Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Συμμετοχική αναπτυξιακή πολιτική στη Τυνησία

Το 2003 επτά δήμαρχοι της μητροπολιτικής περιοχής Greater Sfax της Τυνησίας κατάρτίσαν μια αναπτυξιακή στρατηγική βάσει ευρείας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με τους οποίους έθεσαν συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες. 
Ο ιδιωτικός τομέας, τα πανεπιστήμια, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και αστικοί σχεδιαστές, συμμετείχαν στη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης οικονομικής αναπτυξιακής στρατηγικής. 
Πρόκειται για ένα μοντέλο συμμετοχικής ανάπτυξης ,πρωτόγνωρο για την περιφέρειας της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, δεδομένων των ιδιαίτερων πολιτικών συνθηκών που επικρατούν στα εν λόγω κράτη. 
Η σύνταξη μελετών ανατέθηκε στο δίκτυο  City Alliance την παγκόσμια σύμπραξη για την καταπολέμηση της αστικής φτώχειας και την  προώθηση του ρόλου των πόλεων στην αειφόρο ανάπτυξη. 
Η ανάδειξη των υποβαθμισμένων περιοχών και της ανεργίας των γυναικών οδήγησε τις τοπικές αρχές να σχεδιάσουν τις παρεμβάσεις τους πιο στρατηγικά. 
Το σχέδιο δράσης των ΟΤΑ περιελήφθη στο ενδεκαετές εθνικό σχέδιο της χώρας αποφέροντας πρόσφατα 5 εκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις σε υποδομές του χαμηλού εισοδήματος περιοχές της εν λόγω μητροπολιτικής περιφέρειας.
 Θα πρέπει να επισημανθεί τέλος ότι εκτός από τις εγχώριες συνεργασίες το έργο υποστηρίχθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα τη δημοτική αρχή της Βαρκελώνης και το δίκτυο των παράκτιων πόλεων της Μεσογείου (Med Cities). 
Πηγή : Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Πληροφορίες: http://www.citiesalliance.org/node/2968

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.