Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη στους τομείς του Τουρισμού και του Πολιτισμού (αιτήσεις έως 6/10)

Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλoύν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (60 ECTS).
 Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε € 2.900 ετησίως για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και € 1.600 για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 3 Οκτωβρίου 2014) των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτισμικών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Αθλητικών Επιστημών, άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στους φακέλους υποψηφιότητας και θα γίνει με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, καθώς και η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ. 
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 (ΩΡΑ 15:00) και να περιλαμβάνουν (σε ηλεκτρονική μορφή) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 


1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ μέσω των διευθύνσεων: http://www.prd.uth.gr/el/  και   http://www.econ.uth.gr/)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό).
5. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
7. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητας με τα παραπάνω δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014, στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΜΣ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”
Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πολυτεχνική Σχολή
Πεδίον Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε μία ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1Η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αίθουσα Γ5), στις 17.00.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες  http://www.prd.uth.gr/el/
και http://www.econ.uth.gr/, καθώς και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (καθημερινά, 12.00-14.00) στα τηλέφωνα 24210-74494 & 24210-74399, emails: epsatha@prd.uth.gr & sotiria_katsafadou@hotmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.