Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Βόλος :Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νέα επιχειρηματικότητα, καινοτομία και ανάπτυξη»

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νέα επιχειρηματικότητα, καινοτομία και ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (60 ECTS).

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε € 2.900 ετησίως για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και € 1.600 για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 6 Οκτωβρίου 2014) των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θετικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, αλλά και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στους φακέλους υποψηφιότητας και θα γίνει με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, καθώς και η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ.


Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι και τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και να περιλαμβάνουν (σε ηλεκτρονική μορφή) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ μέσω των διευθύνσεων: http://www.prd.uth.gr/el/  http://www.econ.uth.gr/ και http://www.mie.uth.gr/)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό).
4. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητας με τα παραπάνω δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014, στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΜΣ “ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ”
Εργαστήριο Περιφερειακών Αναλύσεων και Πολιτικών (Γραφείο Β4)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πολυτεχνική Σχολή
Πεδίον Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε μία εθελοντική συνάντηση γνωριμίας με τους διδάσκοντες την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2014 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (αίθουσα Γ5), στις 19.00.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.