Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Σύµφωνο των ∆ηµάρχων: Οι πόλεις δείχνουν το δρόµο για την έξοδο από την κρίση

Τρία χρόνια µετά την υπογραφή του Συµφώνου των Δηµάρχων και παρά τις οικονοµικές τους  δυσκολίες, οι συμβαλλόμενες πόλεις κατόρθωσαν να διαθέσουν περισσότερα από 40 δισεκατοµµύρια ευρώ για την αειφόρο ενεργειακή τους ανάπτυξη.
Αρχίζοντας µε την πολιτική δέσµευση που αναλαµβάνουν οι δήµαρχοι που υπoγράφουν τη δήλωση του Συµφώνου των Δηµάρχων, οι πόλεις επενδύουν σε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα τοπικών ενεργειακών δράσεων. 
Καταβάλλουν προσπάθειες για να εξασφαλίσουν καλύτερες βιοτικές  συνθήκες στους  πολίτες τους, να ενισχύσουν την τοπική οικονοµία και να δηµιουργήσουν θέσεις  απασχόλησης. Οι χρηματοδοτήσεις  της  ΕΕ, όπως οι πόροι των διαρθρωτικών ταµείων, πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο και να διευκολύνουν την τοπική βιώσιµη ενεργειακή ανάπτυξη. 
Οι πόλεις πρέπει να έχουν τα µέσα που θα τους  επιτρέψουν να µετριάσουν  την κλιµατική αλλαγή και να ενισχύσουν την οικονοµική ανάκαµψη  της  Ευρώπης.

Η Mercedes Bresso, Πρόεδρος  της  Επιτροπής των Περιφερειών, υπογραμμίζει ότι «το Σύµφωνο των Δηµάρχων έχει ήδη σηµειώσει επιτυχία. Πιστεύουµε ότι ήρθε πλέον η ώρα να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο: να προωθήσει βιώσιµες  ενεργειακές  επενδύσεις που θα βασίζονται σε πιο συνεκτική σχέση µεταξύ του Συµφώνου και των χρηµατοδοτικών
δυνατοτήτων της  ΕΕ και να διευρύνει το πεδίο σε ολόκληρο το πρόγραµµα για την αποδοτικότητα των πόρων, ιδιαίτερα τη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων».

Επισημαίνουνε ότι κάθε πόλη που υπογράφει το Σύµφωνο των Δηµάρχων αναλαµβάνει τη δέσµευση να µειώσει τις  εκποµπές  διοξειδίου του άνθρακα κατά ποσοστό που  να υπερβαίνει το 20% έως το 2020, υπερβαίνοντας  δηλαδή του  ενεργειακούς  στόχους της  ΕΕ για το 2020. Οι συνδυασµένες δυνατότητε? µείωση των εκποµπών CO2 όσων έχουν υπογράψει το Σύµφωνο είναι 144 εκατ. τόνοι το χρόνο.

Πληροφορίες:http://www.simfonodimarxon.eu/index_el.html
Πηγή :Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.