Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

"Σύμφωνο Των Νησιών"

H αλλαγή του κλίματος αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα.  Ένα δεδομένο,  για το οποίο ευθύνεται, σε μεγάλο βαθμό, η μη ορθολογική χρήση της ενέργειας και η αλόγιστη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων για όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Περισσότερο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή  είναι οι νησιωτικές περιοχές, καθώς το 3,5% περίπου των Ευρωπαίων πολιτών ζουν σε νησιά. Ένα ποσοστό που αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Περιτριγυρισμένες από νερό, με εύθραυστα οικοσυστήματα και αδύναμες τοπικές οικονομίες, οι νησιωτικές περιοχές επιδιώκουν να γίνουν σημαντικοί εταίροι στην κοινή παγκόσμια μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος και συμμέτοχοι στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις για την μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων και προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο της συλλογικής ενεργοποίησης και συνέργειας των ευρωπαϊκών νησιών, διαμορφώνεται και υλοποιείται το «Σύμφωνο των Νησιών» (ISLE PACT), η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία – συμβολή των νησιών στην επίτευξη των υποχρεωτικών ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για την κλιματική αλλαγή-  που αποσκοπεί στην ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης για βιώσιμη ενέργεια. Μια πρωτοβουλία ανάλογη προς  το «Σύμφωνο των Δημάρχων», η οποία  λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών και κοινοτήτων της Ευρώπης.
Το Σύμφωνο των Νησιών αναλαμβάνει  και θέτει σε εφαρμογή μία σειρά από σημαντικές δεσμεύσεις:  να υποβάλει βιώσιμα ενεργειακά σχέδια δράσης  για τα νησιά με κύριες συνιστώσες τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις βιώσιμες μεταφορές, να αναπτύξει ώριμα έργα και επενδύσεις σε επίπεδο τέτοιο ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν, να κινητοποιήσει επενδύσεις σε έργα βιώσιμης ενέργειας και να αναδείξει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με ενισχυμένη τη συμμετοχή των τοπικών φορέων.

Σκοπός της πρωτοβουλίας, η κάλυψη ή η υπέρβαση του στόχου της αειφορίας της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το έτος 2020, η προστασία των οικοσυστημάτων των νησιών και η αύξηση της ενεργειακής τους ανεξαρτησίας και η  ενίσχυση της καινοτομίας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και νέων επιχειρήσεων και αναστροφής της συρρίκνωσης του τοπικού πληθυσμού.
Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει το σύνολο σχεδόν των Ευρωπαϊκών Νησιών με την Περιφερειακή Αρχή των Εξωτερικών Εβρίδων της Σκωτίας, την Κρήτη, τη Γκότλαντ της Σουηδίας, το Σάμσο της Δανίας, τις Αζόρες, τη Μαδέρα της Πορτογαλίας, τα Κανάρια νησιά, τις Βαλεαρίδες της Ισπανίας, τη Σαρδηνία της Ιταλίας, τη Μάλτα, τα Νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο.

Η Περιφέρεια Κρήτης, με το Ενεργειακό της Κέντρο, συμμετέχει ενεργά στο «Σύμφωνο των νησιών». Η Κρήτη, ως πραγματικό «ενεργειακό νησί», λαμβάνει μέρος σε ένα από τα καλύτερα παραδείγματα υλοποίησης δράσεων και πολιτικών για την αποτελεσματική προστασία των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των νησιών. Με τη γεωγραφική της θέση και τις κοινωνικές και οικονομικές της δραστηριότητες μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη  διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής στενά συνδεδεμένης με δράσεις ενάντια στην αλλαγή του κλίματος. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και χρηματοδοτήσεων που σκοπεύουν να υποστηρίξουν την υλοποίησης σχετικών έργων και επενδύσεων. Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης έχει ήδη εκπονήσει πρόταση «Βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης» για την Κρήτη, που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες μέχρι το 2020. Παράλληλα, εξετάζονται οι ώριμες επενδύσεις ΑΠΕ, οι συστηματικές παρεμβάσεις και έργα εξοικονόμησης ενέργειας, οι βιώσιμες μεταφορές και η συστηματική ενημέρωση – πληροφόρηση φορέων και πολιτών.

Τον Απρίλιο του 2011 πάνω από 50 δήμοι και περιφέρειες των ευρωπαϊκών νησιών συμφώνησαν να υπογράψουν το «Σύμφωνο των Νησιών». Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης υπέγραψε και συμμετείχε στις εκδηλώσεις ο Περιφερειάρχης κ. Σταύρος Αρναουτάκης. Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Σπύρου Δανέλη και άλλων 4 ευρωβουλευτών, τον Ιανουάριο του 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στην υιοθέτηση του «Συμφώνου των Νησιών» ως επίσημης ευρωπαϊκής δράσης, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα ξεχωριστών και σαφών αναφορών στην ενεργειακή αειφορία των νησιών στα κείμενα πολιτικής της ΕΕ.  

Σήμερα, στο «Σύμφωνο των Νησιών» συμμετέχουν 62 Ευρωπαϊκές αρχές ενώ σχεδιάζεται η επέκταση και η ενδυνάμωσή του. Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί σχετικό συνέδριο σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο τον Οκτώβριο του 2012 στις Βρυξέλλες.

Διάβασε επίσης : 
Θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως επίσημης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.