Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

Open Knowledge Foundation :Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης Ανοικτών Δεδομένων.


Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τις νομικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των ανοιχτών δεδομένων. Είναι η 1.0.0 έκδοση και είναι μια δουλειά του Open Knowledge Foundation.Την μετάφραση επιμελήθηκαν η Κάλλια Κυπράκη και η Αθηνά Παναγοπούλου.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, αλλά είναι ειδικά σχεδιασμένο για εκείνους που επιδιώκουν να ανοίξουν τα δεδομένα. Συζητά το γιατί, τι και πώς των ανοιχτών δεδομένων - γιατί να ανοιχτεί, τι είναι ανοιχτό, και το πώς να «ανοιχτούν τα δεδομένα.
To Open Knowledge Foundation (OKF) (στα Ελληνικά: Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης) είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί την ανοικτή γνώση και τα ανοιχτά δεδομένα. Ιδρύθηκε στις 24 Μαΐου 2004 στο Κέμπριτζ. Το ίδρυμα δημοσίευσε το Open Knowledge Definition και έτρεξε αρκετά πρότζεκτ, όπως το CKAN, το λογισμικό που χρησιμοποιείται από πολλές κυβερνήσεις για τα δικά τους έργα ανοικτών δεδομένων όπως το Where Does My Money Go, τρόπος για την παρακολούθηση των κυβερνητικών εξόδων. Εκτός από τα τεχνικά εργαλεία, το ίδρυμα παρέχει πληροφορίες και συμβουλές γύρω από τα ζητήματα ανοικτών δεδομένων. Για παράδειγμα, συνέβαλε στη δημιουργία του Open Database Licence (ODbL) και του Open Knowledge Definition.
Στην Ελλάδα δραστηροποιείται το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας που είναι επίσημο παράρτημα του Open Knowledge Foundation.
Οι στόχοι του Open Knowledge Foundation είναι:
  • Προώθηση της ιδέας της ανοικτής γνώσης, τόσο το τι είναι, αλλά και γιατί είναι μία καλή ιδέα.
  • Δημιουργία εκδηλώσεων για την ανοικτή γνώση, όπως το OKCon.
  • Συνεισφορά σε projects, όπως το Open Economics ή το Open Shakespeare.
  • Παροχή υποδομής, και ενδεχομένως, ένα σπίτι, για τις κοινότητες και τα πρότζεκτ ανοικτής γνώσης. Για παράδειγμα, το KnowledgeForge και το CKAN.
  • Ενεργεί στο Ενωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα σχετικά με την ανοικτή γνώση.
Συν ιδρύθηκε από τον Rufus Pollock, όπου και παραμένει διευθυντής, και από τους Martin Keegan και Jo Walsh. Η εταιρεία Open Knowledge Foundation Limited ενσωματώθηκε στις 20 Μαΐου το 2004.

Open Data Handbook Documentation
Release 1.0.0, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πίνακας Περιεχομένων 
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γιατί Ανοιχτά δεδομένα ;
1.3 Τι είναι τα Ανοιχτά δεδομένα ; 
1.4 Πώς να Ανοίξετε Δεδομένα
1.5 Έχω ανοίξει κάποια δεδομένα, τώρα τι; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

       Ξέρετε ακριβώς πόσα από φορολογικά έσοδα σας δαπανιούνται για τα φώτα του δρόμου ή στην έρευνα για τον καρκίνο; Ποια είναι η συντομότερη, ασφαλέστερη και πιο γραφική διαδρομή με ποδήλατο από το σπίτι σας στην εργασία σας; Και τι είναι στον αέρα που θα αναπνέετε στην πορεία; Πού στην περιοχή σας, θα βρείτε τις καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και τον μεγαλύτερο αριθμό οπωροφόρων δέντρων ανά κάτοικο; Πότε μπορείτε να επηρεάζετε τις αποφάσεις σχετικά με θέματα που σας ενδιαφέρουν βαθειά , και ποιους πρέπει να μιλάτε;
Οι νέες τεχνολογίες καθιστούν πλέον δυνατό να οικοδομήσουμε τις υπηρεσίες για να απαντήσουν τα ερωτήματα αυτά αυτόματα. Πολλά από τα δεδομένα που θα απαντήσουν τα ερωτήματα αυτά δημιουργούνται από δημόσιους φορείς. Ωστόσο, συχνά τα δεδομένα που απαιτούνται δεν είναι ακόμη διαθέσιμα σε μία μορφή η οποία είναι εύκολη στη χρήση. Αυτό το βιβλίο είναι για το πώς να απελευθερώσει το δυναμικό των επισήμων και άλλων πληροφοριών να ενεργοποιήσουν τις νέες υπηρεσίες, να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών και να κάνουν την κυβέρνηση και την κοινωνία να λειτουργεί καλύτερα.
Η έννοια των ανοιχτών δεδομένων και συγκεκριμένα των ανοιχτών κρατικών δεδομένων - πληροφοριών, δημόσιων ή μη, που ο καθένας είναι ελεύθερος να έχει πρόσβαση και περαιτέρω χρήση για οποιονδήποτε σκοπό - υπάρχει εδώ και μερικά χρόνια. Το 2009 τα ανοιχτά δεδομένα άρχισαν να γίνονται ορατά στα κοινά, με διάφορες κυβερνήσεις (όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία) ανακοινώνοντας νέες πρωτοβουλίες για το άνοιγμα δημόσιων πληροφοριών.
Το βιβλίο αυτό εξηγεί τις βασικές έννοιες των «ανοιχτών δεδομένων, ιδίως σε σχέση με την κυβέρνηση. Καλύπτει το πώς τα ανοικτά δεδομένα δημιουργούν αξία και μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Εκτός από την εξερεύνηση του background, το εγχειρίδιο παρέχει επίσης συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς να παραχθούν τα ανοικτά δεδομένα.

1.1.1 Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Αυτό το εγχειρίδιο έχει ένα ευρύ κοινό:
• για όσους δεν έχουν ακούσει ποτέ για τα ανοικτά δεδομένα πριν και εκείνους που θεωρούν τον εαυτό τους έμπειρους επαγγελματίες δεδομένων.
• για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τους ακτιβιστές 
• για τους δημοσιογράφους και τους ερευνητές 
• για τους πολιτικούς και τους προγραμματιστές 
• για data geeks και εκείνους που δεν έχουν ποτέ ακούσει για ένα API.
Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που παρέχονται σήμερα επικεντρώνονται σε στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, οι προθέσεις των συγγραφέων είναι να τις διευρύνουν όσο το επιτρέπει ο χρόνος. Είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε να μας βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια.
Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για τα άτομα με λίγη ή καθόλου γνώση του θέματος. Εάν βρείτε ένα κομμάτι ειδικής φρασεολογίας ή ορολογίας με το οποίο δεν είστε εξοικειωμένοι, παρακαλούμε δείτε το αναλυτικό Γλωσσάρι και τις συχνότερες ερωτήσεις FAQs (Frequently Asked Questions), τα οποία βρίσκονται στο τέλος του εγχειριδίου.


1.1.2 Συντελεστές

Συντελεστές και Πνευματικά δικαιώματα

Συμβαλλόμενοι συγγραφείς
• Daniel Dietrich
• Jonathan Gray
• Tim McNamara
• Antti Poikola
• Rufus Pollock
• Julian Tait
• Ton Zijlstra

Υπάρχουσες πηγές που χρησιμοποιούνται άμεσα

• Technical Proposal for how IATI is implemented. The IATI Technical Advisory Group led by Simon Parrish
• Unlocking the Potential of Aid Information. Rufus Pollock, Jonathan Gray, Simon Parrish, Jordan Hatcher
• Finnish manual authored by Antti Poikola
• Beyond Access Report. Access Info and the Open Knowledge Foundation

Άλλες πηγές

• W3C Publishing Government Data (2009) http://www.w3.org/TR/gov-data/

1.2 Γιατί Ανοιχτά Δεδομένα;

Τα ανοικτά δεδομένα, ιδίως τα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα , είναι μια τεράστια πηγή που είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα. Πολλοί ιδιώτες και οργανισμοί συλλέγουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων δεδομένων, ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους.
Η διοίκηση είναι ιδιαίτερα σημαντική από την άποψη αυτή, τόσο λόγω της ποσότητας και της κεντρικότητας των δεδομένων που συλλέγει, αλλά και επειδή τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα διοίκησης είναι δημόσια από το νόμο, και ως εκ τούτου θα μπορούσαν να γίνουν ανοιχτά
και να διατίθενται για χρήση από άλλους. Γιατί έχει αυτό ενδιαφέρον;

Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους μπορούμε να περιμένουμε τα ανοιχτά δεδομένα να έχουν αξία, και όπου υπάρχουν ήδη παραδείγματα για το πώς έχουν χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν επίσης πολλές διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και οργανισμών που μπορούν να ωφεληθούν από την διαθεσιμότητα των ανοιχτών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, είναι αδύνατο να προβλεφθεί με ακρίβεια πώς και πού θα δημιουργηθεί αξία στο μέλλον. Η φύση της καινοτομίας είναι ότι οι εξελίξεις προέρχονται συχνά από απίθανα μέρη.
Είναι ήδη δυνατό να επισημάνω ένα μεγάλο αριθμό τομέων, όπου τα ανοιχτά διοικητικά δεδομένα δημιουργούν αξία. Μερικοί από αυτούς τους τομείς περιλαμβάνουν:

• Την διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος
• Την συμμετοχή
• Την αυτο-ενδυνάμωση
• Βελτιωμένα ή νέα ιδιωτικά προϊόντα και υπηρεσίες
• Την καινοτομία
• Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών
• Την βελτίωση  της αποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών 
• Την μέτρηση των επιπτώσεων των πολιτικών 
• Νέες γνώσεις από συνδυασμένες πηγές δεδομένων και συνηθειών σε μεγάλους όγκους δεδομένων

Παραδείγματα υπάρχουν για τους περισσότερους από αυτούς τους τομείς.
Από την άποψη της διαφάνειας, έργα όπως το φινλανδικό “tax tree” και το βρετανικο «where does my money go» δείχνουν πώς τα φορολογικά σας έσοδα δαπανώνται από την κυβέρνηση. Και υπάρχει το παράδειγμα  πώς τα ανοιχτά δεδομένα  γλίτωσαν του Καναδά 3200 εκατομμύρια δολάρια από φιλανθρωπική φορολογική απάτη. Επίσης, οι διάφορες ιστοσελίδες όπως η Δανική folketsting.dk ανιχνεύουν την δραστηριότητα  στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες της νομοθεσίας, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, και ποιοι βουλευτές εμπλέκονται.
Τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να λάβετε καλύτερες αποφάσεις στη ζωή σας, ή  σας δίνει τη δυνατότητα να είστε πιο ενεργοί στην κοινωνία. Μια γυναίκα στη Δανία έφτιαξε το findtoilet.dk, το οποίο έδειξε όλες τις δανέζικες δημόσιες τουαλέτες, έτσι ώστε οι άνθρωποι που  ήξερε με προβλήματα ουροδόχου κύστης να μπορούν  τώρα να εμπιστεύονται τον εαυτό τους για να βγουν περισσότερο πάλι. Στις Κάτω Χώρες μια υπηρεσία, vervuiling alarm.nl, είναι διαθέσιμη η οποία σας προειδοποιεί με ένα μήνυμα, εάν η ποιότητα του αέρα στην περιοχή σας πρόκειται να  φτάσει ένα αυτοπροσδιοριζόμενο κατώτατο όριο αύριο. Στη Νέα Υόρκη, μπορείτε εύκολα να μάθετε πού μπορεί να περπατήσει το σκυλί σας, καθώς και να βρείτε άλλους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα ίδια πάρκα. Υπηρεσίες όπως το «mapumental» στο UK και το «mapnificent» στην Γερμανία σας επιτρέπουν να βρείτε μέρη για να ζήσετε, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια των μετακινήσεων σας στην εργασία, τις τιμές των κατοικιών, και το πόσο όμορφη είναι μια περιοχή. Όλα αυτά τα παραδείγματα χρησιμοποιούν τα ανοικτά κυβερνητικά  δεδομένα.
Από οικονομική άποψη, τα ανοιχτά δεδομένα έχουν μεγάλη σημασία, επίσης. Αρκετές μελέτες έχουν υπολογίσει την οικονομική αξία των ανοιχτών δεδομένων σε αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μόνο στην ΕΕ.. Νέα προϊόντα και εταιρείες ξανά χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα. Η δανέζικη husetsweb.dk σας βοηθά να βρείτε τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού σας, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού σχεδιασμού και την εξεύρεση οικοδόμων που μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Βασίζεται στην εκ νέου χρήση κτηματολογικών πληροφοριών και την ενημέρωση σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις, καθώς και το τοπικό εμπορικό μητρώο. Το Google Translate χρησιμοποιεί τον τεράστιο όγκο των εγγράφων της ΕΕ, που εμφανίζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες για την εκπαίδευση των αλγορίθμων μετάφρασης, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών της.
Τα ανοικτά δεδομένα είναι επίσης αξίας για την ίδια την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα της κυβέρνησης. Το Ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας έχει δημοσιεύσει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την εκπαίδευση στο διαδίκτυο για επαναχρησιμοποίηση. Από τότε, ο αριθμός των ερωτήσεων που λαμβάνουν έχει μειωθεί, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας και το κόστος, και τα υπόλοιπα ζητήματα είναι τώρα επίσης ευκολότερο να απαντήθουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, διότι είναι σαφές από πού μπορούν να βρεθούν τα σχετικά δεδομένα. Τα ανοικτά δεδομένα έχουν επίσης κάνει την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική, η οποία τελικά μειώνει επίσης τα κόστη. Το ολλανδικό τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς απελευθερώνει ενεργά τα δεδομένα του και συνεργάζεται με ερασιτεχνικές ιστορικές κοινωνίες και ομάδες Wikimedia Foundation, προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του πιο αποτελεσματικά. Αυτό όχι μόνο οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων τους, αλλά κάνει τελικά το τμήμα μικρότερο.
Ενώ υπάρχουν πολλές περιπτώσεις από τους τρόπους με τους οποίους τα ανοιχτά δεδομένα έχουν ήδη δημιουργήσει τόσο κοινωνική όσο και οικονομική αξία, δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια νέα πράγματα θα γίνουν δυνατά. Νέοι συνδυασμοί στοιχείων μπορούν να δημιουργήσουν νέες
γνώσεις και πληροφορίες, που μπορούν να οδηγήσουν σε εντελώς νέα πεδία εφαρμογής. Έχουμε δει και στο παρελθόν, για παράδειγμα, όταν ο Dr Snow ανακάλυψε τη σχέση μεταξύ της ρύπανσης του πόσιμου νερού και της χολέρας στο Λονδίνο τον 19ο αιώνα, συνδυάζοντας στοιχεία για τους θανάτους χολέρας με τη θέση του νερού στα πηγάδια. Αυτό οδήγησε στην κατασκευή των συστημάτων αποχέτευσης του Λονδίνου, και βελτίωσε σημαντικά τη γενική υγεία του πληθυσμού. Είναι πιθανό να δούμε τέτοιες εξελίξεις να συμβαίνουν ξανά και απρόσμενες πληροφορίες να απορρέουν από το συνδυασμό των διαφορετικών συνόλων ανοικτών δεδομένων.
Αυτό το ανεκμετάλλευτο δυναμικό μπορεί να απελευθερωθεί αν μετατρέψουμε τα κοινά κυβερνητικά δεδομένα σε ανοικτά δεδομένα. Αυτό θα συμβεί, όμως, μόνο αν είναι πραγματικά ανοικτά, δηλαδή εάν δεν υπάρχουν περιορισμοί (νομικοί, οικονομικοί ή τεχνολογικοί) με την εκ νέου χρήση τους από τρίτους. Κάθε περιορισμός αποκλείει ανθρώπους από την εκ νέου χρήση των δημόσιων δεδομένων, και να είναι πιο δύσκολο να βρείτε πολύτιμους τρόπους για να γίνει αυτό. Για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί, τα δημόσια δεδομένα πρέπει να είναι ανοιχτά δεδομένα.


1.3 Τι είναι τα Ανοιχτά Δεδομένα ;

Αυτό το εγχειρίδιο είναι για τα ανοικτά δεδομένα, αλλά τι ακριβώς είναι; Συγκεκριμένα τι κάνει ανοιχτά δεδομένα να ανοίξουν, και για τι είδους δεδομένα μιλάμε;

1.3.1  Τι είναι τα Ανοιχτά ;
Αυτό το εγχειρίδιο είναι για τα ανοικτά δεδομένα - αλλά τι ακριβώς είναι ανοικτά δεδομένα; Για τους σκοπούς μας, τα ανοιχτά δεδομένα είναι όπως ορίζεται από τον Ανοιχτό Ορισμό :
Τα ανοικτά δεδομένα είναι τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε - με την επιφύλαξη μόνο, το πολύ, με την υποχρέωση να αποδώσουν και να μοιραστούν εξίσου.
Ο πλήρης Ανοιχτός Ορισμός δίνει ακριβείς λεπτομέρειες ως προς το τι σημαίνει αυτό. Για να συνοψίσουμε τα πιο σημαντικά:

• Διαθεσιμότητα και πρόσβαση: τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο σύνολό τους και να μην υπερβαίνουν ένα λογικό κόστος αναπαραγωγής, κατά προτίμηση με τη λήψη μέσω του διαδικτύου. Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μια βολική και τροποποιήσιμη μορφή.
• Επαναχρησιμοποίηση και αναδιανομή: τα δεδομένα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τους όρους που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση και την αναδιανομή, συμπεριλαμβανομένης της ανάμιξης με άλλες βάσεις δεδομένων.
• Καθολική συμμετοχή: ο καθένας πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει, επαναχρησιμοποιήσει και να αναδιανέμει - δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις εις βάρος της προσπάθειας ή κατά προσώπων ή ομάδων. Για παράδειγμα, «μη-εμπορικοί» περιορισμοί που θα αποτρέψουν την «εμπορική» χρήση, ή περιορισμοί χρήσης για ορισμένους σκοπούς (π.χ. μόνο στην εκπαίδευση), δεν επιτρέπονται.
Αν αναρωτιέστε γιατί είναι τόσο σημαντικό να είμαστε σαφείς σχετικά με το τι σημαίνει ανοικτά και γιατί χρησιμοποιείται ο ορισμός αυτός, υπάρχει μια απλή απάντηση: η διαλειτουργικότητα.
Διαλειτουργικότητα σημαίνει η ικανότητα διαφορετικών συστημάτων και οργανισμών να συνεργαστούν (inter-operate). Σε αυτή την περίπτωση, είναι η ικανότητα να αλληλεπιδρούν - ή να αναμιγνύουν - διαφορετικά σύνολα δεδομένων.
Η διαλειτουργικότητα είναι σημαντική, διότι επιτρέπει διαφορετικά συστατικά  να εργαστούν από κοινού. Αυτή η ικανότητα να συνθέτεις και να «ενώνεις μαζί» συστατικά είναι απαραίτητη για την κατασκευή μεγάλων, πολύπλοκων συστημάτων. Χωρίς διαλειτουργικότητα αυτό γίνεται σχεδόν αδύνατο - όπως αποδεικνύεται με τον πιο διάσημο μύθο του Πύργου της Βαβέλ, όπου η ανικανότητα να επικοινωνήσουν (να αλληλεπιδράσουν) είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη κατάρρευση της προσπάθειας του πύργου οικοδόμησης.
Είμαστε αντιμέτωποι με μια παρόμοια κατάσταση όσον αφορά τα δεδομένα. Ο πυρήνας  των δεδομένων ή (κωδικός) είναι ότι ένα κομμάτι του "ανοικτού" υλικού που περιέχεται σ 'αυτά μπορούν να αναμιχθούν ελεύθερα με άλλα "ανοιχτά" υλικά. Αυτή η διαλειτουργικότητα έχει ζωτική σημασία για να αντιληφθείτε τα κύρια πρακτικά οφέλη του "ανοίγματος": η εντυπωσιακά αυξημένη ικανότητα να συνδυάσει διαφορετικά σύνολα δεδομένων μεταξύ τους και ως εκ τούτου να αναπτύξει περισσότερα και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες (αυτά τα οφέλη συζητούνται με περισσότερες λεπτομέρειες στο τμήμα «γιατί» ανοιχτά δεδομένα).
Παρέχοντας ένα σαφή ορισμό του ανοίγματος εξασφαλίζει ότι όταν έχετε δύο ανοικτά σύνολα δεδομένων από δύο διαφορετικές πηγές, θα είστε σε θέση να τα συνδυάσετε, και αυτό διασφαλίζει ότι θα αποφύγουμε το δικό μας «πύργος της Βαβέλ»: πολλά σύνολα δεδομένων
αλλά μικρή ή καμία ικανότητα να συνδυαστούν σε μεγαλύτερα συστήματα, όπου βρίσκεται η πραγματική αξία .

1.3.2 Για ποια δεδομένα μιλάς;
Οι αναγνώστες έχουν ήδη δει παραδείγματα των ειδών των δεδομένων που είναι ή μπορεί να γίνουν ανοιχτά - και θα δείτε παρακάτω περισσότερα παραδείγματα. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο να περιγραφούν γρήγορα τι είδους δεδομένα είναι, ή θα μπορούσε να είναι, τα ανοικτά - και, πράγμα εξίσου σημαντικό, τι δεν θα είναι ανοικτό.
Το βασικό σημείο είναι ότι όταν ανοιχθούν τα δεδομένα, η εστίαση είναι σε μη προσωπικά δεδομένα, δηλαδή, δεδομένα τα οποία δεν περιέχουν πληροφορίες για συγκεκριμένα άτομα.
Ομοίως, για ορισμένα είδη κρατικών δεδομένων, μπορεί να ισχύουν περιορισμοί εθνικής ασφάλειας.

1.4 Πώς να Ανοίξετε Δεδομένα

Αυτή η ενότητα αποτελεί τον πυρήνα αυτού του εγχειριδίου. Δίνει συγκεκριμένες, λεπτομερείς συμβουλές σχετικά με το πώς οι κάτοχοι δεδομένων μπορούν να ανοίξουν τα δεδομένα. Θα περάσουμε από τα βασικά, αλλά θα καλύψουμε επίσης τις παγίδες. Τέλος, θα συζητήσουμε τα πιο ευαίσθητα θέματα που μπορεί να προκύψουν.

Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες που συνιστούμε να ακολουθήσετε κατά το άνοιγμα δεδομένων:

• Κρατήστε το απλό. Ξεκινήστε το μικρό, απλό και γρήγορο. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση ότι κάθε δέσμη πρέπει να ανοίξει τώρα. Ξεκινώντας με το άνοιγμα μόνο ενός συνόλου δεδομένων, ή ακόμα και ένα μέρος ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων, είναι μια χαρά - φυσικά, όσο περισσότερα σύνολα δεδομένων μπορείτε να ανοίξετε τόσο το καλύτερο.
• Εμπλακείται νωρίς και εμπλακείτε συχνά . Συνεργαστείτε με πραγματικούς και δυνητικούς χρήστες και τους εκ νέου χρήστες των δεδομένων το συντομότερο και όσο πιο συχνά μπορείτε, είτε είναι πολίτες, επιχειρήσεις και προγραμματιστές. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η επόμενη επανάληψη της υπηρεσία σας θα είναι τόσο σχετική όσο μπορεί να είναι.
Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι πολλά από τα στοιχεία δεν θα φτάσουν στους τελικούς χρήστες άμεσα, αλλά μέσω «info-διαμεσολαβητών». Αυτοί είναι οι άνθρωποι που παίρνουν τα δεδομένα και τα μετατρέπουν ή τα διασκευάζουν για να μπορούν να παρουσιαστούν. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι από εμάς δεν θέλουμε ή χρειαζόμαστε μια μεγάλη βάση δεδομένων συντεταγμένων του GPS , θα προτιμούσαμε περισσότερο ένα χάρτη. Έτσι, ασχολούνται με info-διαμεσολαβητών πρώτα. Αυτοί θα επαναχρησιμοποιήσουν και θα μετατρέψουν το υλικό.
• Αντιμετώπιση κοινών φόβων και παρανοήσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν εργάζεστε με ή μέσα σε μεγάλα ιδρύματα, όπως η κυβέρνηση. Όταν ανοίγουν τα δεδομένα θα συναντήσετε πολλές ερωτήσεις και φόβους. Είναι σημαντικό να (α) προσδιορίσετε τις πιο σημαντικές και (β) να τις αντιμετωπίσετε , στο πρωιμότερο δυνατό στάδιο.

Υπάρχουν τέσσερα κύρια βήματα στο να γίνουν τα δεδομένα ανοιχτά, καθένα από τα οποία θα καλύπτονται λεπτομερώς παρακάτω. Αυτά είναι σε πολύ κατά προσέγγιση σειρά - πολλά από τα βήματα που μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα.

1. Επιλέξτε τα σύνολα δεδομένων σας . Επιλέξτε το σύνολο δεδομένων ( που σκοπεύετε να ανοίξετε . Να θυμάστε ότι μπορείτε (και μπορεί να χρειαστεί) να επιστρέψετε σε αυτό το βήμα, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα σε μεταγενέστερο στάδιο.
2. Εφαρμόστε μια ανοικτή άδεια.
(α) Καθορίστε τι δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δεδομένων υπάρχουν.
(β) Εφαρμόστε μια κατάλληλη «ανοικτή» άδεια που αδειοδοτεί όλα αυτά τα δικαιώματα και υποστηρίζει τον ορισμό του ανοίγματος
που συζητήθηκε στην ανωτέρω ενότητα «Τι είναι Ανοιχτά Δεδομένα»
(γ) Σημείωση: εάν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό πηγαίνετε πίσω στο βήμα 1 και δοκιμάστε ένα διαφορετικό σύνολο δεδομένων.
3. Κάντε τα δεδομένα διαθέσιμα - σε μεγάλες ποσότητες και σε μια χρήσιμη μορφή. Μπορεί επίσης να θέλετε να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους διάθεσής τους, όπως μέσω ενός API.
4. Κάντε τα ανιχνεύσιμα - δημοσιεύστε τα στο διαδίκτυο και ίσως να οργανώστε ένα κεντρικό κατάλογο να απαριθμήσετε τα ανοιχτά συνόλων δεδομένων σας.

Ρωτώντας την κοινότητα

Συνιστούμε να ρωτήσετε την κοινότητα με την πρώτη ευκαιρία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τα δεδομένα, καθώς είναι πιθανό να έχουν σωστή κατανόηση όσον αφορά τα δεδομένα που θα μπορούσαν να είναι πολύτιμα.

1. Ετοιμάστε μια μικρή λίστα πιθανών συνόλων δεδομένων που θα θέλατε ανατροφοδότηση . Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτή η λίστα συμπίπτει με τις προσδοκίες σας, η κύρια πρόθεση είναι να πάρετε μια ιδέα του ζητήματος. Αυτή θα μπορούσε να βασίζεται σε καταλόγους ανοιχτών δεδομένων άλλων χωρών.

2. Δημιουργήστε ένα αίτημα για σχολιασμό.

3. Δημοσιοποιήστε το αίτημά σας με μια ιστοσελίδα. Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο αίτημα μέσα από τη δική του διεύθυνση URL. Με αυτόν τον τρόπο, όταν μοιράζεται μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η αίτηση μπορεί να βρεθεί εύκολα.

4. Παρέχετε εύκολους τρόπους για την υποβολή των απαντήσεων. Αποφύγετε την απαιτούμενη εγγραφή, δεδομένου ότι μειώνει τον αριθμό των απαντήσεων.

5. Κυκλοφορήστε την αίτηση σε σχετικές λίστες ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, forums και σε άτομα, που δείχνουν πίσω στην κύρια ιστοσελίδα.

6. Εκτελέστε ένα γεγονός διαβούλευσης. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε τρέξει σε μια βολική ώρα, όπου ο μέσος επιχειρηματίας, ο διαχειριστής (wrangler) δεδομένων και o υπάλληλος μπορεί να παραστεί.

7. Ζητήσετε από ένα πολιτικό να μιλήσει για λογαριασμό του γραφείου σας. Τα ανοικτά δεδομένα είναι πολύ πιθανό να είναι μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής για την αύξηση της πρόσβασης σε πληροφορίες διοικητικών υπηρεσιών.

Βάση του κόστους

Πόσα χρήματα δαπανούν οι οργανισμοί για τη συλλογή και τη συντήρησή των δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους; Εάν ξοδεύουν πολύ σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, τότε είναι πολύ πιθανό ότι οι άλλοι θα θέλουν να έχουν πρόσβαση.

Αυτό το επιχείρημα μπορεί να είναι αρκετά ευαίσθητο στις ανησυχίες όσον αφορά την περίπτωση ''παρασιτισμού'' (free riding). Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσετε είναι, «Γιατί θα πρέπει άλλοι άνθρωποι να παίρνουν πληροφορίες δωρεάν οι οποίες είναι τόσο ακριβές;". Η απάντηση είναι ότι η δαπάνη απορροφάται από το δημόσιο τομέα για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Το κόστος αποστολής αυτών των δεδομένων, από τη στιγμή που έχει συλλεχθεί, για ένα τρίτο μέρος είναι περίπου τίποτα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρεωθεί τίποτα.

Ευκολία κυκλοφορίας

Μερικές φορές, από το να αποφασίσουν ποια δεδομένα θα είναι πιο πολύτιμα, θα ήταν χρήσιμο να ρίξουμε μια ματιά σε ποια δεδομένα είναι πιο εύκολο να πάρει στα χέρια του το κοινού. Μικρές, εύκολες κυκλοφορίες μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για μεγαλύτερη αλλαγή της συμπεριφοράς εντός των οργανισμών.

Να είστε προσεκτικοί με αυτή την προσέγγιση, ωστόσο. Ενδέχεται η περίπτωση ότι αυτές οι μικρές κυκλοφορίες είναι τόσο μικρής αξίας ώστε τίποτε δεν είναι χτισμένο από αυτές. Εάν αυτό προκύψει, η πίστη σε ολόκληρο το σχέδιο μπορεί να υπονομευθεί.

Παρατηρήστε τους διαμοιραστές (peers)

Τα ανοικτά δεδομένα είναι ένα αυξανόμενο κίνημα. Υπάρχουν πιθανότητες να είναι πολλοί άνθρωποι στην περιοχή σας που καταλαβαίνουν τι κάνουν άλλες περιοχές. Διατυπώστε μια λίστα με βάση αυτό που κάνουν αυτοί οι οργανισμοί.


1.4.2 Εφαρμογή Ανοιχτής άδειας (Νομική Διαφάνεια)

Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα δεδομένα που εμποδίζουν τη χρήση από τρίτους , την επαναχρησιμοποίηση και την ανακατανομή τους χωρίς ρητή άδεια. Ακόμη και σε μέρη όπου η ύπαρξη δικαιωμάτων είναι αβέβαιη, είναι σημαντικό να υποβάλλεται αίτηση αδείας απλώς για λόγους σαφήνειας. Έτσι, αν σκοπεύετε να κάνετε διαθέσιμα τα δεδομένα σας θα πρέπει να θέσετε μια άδεια για αυτό - και αν θέλετε τα δεδομένα σας να είναι
ανοιχτά αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό.

Ποιες άδειες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε; Σας συνιστούμε για τα «ανοιχτά» δεδομένα που χρησιμοποιείτε μία από τις άδειες να συμμορφώνεται με τον Ανοιχτό Ορισμό (Open Definition) και να επισημαίνονται ως κατάλληλες για τα δεδομένα. Αυτή η λίστα (μαζί με τις οδηγίες για τη χρήση της) μπορεί να βρεθεί στο:

http://opendefinition.org/licenses/

Ένα σύντομο μονοσέλιδο εγχειρίδιο οδηγιών για αίτηση άδειας ανοιχτών δεδομένων μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα Open Data Commons:

http://opendatacommons.org/guide/1.4.3 Κάντε τα δεδομένα Διαθέσιμα (Τεχνική Διαφάνεια)

Τα ανοικτά δεδομένα πρέπει να είναι τεχνικά ανοιχτά, καθώς και νομικά ανοιχτά. Ειδικά, τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

Διαθέσιμα
Τα δεδομένα θα πρέπει να τιμολογούνται σε όχι περισσότερο από ένα λογικό κόστος αναπαραγωγής, κατά προτίμηση ως δωρεάν αρχείο λήψης από το Διαδίκτυο. Αυτό το μοντέλο τιμολόγησης επιτυγχάνεται αφού το γραφείο σας δεν πρέπει να αναλαμβάνει κανένα κόστος όταν παρέχει στοιχεία για χρήση.

Σε μεγάλες ποσότητες
Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα ως ένα πλήρες σύνολο. Εάν έχετε ένα μητρώο που συλλέγεται σύμφωνα με το καταστατικό, το σύνολο του μητρώου θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για λήψη. Μια web API ή παρόμοια υπηρεσία μπορεί επίσης να είναι πολύ χρήσιμη, αλλά δεν είναι υποκατάστατα για μαζική πρόσβαση.

Σε μια ανοικτή, μηχαναγνώσιμη μορφή
Επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων που τηρούνται από το δημόσιο τομέα δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς ευρεσιτεχνίας. Πιο σημαντικό είναι, να διασφαλίσουμε ότι παρέχετε μηχαναγνώσιμες φόρμες που επιτρέπουν μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση. Για να φανεί αυτό, θεωρείστε στατιστικές που δημοσιεύονται σε μορφή PDF (Portable Document Format) έγγραφα, που χρησιμοποιούνται συχνά για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Ενώ οι στατιστικές αυτές μπορούν να διαβαστούν από ανθρώπους, είναι πολύ δύσκολο για έναν υπολογιστή για να τις χρησιμοποιήσει. Αυτό περιορίζει σημαντικά την ικανότητα για άλλους να επαναχρησιμοποιήσουν τα δεδομένα.

Εδώ παρουσιάζονται ορισμένες πολιτικές που είναι πολύ ωφέλιμες:

• Φροντίστε να είναι απλή,

• Γρήγορη

• Να είναι ρεαλιστική.

Ειδικότερα, είναι καλύτερο να δώσει ανεπεξέργαστα δεδομένα τώρα από το να δώσει τέλεια δεδομένα σε έξι μήνες .

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να κάνετε τα διαθέσιμα δεδομένα για τους άλλους. Ο πιο φυσικός στην εποχή του Διαδικτύου είναι η online δημοσίευση. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές σε αυτό το μοντέλο. Στην πιο βασική της, οι οργανισμοί διαθέτουν τα δεδομένα τους μέσω των ιστοσελίδων τους και ένας κεντρικός κατάλογος κατευθύνει τους επισκέπτες στην κατάλληλη πηγή. Ωστόσο, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.

Όταν η σύνδεση είναι περιορισμένη ή το μέγεθος των δεδομένων είναι εξαιρετικά μεγάλο, η διανομή μέσω άλλων μορφών μπορεί να είναι δικαιολογημένη. Αυτή η ενότητα θα συζητήσει επίσης εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να ενεργήσουν για να διατηρήσουν τις τιμές πολύ χαμηλές.

Online μέθοδοι

Μέσω της υπάρχουσας ιστοσελίδας σας

Το σύστημα, το οποίο θα είναι πιο οικείο με την ομάδα περιεχόμενου Ιστού σας, πρέπει να παρέχει αρχεία για λήψη από τις ιστοσελίδες. Ακριβώς όπως παρέχετε επί του παρόντος πρόσβαση σε έγγραφα προβληματισμού, τα αρχεία δεδομένων είναι απόλυτα ευχαριστημένα να διατίθενται με αυτόν τον τρόπο.

Μια δυσκολία με αυτήν την προσέγγιση είναι ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν ξένο να ανακαλύψει πού να βρει ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτή η επιλογή εναποθέτει κάποια επιβάρυνση στους ανθρώπους που δημιουργούν εργαλεία με τα δεδομένα σας.


Μέσω 3ο ιστοσελίδων τρίτων μερών

Πολλά αρχεία καταγραφής έχουν γίνει κέντρα δεδομένων σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα, η pachube.com έχει σχεδιαστεί για να συνδέει τους ανθρώπους με αισθητήρες σε όσους επιθυμούν να πρόσβαση σε δεδομένα από αυτούς. Ιστοσελίδες όπως η Infochimps.com και Talis.com επιτρέπουν στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα να αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων δωρεάν.

Οι ιστοσελίδες τρίτων μερών μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι έχουν ήδη συγκεντρώσει μαζί μια κοινότητα ανθρώπων που ενδιαφέρεται και άλλα σύνολα δεδομένων. Όταν τα δεδομένα σας είναι μέρος αυτών των πλατφορμών, δημιουργείται ένας τύπος θετικού ανατοκισμού.

Πλατφόρμες δεδομένων του χονδρικού εμπορίου παρέχουν ήδη την υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει τη ζήτηση. Συχνά παρέχουν πληροφορίες αναλυτικές και χρήσης. Για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, είναι γενικά ελεύθερες.

Αυτές οι πλατφόρμες μπορεί να έχουν δύο κόστη. Το πρώτο είναι η ανεξαρτησία. Το γραφείο σας πρέπει να είναι σε θέση να δώσει τον έλεγχο σε τρίτους. Αυτό είναι συχνά πολιτικά, νομικά ή λειτουργικά δύσκολο. Το δεύτερο κόστος μπορεί να είναι η διαφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα δεδομένων σας είναι αγνωστικιστή σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση. Προγραμματιστές λογισμικού και επιστήμονες χρησιμοποιούν πολλά λειτουργικά συστήματα, από τα smart phones σε υπερ-υπολογιστές. Θα πρέπει όλοι να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.


Μέσω FTP servers

Μια λιγότερο μοντέρνα μέθοδος για την παροχή πρόσβασης σε αρχεία είναι μέσω του File Transfer Protocol (FTP). Αυτό μπορεί να είναι κατάλληλο αν το κοινό σας είναι τεχνικού χαρακτήρα, όπως προγραμματιστές λογισμικού και επιστήμονες. Το σύστημα FTP λειτουργεί στη θέση του HTTP, αλλά είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει μεταφορά αρχείων.

Το FTP έχει πάψει να χρησιμοποιείται. Αντί να παρέχει ένα δικτυακό τόπο, κοιτάζοντας μέσα από ένα FTP server είναι πιο πολύ σαν να ψάχνει μέσα σε φακέλους σε έναν υπολογιστή. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν είναι κατάλληλο για το σκοπό, υπάρχει πολύ λιγότερη ικανότητα για τις επιχειρήσεις ανάπτυξης ιστοσελίδων να χρεώνουν για την προσαρμογή.


Ως torrents

Το BitTorrent είναι ένα σύστημα το οποίο έχει γίνει γνωστό στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, λόγω της σύνδεσής του με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. BitTorrent χρησιμοποιεί αρχεία που ονομάζονται torrents, τα οποία λειτουργούν με το μοίρασμα του κόστους διανομής των αρχείων μεταξύ όλων των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Αντί να γίνεται υπερβολική επιβάρυνση των διακομιστών (servers) , η προσφορά αυξάνει με την αύξηση της ζήτησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το σύστημα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία για την κοινής χρήσης ταινιών. Είναι ένας εξαιρετικός αποτελεσματικός τρόπος για τη διανομή πολύ μεγάλων όγκων δεδομένων.


Ως API

Τα δεδομένα μπορούν να δημοσιεύονται μέσω μιας Εφαρμογής Προγράμματος Διασύνδεσης (API). Αυτές οι διασυνδέσεις έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς. Αυτές επιτρέπουν στους προγραμματιστές να επιλέξουν συγκεκριμένα τμήματα των δεδομένων, αντί να παρέχουν όλα τα δεδομένα μαζικά ως ένα μεγάλο αρχείο. Τα APIs συνήθως συνδέονται με μια βάση δεδομένων που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάνοντας τη διάθεση πληροφοριών μέσω ενός API μπορεί να εξασφαλίσει ότι είναι ενημερωμένη.

Δημοσιεύοντας ανεπεξέργαστα δεδομένα μαζικά θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μέλημα όλων των πρωτοβουλιών ανοιχτών δεδομένων. Υπάρχει ένας αριθμός από δαπάνες για την παροχή ενός API:

1. Η τιμή. Απαιτούν πολύ περισσότερη ανάπτυξη και συντήρηση από ότι η παροχή αρχείων.

2. Οι προσδοκίες. Προκειμένου να προωθηθεί μια κοινότητα χρηστών πίσω από το σύστημα, είναι σημαντικό να παρασχεθεί βεβαιότητα. Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, θα αναμένεται με επιβάρυνση των εξόδων για τη διόρθωσή τους..

Η πρόσβαση σε μαζικά δεδομένων εξασφαλίζει ότι:

1. δεν υπάρχει εξάρτηση από τον αρχικό πάροχο των δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι αν ένας κύκλος αναδιάρθρωσης ή προϋπολογισμού αλλάζει την κατάσταση, τα δεδομένα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα.

2. οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να λάβει ένα αντίγραφο και να το αναδιανείμει. Αυτό μειώνει το κόστος διανομής έξω από τον οργανισμό προέλευσης και σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο αποτυχίας.

3. άλλοι μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα, επειδή έχουν τη βεβαιότητα ότι τα δεδομένα δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από αυτούς.


Η μαζική παροχή δεδομένων επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιούν τα δεδομένα πέρα από τον αρχικό σκοπό τους. Για παράδειγμα, τους επιτρέπει να μπορούν να μετατραπούν σε μια νέα μορφή, η οποία συνδέεται με άλλους πόρους, ή να εκδοθούν και να αρχειοθετηθούν, σε πολλαπλές θέσεις. Ενώ η τελευταία έκδοση των δεδομένων μπορεί να διατίθεται μέσω API, τα ανεπεξέργαστα δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται μαζικά σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για παράδειγμα, η στατιστική υπηρεσία Eurostat έχει μια μεγάλη εγκατάσταση λήψεων η οποία προσφέρει πάνω από 4000 αρχεία δεδομένων. Ενημερώνεται δύο φορές την ημέρα, προσφέρει δεδομένα σε μορφή TSV- καρτέλα τιμών διαχωρισμένων (Tab-separated values) 
, και περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με την δυνατότητα λήψης, καθώς και σχετικά με τα αρχεία δεδομένων.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Κατάλογος Δεδομένων της Περιφέρεια της Κολούμπια, ο οποίος επιτρέπει στα δεδομένα να λαμβάνονται σε μορφή CSV και μορφή XLS εκτός από το live feeds των δεδομένων.1.4.4 Κάνοντας τα δεδομένα ανιχνεύσιμα

Ανοιχτά δεδομένα δεν είναι τίποτα χωρίς τους χρήστες. Θα πρέπει να είστε σε θέση να βεβαιωθείτε ότι οι άνθρωποι μπορούν να βρουν την πρώτη ύλη. Αυτή η ενότητα θα καλύψει διαφορετικές προσεγγίσεις.

Το πιο σημαντικό θέμα είναι η παροχή ενός ουδέτερου χώρου ο οποίος μπορεί να ξεπεράσει τόσο την πολιτική μεταξύ των οργανισμών και των μελλοντικών κύκλων προϋπολογισμού. Τα σύνορα δικαιοδοσίας, είτε σε τομείς είτε γεωγραφικά, μπορούν να κάνουν δύσκολη τη συνεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά οφέλη στην συνένωση δυνάμεων. Όσο περισσότερο εύκολο είναι για τους ξένους να ανακαλύψουν τα δεδομένα, τόσο πιο γρήγορα τα νέα και χρήσιμα εργαλεία θα κατασκευαστούν.


Υπάρχοντα εργαλεία

Υπάρχει μια σειρά από εργαλεία που είναι ζωντανά στο διαδίκτυο τα οποία σχεδιάστηκαν ειδικά για για να κάνουν πιο εύκολο τον εντοπισμό των δεδομένων.

Ένα από τα πιο σημαντικά είναι το DataHub το οποίο είναι είναι ένας κατάλογος και χώρος αποθήκευσης δεδομένων για σύνολα δεδομένων από όλο τον κόσμο. Η ιστοσελίδα καθιστά εύκολο για τους ιδιώτες και τις οργανώσεις να δημοσιεύουν υλικό και για τους χρήστες δεδομένων να βρουν το υλικό που
χρειάζονται.

Επιπλέον, υπάρχουν δεκάδες εξειδικευμένοι κατάλογοι για διαφορετικούς τομείς και χώρους. Πολλές επιστημονικές κοινότητες έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα καταλόγων για τους τομείς τους, καθώς τα δεδομένα συχνά απαιτούνται για δημοσίευση.


Για την διοίκηση

Όπως έχει προκύψει, η ορθόδοξη πρακτική είναι για ένα κύριο οργανισμό να δημιουργήσει έναν κατάλογο για τα δεδομένα της κυβέρνησης. Κατά τον καθορισμό ενός καταλόγου, προσπαθήστε να δημιουργήσετε κάποια δομή η οποία να επιτρέπει σε πολλές υπηρεσίες να διατηρούν εύκολα τις δικές τους πληροφορίες πρόσφατες.

Αντισταθείτε στον πειρασμό να χτίσετε το λογισμικό για να υποστηρίξει τον κατάλογο από την αρχή. Υπάρχουν ελεύθερες και ανοικτού κώδικα λογισμικού λύσεις (όπως το CKAN), που έχουν υιοθετηθεί από πολλές διοικήσεις ήδη. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητη η επένδυση σε άλλη πλατφόρμα.

Υπάρχουν μερικά πράγματα που οι περισσότεροι κατάλογοι ανοιχτών δεδομένων χάνουν. Το πρόγραμμά σας θα μπορούσε να εξετάσει τα ακόλουθα:

• Την παροχή μιας λεωφόρου ώστε να επιτρέψουν στους ιδιωτικούς και κοινοτικούς τομείς να προσθέσουν τα δεδομένα τους. Μπορεί να αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε τον κατάλογο ως τον κατάλογο της περιοχής, αντί της περιφερειακής διοίκησης.

• Τη διευκόλυνση της βελτίωσης των δεδομένων, επιτρέποντας παράγωγα των συνόλων δεδομένων να καταχωρηθούν σε καταλόγους. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να γεωκωδικοποιήσει διευθύνσεις και να επιθυμεί να μοιραστεί αυτά τα αποτελέσματα με όλους. Αν επιτρέψετε μονές εκδόσεις των συνόλων δεδομένων, οι βελτιώσεις αυτές παραμένουν κρυφές.

• Να είστε ανεκτικοί όταν τα δεδομένα σας εμφανίζονται αλλού. Δηλαδή, το περιεχόμενο είναι πιθανό να αναπαραχθεί σε κοινότητες που δείχνουν ενδιαφέρον. Εάν έχετε διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης της στάθμης των ποταμών, τότε μπορεί να εμφανίζονται τα δεδομένα σας σε έναν κατάλογο υδρολόγων.

• Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση είναι ισότιμη. Προσπαθήστε να αποφύγετε δημιουργία ενός προνομιακού επιπέδου πρόσβασης των υπαλλήλων ή των τακτικών ερευνητών, καθώς αυτό θα υπονομεύσει τη συμμετοχή και την εμπλοκή της κοινότητας.Για την κοινωνία των πολιτών

Να είναι πρόθυμοι να δημιουργήσετε ένα συμπληρωματικό κατάλογο για μη επίσημα στοιχεία.

Είναι πολύ σπάνιο για τις διοικήσεις να συσχετιστούν με ανεπίσημες ή μη έγκυρες πηγές. Οι υπάλληλοι έχουν περάσει από μεγάλο κόστος για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πολιτική αμηχανία ή άλλες βλάβες που προκαλούνται από την κακή ή υπερβολική εξάρτηση από τα ανοιχτά δεδομένα.

Επιπλέον, οι διοικήσεις είναι απίθανο να προθυμοποιηθούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες που διαπλέκουν τις πληροφορίες τους με πληροφορίες από τις επιχειρήσεις. Οι διοικήσεις είναι δικαίως δύσπιστες ως προς τα κίνητρα κέρδους. Ως εκ τούτου, ένας ανεξάρτητος κατάλογος για τις κοινοτικές ομάδες, επιχειρήσεις και άλλα μπορεί να δικαιολογηθεί.


1.5 Έχω ανοίξει κάποια δεδομένα, τώρα τι;

Κοιτάξαμε πώς να κάνουμε κυβερνητικές πληροφορίες νομικά και τεχνικά επαναχρησιμοποιήσιμες. Το επόμενο βήμα είναι να ενθαρρύνουμε και άλλους να κάνουν χρήση των εν λόγω των ανοιχτών δεδομένων.

Αυτή η ενότητα εξετάζει επιπλέον πράγματα που μπορούν να γίνουν για την προώθηση επαναχρησιμοποίησης δεδομένων.


1.5.1 Ενημερώστε τον κόσμο!

Πρώτα απ 'όλα, βεβαιωθείτε ότι έχετε προωθήσει το γεγονός ότι έχετε ξεκινήσει μια εκστρατεία για την προώθηση ανοιχτών δεδομένων στην περιοχή των δικών σας αρμοδιοτήτων.
Εάν ανοίξετε μια δέσμη συνόλων δεδομένων, αξίζει σίγουρα να ξοδέψετε λίγο χρόνο ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο κόσμος γνωρίζει (ή τουλάχιστον μπορεί να μάθει) ότι το έχετε κάνει.

Εκτός από τα πράγματα, όπως δελτία τύπου, ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα σας, και ούτω καθεξής, μπορείτε να εξετάσετε:

• Επικοινωνία με εμφανείς οργανώσεις ή άτομα που εργάζονται / ενδιαφέρονται για αυτή την περιοχή

• Επικοινωνία με τις σχετικές λίστες ή ομάδες κοινωνικής δικτύωσης

• Άμεση επαφή με τους υποψήφιους χρήστες που ξέρετε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει σε αυτά τα δεδομένα


Κατανοώντας το κοινό σας

Όπως όλες οι δημόσιες επικοινωνίες, η συνεργασία με την κοινότητα των ανοιχτών δεδομένων πρέπει να είναι στοχευμένη. Όπως όλες οι ενδιαφερόμενες ομάδες , τον σωστό μήνυμα μπορεί να αχρηστευτεί αν κατευθύνεται σε λάθος περιοχή.

Ψηφιακές κοινότητες τείνουν να είναι πολύ πρόθυμες να μοιραστούν νέες πληροφορίες, παρόλα αυτά τις καταναλώνουν πολύ γρήγορα. Γράψτε σαν
τα μηνύματά σας θα περάσουν επιφανειακά, αντί να τα εξετάζετε κριτικά σε βάθος.

Τα μέλη της τεχνολογικής κοινότητας είναι λιγότερο πιθανό από ό, τι το ευρύ κοινό να χρησιμοποιούν το MS Windows. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να αποθηκεύσετε τα έγγραφα σε μορφή MS Office που μπορούν να διαβαστούν εκτός σύνδεσης. Υπάρχουν δύο σοβαροί λόγοι γι 'αυτό:

• Ο πρώτος είναι ότι τα έγγραφα αυτά θα είναι λιγότερο προσβάσιμα. Αντί για το έγγραφο που βλέπετε στην οθόνη σας, οι αναγνώστες μπορούν να δουν ένα ατελές αντίγραφο από ένα εναλλακτικό.

• Κατά δεύτερον, το γραφείο σας στέλνει ένα σιωπηρό μήνυμα ότι είστε απρόθυμοι να κάνετε ένα βήμα προς τους προγραμματιστές. Αντ 'αυτού, θα δείξετε ότι αναμένετε η κοινότητα της τεχνολογίας να έρθει σε σας.


Δημοσιεύστε το υλικό σας σε ιστοσελίδες τρίτων

Πολλά blogs έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο αναγνωστικό κοινό σε εξειδικευμένους τομείς . Μπορεί να αξίζει τον κόπο προσθήκη ενός άρθρου 
σχετικά με την πρωτοβουλία σας στις ιστοσελίδες τους. Αυτό μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελές. Εσείς λαμβάνετε περισσότερο ενδιαφέρον και να λάβουν μια 
ελεύθερες καταχώρηση ιστολογίου (blog post) στην περιοχή του θέματός τους.


Κάνοντας τις επικοινωνίες σας πιο φιλικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Είναι μη ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα εμπλοκής με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας μπορεί εύκολα να μοιραστεί μεταξύ των τεχνικών χρηστών.

Μερικές συμβουλές:

Παροχή μοναδικών σελίδων για κάθε κομμάτι του περιεχομένου
Όταν ένα μήνυμα μοιράζεται με άλλους, ο αποδέκτης της παραπομπής θα πρέπει να ψάχνει για το το σχετικό περιεχόμενο γρήγορα.

Αποφύγετε να κάνετε τον κόσμο να κατεβάζει τα δελτία τύπου σας
Τα δελτία τύπου είναι μια χαρά. Πρόκειται για συνοπτικά μηνύματα για ένα συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, εάν χρειάζεστε ανθρώπους για να κατεβάσετε το περιεχόμενο και γι 'αυτό για να ανοίξετε έξω από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, τότε θα το διαβάσουν λιγότεροι άνθρωποι. Οι μηχανές αναζήτησης είναι λιγότερο πιθανό να το δείκτη του περιεχομένου. Οι άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν κλικ για να κατεβάσετε.

Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μιας Ανοιχτή Άδεια για το περιεχόμενό σας
Εκτός από την παροχή βεβαιότητας για τους ανθρώπους που
επιθυμούν να μοιράζονται το περιεχόμενό σας το οποίο αυτό επιτρεπτό, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ότι το γραφείο σας καταλαβαίνει τη διαφάνεια. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα αφήσει μια εντύπωση πολύ περισσότερο σημαντική για τους υπερασπιστές των ανοιχτών δεδομένων από οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση στο δελτίο τύπου σας.


Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Είναι αναποτελεσματικό για τους οργανισμούς που δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα να περάσουν τις ώρες τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. . Ο πιο σημαντικός τρόπος ότι η φωνή σας μπορεί να ακουστεί μέσα από αυτά τα φόρουμ είναι με το να σιγουρευτεί ότι τα δημοσιεύματα στα blogs μοιράζονται εύκολα . Αυτό σημαίνει ότι, πριν από την ανάγνωση της επόμενης ενότητας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την τελευταία. Έχοντας αυτό κατά νου, εδώ παρουσιάζονται μερικές προτάσεις

Φόρουμ συζήτησης
Το Twitter έχει αναδειχθεί ως η πλατφόρμα επιλογής για την ταχεία μετάδοση των πληροφοριών.
Οτιδήποτε έχει ετικέτα # opendata θα φανεί αμέσως από χιλιάδες.
Το LinkedIn έχει μια μεγάλη επιλογή ομάδων, οι οποίες απευθύνονται προς τα ανοικτά δεδομένα.
Ενώ το Facebook είναι εξαιρετικό για το ευρύ κοινό, δεν έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινότητα ανοικτων δεδομένων

Συλλέκτες συνδέσμων
Υποβάλετε το περιεχόμενό σας στο αντίστοιχο των ειδησεογραφικών πρακτορείων για ''σπασίκλες''. Τα Reddit και Hacker
News είναι τα δύο μεγαλύτερα σε αυτόν τον χώρο αυτή τη στιγμή. Σε μικρότερο βαθμό τα, Slashdot και Digg είναι επίσης χρήσιμα εργαλεία στον τομέα αυτόν.
Αυτές οι περιοχές έχουν μια τάση να αυξήσουν σημαντικά την επισκεψιμότητα σε ενδιαφέρον υλικό. Επίσης, σε μεγάλο βαθμό επικεντρώνεται σε τομείς θεμάτων.


1.5.2 Συγκεντρώνοντας κόσμο σε ένα δωμάτιο: Συνέδρια, Συναντήσεις, , και Barcamps

Τα πρόσωπο με πρόσωπο γεγονότα μπορεί να είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να ενθαρρύνονται και άλλοι να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας. Λόγους που μπορεί να εξετάσετε το ενδεχόμενο για τη δημιουργία μιας εκδήλωσης περιλαμβάνει:

• Μάθετε περισσότερα σχετικά με μελλοντικούς χρηστών

• Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ζήτηση για διαφορετικές σειρές δεδομένων

• Μάθετε περισσότερα για το πώς οι άνθρωποι θέλουν να επαναχρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας

• Ενεργοποίηση υποψήφιων χρηστών για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα που έχετε

• Ενεργοποίηση υποψήφιων χρηστών να γνωριστούν μεταξύ τους (π.χ., έτσι ώστε να μπορούν να συνεργάζονται)

• Η έκθεση των δεδομένων σας σε ένα ευρύτερο κοινό (π.χ. δημοσιεύσεις σε blog ή κάλυψη από τα ΜΜΕ ότι η εκδήλωση μπορεί να βοηθήσει τη δημιουργία)

Υπάρχουν επίσης πολλοί διαφορετικοί τρόποι για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, καθώς και διάφορα είδη εκδηλώσεων, ανάλογα με το τι στόχο θέλετε να πετύχετε. Εκτός από περισσότερα παραδοσιακά μοντέλα συνεδρίων, τα οποία περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως προπαρασκευασμένες επίσημες ομιλίες, παρουσιάσεις και επιδείξεις, υπάρχουν επίσης διάφορα είδη από εκδηλώσεις συμμετεχόντων, όπου εκείνοι που δύναται να εμφανιστούν:

• Καθοδηγήστε ή προσδιορίστε το πρόγραμμα για την εκδήλωση

• Να συστήσουν τον εαυτό τους , να μιλήσουν για γι αυτό που τους ενδιαφέρει και γι αυτό που εργάζονται, σε βάση ειδικής διαφήμισης 

• Δώστε αυτοσχέδιες μικρές και σύντομες παρουσιάσεις σε κάτι που εργάζονται 

• Κύριες συνεδρίες πάνω σε κάτι που τους ενδιαφέρει

Υπάρχει αφθονία εγγράφων στο διαδίκτυο για το πώς να εκτελέσετε αυτά τα είδη των εκδηλώσεις, τα οποία μπορείτε να βρείτε αναζητώντας για πράγματα όπως το: «unconference», «Barcamp», «Meetup», «speedgeek», «lightning talk », και ούτω καθεξής. Μπορείτε επίσης να βρείτε ότι αξίζει τον κόπο να επικοινωνήσετε με ανθρώπους που έχουν τρέξει τέτοιου είδους εκδηλώσεις και σε άλλες χώρες, οι οποίοι πολύ πιθανό να είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν και να σας συμβουλεύσουν σχετικά με την εκδήλωσή σας. Ίσως είναι χρήσιμο να συνεργαστείτε με άλλο οργανισμό (π.χ. μια οργάνωση πολιτών , ένα ειδησεογραφικό οργανισμό ή ένα εκπαιδευτικού ιδρύματος) ώστε να διευρύνουν τους βασικούς συμμετέχοντες σας
και να αυξήσουν την έκθεσή σας.


1.5.3 Κάνοντας τα πράγματα! Hackdays, βραβεία και πρωτότυπα

Η δομή αυτών των διαγωνισμών είναι ότι ένας αριθμός συνόλων δεδομένων απελευθερώνονται και οι προγραμματιστές έχουν στη συνέχεια ένα μικρό χρονικό διάστημα - που εκτείνεται από μόλις 48 ώρες έως λίγες εβδομάδες - για να αναπτύξουν εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα δεδομένα. Στη συνέχεια απονέμεται βραβείο στην καλύτερη εφαρμογή. Οι διαγωνισμοί έχουν πραγματοποιηθεί σε μια σειρά από χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Νορβηγία, την Αυστραλία, την Ισπανία, τη Δανία και τη Φινλανδία.


Παραδείγματα Διαγωνισμών

Δείξτε μας ένα καλύτερο τρόπο ήταν ο πρώτος διαγωνισμός τέτοιου είδους στον κόσμο. Αυτό ξεκίνησε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της «The Power of Information Taskforce » με επικεφαλή τον Υπουργό Tom Watson το Μάρτιο του 2008. Αυτός ο διαγωνισμός ρώτησε «Τι θα δημιουργήσετε με δημόσιες πληροφορίες ;" και ήταν ανοικτός για τους προγραμματιστές από όλο
ο κόσμος, με ένα δελεαστικό έπαθλο των £ 80.000 για τις πέντε καλύτερες εφαρμογές.

Εφαρμογές για τη δημοκρατία, μια από τις πρώτες διοργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 από τον Vivek Kundra, κατά το διάρκεια της διοίκησης του Chief Technology Officer (CTO) της Περιφέρειας της Κολούμπια (DC) .. Ο Kundra είχε αναπτύξει τον πρωτοποριακό κατάλογο με δεδομένα DC, http://data.octo.dc.gov/, ο οποίος περιελάμβανε σειρές δεδομένων, όπως τροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο εγκλημάτων, βαθμολογίες σχολικών διαγωνισμάτων και δείκτες φτώχειας. Ήταν για εκείνη την εποχή ο πιο ολοκληρωμένος τοπικός κατάλογος δεδομένων στον κόσμο. Η πρόκληση ήταν να καταστεί χρήσιμος για τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τους κυβερνητικούς οργανισμούς της Washington, DC.

Η δημιουργική λύση ήταν να δημιουργηθούν οι εφαρμογές για το διαγωνισμό της Δημοκρατίας. Η στρατηγική ήταν να ζητήσει από τους ανθρώπους να δημιουργήσουν εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τον πρόσφατα φτιαγμένο κατάλογο δεδομένων. Περιελάμβανε διαδικτυακή υποβολή για τις αιτήσεις, πολλά μικρά δώρα, παρά από λίγα μεγάλα, και πολλές διαφορετικές κατηγορίες, καθώς και ένα βραβείο "Επιλογή του Κόσμου" . Ο διαγωνισμός ήταν ανοιχτός για 30 ημέρες και κόστισε στην κυβέρνηση DC $ 50.000. Σε αντάλλαγμα, συνολικά 47 εφαρμογές για iPhone, Facebook και διαδικτυακές εφαρμογές αναπτύχθηκαν με εκτιμώμενη αξία άνω των 2.600.000 δολάρια για την τοπική οικονομία.

Η Abre Datos (Open Data) Challenge 2010. Πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία τον Απρίλιο του 2010, αυτός ο διαγωνισμός κάλεσε τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν εφαρμογές ανοικτού κώδικα κάνοντας χρήση των δημόσιων δεδομένων σε μόλις 48 ώρες. Ο διαγωνισμός είχε 29 ομάδες συμμετεχόντων που ανέπτυξαν εφαρμογές που περιλάμβαναν ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας για την πρόσβαση σε πληροφορίες για την κυκλοφορία στη Χώρα των Βάσκων, και για την πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τα λεωφορεία και σε στάσεις λεωφορείων στη Μαδρίτη, που κέρδισε το πρώτο και το δεύτερο βραβεία 3, 000€ και 2 , 000€ αντίστοιχα.

Nettskap 2.0. Τον Απρίλιο του 2010 της Νορβηγίας Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης διεξάγει τον "Nettskap 2.0". Νορβηγοί προγραμματιστές - εταιρείες, δημόσιοι οργανισμοί ή εταιρείες ιδιώτες - κλήθηκαν να καταλήξουν σε ιδέες βασιζόμενες στο διαδίκτυο στους τομείς της ανάπτυξης υπηρεσιών, την αποτελεσματική διαδικασία της εργασίας και την αύξηση της δημοκρατικής συμμετοχής. Η χρήση των κρατικών δεδομένων ενθαρρύνεται ρητά. Αν και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ήταν μόλις ένα μήνα αργότερα, στις 9 Μαΐου, ο Υπουργός Rigmor Aasrud είπε ότι η ανταπόκριση ήταν «συντριπτική». Συνολικά υποβλήθηκαν 137 αιτήσεις, όχι
λιγότερο από 90 οι οποίες χτίστηκαν από επαναχρησιμοποίηση των κυβερνητικών δεδομένων. Ένα συνολικό ποσό των 2,5 εκατ. ΝΟΚ διανεμήθηκε μεταξύ των 17 νικητών, ενώ το συνολικό ποσό που χρησιμοποιήθηκε από τις 137 αιτήσεις ήταν 28,4 εκατ. ΝΟΚ.

Mashup Australia. Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση 2.0 Taskforce κάλεσε τους πολίτες να δείξουν γιατί η ανοικτή πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες της Αυστραλίας θα είναι θετική για την οικονομία της χώρας και την κοινωνική ανάπτυξη. Ο διαγωνισμός διήρκεσε από τις 7 Οκτ. έως 13 Νοεμ., 2009. Η ειδική ομάδα κυκλοφόρησε μερικές σειρές δεδομένων κάτω από μια ανοικτή άδεια και σε μια σειρά επαναχρησιμοποιήσιμων φορμών. Οι 82 εφαρμογές που μπήκαν στο διαγωνισμό αποτελούν περαιτέρω απόδειξη των νέων και καινοτόμων εφαρμογών που μπορεί να προκύψουν από την απελευθέρωση κρατικών δεδομένων σε ανοικτούς όρους.


Συνέδρια, Barcamps, Hackdays

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) για να αποδείξουν στις κυβερνήσεις την αξία του ανοίγματος των σειρές δεδομένων τους είναι να δείχνουν τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν οι πληροφορίες για την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών οφελών. Οι ΟΚΠ που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση έχουν συμβάλει σε χώρες όπου υπήρξαν εξελίξεις στην πολιτική και το δίκαιο για να εξασφαλίσουν ότι τα σύνολα δεδομένων είναι τόσο τεχνικά όσο και νομικά ανοιχτά.

Οι τυπικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των εν λόγω πρωτοβουλιών περιλαμβάνουν συνήθως διαγωνισμούς, συνέδρια για ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα, "unconferences", εργαστήρια και «hackdays". Αυτές οι δραστηριότητες συχνά οργανώνονται από την κοινότητα των χρηστών με τα δεδομένα που έχουν ήδη δημοσιευθεί προληπτικά ή λαμβάνονται χρησιμοποιώντας πρόσβαση σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών. Σε άλλες περιπτώσεις, οι συνήγοροι της κοινωνίας των πολιτών έχουν εργαστεί με την προοδευτικούς δημόσιους υπαλλήλους να εξασφαλίσουν νέα έκδοση συνόλων δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους προγραμματιστές για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.