμβάλλουν στην ανταγωνιστική ταυτοποίηση των πόλεων.  Υπήρξε ομιλητής σε πολυάριθμα συνέδρια των Ηνωμένων Εθνών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ICANN.  Κατά τα τελευταία χρόνια το dotBERLIN έχει ενθαρρύνει πόλεις σε όλο τον κόσμο να θέσουν ως στόχο το δικό τους top-level domain.

Το 2009 ο Dirk ίδρυσε την Ομάδα Συμφερόντων των TLD Πόλεων (www.dotcities.org) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες TLD πόλεων του Παρισιού, της Βαρκελώνης, της Νέας Υόρκης και του Αμβούργου, η οποία στοχεύει να γίνει εγγεγραμμένη ομάδα συμφερόντων σε διεθνή φόρουμ και οργανισμούς πόλεων όπως το Metropolis, το UCLG και το ICANN.  Πρόσφατα παρόμοιες πρωτοβουλίες από τη Ρώμη, τη Κολωνία, το Λονδίνο, το Τόκιο και τη Σεούλ εντάχθηκαν στην ομάδα αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.