Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013

Επανα - οραματιζόμενοι την Αμερική μέσα από τον φακό της Καινοτομίας των πόλεων

Της Jenna Chilingerian* στο CEO's for CITIES
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης
 
Μετά την άνοδο από τα βάθη της Μεγάλης Ύφεσης, ζούμε σε ταραγμένους και οικονομικά αβέβαιους καιρούς. 
Είμαστε παγιδευμένοι ανάμεσα στην απασχόληση και την οικονομική αβεβαιότητα και ένα διαρκώς διευρυνόμενο κενό μεταξύ της γνώσης και των δεξιοτήτων.  Νιώθουμε την ηχώ της ώθησης για μια μεταβιομηχανική οικονομία των υπηρεσιών και της βιομηχανίας που έχει οδηγήσει σε χαμηλά προσόντα και χαμηλή αμοιβή.  Την ίδια στιγμή, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δώσει τη θέση τους σε μια «οικονομία της γνώσης», που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία, καινοτομία και παραγωγή της γνώσης, και μια μετατόπιση από την εργασία προς το κοινωνικό κεφάλαιο και την ανταλλαγή ιδεών.

Η μεταβιομηχανική οικονομία της γνώσης και των υπηρεσιών

Παρά την πολυπλοκότητα των γεγονότων αυτών,  ένα κομμάτι της ιστορίας παραμένει σταθερό: ο σκεπτικισμός για τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης βρίσκεται σε άνοδο. Το κοινό δεν είναι ευχαριστημένο με τον δημόσιο τομέα. Αλλά οι Αμερικανοί επανεξετάζουν αυτά που δεν λειτουργούν πια.  Πολλοί έχουν καταλάβει ότι η κατευθυντική φύση της αλλαγής δεν χρειάζεται πια να συμμορφώνεται στην παραδοσιακή ροή από «πάνω προς τα κάτω», από την Ουάσιγκτον προς τις πολιτείες και τις περιοχές.

Δημοτική Καινοτομία: Η «Από κάτω προς τα πάνω» Λύση

Είναι αλήθεια ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.  Προσθέτοντας και τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τις πτωχεύσεις και τον πειρασμό της ανάθεσης κυβερνητικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, είναι σαφές ότι η βελτίωση της κοινωνίας δεν είναι ένα εύκολο έργο.  Ωστόσο, οι κυβερνήσεις των πόλεων σε ολόκληρη τη χώρα συνειδητοποιούν ότι δεν συμφέρει να μείνουμε σιωπηλοί, περιμένοντας να έρθει η αλλαγή από την Ουάσιγκτον.

Αντ 'αυτού, μέσω της δημοτικής καινοτομίας, οι δημοτικές αρχές έχουν λάβει μια διατομεακή και διαγενεακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο σοβαρά θεμάτων στις κοινότητές τους.  Καινοτόμοι αξιωματούχοι των τοπικών κυβερνήσεων έχουν δημιουργήσει συλλογικές υποδομές για την αποτελεσματικότερη σύνδεση του ανθρώπινου, κοινωνικού και φυσικού κεφαλαίου των κοινοτήτων τους.  Αυτοί οι ηγέτες εργάζονται για να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στην κυβέρνηση ώστε να παρέχει καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες.

Η δημοτική καινοτομία έχει ανοίξει τις πόρτες για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών, τις κοινοτικές οργανώσεις, τον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες.  Οι πόλεις μαθαίνουν να κάνουν περισσότερα με λιγότερα, και να βελτιώνουν τα προσόντα των κοινοτήτων τους.  Ως αποτέλεσμα, οι πόλεις έχουν γίνει οι οδηγοί και τα φυτώρια της κοινωνικής αλλαγής και της καλύτερης διακυβέρνησης.  Και με την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και ιστοριών επιτυχίας, οι πόλεις ανοίγουν το δρόμο για μεγαλύτερη αλλαγή σε ολόκληρη την Αμερική κάθε μέρα.

Ο γάμος της Τεχνολογίας και της κοινωνικής συμμετοχής

Η δημοτική καινοτομία είναι μοναδική γιατί χρησιμοποιεί την τεχνολογία και εντείνει τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι κυβερνήσεις των πόλεων μπορούν να μετρήσουν εύκολα τις επιδόσεις και να εντοπίσουν και να προλάβουν εσωτερικά προβλήματα.  Η χρήση της αναλυσης των δεδομένων έχει αλλάξει της διοικητικές και υπαλληλικές διαδικασίες και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της κυβέρνησης.

Οι πόλεις έχουν ενσωματώσει επίσης τη χρήση της τεχνολογίας στην παροχή υπηρεσιών. Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε απευθείας σύνδεση φόρουμ ,έχουν μεταμορφώσει τα παραδοσιακά δημοτικά συμβούλια.  Οι φορείς της πόλης μπορούν να ακούσουν απευθείας από την κοινότητα, να εντοπίσουν γρήγορα τα προβλήματα και να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να δημιουργήσουν άμεσες λύσεις.  Με ψηφιακές διαδραστικές πλατφόρμες, οι οργανισμοί της πόλης μπορούν εύκολα να ανεβάσουν σχέδια και οι προτεινόμενες λύσεις που είναι προσιτές στα μέλη της κοινότητας, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους.Η άμεση κυκλοφορία και ανταλλαγή ιδεών στο επίκεντρο της δημοτικής καινοτομίας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευελιξίας της οικονομίας της γνώσης.  Η συνεχής δημιουργία και επαναδημιουργία διευκολύνει μια νέα συνείδηση του πως διοχετεύονται τα χρήματα σε μια κοινότητα, το οποίο έχει επακόλουθες συνέπειες για την κατανομή των πόρων και την επίλυση προβλημάτων.  Η χρήση της τεχνολογίας για την καινοτομία των καυσίμων ενδυναμώνει ολόκληρες κοινότητες, επιτρέποντας να ακουστούν φωνές εκείνων που προηγουμένως δεν ακούγονταν.

Οραματοζόμενοι ξανά την Αμερική μέσα από τον φακό της καινοτομίας

Μέσα από την καινοτόμα χρήση των τεχνολογικών εξελίξεων του 21ου αιώνα, οι πόλεις βοηθούν στην ώθηση της χώρας έξω από την αβεβαιότητα, μακριά από το ανεπαρκή όραμα της μεταβιομηχανικής οικονομίας και προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον αξιοποιώντας πλήρως τους πόρους της οικονομίας της γνώσης.  Η δημοτική καινοτομία αναδεικνύει την εγγενή δύναμη των πόλεων: 
είναι αρκετά μεγάλες για να κάνουν την διαφορά, αλλά αρκετά μικρές για να προωθήσουν την αλλαγή γρήγορα και αποτελεσματικά. 
Οι καινοτόμες πόλεις, η εμφάνιση μιας νέας, δημιουργικής τάξης ανθρώπων και ένα ενεργό κοινό που συμμετέχει ,θέτουν ένα ισχυρό θεμέλιο για μια λύση από κάτω προς τα πάνω που ενώνει όλα τα επίπεδα μιας κοινότητας.  Οι ισχυρές και επιτυχημένες πόλεις έχουν γίνει απαραίτητο στοιχείο για μία ισχυρή Αμερική, αλλά η επανεστίαση της Αμερικής μέσα από το φακό της καινοτομίας κάνει για μακροχρόνια και μόνιμη αλλαγή.  Οι πόλεις θα ενσαρκώσουν την αλλαγή που εσείς θέλετε να δείτε, επειδή η αλλαγή θα είναι το δικό σας όραμά για ένα καλύτερο μέλλον.*Η Jenna Chilingerian συμμετέχει στο “CEOs for cities summer success.”  Η Jenna είναι από το Φρέσνο της  Καλιφόρνια και είναι πρόσφατη απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες.   Η Jenna έλαβε το πτυχίο Bachelor of Arts στην Πολιτική Επιστήμη και στην Κοινωνική Συμμετοχή.  Έχει πρόσφατα μετακόμισε στο Κλίβελαντ του Οχάιο για να ολοκληρώσει την άσκησή της σε πρόγραμμα του “CEOs for cities summer success.”

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.