Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Eurocities :Οδηγός για τα ανοικτά δεδομένα

Το EUROCITIES είναι η πολιτική πλατφόρμα για τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνο για τη δικτύωση πάνω από 130 τοπικών αρχών  των μεγαλύτερων πόλεων της Ευρώπης και 40 πόλεων εταίρων που διοικούν περίπου 130 εκατομμύρια πολίτες 35 χωρών.Αυτός ο οδηγός ανοικτών δεδομένων έχει αναπτυχθεί από την ομάδα εργασίας ανοιχτών δεδομένων του EUROCITIES. Το EUROCITIES επίσης σε συνεργασία με το Σχέδιο Ανοιχτών Πόλεων της Ε.Ε (Open Cities Project) δούλεψε για να αναπτύξει τμήματα αυτού του οδηγού. Ο οδηγός βασίζεται σε συνεισφορές από τη Βαρκελώνη, Βερολίνο, Birmingham, Μπολόνια, Κοπεγχάγη, Αϊντχόβεν, Γάνδη, Ελσίνκι, Στοκχόλμη και τη Βιέννη. Ειδικές ευχαριστίες προς τον πρόεδρο της ομάδας εργασίας, Wolfgang Both (Βερολίνο) και αντιπρόεδρο Bart Rosseau (Γάνδη).
Την μετάφραση επιμελήθηκαν η Κάλλια Κυπράκη και η Αθηνά Παναγοπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή
1. Ανοιχτά δεδομένα - Τι; Γιατί; Πώς;
1.1 Τι σημαίνει ανοιχτά δεδομένα;
1.2 Γιατί ανοιχτά δεδομένα;
1.3 Τρόπος οργάνωσης ανοιχτών δεδομένων
1.4 Παραδείγματα πόλεων για το πώς να ξεκινήσετε με τα ανοικτά δεδομένα
2. Τεχνικά και οικονομικά θέματα
2.1 Συλλογή δεδομένων και μορφοποίηση
2.2 Κάνοντας τα δεδομένα επαναχρησιμοποιήσιμα
2.3 Συγκεντρώνοντας τα δεδομένα online
2.4 Οικονομικά ζητήματα
3. Ανοιχτά δεδομένα στις πόλεις – Έρευνα ομάδας εργασίας ανοιχτών δεδομένων  του δικτύου πόλεων EUROCITIES 
4. Συμπεράσματα: Πέρα από τα ανοιχτά δεδομένα, προς ανοιχτή Διοίκηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (PSI - Public Sector Information), το 2003, ένα ευρύτερο κίνημα για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή προέκυψε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας άρχισαν να προωθούν και να εφαρμόζουν πολιτικές ανοιχτών δεδομένων. Η οδηγία προέβλεπε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τις διοικήσεις, σε όλα τα επίπεδα, για να ξεκινήσει το άνοιγμα των δεδομένων.

Από τότε, δέκα χρόνια προγραμμάτων e-διακυβέρνησης (e-Government programmes ) σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα της ΕΕ έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη των υποδομών ICT στη δημόσια διοίκηση. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να ανοίγουμε έγγραφα πολιτικής, ψηφιακά βιβλία, στατιστικά στοιχεία και χάρτες για επαναχρησιμοποίηση. Η επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (PSI) έχει μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά την οικονομική αξία της αγοράς PSI σε περίπου 40 δις € ετησίως.

Στέλνουμε ένα ισχυρό σήμα στις διοικήσεις σήμερα. Τα δεδομένα σας αξίζουν περισσότερο, αν τα δώσετε. Έτσι αρχίστε να τα δημοσιεύετε τώρα: χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο για να ενωθείτε με τους άλλους έξυπνους ηγέτες (smart leaders) που έχουν ήδη κερδίσει από την υιοθέτηση των ανοιχτών δεδομένων. Οι φορολογούμενοι έχουν ήδη πληρώσει για αυτές τις πληροφορίες, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τις δώσουμε πίσω σε αυτούς που θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν με νέους τρόπους που βοηθάει τον κόσμο και δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Neelie Kroes, απελευθέρωση 08.12.2011-press


Η αναθεώρηση του 2013 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα θα επιτρέψει περαιτέρω το άνοιγμα των δεδομένων του με ένα εναρμονισμένο και διαφανή τρόπο, και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη παραγωγή αξίας, τόσο οικονομικής όσο και κοινωνικής, από αυτά τα δεδομένα.

Οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή πολιτικής ανοιχτών δεδομένων και στην προώθηση των κινήσεων τους. Οι τοπικές διοικήσεις, μαζί με τους διάφορους ενδιαφερομένους, τα αξιοποιούν για την προσφορά νέων υπηρεσιών, τη βελτίωση της βιωσιμότητα, την τόνωση των επιχειρήσεων και την ενασχόληση και ενδυνάμωση των πολιτών. Τα ανοικτά δεδομένα υποκινούν το μετασχηματισμό των αρχών της πόλης σε σύγχρονη ανοιχτή διοίκηση που είναι ικανή να οδηγήσει, να ανταποκρίνεται και να δρέπει τα οφέλη από την επέκταση της ψηφιακής ατζέντας.

Δεδομένου ότι ορισμένες πόλεις προχωρούν με στρατηγικές ανοιχτών δεδομένων και άλλες απλά ξεκινούν, αυτός ο οδηγός παρέχει στις πόλεις μια εισαγωγή και επισκόπηση των ανοιχτών δεδομένων. Μοιράζεται τα διδάγματα από τις πόλεις μέλη μας, εξετάζει τους λόγους για το άνοιγμα των δεδομένων και παρέχει μια επισκόπηση μερικών από των προκλήσεων και λύσεων κατά τη διαδικασία.

1. ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΤΙ; ΓΙΑΤΙ; ΠΩΣ;
1.1 Τι είναι τα ανοικτά δεδομένα;
Τα ανοιχτά δεδομένα βασίζονται στην αρχή ότι ορισμένα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα στη χρήση και επαναχρησιμοποίηση για όλους, χωρίς περιορισμό. Υπάρχει μια σειρά από κοινά αποδεκτές αρχές για τα ανοιχτά δεδομένα (αν και κάποιοι ορισμοί έχουν διαφορές, π.χ. για την έκδοση άδειας)

Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα
Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους, κατά προτίμηση στο διαδίκτυο, και σε προσβάσιμη μορφή

Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι έγκαιρα και ποιοτικά διασφαλισμένα
Σύνολα δεδομένων θα πρέπει πάντα να ελέγχονται και να επεξεργάζονται για να εξασφαλίζεται η ποιότητα τους και τα σύνολα δεδομένων θα πρέπει να διατηρούνται όσο πιο επικαιροποιημένα γίνεται

Οι φόρμες δεδομένων θα πρέπει να είναι μηχαναγνώσιμες και κοινόχρηστες.
Πρέπει να διατίθενται τα δεδομένα σε ανοιχτές, κοινόχρηστες και εύκολα επεξεργάσιμες, μηχαναγνώσιμες μορφές που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση και την αναδιανομή των δεδομένων. (Βλ. παράρτημα 1 για τις προτάσεις σχετικά με τη μορφή δεδομένων)

Σαφείς άδειες προς επαναχρησιμοποίηση
Καθιέρωση μιας σαφής άδειας μεταξύ του δικαιοπάροχου (σε αυτή την περίπτωση η τοπική αρχή) και των δικαιοδόχων (αυτών που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν υπηρεσίες από τα δεδομένα) θα αντιμετωπίσει τις ανησυχίες προς τη συνεπαγόμενη ευθύνη.

Στο πλαίσιο αυτού του οδηγού αναφερόμαστε στο άνοιγμα των δεδομένων του δημόσιου τομέα προς επαναχρησιμοποίηση. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε τη διάκριση μεταξύ των ανοιχτών δεδομένων και της ελευθερίας των ενεργειών πληροφόρησης . Η τελευταία θεμελιώνει το δικαίωμα του πολίτη να ζητήσει από την δημόσια διοίκηση για πληροφορίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η πρώτη αφορά οποιαδήποτε κυβερνητικά δεδομένα που είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα προς επαναχρησιμοποίηση.


1.2 Γιατί τα ανοικτά δεδομένα; 

Τα ενδεχόμενα οφέλη από την συνεργασία ανοιχτών δεδομένων μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, πολιτών και ιδιωτικού τομέα είναι ποίκιλα και εκτεταμένα:

Η οικονομική ανάπτυξη.
Το άνοιγμα των δεδομένων του δημόσιου τομέα και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μπορεί να αποδεσμεύσει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011 για τα ανοικτά δεδομένα δηλώνει ότι το άνοιγμα και η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικά οφέλη έως και 40 δις € ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαφάνεια
Κάνοντας διαθέσιμα τα δεδομένα του δημόσιου τομέα μπορεί να αυξήσει τη διαφάνεια μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών. Έχει τη δυνατότητα να επανακαθορίσει τον τρόπο που οι διοικήσεις εργάζονται με τις κοινότητες τους και να δημιουργήσουν μια πιο ανοικτή διακυβέρνηση . Για παράδειγμα, η ανταλλαγή δεδομένων προϋπολογισμού και προτάσεων ανάπτυξης στο διαδίκτυο έτσι ώστε οι πολίτες να ελέγχουν, να ασκούν κριτική και να συνεισφέρουν με ιδέες, είναι ένας τρόπος για να καταστήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο διαφανή και ανοικτή. Η διαφάνεια μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της τοπικής αυτοδιοίκησης και να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική.

Γρήγορες απαντήσεις σε ταχέως εξελισσόμενα προβλήματα
Οι τοπικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα για την παροχή (σε πραγματικό χρόνο) πληροφοριών για την αντιμετώπιση θεμάτων, όπως η  κυκλοφοριακή συμφόρηση ως το φορτίο της διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλες υπηρεσίες, όπως τα εργαλεία αναφοράς μπορούν να επιτρέψουν στους πολίτες να αναφέρουν τοπικά προβλήματα στο συμβούλιο απλά με τον εντοπισμό τους στο χάρτη.

Παράδειγμα Πόλης: Ελσίνκι: www.hri.fi/en/

Οι προγραμματιστές που εργάζονται για την περιοχή του Ελσίνκι έχουν προσπαθήσει να απεικονίσουν τους συνδέσμους μεταξύ των δεδομένων σε ένα χάρτη. Ο χάρτης κάνει πολλά δεδομένα διαθέσιμα στο κοινό και επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν μεταξύ των ομάδων δεδομένων σχετικά με θέματα όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κυκλοφορία ή βιβλιοθήκες.
Ο χάρτης είναι βασισμένος σε ένα γράφημα του δικτύου. Οι λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν τα συστήματα πληροφοριών αποτελούν τους κόμβους του. Ο χάρτης παρέχει μια επισκόπηση των συστημάτων πληροφοριών της πόλης που ξεπερνά τα οργανωτικά σύνορα.

Πιθανές χρήσεις για το χάρτη του συστήματος πληροφοριών:
 • χαρτογράφηση της δημόσιας διοίκησης και του μελλοντικού σχεδιασμού της πόλης
 • εργαλείο για την επικοινωνία
 • εντοπισμός άγνωστων περιοχών των ανοιχτών δεδομένων

Δέσμευση του Πολίτη
Τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να τονώσουν την αλλαγή της συμπεριφοράς και της δέσμευσης των πολιτών, δεδομένου ότι σχετίζεται με θέματα όπως: χρηματοδότηση, η χρήση ενέργειας των πολιτών, στέγαση της ενεργειακής απόδοσης, μεταφορά δημόσιων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, και εύκολη πρόσβαση σε online πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων όλων, από ενοικίαση δημοσίων ποδηλάτων μέχρι πολιτιστικές εκδηλώσεις ). Φιλοξενία hackathons (εκδηλώσεις στις οποίες προγραμματιστές υπολογιστών και άλλοι που εμπλέκονται στην ανάπτυξη λογισμικού συνεργάζονται εντατικά σε προγράμματα λογισμικού) και ημερίδες ανοιχτών δεδομένων προωθούν τη συν-δημιουργία και την καινοτομία με γνώμονα το χρήστη.

Πόλης Παράδειγμα: Κολωνία: buergerhaushalt.stadt-koeln.de/2013/

Κολωνία ήταν η πρώτη μεγάλη πόλη στη Γερμανία που εφάρμοσε προϋπολογισμό πολιτών με βάση το Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) («νέα τοπική διαχείριση των οικονομικών»). Το πιλοτικό σχέδιο για τον προϋπολογισμό των πολιτών το 2008 είδε την ταυτόχρονη έναρξη μιας e-υπηρεσίας ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation service) από το δημοτικό συμβούλιο, η οποία υποστηρίζει τη συμμετοχή των πολιτών. Η προσέγγιση της ηλεκτρονικής συμμετοχής που εφαρμόζεται στην Κολωνία πηγαίνει πέρα από τις συνήθεις μεθόδους συμμετοχής. Η πρόθεση είναι να μεταφερθεί το σύστημα συμμετοχής ώστε να δοκιμαστεί στον προϋπολογισμό των πολιτών σε όλες τις εξειδικευμένες διαδικασίες που προέρχονται από δημόσιο έλεγχο.


Βελτιωμένες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-Services)
Η συγχώνευση δεδομένων ψηφιακά οδηγεί σε βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της πόλης και σε μια πιο αποτελεσματική κοινή χρήση εσωτερικής πληροφόρησης. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διοίκησης που αναπτύσσονται από τις δημόσιες διοικήσεις.

Αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της διάθεσης δεδομένων με τις ανοικτές πλατφόρμες είναι η δυνατότητά του για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, για παράδειγμα, από:
 • την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της ψηφιακής ένταξης
 • την ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας
 • τη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας
 • την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τη μέτρηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
 • την αύξηση της διαφάνειας της διοίκησης και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης των πολιτών
 • την ενεργοποίηση και την ενδυνάμωση τετραπλής έλικας συν-δημιουργίας (έρευνα, διοίκηση, βιομηχανία, κοινωνία)Παράδειγμα Πόλης: Βερολίνο: www.wheelmap.org

Μια κοινωνική υπηρεσία με έδρα το Βερολίνο για άτομα με αναπηρία ξεκίνησε το 2010 με στόχο τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών για άτομα με ειδικές ανάγκες σε ένα χάρτη της πόλης (π.χ. είσοδοι, ανελκυστήρες και άλλα σημεία περιορισμένη πρόσβαση για αναπηρικά καροτσάκια). Το πρόγραμμα συνέλλεξε επίσημες πληροφορίες σχετικά με τα δημόσια κτίρια και τις στάσεις δημόσιας συγκοινωνίας, ιδιωτικά κτίρια, καταστήματα, κινηματογράφους και σε άλλους τομείς. Η ομάδα «SozialHelden» («κοινωνικοί ήρωες») ανάπτυξε και άνοιξε αυτή τη συλλογή σε μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο (wheelmap.org). Αυτός ο χάρτης δεν βοηθά μόνο τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, αλλά και, για παράδειγμα, γονείς με παιδικά καροτσάκια, και μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από τα πρακτορεία μεταφορών στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με δυσλειτουργικούς ανελκυστήρες στους σταθμούς.


Έξυπνες πόλεις
Τα ανοικτά δεδομένα θα είναι σημαντικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Smart Cities and Communities Initiative) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών που ενσωματώνουν δεδομένα από τους τομείς των ICT, της ενέργειας και της κινητικότητας. Για μια πόλη για να είναι πραγματικά έξυπνη, θα πρέπει να έχει έξυπνους πολίτες. Με τα ανοικτά δεδομένα, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία, «το κάνουν για τον εαυτό τους», να καινοτομήσουν και να συν-δημιουργήσουν.


Νέες υπηρεσίες με δημόσια δεδομένα
Η δημιουργία νέων υπηρεσιών είναι ο πιο ορατός και ευρέως φημισμένος τρόπος αξιοποίησης των δημόσιων δεδομένων. Ο όρος υπηρεσίες χρησιμοποιείται εδώ υπό μια ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης αναζήτησης, περιήγησης ή διεπαφής ερωτήματος (query interfaces) για τους τελικούς χρήστες των επιμέρους συνόλων δεδομένων και διαδραστικών οπτικοποιήσεων, αλλά και νέες υπηρεσίες με την αρχική σημασία: προσφορά υπηρεσιών για τους πελάτες ή τους πολίτες που χρησιμοποιούν τα ανοικτά δεδομένα , αλλά πάει πέρα από το ίδιο το πραγματικό σύνολο δεδομένων.

Παραδείγματα υπηρεσιών που βασίζονται σε δημόσια δεδομένα

“Διόρθωσε το δρόμο μου” (Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία) - www.fixmystreet.com

Αυτός ο δικτυακός τόπος επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν προβλήματα όπως λακκούβες, σπασμένα φωτιστικά στο δρόμο ή παρόμοια προβλήματα. Η ιστοσελίδα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει ανοικτά γεωγραφικά δεδομένα στα διοικητικά σύνορα ώστε να κατευθύνει αυτές τις καταγγελίες στην κατάλληλη αρχή.

Δημοσιογραφικά δεδομένα
Δημοσιογραφικά δεδομένα είναι ένα άλλο είδος υπηρεσίας που σε πολλές περιπτώσεις βασίζεται σε δημόσια δεδομένα. Με τη λήψη ενός ή περισσότερων δημόσιων (και άλλων) συνόλων δεδομένων και την απεικόνιση τους - συνήθως διαδραστικά - δημοσιογραφικών δεδομένων είναι σε θέση να πουν την ιστορία πίσω από τα δεδομένα και να ενημερώνουν τους αναγνώστες τους με τρόπους που δεν ήταν δυνατόν πριν. Το Datablog της Guardian (www.guardian.co.uk / news / Datablog) ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα από τα πρώτα σημαντικά παραδείγματα δημοσιογραφικών δεδομένων. Η σχεδίαση πληροφοριών είναι μια μορφή δημοσιογραφικών δεδομένων που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής.

1.3 Τρόπος οργάνωσης ανοιχτών δεδομένων
Για την καθιέρωση των ανοιχτών δεδομένων, ως μια νέα υπηρεσία, υπάρχει μια σειρά από βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν, τα οποία κυμαίνονται από την πολιτική δέσμευση και δέσμευση πολιτών ως την τεχνική διαδικασία ανοίγματος των δεδομένων αυτών. Από άποψη οργανωτικών διαδικασιών, τα ακόλουθα είναι σημαντικά:

Σαφής πολιτική ανοικτών δεδομένων
Μια ανοιχτή πολιτική δεδομένων με σαφείς στόχους και τελικούς σκοπούς που χρειάζεται για να εξασφαλιστούν μια σαφείς κατευθύνσεις και μέσα για τη μέτρηση της επιτυχίας.

Αποφασίζοντας ποια δεδομένα να ανοιχτούν
Όταν ξεκινάτε με τα ανοιχτά δεδομένα είναι μια καλή ιδέα για τις πόλεις να επικεντρωθούν σε ζητήματα υψηλού τοπικού ενδιαφέροντος, που έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό για να αυξηθεί το ενδιαφέρον. Κερδίζοντας την ανατροφοδότηση των πολιτών πριν ανοίξουν τα δεδομένα μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο μέσο για τον προσδιορισμό του ποια δεδομένα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η πολιτική στήριξη
Η συμφωνία και υποστήριξη για πολιτικές ανοιχτών δεδομένων είναι απαραίτητη σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση ότι το σύνολο της δημόσιας διοίκησης τραβάει προς την ίδια κατεύθυνση και ότι μια πολιτική ανοιχτών δεδομένων μπορεί να επιδιωχθεί μέχρι να επιτύχει τους στόχους της. Οι πολιτικοί και η διαχείριση της πόλης θα πρέπει να παρουσιάζονται με μια σαφή πολιτική ανοικτών δεδομένων που υποστηρίζεται με μελέτες περιπτώσεων και ιστορίες επιτυχίας από άλλες πόλεις, προκειμένου να μεταφέρει την αξία (οικονομική και κοινωνική) των ανοιχτών δεδομένων.

Οργάνωση διοίκησης της πόλης
Αναπτύσσοντας μια στρατηγική εσωτερικών ανοικτών δεδομένων και μια κουλτούρα ανταλλαγής δεδομένων μπορεί να αποτελέσει πρόκληση από την άποψη της αναδιοργάνωσης των διοικήσεων της πόλης να αλλάξει τις υπάρχουσες διαδικασίες διαχείρισης, κληρονομιάς (υφιστάμενων τμημάτων πληροφορικής, λογισμικό προστασίας) και τις δομές αγοράς. Όλα τα τμήματα της πόλης θα πρέπει να συμμετέχουν για την ανάπτυξη προσεγγίσεων για τη δημοσιοποίηση της διεύθυνσης και την πρόσβαση σε δεδομένα. Η ανάπτυξη κοινών κριτηρίων για την δημοσιοποίηση δεδομένων και η δημιουργία ειδικών ομάδων διαχείρισης δεδομένων και η επικοινωνία με τους υπαλλήλους μπορεί να βοηθήσει. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να εκπαιδεύσει το προσωπικό ώστε να καταλάβει τι είναι τα ανοιχτά δεδομένα, και επί νομικών και τεχνικών θεμάτων, όπως η χρήση ειδικού λογισμικού τεχνικών μοντελοποίησης δεδομένων.

Δουλεύοντας με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Μια ζωντανή κοινότητα πολιτών και ενδιαφερομένων μερών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας ανοιχτών δεδομένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο κύριος του έργου των υπηρεσιών δεν θα είναι η ίδια η δημόσια διοίκηση, αλλά επιχειρήσεις, ομάδες συμφερόντων, ΜΚΟ, πολίτες και φοιτητές. Η διοίκηση μπορεί να παρέχει κίνητρα, και σε ορισμένες περιπτώσεις να συνεργαστεί με τρίτους για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των νέων υπηρεσιών. Προκειμένου να προωθήσει τα δεδομένα και να φέρει τους σωστούς ανθρώπους, η διοίκηση της πόλης θα πρέπει να στηρίξει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη συμμετοχή των πολιτών μέσω, για παράδειγμα, των τοπικών hackathons (εκδηλώσεις στις οποίες προγραμματιστές υπολογιστών και άλλοι που εμπλέκονται στην ανάπτυξη λογισμικού συνεργάζονται εντατικά σε προγράμματα λογισμικού) και τις ημέρες της επίδειξης δεδομένων.

Ενθαρρύνοντας την βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών
Αρκετοί πολίτες εξακολουθούν να στερούνται τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση και επεξεργασία των πληροφοριών. Σύντομα μαθήματα, καθώς και τα blogs και podcasts μπορούν να βοηθήσουν τη βελτίωση της κατανόησης, γεγονός που καθιστά δυνατό να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των χρηστών των δεδομένων.

Σκεπτικισμός
Τα ανοικτά δεδομένα εξακολουθούν να είναι μια σχετικά νέα έννοια και ενώ η αξία των δεδομένων είναι κατανοητή, ακόμα δεν υπάρχει η κρίσιμη μάζα  χρήσιμων εφαρμογών που να έχουν αναπτυχθεί για να γίνει αποδεκτή ή ακόμη γνωστή πέρα από την τεχνική κοινότητα. Εμπορικές εφαρμογές που αρχίζουν να εισέρχονται στο χώρο της αγοράς μπορούν να ξεπεράσουν τον σκεπτικισμό.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Όλα τα πολύ συχνά ζητήματα της προστασίας των δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εμπόδιο για την δημοσίευση στοιχείων. Πολλά από τα ζητήματα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν με την εξασφάλιση ότι τα δεδομένα είναι συγκεντρωτικά στο σωστό επίπεδο πριν από τη δημοσίευση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου. Είναι επίσης σημαντικό να κοινοποιηθεί στον κόσμο ότι τα ανοιχτά δεδομένα αναφέρονται στα στοιχεία , που δεν υπόκεινται σε βάσιμες ανησυχίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Ποιότητα των δεδομένων
Συχνά μπορεί να υπάρχουν θέματα που αφορούν την ποιότητα των δεδομένων και μια διστακτικότητα ως προς τα ανοιχτά δεδομένα που μπορεί να έχουν αποκλίσεις. Αντί να βλέπουμε αυτό ως εμπόδιο, οι δημόσιοι φορείς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως μια ευκαιρία να λάβουν ανατροφοδότηση ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων.

Νομική υποστήριξη για τις πρωτοβουλίες των ανοικτών δεδομένων
Οι νομικοί προβληματισμοί είναι ένα από τα κύρια εμπόδια για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών στο πλαίσιο των διοικήσεων. Οι περισσότεροι από τους κανονισμούς που αφορούν τη διαχείριση δεδομένων στη δημόσια διοίκηση τέθηκαν σε εφαρμογή πριν από την εξάπλωση του Διαδικτύου. Σε αρκετές χώρες, εξαιρετικά αυστηροί κανονισμοί προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξακολουθούν να καθιστούν αδύνατη για τις δημόσιες διοικήσεις τη δημοσιεύση πληροφοριών όπως το όνομα, τον τύπο και τη γεωγραφική θέση των σχολείων, καθώς και τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων καθιστούν αδύνατο να αποκαλύπτουν στο δημόσιο τομέα εικόνες ή περιεχόμενα πολυμέσων.

Η διαθεσιμότητα νομικής υποστήριξης είναι ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο των ανοιχτών δεδομένων, λόγω της εγγενούς πολυπλοκότητας του θέματος και της ανάγκης να υποβληθούν σε νομικό έλεγχο πριν από τη δημοσίευση κάθε συνόλου δεδομένων. Επιπλέον, απαιτούνται νομικές συμβουλές σχετικά με τα καταλληλότερα πιστοποιητικά, ώστε να εφαρμοστούν για τα δεδομένα που αποκαλύπτονται..

1.4 Παραδείγματα πόλεων για το πώς να ξεκινήσετε με τα ανοικτά δεδομένα

Πολλές πόλεις έχουν ήδη ανοίξει τα αρχεία δεδομένων τους και έχουν ξεκινήσει μια δικτυακή πύλη με δεδομένα της πόλης. Το Λονδίνο ξεκίνησε μια δικτυακή πύλη τον Ιανουάριο του 2010. Αυτή η δομή της δικτυακής πύλης, και το μητρώο των δεδομένων είναι ένα καλό παράδειγμα για άλλες πόλεις. Περαιτέρω δικτυακές πύλες δεδομένων θα ξεκινήσουν σύντομα μετά από αυτό, για παράδειγμα, στο Παρίσι (που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011), Βιέννη (Μάιος 2011), και το Βερολίνο (Σεπτέμβριος 2011). Τα παραδείγματα αυτών των πόλεων μπορούν να βοηθήσουν άλλες πόλεις στην ανάπτυξη μιας δικτυακής πύλης δεδομένων της πόλης. Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα για το πώς να δημιουργηθούν και να διαδοθούν ανοικτές πλατφόρμες δεδομένων.


Βερολίνο μέρα ανοιχτών δεδομένων

Η πόλη του Βερολίνου συνεργάζεται με επιτυχία με την κοινότητα του Διαδικτύου από το 2010. Αυτή η κοινοτική-δημόσια-εταιρική συνεργασία σχεδίασε και οργάνωσε την πρώτη μέρα ανοιχτών δεδομένων του Βερολίνου ((BODDy)) το Μάιο του 2011. Περισσότεροι από 120 συμμετέχοντες άκουσαν τις εναρκτήριες ομιλίες από τον αντιδήμαρχο και διευθύνων σύμβουλο πληροφοριών της πόλης (CIO), καθώς και ομιλητές από την κοινότητα του διαδικτύου. Πολλά παραδείγματα για τρέχουσες εφαρμογές παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που βασίζονται σε ανοιχτά δεδομένα.

Η έναρξη λειτουργίας της δικτυακής πύλης δεδομένων της πόλης προετοιμάστηκε με μια προ-δοκιμή εντός της κοινότητας του Διαδικτύου. Αυτό παρείχε ένα πολύ χρήσιμο βήμα στην ανάπτυξη της δικτυακής πύλης. Το 2012 και το 2013 χτίστηκε το  BODDy  με επιτυχία προσελκύοντας τη συμμετοχή έως 200 συμμετεχόντων.

Αποθήκη δεδομένων Λονδίνου - www.data.london.gov.uk

Περισσότερα από 200 σύνολα δεδομένων που κάνουν λεπτομερή τη ζωή στο Λονδίνο έχουν τεθεί σε απευθείας σύνδεση δωρεάν για επαναχρησιμοποίηση από την αυξανόμενη κοινότητα των προγραμματιστών δικτύων. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό αποφάσεων, τα ποσοστά εγκληματικότητας, τα εγκαταλειμμένα οχήματα, τις τιμές των κατοικιών, τα τροχαία ατυχήματα και πολλές άλλες μετρήσεις. Στους προγραμματιστές με τις πιο καινοτόμες ιδέες για την αξιοποίηση δεδομένων προσφέρεται υποτροφία για να τους βοηθήσει να φέρουν την ιδέα τους στη ζωή.

Online έρευνα της Βιέννης

Η πόλη της Βιέννης διεξήγαγε μία έρευνα μέσω διαδικτύου σε ένα πρώιμο στάδιο της εφαρμογής της στρατηγικής ανοικτών δεδομένων το 2011. Η έρευνα εξέτασε τα ανοιχτά δεδομένα διοίκησης και την ανοικτή διοίκηση εν γένει. Συνολικά 376 άτομα συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Τα αποτελέσματα παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ανοιχτών δεδομένων στην πόλη.

Συγκεκριμένα, πολλοί από τους συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (π.χ. «Τι είδους δεδομένα από την πόλη της Βιέννης θα χρειαστείτε; ') και έκανε συγκεκριμένα αιτήματα. Αυτή η ανατροφοδότηση αναλύθηκε και βοήθησε να δοθεί προτεραιότητα ποια δεδομένα να δημοσιευθούν. Τα ακατέργαστα δεδομένα από την έρευνα αυτή δημοσιεύθηκαν στην πύλη δεδομένων της Βιέννης.

Σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας:

περισσότεροι άνδρες από ό, τι οι γυναίκες συμμετείχαν στην έρευνα 
γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για την υγεία και οι άνδρες περισσότερο ενδιαφέρονται για την κυκλοφορία 
 • στην αξιολόγηση της χρήσης ανθρώπινων-αναγνώσιμων δεδομένων γυναίκες και  άνδρες είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο δεξιοτήτων - αλλά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται τρεις φορές πιο συχνά από τους άνδρες 
 • κυκλοφορία, δημόσιες εγκαταστάσεις και αναψυχή ήταν τα πιο σημαντικά τοπικά ζητήματα

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η διασφάλιση ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα συνεπάγεται και πολλές τεχνικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν:
 • συλλογή δεδομένων και μορφοποίηση
 • καθιστώντας τα δεδομένα επαναχρησιμοποιήσιμα 
 • βάζοντας τα δεδομένα στο διαδίκτυο2.1 Συλλογή δεδομένων και μορφοποίηση

Συλλεχθέντα δεδομένα μπορούν συχνά να χαρακτηρίζονται από διαφορές στους όρους διακριτότητας (πώς σύνολα δεδομένων υποδιαιρούνται), καθώς και από έλλειψη κοινής αναγνώρισης σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολο να συσχετιστούν τα δεδομένα από διαφορετικές πηγές. Επιπλέον, αν και τα περισσότερα δεδομένα που διαχειρίζονται από την αξιοποίηση βάσεων δεδομένων και αποθηκών δεδομένων, οι διοικήσεις της πόλης μπορεί να εξακολουθούν να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τα σχετικά στοιχεία με τη μορφή εγγράφων, π.χ. Υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel. Επίσης, διαθέσιμα σύνολα δεδομένων διανέμονται συχνά στους διάφορους κλάδους των διοικήσεων των πόλεων και, ως αποτέλεσμα της αποκέντρωσης στον τομέα της διαχείρισης πληροφοριών, τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να είναι σε διάφορες μορφές.


Η συλλογή και μορφοποίηση δεδομένων
Η αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων αποτελεί πρόκληση. Κανένας οργανισμός του δημόσιου τομέα δεν έχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις υπηρεσίες για τις κοινότητες που εξυπηρετεί. Δημιουργώντας μια κεντρική διαχείριση και συλλογή των δεδομένων θα ήταν η ιδανική λύση, αλλά μπορεί να είναι δύσκολη όσον αφορά την ικανότητα και τη χρηματοδότηση.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση του συντονισμού, της συλλογής δεδομένων και μορφοποίησης:
 • όλα τα τμήματα της πόλης χρησιμοποιούν μια κοινή διαδικασία συλλογής δεδομένων και μορφή (κατά το δυνατόν)
 • κάθε τμήμα δημοσιεύει μόνο τις πληροφορίες για τις οποίες είναι υπεύθυνο 
 • Οι συνδέσεις σε κάθε γραμμή δεδομένων γίνεται με σειρές από άλλα σύνολα δεδομένων και από άλλα τμήματα
 • Οι συνδέσεις γίνονται σε ένα μικρό σύνολο κοινών ορισμών και αναγνωριστών, έτσι ώστε να είναι σαφές πότε δεδομένα από πολλές πηγές αναφέρονται στο ίδιο «πράγμα»
 • Οι συνδέσεις γίνονται από τους ορισμούς αυτούς και τους αναγνωριστές σε άλλα δεδομένα
 • Οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν τα δεδομένα και τις απόψεις τους στα κοινά δεδομένα


Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο διαδίκτυο για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κοινών αναγνωριστών και ορισμών για σύνολα δεδομένων. Ειδικότερα, χρήσιμα παραδείγματα μπορούν να βρεθούν για μια οντολογία για να περιγράψει μια ανοικτή δημόσια υπηρεσία, για κοινή χρήση των όρων και λεξιλογίων, και για τους κοινούς αναγνωριστές.

Η διασφάλιση ότι τα δεδομένα μπορούν να συνδέονται εσωτερικά και ότι υπάρχουν κοινές μορφές και διαδικασίες συλλογής θα οδηγήσει σε συνεκτικά και αξιοποιήσιμα δεδομένα που μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν. Μόλις αυτά είναι στη θέση τους, τότε είναι καθήκον της διοίκησης της πόλης να κάνει τα δεδομένα διαθέσιμα για επαναχρησιμοποίηση.

2.2 Κάνοντας τα δεδομένα επαναχρησιμοποιήσιμα 
 • αξιολόγηση των δεδομένων, - προστασία προσωπικών δεδομένων και ποιότητα
 • επεξεργασία δεδομένων και καθαρισμός
 • μορφοποίηση δεδομένων και διακωδικοποίηση


Ως πρώτο βήμα, η διαδικασία της αξιολόγησης των δεδομένων, πρέπει να προσδιορίσει θεσμικούς ιδιοκτήτες δεδομένων, καθώς και να καθορίσει εάν οι τρέχοντες κανονισμοί επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών. Είναι ζωτικής σημασίας στη συνέχεια να τεκμηριώσει αναλυτικά δημοσιοποιημένες πληροφορίες, εξηγώντας τη σημασία τους, καθώς και τα μετα-δεδομένα που περιγράφουν τη μέθοδο (πώς και πότε συλλέχθηκαν τα δεδομένα) και πώς και γιατί τα δεδομένα προ-επεξεργαστήκαν (π.χ. πώς υπολογίστηκαν τα στοιχεία).

Είναι σημαντικό για την αξιοπιστία της δημόσιας αρχής η ποιότητα των δεδομένων να ελέγχεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων και την εξασφάλιση των συνόλων δεδομένων καθίστανται ανώνυμα για να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες.

Μόλις αναλυθεί το σύνολο δεδομένων και καθοριστεί το σχήμα του, (ιδανικά το σχήμα θα πρέπει να ορίζεται με τον ιδιοκτήτη δεδομένων) η πηγή των συνόλων δεδομένων θα πρέπει να διακωδικοποιηθεί σε μια ανοιχτή μορφή δεδομένων. Μπορεί συχνά να είναι σκόπιμο να εντοπιστούν συμβιβασμοί μεταξύ του επιπέδου λεπτομέρειας των δεδομένων και της απλότητας, όταν γίνεται διακωδικοποίηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ στην αρχή είναι επιθυμητό να παρέχει στους χρήστες όλα τα δεδομένα, στην πράξη ο κίνδυνος είναι να παρέχει υπερβολικά λεπτομερείς πληροφορίες που είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Οι αποφάσεις για το επίπεδο της πυκνότητας των δεδομένων και το σχήμα πρέπει να είναι συγκεκριμένες για κάθε διαφορετικό σύνολο δεδομένων.

Σύμφωνα με τις αρχές των ανοιχτών δεδομένων, τα συνόλων δεδομένων θα πρέπει να διακωδικοποιηθούν και να διατίθενται σε ανοιχτές, μη-ιδιόκτητες και εύκολα επεξεργάσιμες, μηχαναγνώσιμες φόρμες και να δημοσιευθούν στο διαδίκτυο.

2.3 Συγκεντρώνοντας τα δεδομένα online

Μια κοινή προσέγγιση είναι να κάνει διαθέσιμα στοιχεία για τη λήψη σε ένα αρχείο zip. Αυτή η προσέγγιση είναι ρεαλιστική, αλλά δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των mash-up  εφαρμογών που χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές δεδομένων. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε μεγάλα σύνολα δεδομένων, εξαιτίας του ποσού του εύρους ζώνης και των υπολογιστικών πόρων που απαιτούνται για τη διανομή αυτών των μεγάλων συνόλων δεδομένων. 
Για να ξεπεραστούν οι παραπάνω περιορισμοί απαιτείται η ανάπτυξη πολλαπλών καναλιών διανομής για τα δεδομένα. Μια μέθοδος για να γίνει αυτό είναι μέσω των συνδεδεμένων δεδομένων.

Συνδεδεμένα δεδομένα
Συνδεδεμένα δεδομένα είναι μια μέθοδος δημοσίευσης στοιχείων έτσι ώστε να μπορούν να διασυνδεθούν με άλλα δεδομένα, τα οποία συχνά αυξάνουν σημαντικά την αξία τους. Επιτρέπει στον καταναλωτή δεδομένων να δημιουργεί καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές, συνδυάζοντας διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από διαφορετικές περιοχές ή χώρες, όπως η ενσωμάτωση στατιστικής κινητικότητας με περιβαλλοντικά δεδομένα για να δούμε τους συσχετισμούς ή την σύγκριση των δεδομένων για το ίδιο θέμα.

Προσέγγιση Sir Tim Berners-Lee's 5 αστέρων για τα συνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα
1. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο (σε οποιαδήποτε μορφή), αλλά με μια ανοιχτή άδεια, για να είναι ανοιχτά δεδομένα.
2. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ως αναγνώσιμα από μηχάνημα δομημένα δεδομένα (π.χ. excel αντί για σάρωση μίας εικόνας ενός πίνακα). Έτσι, η περαιτέρω χρήση μπορεί να επεξεργαστεί, να εξάγει και να δημοσιεύσει τα δεδομένα εύκολα, ακόμη εξαρτώμενη όμως από ιδιόκτητο λογισμικό όπως το Word ή το Excel.
3. Διατίθενται σε μη ιδιόκτητη μορφή, ώστε ο χρήστης να μην περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο λογισμικό.
4. Όλα τα παραπάνω καθώς και χρήση ανοιχτών προτύπων από το World Wide Web Consortium - W3C (όπως RDF και SPARQL) για την αναγνώριση πραγμάτων. 
5. Όλα τα παραπάνω, και το να συνδέσει τα δεδομένα με τα στοιχεία των άλλων ανθρώπων για να παρέχει το περιεχόμενο.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση των δεδομένων είναι συχνά ένα δύσκολο πρόβλημα, που απαιτεί σημαντικούς πόρους. Τυπικοί λόγοι για αυτό είναι η χρήση διαφορετικών μορφών (CSV, Excel, XML, KML, κλπ.) ή ότι τα δεδομένα είναι δομημένα με τρόπο που δεν είναι εύκολο να ταιριάζουν, και το σημαντικότερο, ότι τα κοινά παγκόσμια αναγνωριστικά (π.χ. γεωγραφικές μονάδες, διοικητικές υπηρεσίες, οι άνθρωποι, οι νόμοι) δεν χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές πηγές δεδομένων. Αυτό μπορεί να καταστήσει αναγκαίο να περιοριστεί η χρήση των δεδομένων που συνδέονται με επιλεγμένες σειρές δεδομένων που είναι συμβατές με τις άλλες. 

Δημιουργώντας μια πύλη ανοικτών δεδομένων
Μια καλή δικτυακή πύλη επιτρέπει στη διοίκηση της πόλης να διαχειρίζεται και να ενημερώνει τα δεδομένα όταν είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να επιτρέπει την ανατροφοδότηση των ευκαιριών έτσι ώστε η ποιότητα των δεδομένων να μπορεί να αναβαθμιστεί και η χρήση των συνόλων δεδομένων να παρακολουθείται. Μια σταθερή και αμετάβλητη URL είναι πολύ σημαντικό να κάνει τα σύνολα δεδομένων αξιοποιήσιμα. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει επί του παρόντος μία πανευρωπαϊκή δικτυακή πύλη δεδομένων, παρέχοντας πρόσβαση σε ανοικτές, ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμα σύνολα δεδομένων από τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς δημόσιους φορείς σε όλη την Ευρώπη:www.publicdata.eu.

Έχοντας μια σαφή άδεια για επαναχρησιμοποίηση
Ένα από τα κεντρικά και πιο κρίσιμα θέματα γύρω από τα ανοιχτά δεδομένα είναι η αδειοδότηση. Η αποτυχία να εφαρμοστεί μια σαφή και ακριβή άδεια σε ένα σύνολο δεδομένων με ένα ορατό και προφανή τρόπο μπορεί να αποθαρρύνει τους δυνητικούς χρήστες να το χρησιμοποιούν. Στην πραγματικότητα, ενώ οι κλειστές και περιοριστικές άδειες είναι προβληματικές και θα πρέπει να αποφεύγονται υπέρ μιας ανοικτής άδειας, κάθε άδεια είναι πάντα καλύτερη από το τίποτα: οι χρήστες θα πρέπει τουλάχιστον να είναι ξεκάθαροι για το αν και πως μπορούν να χρησιμοποιούν ένα σύνολο δεδομένων.

2.4 Οικονομικά ζητήματα
Δουλεύοντας με τα ανοικτά δεδομένα απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, και οι διοικήσεις της πόλης πρέπει να διαθέσουν έναν προϋπολογισμό που εγγυάται την επιτυχία των προσπαθειών τους.

Επιπρόσθετα κόστη
Για ορισμένες διαδικασίες, όπως η κατασκευή ανοικτής πλατφόρμας δεδομένων που επιτρέπουν την αποδέσμευση των δεδομένων API, που συνδέονται με δεδομένα ή επεκτάσεις διακομιστή, υπάρχουν πρόσθετα έξοδα. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνολογία, τις οργανωτικές αλλαγές και την προώθηση των δεδομένων (π.χ. φιλοξενία hackathons ή ενημερωτικές ημερίδες) έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κρατικό προϋπολογισμό. Το κόστος του έργου που προετοιμάζει μια ανοιχτή πύλη δεδομένων υποδομών ενδέχεται να είναι όσο 200.000€. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ανέρχεται σε 250.000€.

Η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας
Οι διοικητικές υπηρεσίες του δήμου πρέπει να αποκτήσουν μια τεχνολογία που αποθηκεύει, διαχειρίζεται και διανέμει τα ανοιχτά δεδομένα. Στο πρώτο στάδιο, αυτό απαιτεί την ύπαρξη μιας άμεσης εφαρμογής web. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου καθίσταται σημαντικό να εντοπιστούν οι καλύτερες προσαρμοσμένες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν στη διοίκηση να διαχειρίζεται τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων και να εναρμονίζουν τις προσπάθειες των ανοιχτών δεδομένων της με τα αναδυόμενα πρότυπα στον τομέα. Αυτό απαιτεί επενδύσεις από τη διοίκηση.

Απώλεια δημοσίων εσόδων
Εάν τα στοιχεία έχουν προηγουμένως πωληθεί για επαναχρησιμοποίηση, ανοίγοντας τα, ελεύθερα, συνεπάγεται  απώλεια εισοδήματος. Ειδικότερα, τα γεωχωρικά δεδομένα πωλούνται από πολλές πόλεις. Αυτή η απώλεια μπορεί μερικές φορές να εξισορροπηθεί από το φόρο εισοδήματος από τις νέες υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας δωρεάν δημόσια δεδομένα.

Δραστηριότητες προώθησης
Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η διαφάνεια των πρωτοβουλιών των ανοιχτών δεδομένων. Η εμπειρία έχει υποδείξει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων εκδηλώσεων και την προώθηση των πρωτοβουλιών κατά της πειρατείας , αφιερωμένες στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών που βασίζονται στα ανοικτά δεδομένα . Πόροι απαιτούνται για την συγκέντρωση και τη διαχείριση των ανατροφοδοτήσεων από  αυτές τις πρωτοβουλίες. Η εφαρμογή τους για την ΕΕ ή την εθνική χρηματοδότηση, μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές αρχές για τη  χρηματοδότηση κάποιων δραστηριοτήτων ανοιχτών δεδομένων. Αξιοποίηση νέων καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως η χρηματοδότηση του πλήθους μπορεί επίσης να παρέχει μια πηγή χρηματοδότησης και παράλληλα να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και τη δέσμευση.

3. ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ EUROCITIES

Το 2011, η ομάδα εργασίας EUROCITIES για τα ανοικτά δεδομένα, σε συνεργασία με την ΕΕ Ανοικτής Πόλης πραγματοποίησε μια έρευνα για να εξετάσει τους κύριους λόγους για τους οποίους οι πόλεις αποφασίζουν να ανοίξουν τα δεδομένα και τι είδους δεδομένα έχουν δημοσιευθεί. Δεκατρείς πόλεις ανταποκρίθηκαν στην έρευνα.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο μεγαλύτερος οδηγός για τα ανοιχτά δεδομένα είναι ο στόχος για την επίτευξη διαφάνειας στις κυβερνητικές και διοικητικές διαδικασίες (100%). Επίσης, μεγάλη σημασία για τις πόλεις είναι το θέμα της «καινοτομίας» (92%). Η επαναχρησιμοποίηση των συνόλων δεδομένων (77%), η βελτίωση της αποτελεσματικότητας (77%) και τα δυνητικά οικονομικά οφέλη των ανοικτών δεδομένων (70%) ήταν επίσης κίνητρα για το άνοιγμα δεδομένα του δημόσιου τομέα. Μόνο το ήμισυ των πόλεων που συμμετείχαν στην έρευνα σήμερα βλέπουν τον πληθοπορισμό ή την δημόσια ανατροφοδότηση ως κίνητρο για την δραστηριότητα των ανοιχτών δεδομένων (βλ. παρακάτω γράφημα).
Τα πρώτα σύνολα δεδομένων που ανοίγουν ψηφιακά για επαναχρησιμοποίηση είναι οι δημοτικοί προϋπολογισμοί, τα δημογραφικά στοιχεία και τα εκλογικά αποτελέσματα. Από τις πόλεις που συμμετείχαν στην έρευνα, το 85% βλέπουν αυτό ως ένα σημείο εισόδου για τα ανοιχτά δεδομένα. Δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση, την οικονομία και την αγορά εργασίας, καθώς και γεωγραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα παρέχονται επίσης. Οι περισσότερες πόλεις σχεδιάζουν να φιλοξενήσουν το σύνολο των δεδομένων (85%) . Οι πόλεις εξέφρασαν επίσης την ανάγκη για υποστήριξη σε θέματα τυποποίησης, εργαλείων λογισμικού για τη σύλληψη, επεξεργασία και οπτικοποίηση συνόλων δεδομένων, και τη διατήρηση καταλόγων δεδομένων.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η οικονομική κρίση είχε μεγάλη επίδραση στο πολιτικό τοπίο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποτυχία των διοικήσεων είτε να προβλέψουν ή να διαχειριστούν την οικονομική κρίση έχει κλονίσει βαθειά την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς μας θεσμούς. Οι πολίτες είναι όλο και πιο κυνικοί και θέλουν να απεμπλακούν από την επίσημη πολιτική. Αναπτύσσοντας πιο ανοικτές μορφές διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της απώλειας εμπιστοσύνης, επιτρέποντας στους πολίτες όχι μόνο να συμμετάσχουν, αλλά και να συμβάλουν ενεργά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ανοικτή διακυβέρνηση μπορεί να σχηματίσει μια νέα σχέση μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και των πολιτών μέσω της αυξημένης διαφάνειας, της προσβασιμότητας των πληροφοριών και της ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών:

Ένα ανοιχτό κυβερνητικό μοντέλο υλοποίησης εισήχθη από τους Lee και Kwak το 2011. Αυτοί περιγράφουν τέσσερα στάδια της ανοικτής διακυβέρνησης: 
1. αύξηση της διαφάνειας των δεδομένων
2. βελτίωση της ανοικτής συμμετοχή
3. ενίσχυση της ανοιχτής συνεργασίας 
4. συνειδητοποίηση παρούσας δέσμευσης

Το άνοιγμα των δεδομένων είναι ένα πρώτο βήμα προς την ανοιχτή διακυβέρνηση. Το να γίνουν οι κυβερνητικές πληροφορίες διαθέσιμες αυξάνει την διαφάνεια με την κατάργηση των εμποδίων στην πληροφόρηση και επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο. Το άνοιγμα αυτό επιτρέπει τη στενότερη συνεργασία με την κοινότητα και αυξανόμενα συμμετέχοντες πολίτες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ενεργούν ως βασικός καταλύτης σε αυτή την στροφή προς την ανοικτή κυβέρνηση.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μας επιτρέπουν να συνδεόμαστε ευρύτερα, με αυξανόμενη ταχύτητα και της ευκολία. Και έχουμε δει πώς αυτές οι τεχνολογίες, ιδιαίτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζουν νέα και διαφορετικά είδη πολιτικών, καθώς και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως εθνικό, μπορούν να αγκαλιάσουν αυτή την αλλαγή για να προωθήσουν πιο ανοικτές, συμμετοχικές μορφές δέσμευσης με τους πολίτες.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
Το γλωσσάριο είναι ένα μέρος που βασίζεται σε υλικό από το Ηνωμένο Βασίλειο Open Data Λευκή βίβλος (OD-Λευκή βίβλος), σύμφωνα με την άδεια OGL (ΑΔΕΙΑ-UK-GOV).

Ανώνυμα δεδομένα (Anonymised data )
Τα δεδομένα που αφορούν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όπου τα αναγνωριστικά έχουν αφαιρεθεί για να εμποδίσουν την ταυτοποίηση του εν λόγω ατόμου.

Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API)
Μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) καθορίζει πώς ορισμένα στοιχεία του λογισμικού θα πρέπει να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ένα API καθιστά ευκολότερο να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα, παρέχοντας όλα τα θεμέλια έτσι ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να γράψουν εφαρμογές που συνάδουν με το περιβάλλον λειτουργίας.

App 
Συντόμευση για « εφαρμογή», δηλαδή λογισμικό που ένας χρήστης θα εγκαταστήσει ή θα χρησιμοποιήσει για ένα συγκεκριμένο σκοπό (π.χ ένα λειτουργικό σύστημα ή ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή). Τα τελευταία χρόνια, ο όρος «εφαρμογή» σημαίνει όλο και περισσότερο «mobile app» (λογισμικό για κινητές συσκευές), αλλά μπορεί επίσης να καλύπτει το λογισμικό σε υπολογιστές ή στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο των ανοιχτών δεδομένων, «app» σημαίνει συνήθως ένα λογισμικό που χρησιμοποιεί ή οπτικοποιεί ανοιχτά δεδομένα.

CKAN 
CKAN είναι ένα πλαίσιο λογισμικού που αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα ανοιχτής γνώσης για πύλες δεδομένων και καταλόγων στο διαδίκτυο. Είναι ανοιχτού κώδικα και χρησιμοποιείται ευρέως από τις αρχές.

Βασικά δεδομένα αναφοράς (Core reference data )
Αυθεντικά ή οριστικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να χρησιμοποιούν και άλλες πληροφορίες, που παράγονται από τον δημόσιο τομέα ως υπηρεσία από μόνη της λόγω της υψηλής σημασίας και της αξίας της.

Πνευματικά δικαιώματα ( copyright )
Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) είναι ένα διανοητικό δικαίωμα ιδιοκτησίας που συνήθως καλύπτει τα έργα τέχνης και άλλα έργα που περιλαμβάνουν τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία στη δημιουργία τους.

Creative Commons Licences (CC) 
Μια οικογένεια πιστοποιητικών, που χρησιμοποιούνται ευρέως για έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχουν άδειες CC σε διαφορετικές μορφές που προσδιορίζονται συνήθως με ετικέτες με δύο γράμματα: απόδοση (BY) , το μερίδιο (SA) , μη-εμπορική (NC) και μη-παραγώγων (ND). Συνδυασμοί όπως BY-SA είναι δυνατόν. Επειδή CC άδειες μέχρι την έκδοση 3.0 προορίζονταν για έργα με πνευματικά δικαιώματα, η χρήση τους ως άδειες δεδομένων θεωρούνται συχνά προβληματικές. Αυτή δεν είναι η περίπτωση για την παραίτηση των δικαιωμάτων CC0.

Παραγωγός δεδομένων (Data producer )
Η υπηρεσία ή το γραφείο της διοίκησης που δημιουργεί ή κατέχει τα ανεπεξέργαστα δεδομένα και τα καθιστά διαθέσιμα ως ανοικτά δεδομένα. Όταν τα δεδομένα καλύπτονται από άδεια, τότε ο παραγωγός των δεδομένων είναι επίσης δικαιοπάροχος.

Χρήστης δεδομένων ( Data user )
Το πρόσωπο ή κόμμα που έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί ανοικτά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο (αντίγραφα, εκ νέου διανομές, τροποποιήσεις, κ.λπ.). Αν ισχύει μια άδεια, ο χρήστης των δεδομένων είναι επίσης ο κάτοχος της άδειας.

Δικαιώματα της βάσης δεδομένων ( Database data )
Τα δεδομένα και οι βάσεις δεδομένων δεν προστατεύονται συνήθως από πνευματικά δικαιώματα, δεδομένου ότι συνήθως δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία. Στην ΕΕ, η οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων » («οδηγία για βάση δεδομένων '), ορίζει ειδικά κωδικοποιημένους (« sui generis ») κανόνες σχετικά με την αντιγραφή και την εκ νέου κατανομή των βάσεων δεδομένων. Τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων είναι ανεξάρτητα από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (μέρη της βάσης δεδομένων μπορεί να εξακολουθούν να καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας).

Σύνολο δεδομένων ( Dataset )
Σε ανοικτά δεδομένα, ένα σύνολο δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων που σχηματίζουν μαζί ένα ευρύτερο σύνολο. Δεν υπάρχει αυστηρός ορισμός, αλλά τα μέρη ενός συνόλου δεδομένων θα ανήκουν λογικά μαζί (π.χ. αυτοί που αποτελούν μέρος μιας χρονοσειράς , που δείχνουν τη γεωγραφική κατανομή ενός φαινομένου, λίστα εταιρειών, κλπ.). Ιδανικά, ένα σύνολο δεδομένων ( dataset ) θα είναι προσαρμοστικό και αρκετά μικρό για να έχει ένα προφανές περιεχόμενο των πληροφοριών, το οποίο θα πρέπει να περιγράφεται στα μεταδεδομένα του . Ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων μπορεί να έχει διαφορετικές φυσικές αναπαραστάσεις (μέσα), όπως ένα έγγραφο PDF, έναν πίνακα του Excel και ένα γράφημα RDF που περιλαμβάνουν όλα τις ίδιες πληροφορίες.

Πύλη δεδομένων, δεδομένα του καταλόγου ( Data portal, data catalogue )
Μια διαδικτυακή πύλη για να κάνει τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα προσβάσιμες σαν ανοιχτά δεδομένα. Συνήθως, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν και να περιηγηθούν σε σύνολα δεδομένων, να δουν τα μεταδεδομένα για αυτά τα σύνολα δεδομένων (συγγραφείς, ημερομηνίες δημοσίευσης, γεωγραφική κάλυψη, άδεια, format, κλπ) και να ακολουθούν τις συνδέσεις με τα ίδια τα δεδομένα.

Πληροφορία ( Information )
Προϊόν από κάποια διαδικασία που συνοψίζει, ερμηνεύει ή αλλιώς αντιπροσωπεύει τα δεδομένα για να μεταφέρουν το νόημα. Ο όρος «πληροφορίες» συναθροίζει συνήθως τα δεδομένα.

Πνευματική Ιδιοκτησία ( Intellectual Property )
Ένα σύνολο δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που παρέχουν το δικαίωμα για την προστασία των υλικών που δημιουργούνται από αυτούς. Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει το δικαίωμα του δημιουργού, τα σχέδια, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ορισμένες εμπιστευτικές πληροφορίες και τα εμπορικά σήματα.

Άδεια ( Licence )
Ένα έγγραφο με το οποίο ο ιδιοκτήτης του έργου (ο δικαιοπάροχος) χορηγεί δικαιώματα σε ένα χρήστη (ο δικαιοδόχος), όπως το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή της εκ νέου διανομής του έργου. Τα δικαιώματα αυτά διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμα στον δικαιοδόχο, λόγω των περιορισμών στα δικαιωμάτα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή περιορισμών δικαιωμάτων της βάσης δεδομένων.

Συνδεόμενα δεδομένα ( Linked data )
Δομημένα δεδομένα όπου κάθε οντότητα σε ένα σύνολο δεδομένων είναι εφοδιασμένη με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, να επιτραπεί σύνδεση με άλλα συναφή δεδομένα τα οποία δεν θα μπορούσαν αλλιώς να συνδεθούν,βελτιώνοντας την γνωστοποίηση και διευκόλυνση της ένταξης των δεδομένων. Τα συνδεόμενα δεδομένα (Linked data )εκφράζονται συνήθως με τη μορφή των δεδομένων RDF. Τα πραγματικά συνδεόμενα δεδομένα περιέχουν ενσωματωμένες συνδέσεις με άλλα δεδομένα.

Μεταδεδομένα ( Metadata )
Δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα. Στα ανοικτά δεδομένα, τα μεταδεδομένα ενός συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων συνήθως καλύπτει ένα σύνολο χαρακτηριστικών όπως ο παραγωγός των δεδομένων, η ημερομηνία δημιουργίας, η γεωγραφική ή/και χρονική κάλυψη, 
η άδεια, οι συνδέσεις με τους πόρους, κλπ.

Ανοιχτή πρόσβαση ( Open access )
Παροχή δωρεάν πρόσβασης επιστημονικών ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων στο ευρύ κοινό.

Ανοιχτά δεδομένα 
Τα δεδομένα που ικανοποιούν τα κριτήρια για το άνοιγμα, όπως αυτές ορίζονται από την ανοικτό ορισμό (http://opendefinition.org/). Επιπλέον, τα ανοιχτά δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω του World Wide Web, σε μια ψηφιακή μηχανή ,αναγνώσιμη μορφή και διαλειτουργική με άλλα δεδομένα.

Ανοιχτά κοινά δεδομένα ( Open data commons )
Μια οικογένεια των αδειών που σχεδιάστηκε από το Ίδρυμα ανοιχτής γνώσης ειδικά για τα δεδομένα. Τα ODC έρχονται σε τρεις μορφές: απόδοση, παρόμοια διανομή και δικαίωμα αφοσίωσης για το δημόσιο τομέα.

Ανοιχτά δημόσια δεδομένα (Open government data ) 
Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα που έχουν διατεθεί στο κοινό, όπως τα ανοιχτά δεδομένα.

Ανοιχτό Ίδρυμα Γνώσεων ( Open Knowledge Foundation)
Το Ίδρυμα ανοιχτής γνώσης (OKFN) είναι μία μη κυβερνητική, οργάνωση που είναι αφιερωμένη στην προώθηση ανοιχτών δεδομένων και ανοιχτού περιεχομένου. Μεταξύ άλλων, το OKFN έχει δημοσιεύσει τα ανοικτά κοινά δεδομένα οικογένειας αδειών χρήσης δεδομένων, και η CKAN τα δεδομένα λογισμικού καταλόγου.

Προσωπικά δεδομένα ( Personal Data )
Τα δεδομένα που αφορούν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όπου το άτομο είναι προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο στα χέρια του αποδέκτη των δεδομένων.

Δημόσιος τομέας ( Public domain )
Έργα στο δημόσιο τομέα είναι εκείνα των οποίων τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα βάσης δεδομένων) έχουν λήξει, έχουν καταπέσει (π.χ. με τη χρήση ενός παραίτηση) ή είναι ανεφάρμοστα.

Πληροφορίες του δημόσιου τομέα (Public sector information )
Στοιχεία και πληροφορίες που παράγονται, συλλέγονται ή τηρούνται από τις δημόσιες αρχές, ως μέρος του κοινού τους έργου.

Ακατέργαστα δεδομένα (Raw data)
Ποιοτικές ή ποσοτικές δηλώσεις ή αριθμοί που υποτίθεται ότι είναι πραγματικοί, και όχι το προϊόν της ανάλυσης ή ερμηνείας.

Παραίτηση δικαιωμάτων ( Rights waiver )
Στο συμβόλαιο σε μια άδεια, μια παραίτηση παραδίδει δικαιώματα ότι ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του έργου μπορεί να έχει. Όταν μια παραίτηση παραδίδει τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων, τα έργα αυτά έχουν τεθεί αποτελεσματικά στον δημόσιο τομέα. Παραδείγματα είναι CC0 και ODC-PPDL.

Δομημένα δεδομένα ( Structured data)
Τα δεδομένα που είναι ρητά και επίσημα δομημένα, έτσι ώστε να μπορούν καλύτερα να επεξεργαστούν,ερμηνευτούν και να γίνουν κατανοητά από το λογισμικό. Τυπικά παραδείγματα αποτελούν τα φύλλα και άλλοι πίνακες, τα δεδομένα XML, τα δεδομένα RDF ή JSON. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δομημένα δεδομένα θεωρούνται ότι είναι η πιο επιθυμητή μορφή ανοικτών δεδομένων, επειδή είναι ευκολότερο να επαναχρησιμοποιούν και να ερμηνευτούν.

Αδόμητα δεδομένα (Unstructured data)
Τα δεδομένα που δεν έχει ρητή, επίσημη δομή, και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να επεξεργαστούν και να ερμηνευτούν με λογισμικό. Τυπικά παραδείγματα είναι ακατέργαστα αρχεία κειμένου, έγγραφα PDF, έγγραφα του Word, αρχεία εικόνας, κλπ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Νομοθετική Επισκόπηση
Το 2013 η αναθεώρηση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (2003/98/ΕΚ) θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την εναρμόνιση των εθνικών πρακτικών και κανονισμών για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων του δημόσιου τομέα. Η αναθεώρηση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει πολλές από τις αλλαγές που έχουν επέλθει από την αρχική οδηγία εγκρίθηκε το 2003, πριν να γίνουν κινήσεις για το άνοιγμα δεδομένων. Η οδηγία αποσκοπεί στην εξασφάλιση δίκαιων, αναλογικών και μη-ισότιμων όρων για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που αποκαλύπτονται σε όλη την ΕΕ. 
Βασικές αρχές της είναι:

Γνήσια δικαιώματα για την επαναχρησιμοποίηση και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής
Η αναθεωρημένη οδηγία δημιουργεί δικαίωμα για την επαναχρησιμοποίηση, με την έννοια ότι όλα τα νόμιμα δημόσια έγγραφα και δεδομένα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε έγγραφα και δεδομένα που είναι εμπορικώς ευαίσθητα, σημαντικό για την εθνική ασφάλεια, ή σε αυτά που είναι περιορισμένα εξαιτίας των καθεστώτων πρόσβασης των κρατών μελών.

Το πεδίο εφαρμογής της αναθεωρημένης οδηγίας έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία, ωστόσο, σε πιο περιορισμένη κλίμακα.

Πρακτικές τιμολόγησης 
Οι επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων θα πρέπει να περιορίζονται στο οριακό κόστος της αναπαραγωγής, της παροχής και την διάδοσης. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις για τους φορείς του δημόσιου τομέα που θα πρέπει να δημιουργήσουν τα έσοδα από τα δεδομένα, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να χρεώνουν παραπάνω από το οριακό κόστος της παραγωγής, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης, (διατήρηση και εκκαθάριση των δικαιωμάτων χρεώσεις για μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία) μαζί με μια εύλογη απόδοση των επενδύσεων.

Αδειοδότηση
Η αναθεωρημένη οδηγία δεν υποχρεώνει την έκδοση κάθε ειδικής άδειας για τη δημοσιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Ωστόσο, οι όροι της άδειας, αν υπάρχουν, θα πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς, και εάν τα κράτη μέλη θέτουν όρους για την επαναχρησιμοποίηση, μια τυπική άδεια θα πρέπει να είναι διαθέσιμη ώστε οι φορείς του δημόσιου τομέα να ενθαρρύνονται να την χρησιμοποιούν. 

Μορφές και πρότυπα
Η οδηγία ενθαρρύνει τη χρήση ανοικτών προτύπων και αναγνώσιμων από μηχάνημα μορφών όπου αυτό είναι εύκολα εφικτά, αλλά δεν την καθιστά υποχρεωτική, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή και γλώσσα είναι αποδεκτή.

Προϋποθέσεις και αποκλειστικές συμφωνίες
Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση χωρίς όρους ή μπορούν να επιβάλλουν όρους, 
κατάλληλα, μέσω άδειας. Οι όροι αυτοί δεν περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις απαγορεύονται 
πριν, εκτός από την εξασφάλιση υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος, ή για έργα ψηφιοποίησης από μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία. Αυτοί οι τύποι των αποκλειστικών ρυθμίσεων θα υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Μηχανισμοί έννομης προστασίας για τους πολίτες
Οι δημόσιες διοικήσεις οφείλουν να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι νέα σύνολα δεδομένων είναι διαθέσιμα. Η προθεσμία για την απάντηση σε αιτήματα για την επαναχρησιμοποίηση των ανοιχτών δεδομένων θα πρέπει να είναι εύλογη και να συμβαδίζει με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για τις αιτήσεις για πρόσβαση στα έγγραφα σύμφωνα με τα οικεία καθεστώτα πρόσβασης. Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να μην διαθέτει πλέον ορισμένα έγγραφα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να κάνουν τις αποφάσεις αυτές δημοσίως γνωστές.
Η αναθεωρημένη οδηγία έχει ενημερώσει τους μηχανισμούς έννομης προστασίας στη διάθεση των πολιτών. Κάθε απόφαση σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να περιέχει μία αναφορά στα ένδικα μέσα. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα επανεξέτασης από ένα αμερόληπτο όργανο.
Η οδηγία του 2003 έχει τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη. Είναι πιθανό ότι κατά την εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας, τα κράτη μέλη θα τροποποιήσουν την ισχύουσα νομοθεσία που διαθέτουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.