Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Αναζήτηση 16 Πόλεων και Περιφερειών για τη δημιουργία Αναπτυξιακών Συμπράξεων

Στρατηγική ΕΕ2020 και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση: Αναζήτηση 16 Πόλεων και Περιφερειών για τη δημιουργία Αναπτυξιακών Συμπράξεων 

Η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε πρόσφατα (22 Νοεμβρίου τ.ε.) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες προκειμένου να συμμετάσχουν στη δημιουργία αναπτυξιακών συμπράξεων, στο πλαίσιο της μελέτης της ΕΕ για την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με σκοπό την υποστήριξη της Στρατηγικής ΕΕ2020. 
Η εν λόγω μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της σε δύο πεδία πολιτικής που συνδέονται με τη Στρατηγική δηλ. στην ενεργειακή αποδοτικότητα, με έμφαση στα υφιστάμενα κτίρια, και στην κοινωνική ένταξη στις αστικές περιοχές. Τέσσερις μελέτες περιπτώσεων αντιστοιχούν σε κάθε πεδίο, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο μια βάση για αμοιβαία μάθηση και ανταλλαγή πρακτικών. Οι ακόλουθες μελέτες παρέχουν την εν λόγω πλατφόρμα ανταλλαγών και μάθησης: 

 Περιφερειακή Στρατηγική Ενέργειας (Περιφέρεια Prignitz-Oberhavel- Γερμανία) 
 Τοπική Στρατηγική Ενέργειας (Δήμος Vrhnika-Σλοβενία). 
 Περιφερειακό Εδαφικό Σχέδιο για την Κοιλάδα των Άλπεων (Περιφέρεια 
της Λομπαρδίας-Ιταλία) 
 Ενεργειακό έργο για τα κτίρια (Περιφέρεια Αλσατίας-Γαλλία) 
 Αειφόρος Κοινωνική Αστική Ανάπτυξη (Στοκχόλμη-Σουηδία) 
 Έργα Αστικών Αναπλάσεων (Περιφέρεια Πομόρσκι-Πολωνία) 
 Μετανάστες στη διαπολιτισμική Ρουμανία (Τιμισοάρα-Ρουμανία) 
 Σύσταση επιχειρήσεων σε ευπαθείς κοινωνικά κοινότητες (Λίβερπουλ-
Ηνωμένο Βασίλειο) 
 
Οι συμπράξεις θα διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων για τις προσεγγίσεις της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα ενθαρρύνουν τη μάθηση μεταξύ περιφερειών και πόλεων.Προς τούτο, αναμένεται η διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ των εταίρων, οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μια κουλτούρα μάθησης και αλλαγής πολιτικών. Με άλλα λόγια, οι εμπλεκόμενοι δήμοι και περιφέρειες θα πρέπει να είναι ανοικτοί στη μάθηση και προετοιμασμένοι να λάβουν αποφάσεις για δράσεις ή σχέδια δράσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Σε κάθε μελέτη περίπτωσης αντιστοιχούν δύο συμπράξεις. 
Κάθε σύμπραξη θα συμμετάσχει σε μια πολυμερή και μία διμερή συνάντηση εταίρων. Σε κάθε σύμπραξη διατίθεται ένα ποσό μέχρι τις 3.000 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών για τις πολυμερείς και διμερείς ανταλλαγές. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους φορείς γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτήσεων μέχρι την 22α Ιανουαρίου 2014 στον εξής σύνδεσμο: 

https://surveymonkey.com/s/2020twinning 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από 
τη σχετική ιστοσελίδα (http://www.spatialforesight.eu/2020.html), ενώ τα ερωτήματά τους μπορούν να τα απευθύνουν στην κα Sofie Jæger (Ε-mail: 
sofie.jaeger@spatialforesight.eu, τηλ: +352 691 87 32 05). 

Πηγή :Υπουργείο Εσωτερικών.Τμήμα αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.