Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

Τα 6 Megatrends στον τουρισμό και οι προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό μέσα στην οικονομική κρίση.

@Ανδρέας Στεφανής.
Διευθύνων Σύμβούλος της εταιρείας Stefanis Marketing Consulting GmbH.
 
Ο ελληνικός τουρισμός δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει στις αντίξοες συνθήκες κρίσης θεμελιώδη υπαρκτά προβλήματα επιβίωσής του, αλλά και να αντιδράσει έγκαιρα στις τουριστικές εξελίξεις και τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Πότσνταμ, 7 Νοεμβρίου 2011 – Με αφορμή την δημοσίευση ενός άρθρου με θέμα τις μελλοντικές «μεγάλες τάσεις» στο έγκυρο περιοδικό της γερμανόφωνης τουριστικής βιομηχανίας FVW με Νρ. 22/11, παραθέτουμε τις 6 σημαντικότερες τάσεις, που όχι μόνο έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν καθοριστικά και ουσιαστικά την τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία, αλλά και ήδη έχουν υιοθετηθεί από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς πρακτορειακούς οργανισμούς (tour operators). Οι τάσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν από τους ελληνικούς τουριστικούς φορείς (ΣΕΤΕ, κλπ.) και τους μελλοντικούς αξιωματούχους των Αρμοδίων Υπουργείων ειδικότερα όσον αφορά τον σχεδιασμό ενός βιώσιμου master plan για την τουριστική στρατηγική και ανάπτυξη, με σκοπό την  επανατοποθέτηση των ελληνικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στην τουριστική παγκόσμια σκακιέρα.

Ο όρος «Megatrends» χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικάνο ερευνητή John Naisbitt για όλες τις κοινωνικές αναζυμώσεις και προσαρμογές, οι οποίες έχουν διάρκεια δεκαετιών και εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο.

1. Παγκόσμια Αυθεντικότητα
Με την ραγδαία αύξηση της κινητικότητας του καταναλωτικού κοινού, καθώς επίσης και της   διείσδυσης της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητα, οι προορισμοί καλούνται να πετύχουν το σπαγκάτο μεταξύ της τοπικής αυθεντικότητας και της παγκόσμιας ακτινοβολίας και αναγνωρισιμότητας. Παρόλο που ξενοδοχεία και «Εμπορικά Κέντρα (Shopping Malls)» στους περισσότερους προορισμούς είναι σχεδόν τα ίδια, οι περισσότεροι προορισμοί ανά την υφήλιο συνηδειτοποιούν και δρομολογούν στοχευμένα έναν ανασχεδιασμό των στοιχείων που τους κάνουν ελκυστικούς και τους διαφοροποιούν από άλλους, βάσει της πολιτιστικής τους ταυτότητας και των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.

2. Οικοτουριστική και περιβαλλοντολογική συνειδητοποίηση
Όλο και περισσότεροι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, την οικολογική ισορροπία και τη φύση, και ενδιαφέρονται σε μεγάλο βάθμο για τα πολιτισμικά στοιχεία των περιοχών που επισκέπτονται και φυσικά, προτιμούν την υγιεινή διατροφή. Έτσι ολοένα αναζητούν τουριστικούς προορισμούς, όπου θα περάσουν τις διακοπές τους οικοτουριστικά (eco tourism). Μικροί διοργανωτές ταξιδίων έχουν ήδη ξεκινήσει να προσφέρουν πακέτα διακοπών σε περιοχές και καταλύματα, που πληρούν οικολογικές προδιαγραφές. Η TUI ήδη προσφέρει από το καλοκαίρι 2012 ξενοδοχεία με οικολογικό χαρακτήρα (eco Hotels) στην Τουρκία και Ιταλία. Στην Γερμανία λειτουργεί το «Futouris» ( http://www.futouris.org/), ένα lobby με σκοπό να προωθήσει και υποστηρίξει τις αρχές εναλλακτικού και πράσινου τουρισμού στην τουριστική βιομηχανία.

3. Υγεία και Ευεξία
Η προσφορά ταξιδίων ευεξίας (wellness) αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι περισσότεροι διοργανωτές ταξιδίων έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνουν επιπλέον και πακέτα διακοπών με στόχο τον «Ιατρικό, Ιαματικό και Θεραπευτικό Τουρισμό» (Medical & Spa Wellness) σε συνδυασμό με παροχές και υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης, λαβάνοντας υπόψιν την ψυχή και το σώμα. Ο ελληνικός τουρισμός θα πρέπει να εκμεταλλευθεί άμεσα τις υπάρχουσες ιαματικές πηγές σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, έτσι ώστε διαμορφώνοντας το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, να προσελκύσει επενδυτές και ειδικούς τεχνοκράτες διαμόρφωσης εξειδικευμένων προϊόντων ιατρικού, ιαματικού και θεραπευτικού τουρισμού. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες.

4. Γενιά „Best Ager“
Η γενιά των 60-άρηδων ανήκει στους βασικούς πυλώνες αύξησης στην τουριστική βιομηχανία. Με βάση δημογραφικές αναλύσεις του Γερμανού ερευνητή της Rewe κ. Βέρνερ Ζούλμπεργκ, το 1/3 των τουριστών είναι πάνω από 60 ετών. Ο κ. Ζούλμπεργκ δηλώνει ότι «Ησυχία, χαλάρωση και ξεκούραση δεν είναι πιά τα μόνα χαρακτηριστικά που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην απόφαση επιλογής του προορισμού και του καταλύματος», πολύ περισσότερο μετράει «με ποιές άλλες επιπρόσθετες υπηρεσίες και εμπειρίες διαμορφώνονται τα πακέτα διακοπών, ώστε να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον ψυχαγωγίας και κοινωνικότητας».

5. Συνδυασμός επαγγελματικών ταξιδιών και διακοπών (Multi-Τrips)
Το γεγονός ότι πολλά επαγγελματικά ταξίδια συνδυάζονται και με προσωπικές διακοπές δεν είναι νέο. Λόγω των περιορισμένων χρονοδιαγραμμάτων στους περισότερους απασχολούμενους, η τάση για συνδυασμένες διακοπές με την οικογένεια αυξάνεται. Απαραίτητη προϋπόθεση γι΄αυτό, είναι η ύπαρξη ψηφιακής / ιντερνετικής σύνδεσης, ώστε να είναι σε θέση κανείς να ψάξει και να βρεί τον προορισμό ή το κατάλυμα ή τις δραστηριότητες που επιθυμεί να απολαύσει κατά την διάρκεια διακοπών του, γρήγορα και με ευελιξία.

6. Νέα ερεθίσματα για ταξίδια
Εξωτικοί προορισμοί και ιδιαίτερα άγνωστες περιοχές σε μακρινότερα σημεία της γής, παραμένουν στις πρώτες προτιμήσεις ιδιαίτερα νέων ταξιδιωτών, οι οποίοι όμως δεν ταξιδέυουν πιά με το σακίδιο, αλλά αναζητούν ιδιαίτερα καταλύματα, με αναβαθμισμένες ή διαφοροποιημένες παροχές και υπηρεσίες.

Συνοπτικά συμπεράσματα:
Είναι επιτακτική ανάγκη για την ελληνική τουριστική βιομηχανία να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των θέσεων του ΣΕΤΕ (σύσταση του φορέα marketing, μεταβολές στο οργανωτικό και διοικητικό σχήμα, προβολή της χώρας, τα εργασιακά, ο αναπτυξιακός νόμος, το νέο φορολογικό και άλλα πολλά), προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κρίση και να ξεπεράσει τα δομικά προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα για τον Ιαματικό και Ιατρικό τουρισμό επιβάλλεται μία ενιαία νομοθετική πρόταση, λαμβάνοντας υπόψιν Δημογραφικές εξελίξεις στην Ευρώπη, καθώς επίσης και τις καθετοποιημένες τάσεις ζήτησης στις δυνητικές αγορές. Άμεση ανάλυση των πελατειακών αγορών βάσει της μεθοδολογίας των Sinus-Milieus® ανά γεωγραφική αγορά προέλευσης.

Λεξικό ορολογίας
Τα METATRENDS περιγράφουν τις σταθερές εξέλιξης στην φύση, οι οποίες δεν διαμορφώνονται από κύκλους ζωής. Τα MEGATRENDS διαρκούν κατά κανόνα περισσότερες δεκαετίες και επηρεάζουν ως επί το πλείστον όλους τους τομείς δραστηριοτήτων όπως είναι η Πολιτική, η Οικονομία, η Τεχνολογία και ο Πολιτισμός. Μερικές από τις «Μέγα-τάσεις» είναι η παγκοσμιοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, η υγεία κλπ. 
Οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ είναι ώς επί το πλείστον μεσοπρόθεσμα χρονικά φαινόμενα, τα οποία επηρεάζονται και διαμορφώνονται από τις εκάστοτε κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές στο κοινωνικό σύνολο.
Οι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ είναι ώς επί το πλείστον επιφανειακές μορφές τάσεις, οι οποίες δημιουργούνται παροδικά ή για ένα μικρότερο χρονικό διάστημα. (Πηγή: http://www.zukunftsinstitut.de/ )

Ποιοί είμαστε:

Η γερμανική συμβουλευτική Stefanis Marketing Consulting GmbH, με έδρα το Πότσνταμ Γερμανίας, προσφέρει από το 2000 εξειδικευμένες υπηρεσίες ολοκληρωμένου ξενοδοχειακού και τουριστικού μάρκετινγκ στην Γερμανία και από το 2007 στην Ελλάδα. Η εταιρεία προωθεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά καταλύματα ανεξαρτήτου μεγέθους και τουριστικούς προορισμούς στις παγκόσμιες αγορές μέσω ενός ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης (www.channel-manager-hotels.eu ) όλων των ιντερνετικών και πρακτορειακών καναλιών. Επίσης διατηρεί Γραφείο Συντακτών στο Βερολίνο μέσω του οποίου προβάλλει επικοινωνιακά τουριστικές περιοχές και επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την εταιρεία και τα έργα που υλοποιεί, επισκεφθείτε την ελληνική ιστοσελίδα http://www.stefanis-consulting.eu .

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.