Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Ευρωπαϊκά Βραβεία για Σχέδια Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας


Ευρωπαϊκά Βραβεία για Σχέδια Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας(ΣΑΑΚ) για τα έτη 2012,2013 και 2014, προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το 2012 το ύψος του χρηματικού βραβείου ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για δράσεις ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο για το ΣΑΑΚ. 
Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Ευφυής Ενέργεια- Ευρώπη’, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε τριετές σχέδιο (Μάιος 2010-Απρίλιος 2013) με σκοπό την προώθηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Σχεδίων για την Αειφόρo Αστική Κινητικότητα (ΣΑΑΚ). 
Προς τούτο δημοσίευσε πέρυσι κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη αυτών των σχεδίων, οι οποίες επικαιροποιούνται ανά τακτά διαστήματα. 
Το  βραβείο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το πνεύμα των κατευθυντήριων οδηγιών που ορίζουν ένα ΣΑΑΚ ως ένα «στρατηγικό σχέδιο, σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις κινητικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα προάστιά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις αρχές της ένταξης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης». Οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν πληροφόρηση για τις αναγκαίες δράσεις για τις διαφορετικές όψεις και τα διαφορετικά στάδια του ΣΑΑΚ, καθώς προσδιορίζουν τις δραστηριότητες πέρα από τις τυπικές προϋποθέσεις. 
Οι τρεις θεματικές προτεραιότητες του βραβείου για τα προσεχή έτη ορίστηκαν ως εξής: 
  • 2012: Συμμετοχή πολιτών και κοινωνικών φορέων κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΑΑΚ. 
  • 2013: Ένταξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων πολιτικής.
  • 2014: Παρακολούθηση υλοποίησης για τη βελτίωση του ΣΑΑΚ. 
Οι δραστηριότητες για το τρέχον έτος, αναφορικά με ‘τη συμμετοχή των πολιτών και φορέων κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΑΑΚ’, προϋποθέτουν διαφόρους τύπους κοινωνικών φορέων σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, προσδίδοντας ευρύτερη νομιμοποίηση στο σχέδιο, αναβαθμίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την ποιότητά του. Η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών, των επιχειρήσεων, των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την ευαισθητοποίηση και ευρύτερη αποδοχή του ΣΑΑΚ σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της υλοποίησης. 
 Δεν είναι αναγκαίο οι αρμόδιες αρχές να έχουν ολοκληρώσει ένα ΣΑΑΚ. Τουλάχιστον, όμως, πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας του. 
Για τη θεματική του 2012, η επιτροπή αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της πέντε κατηγορίες κριτηρίων: 
  • Στρατηγική και σχεδιασμός της συμμετοχής των κοινωνικών φορέων και των πολιτών
  • Συμμετοχή κοινωνικών φορέων
  • Συμμετοχή των πολιτών και ενεργός παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό 
  • Δημιουργία μιας αίσθησης του ανήκειν για το ΣΑΑΚ.
  • Αξιολόγηση του ΣΑΑΚ 
Προθεσμία: 9 Νοεμβρίου 2012
Ιστοσελίδα βραβείου: http://dotherightmix.eu
Πηγή: Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.