Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011

Σήµα Πολιτιστικής Κληρονοµιάς από το 2013

Τοποθεσίες µε συµβολικό χαρακτήρα για την ιστορία ή την ολοκλήρωση της Ευρώπης θα µπορούν να είναι επιλέξιµες για ένα εθελοντικό σήµα ευρωπαϊκής κληρονοµιάς από το 2013 στο πλαίσιο των προτάσεων που ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Νοεµβρίου 2011. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις "διακρατικές" περιοχές, λόγω του ειδικού συµβολισµού που αυτές έχουν για την κοινή ιστορία της Ευρώπης.

Έτσι, από το 2013 και µετά κάθε κράτος µέλος θα µπορεί να προτείνει, εφόσον το επιθυµεί, µέχρι δύο υποψήφιες τοποθεσίες για την απονοµή του σήµατος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Κάθε δύο χρόνια, τα κράτη µέλη θα µπορούν να προτείνουν µέχρι δύο υποψήφιες τοποθεσίες, από τις οποίες η κριτική επιτροπή, αποτελούµενη από 13 ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, θα επιλέγει µία το πολύ ανά χώρα. Η απονοµή αυτού του σήµατος θα εγγυάται την ποιότητα των επιλεγµένων τοποθεσιών, οι οποίες µπορεί να είναι µνηµεία, φυσικές, αρχαιολογικές, βιοµηχανικές, και αστικές περιοχές, τοπία πολιτιστικής κληρονοµιάς, τόποι µνήµης, πολιτισµικά αγαθά. Το σήµα µπορεί επίσης να αποδοθεί σε χώρους "σύγχρονης" κληρονοµιάς, λόγω του ειδικού συµβολισµού που αυτοί έχουν για την κοινή ιστορία της Ευρώπης και όχι λόγω της αρχιτεκτονικής τους ή αισθητικής τους αξίας.

Το σήµα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς βασίζεται σε ένα διακυβερνητικό σήµα µε το ίδιο όνοµα, το οποίο ξεκίνησε το 2006. Οι χώροι και οι τοποθεσίες στους οποίους έχει απονεµηθεί το σήµα από το 2006 µέσω του παλαιού προγράµµατος µπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το σήµα βάσει του νέου προγράµµατος. Εντός έξι ετών από την έναρξη του νέου προγράµµατος, θα ληφθεί απόφαση σχετικά µε το εάν ευρωπαϊκές τρίτες χώρες µπορούν επίσης να λάβουν µέρος.
Η διαχείριση, προστασία και προώθηση των χώρων θα παραµείνει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει το επικοινωνιακό κοµµάτι και τις εργασίες ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως τη δηµιουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για το ευρωπα?κό σήµα πολιτιστικής κληρονοµιάς και την ενθάρρυνση προωθητικών δραστηριοτήτων που συνδέουν τους χώρους στους οποίους έχει απονεµηθεί το σήµα.

Πληροφορίες στη σελίδα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου

Πηγή : Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.