Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Οι Στρατηγικές Επιτυχίας των «Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης»

#Από το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων & Αναπτυξιακού σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της φιλοξενίας του προγράμματος «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης» (ΠΠΕ). 
Βασικός στόχος της μελέτης ήταν να εξετάσει το πλήθος του δημοσιευμένου υλικού σχετικά με  τις  πόλεις που έχουν φιλοξενήσει το πρόγραμμα, με τους εξής σκοπούς: 
 • να εντοπιστούν οι πλέον κοινές στρατηγικές επιτυχίας, 
 • να επανεξετασθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν τον αντίκτυπο και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη
 • να γίνουν κατανοητές οι κυριότερες επαναλαμβανόμενες προκλήσεις. 
Το γεγονός ότι η διαδικασία φιλοξενίας του προγράμματος έχει με την πάροδο των ετών αποκτήσει επαγγελματικό χαρακτήρα έχει οδηγήσει στην εμφάνιση κοινών στρατηγικών επιτυχίας που είναι πλέον ορατές στις περισσότερες πόλεις. Ορισμένες από τις πλέον αξιοσημείωτες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:  
 • την ανάπτυξη οράματος για τη μεταμόρφωση της πόλης μέσω χρήσης του προγράμματος ΠΠΕ ως καταλύτη της πολιτιστικής και κοινωνικής αλλαγής και 
 • της αλλαγής της εικόνας της 
 • τη χρήση του προγράμματος ΠΠΕ για τη διευκόλυνση των διατομεακών προγραμμάτων που στοχεύουν στον προσδιορισμό ή τον επαναπροσδιορισμό μιας πόλης και, κατά περίπτωση, των γύρω περιοχών της  
 • τη δημιουργία μιας ισορροπημένης σειράς θεματικών δραστηριοτήτων για το συγκεκριμένο έτος, συχνά υπό τη μορφή ειδικών θεματικών περιόδων που θα βοηθήσει στη διανομή των πόρων και τον συντονισμό των προτεραιοτήτων της εμπορικής προβολής του προγράμματος  
 • την ταχεία ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε επίπεδο κοινοτήτων και, στη συνέχεια, τη διαρκή προσπάθεια για τη συμμετοχή ενός όσο το δυνατόν περισσότερο ποικιλόμορφου κοινού που θα υποστηρίζεται στρατηγικά, λαμβάνοντας σημαντική χρηματοδότηση από κοινωνικού χαρακτήρα προγράμματα.  Στους τομείς στους οποίους παρατηρείται θετικός αντίκτυπος περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: 
 • Πολλές πόλεις που φιλοξένησαν το πρόγραμμα έχοντας χαμηλό γόητρο (ή ακόμα και αρνητική εικόνα) βίωσαν ανανέωση της εικόνας τους και επαναπροσδιορίστηκαν ως πολιτιστικοί κόμβοι (πολιτιστικός αντίκτυπος).  
 • Ο πλέον θετικός κοινωνικός αντίκτυπος του προγράμματος αφορά τις επιπτώσεις του στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι κάτοικοι την πόλη τους και στην αίσθηση ότι μπορούν να καμαρώνουν γι’ αυτήν (κοινωνικός αντίκτυπος). 
 • Το πρόγραμμα είχε σημαντικές επιδράσεις στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες τάσεις του τουρισμού σε μεγάλο αριθμό πόλεων. Αυτό μπορεί, με τη σειρά του, να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της εκάστοτε πόλης (οικονομικός αντίκτυπος).  

Για περισσότερες Πληροφορίες εδώ 

Διαβάστε επίσης :

Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης: Επιτυχημένες στρατηγικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.