Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Προτάσεις για το branding του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

#Μαρία Ψαρρού.

Στην παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου των εκλογών του 2014 στο Κερατσίνι, ο Σταύρος Θεοδωράκης ως επικεφαλής του κινήματος «Το Ποτάμι» ανέφερε: «το ένα σενάριο είναι να γίνει η Ευρώπη Κερατσίνι, να προστεθεί φτώχεια πάνω στην φτώχεια και ανεργία πάνω στην ανεργία, και το άλλο σενάριο είναι να γίνει το Κερατσίνι Ευρώπη».
Από την παραπάνω φράση διαπιστώνεται εύλογα ένα χάσμα μεταξύ Κερατσινίου και Ευρώπης που σαφώς δεν οφείλεται στη γεωγραφική του θέση, αλλά αφορά πρωτίστως στην ταυτότητα των δύο περιοχών και την εικόνα τους.
H ταυτότητα μιας πόλης (city identity) αναλύει τι πραγματικά είναι μια πόλη και αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των αξιών που καθορίζουν και τη χαρακτηρίζουν, τη διαφοροποιούν από άλλες και συνήθως συνδέονται με τα μοναδικά φυσικά, πολιτιστικά και ιστορικά της χαρακτηριστικά.
Η εικόνα ενός τόπου (city image) αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μια πόλη γίνεται αντιληπτή από το κοινό και σχετίζεται με τα συναισθήματα, τις εντυπώσεις, τις αντιδράσεις και τις σκέψεις των ανθρώπων για αυτή.
Συχνά παρατηρείται διάσταση μεταξύ ταυτότητας (πραγματικότητας μιας πόλης) και της εικόνας (αντίληψης που έχουμε για την πόλη) μιας πόλης.

Σύμφωνα με τον Kavaratzis[i], η εικόνα μιας πόλης διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα επικοινωνίας:
Πρωτοβάθμια επικοινωνία: αφορά στα επικοινωνιακά αποτελέσματα των ενεργειών που αναλαμβάνει η πόλη. Διακρίνονται τέσσερις τύποι ενεργειών με επικοινωνιακό αποτέλεσμα:
Α. το τοπίο, που περιλαμβάνει τον αστικό σχεδιασμό, τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και τους εξωτερικούς δημόσιους χώρους μιας πόλης. Η τέχνη σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μέρος της εικόνας της πόλης με έντονο επικοινωνιακό αποτέλεσμα.
Β. οι υποδομές, που αφορούν στην προσπελασιμότητα (δρόμοι και μέσα μαζικής μεταφοράς) αλλά και στην ύπαρξη ορισμένων εγκαταστάσεων (π.χ. πολιτιστικών και συνεδριακών κέντρων κ.λ.π.)
Γ. η οργάνωση (συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής δομής), δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι αρχές της πόλης εμπλέκουν τους κατοίκους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και προάγουν τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επηρεάζει τη γνώμη κατοίκων και επιχειρήσεων για την εκάστοτε πόλη. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο οι αρχές διαμορφώνουν τις εκστρατείες μάρκετινγκ και branding εμπίπτει στην ίδια κατηγορία.
Δ. η συμπεριφορά, που περιλαμβάνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην πόλη (για τους κατοίκους, τους επισκέπτες κ.λ.π.), ο αριθμός και ο τύπος των γεγονότων που διοργανώνονται αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι αρχές προσπαθούν να προσελκύσουν επενδύσεις στην πόλη (στον οποίο περιλαμβάνονται κίνητρα όπως επιχορηγήσεις ή δωρεάν μετακίνηση).

Δευτεροβάθμια επικοινωνία: αφορά την επίσημη επικοινωνία που χρησιμοποιούν συνειδητά οι αρχές της πόλης, όπως η επικοινωνία με τη μορφή της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων κ.λ.π. Δεν εξαντλείται μόνο στην επιλογή του περιεχομένου αλλά και απαντά και στο ερώτημα κατά πόσο οι αρχές της πόλης διαθέτουν τις δέουσες επικοινωνιακές δεξιότητες.

Τριτοβάθμια επικοινωνία: η μορφή αυτή επικοινωνίας σχετίζεται με την από στόμα σε στόμα διαφήμιση που ενεργοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία ανταγωνιστικών πόλεων.
Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επικοινωνία επιδιώκει την ανάπτυξη θετικής τριτοβάθμιας επικοινωνίας. Η τελευταία θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική, για το branding της πόλης, καθώς οι κάτοικοι της πόλης δεν συνιστούν απλώς την πλέον σημαντική ομάδα - στόχο, αλλά και τους πιο σημαντικούς «διαφημιστές» της πόλης.
Κατά συνέπεια, πρωταρχική ομάδα- στόχο συνιστούν οι κάτοικοι της πόλης και ζητούμενο αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Ποια είναι όμως η σύγχρονη ταυτότητα και η εικόνα του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας;
Για να προσδιορίσουμε την ταυτότητα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:
 •  Προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Κερατσινίου και Δραπετσώνας.
 •  Βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα του Πειραιά.
 •  Έχει συνολική έκταση 9,326 τ.χλμ και μόνιμο πληθυσμό 91.045 και πυκνότητα πληθυσμού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο 9.767,32.
 • Αποτελεί τον 21ο δήμο της επικράτειας (απογραφή 2011).
 •  Η έδρα του είναι το Κερατσίνι.
 •  Είναι αστικός δήμος στην επικράτεια του οποίου εντάσσονται δύο πρώην βιομηχανικά κέντρα, τα οποία διαθέτουν πολυάριθμα μνημεία βιομηχανικής κληρονομιάς.
 •  Το λιμάνι χαρακτηρίζει την περιοχή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (ιχθυόσκαλα).
 •  Στην περιοχή δόθηκαν οι τελευταίες μάχες της Επανάστασης του 1821 (Ταμπούρια, 1827) και του β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Μάχη Ηλεκτρικής, 1944).
 •  Αποτελεί χώρο εγκατάστασης προσφύγων και βιομηχανικών εργατών.
 •  Λειτούργησε ως μήτρα λαϊκής δημιουργίας (ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι).
 •  Το 1955 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη «κινηματογραφική» απόδραση 27 πολιτικών κρατουμένων από τη φυλακή των Βούρλων (πρώην «συνοικισμός κοινών γυναικών») της Δραπετσώνας.     Συνδέθηκε με διεκδικήσεις για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και λαϊκούς αγώνες.     Παρουσίασε εκτεταμένη δραστηριότητα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, του πολιτισμού και του αθλητισμού.
 • Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013, το Κερατσίνι έρχεται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος καθώς εμφανίζεται στα εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ ως τόπος δολοφονίας του 34χρονου μουσικού Παύλου Φύσσα.

Για να περιγράψουμε την εικόνα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, θα πρέπει να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή από το κοινό και σχετίζεται με τα συναισθήματα, τις εντυπώσεις, τις αντιδράσεις και τις σκέψεις των ανθρώπων για αυτόν.
Άξιες μνείας είναι οι αναπαραστάσεις και οι αναφορές του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας στην τέχνη, ενδεικτική αναφορά στις οποίες γίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας: Αναπαραστάσεις και αναφορές του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας στην τέχνη

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τίτλος
Συγγραφέας
Εκδοτικός Οίκος
Στα μονοπάτια του καπνού
Βασιλική Λεβεντάκη
Εκδόσεις Λιβάνη, 2014
Κάτι θα γίνει, θα δεις
Χρήστος Οικονόμου
Πόλις, 2012
Keratsini dream
Γιάννης Ρεμούνδος
Οδυσσέας, 2002
Σ' αυτόν τον ψεύτικο ντουνιά
Θωμάς Σϊδερης
Δήμος Κερατσινίου, 2007
Τα πιο ωραία λαϊκά στα σπίτια τα προσφυγικά τα είχαμε χορέψει
Θωμάς Σϊδερης
Δήμος Κερατσινίου, 2009
Στις Παράγκες: Ιστορία μιας ζωής
Βασίλης Καλαϊτζόγλου
Εστία, 1993
Σάπιο μήλο
Τάκης Μαχαλιώτης
Αρμός,1996
Βαμμένα κόκκινα μαλλιά
Κώστας Μουρσελάς
Κέδρος,2000
Το μπουρδέλο
Ηλίας Πετρόπουλος
Νεφέλη,1991
Ρεμπέτικα τραγούδια
Ηλίας Πετρόπουλος
Κέδρος, 1996
Ο άνεμος κουβάρι
Διονύσης Χαριτόπουλος
Ελληνικά γράμματα, 2005
ΘΕΑΤΡΟ
Έργο
Συγγραφέας


Η Γειτονιά των Αγγέλων
Ιάκωβος Καμπανέλλης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ταινία
Σκηνοθέτης
Έτος Παραγωγής  - Διάκριση

Ανοιχτή επιστολή
Γιώργος Σταμπουλόπουλος
1967
Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Κερατσίνι: Παλιοί και νέοι πρόσφυγες
Καλλιόπη Λεγάκη
2003

Ανδριάνου 11, Κερατσίνι 
Καλλιόπη Λεγάκη
2011
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Food and the city: Κερατσίνι
Κώστας Αυγέρης
2011
ΜΟΥΣΙΚΗ
Τίτλος
Στιχουργός
Συνθέτης

Στο Εικονοστάσι
Λευτέρης Παπαδόπουλος
Γιώργος Χατζηνάσιος

Στο Κερατσίνι
Λευτέρης Παπαδόπουλος
Γιάννης Γλέζος

Κάθε χρόνο
Νίκος Γκάτσος
Λουκιανός Κηλαηδόνης

Παποράκι
Λευτέρης Παπαδόπουλος
Μάνος Λοΐζος

Πίσω από τη βιτρίνα
Κώστας Τριπολίτης
Γιώργος Χατζηνάσιος

Στην Αμφιάλη
Νίκος Γκάτσος
Σταύρος Ξαρχάκος

Με βλέπεις σαν φίλο
Φοίβος Δεληβοριάς
Φοίβος Δεληβοριάς

Ο Πατρινός
Νίκος Μουρκάκος
Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Σε διώξαν απ' την Κοκκινιά
Πρόδρομος Τσαουσάκης
Βασίλης Τσιτσάνης

Κάποιο βράδυ τα' όνειρό μοτ
Μιχάλης Μπουρμπούλης
Ηλίας Ανδριόπουλος

Γεια σου Πειραιά αθάνατε
Μιχάλης Γενίτσαρης
Στέλιος Καζαντζίδης

Τα τρία αστέρια
Μιχάλης Παπαζήσης
Απόστολος Καλδάρας

Το αστικό
Δημήτρης Μητσοτάκης
Δημήτρης Μητσοτάκης

Φάνης
Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας
Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας

Δραπετσώνα
Τάσος Λιβαδείτης
Μίκης Θεοδωράκης

Βλάμισσα
Γιοβάν Τσαούς
Γιοβάν Τσαούς

Φόραγες την ήλιο
Μιχάλης Μπουρμπούλης
Γιώργος Χατζηνάσιος

Στη Δραπετσώνα
Παναγιώτης Τούντας
Παναγιώτης Τούντας

Εγώ ρεμπέτης ήμουνα
Χ.Μακρίδης
Στέλιος Κερομύτης
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Τίτλος
Δημιουργός
Είδος

Κερατσίνι Ι
Δέσποινα Ιακωβίδου
Ξυλογραφία

Κερατσίνι ΙΙ
Δέσποινα Ιακωβίδου
Ξυλογραφία
Πηγή: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Προκύπτει εύλογα από τα παραπάνω ότι η επικρατούσα εικόνα του Δήμου, αναπτύσσεται με άξονα την αίσθηση της λαϊκής γειτονιάς, της εργατούπολης, των κοινωνικών προβλημάτων, της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και των πολιτικών διεκδικήσεων.
Οι αναπτυξιακές ευκαιρίες και οι πολιτικές προτεραιότητες ουσιαστικά θα καθορίσουν τις βάσεις για τη θεμελίωση της νέας εικόνας της πόλης.


[i]http://www.eurib.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/City_branding_ENGELS/v_-_City_Branding_model_van_Kavaratzis__EN_.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.