Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή πολιτική του Δήμου Ηρακλείου

@Του Γιώργη Ελ. Αεράκη, Αντιδημάρχου Ηρακλείου

Το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας αυτής συνίσταται από 5 κεντρικούς άξονες που αφορούν πολεοδομικά- οικιστικά θέματα, το πράσινο, το νερό και τη διαχείριση των λυμάτων, την ανακύκλωση και καθαριότητα της πόλης και την πράσινη πολιτική του Δήμου.

 
Ο νέος καλλικράτειος Δήμος Ηρακλείου αποτελεί τον μεγαλύτερο δήμο σε επίπεδο νησιού με την πόλη του Ηρακλείου να αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους ελκυστικότερους προορισμούς της Μεσογείου, αφού καλύπτει και ικανοποιεί όλα τα γούστα και τις απαιτήσεις του επισκέπτη μα και του μόνιμου κατοίκου της. Με βάση την πιο πρόσφατη απογραφή του 2011, ο δήμος απαριθμεί 173.450 κατοίκους μετά από την προσχώρηση των δήμων της Αλικαρνασσού, της Παλιανής, του Γοργολαϊνι και του Τεμένους.

Ο Δήμος Ηρακλείου σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί την πιο αρμόδια αρχή για τον προγραμματισμό και την ευθύνη υλοποίησης κάθε αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση που αναφέρεται στην προώθηση της βιώσιμης ενέργειας στα κτίρια (κυρίως όσον αφορά τα δημοτικά κτίρια) αλλά και γενικότερα σε πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική που στηρίζεται στην αειφορία και στη λογική αξιοποίηση όλων των πόρων και του ανθρωπίνου δυναμικού μιας περιοχής.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κατόπιν συνεργασίας με το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης, έχει υλοποιήσει την ένταξη του νέου καλλικράτειου δήμου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (μέσα από το υπογεγραμμένο έντυπο προσχώρησης). Το Σύμφωνο αποτελεί μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξοικονόμηση ενέργειας δίνοντας προβάδισμα σε πρωτοπόρους δήμους της Ευρώπης να αμβλύνουν τις κλιματικές αλλαγές, μέσα από την εφαρμογή έξυπνων τοπικών στρατηγικών αειφόρου ενέργειας που δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί η μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020, η υλοποίηση του οποίου πραγματοποιείται από μια σειρά ενεργειών για τις οποίες έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει ο Δ.Η και έχει ορίσει αρμόδια ομάδα εργασίας η οποία και ορίζεται ως ομάδα για την «Ενεργειακή Διαχείριση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».
 

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει προχωρήσει και σε μία άλλη πολύ σημαντική πρωτοβουλία το «Πράσινο Ηράκλειο 2008-2013» η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και έχει ως κεντρικό στόχο τη συνολική αναβάθμιση του Ηρακλείου ως το 2013 σε πόλη -περιβαλλοντικό πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα, σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας αυτής συνίσταται από 5 κεντρικούς άξονες που αφορούν πολεοδομικά- οικιστικά θέματα, το πράσινο, το νερό και τη διαχείριση των λυμάτων, την ανακύκλωση και καθαριότητα της πόλης και την πράσινη πολιτική του Δήμου.

Στον 1ο άξονα που αφορά τα πολεοδομικά-οικιστικά θέματα βασικός στόχος του Δ.Η είναι η ολοκλήρωση μιας σειράς παρεμβάσεων που παράλληλα με την δραστική αλλαγή των πολεοδομικών δεδομένων στο Ηράκλειο, θα καταστήσουν διαθέσιμη στους δημότες επαρκή και προσιτή πολεοδομήσιμη γη, που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης.

Στον 2ο άξονα που αφορά το πράσινο άμεσος στόχος είναι η δενδροφύτευση που όχι μόνο θα βελτιώσει σημαντικά την αισθητική της πόλης και την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, αλλά θα έχει και θετικό αντίκτυπο στους Δημότες μέσα από τη μείωση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τον περιορισμό του κινδύνου των πλημμύρων κ.α

Η δέσμευση του Δημάρχου Ηρακλείου για τον 3ο άξονα της πρωτοβουλίας που αφορά την εξοικονόμηση νερού για όλους τους πολίτες, αφορά στη συνεχή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού άριστης ποιότητας για όλες τις χρήσεις στις περιοχές ευθύνης της ΔΕΥΑΗ μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης νερού που συνεπάγονται εξοικονόμηση ενέργειας.

Σχετικά με την διαχείριση των λυμάτων, η ΔΕΥΑΗ παρεμβαίνει σε αντλίες για εξοικονόμηση νερού στο σταθμό βιολογικού καθαρισμού λυμάτων όπου και λειτουργεί μία μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας λυμάτων με παραγωγή βιοαερίου για την συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού.

Όσον αφορά τον 4ο άξονα σχετικά με την καθαριότητα και την ανακύκλωση, ο Δήμαρχος το 2010 εγκαινίασε εδώ στο Ηράκλειο το παγκόσμιο συνέδριο ORBIT που αφορά στην διαχείριση του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων και δεσμεύτηκε να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης των Απορριμμάτων μέσα από την ένταξη στην καθημερινότητά μας πρακτικών μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων, ενισχύοντας την ανακύκλωση με εντατικοποίηση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και συστηματική επαναχρησιμοποίηση υλικών και αντικειμένων, που εναρμονίζονται πλήρως με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε ως προς την ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων.

Πιο συγκεκριμένα για την ανακύκλωση, από το 2006 ο Δ.Η. συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ενώ παράλληλα μέσω του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων όπως την ECO PLASTICA για την συλλογή και αξιοποίηση ελαστικών, την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ για τη συλλογή και τη διαχείριση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.α.

Ενώ για τον 5ο άξονα της πρωτοβουλίας, ο Δ.Η στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για τη βιώσιμη ανάπτυξη και εφαρμογή του αειφόρου ενεργειακού προγραμματισμού με έμφαση στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, στην εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση, συμμετέχει στο μοντέλο διαχείρισης «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία-Ενεργειακός Τομέας» της ΕΕΔΕ κατόπιν συνεργασίας με το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο προσδιορισμός και η εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένα καλών πρακτικών για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια και το δομημένο περιβάλλον, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών οχημάτων, την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (διαχείριση παρκινγκ, δημιουργία πεζόδρομων κ.α) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη χρήση και διαχείριση τη ενέργειας καθώς και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ως βασικό στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης από τους λαμπτήρες μέχρι και 15% έως το 2013 προχωρώντας στην αντικατάσταση 15.000 συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως με αντίστοιχους εξοικονόμησης ενέργειας μειώνοντας έτσι αρκετά την εκπομπή CO2.Οι λαμπτήρες αυτοί θα αντικαταστήσουν τους συμβατικούς ενεργοβόρους λαμπτήρες πυρακτώσεως και θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες φωτισμού στις υπηρεσίες, τις οικίες, τους δρόμους και τα πάρκα της πόλης. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας το 19% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος προορίζεται για τον φωτισμό.  

Πολύ σημαντική παράμετρος επίσης είναι ότι ο Δ.Η συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Εξοικονομώ το οποίο περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες αφορούν παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος, σε τεχνικές αστικές υποδομές, στις αστικές μεταφορές (σε πιλοτικό επίπεδο) αλλά και δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και ενημέρωσης στοχεύοντας στη βελτίωση των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, στην προώθηση δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος.

Συμπερασματικά, σκοπεύουμε σαν Δήμος Ηρακλείου να συμμετάσχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «MEDEEA Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές περιοχές» αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προγράμματος για τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο μέσα από μία μεθοδολογία ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και του κοινού πλαισίου αξιολόγησης που εφαρμόζει ο Δ.Η έχοντας ως κύριο στόχο την αύξηση της ικανοποίησης του δημότη και τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών του Δήμου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν η πόλη αλλάζει, αλλάζουμε όλοι.

@Εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαπεριφερειακού  Ευρωπαϊκού Συνεδρίου στις 8 και 9 Νοεμβρίου που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «MEDEEA: Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εννέα περιοχές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.