Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Η Συνεργατική Πόλη - Πώς μπορεί μια πόλη να σκέφτεται καλύτερα;

#Άρθρο του Geoff Mulgan στο Nesta 3/10/2014 ).  
Τη μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Επί πολλά χρόνια ενδιαφέρομαι για τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τις μεγάλες πόλεις και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις των μεγάλων πόλεων να σκεφτούν.  Πώς πρέπει να αξιοποιήσουν την εγκεφαλική δύναμη των πολιτών τους, του προσωπικού τους, των πανεπιστημίων τους και των επιχειρήσεών τους για να λύσουν προβλήματα; Πώς θα πρέπει να συνδυάζουν τα online και τα offline εργαλεία; Πώς μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τα δεδομένα - και επίσης πώς θα μπορούσαν να κρίνουν τις καταστάσεις καλύτερα; 

Οι επισκέψεις μου σε τοπικές αυτοδιοικήσεις πολλών πόλεων επιβεβαίωσε για μένα ότι τα εργαλεία τους για τη σκέψη και για τη λήψη αποφάσεων υστερούν κατά πολύ από τα εργαλεία τους για πράγματα όπως την διαχείριση των μεταφορών και των υποδομών. Το ιδανικό είναι μια πόλη που μπορεί να κινητοποιήσει πολλά διαφορετικά είδη νοημοσύνης για να βοηθήσουν με την επίλυση προβλημάτων, την πολιτική και τη δράση. Αυτό θα πρέπει να είναι μέρος κάθε σοβαρού οράματος για τη δημοκρατία στον 21ο αιώνα - η δημοκρατία χρειάζεται να πάει πέρα από την παροχή εναλλακτικών προγραμμάτων για τους πολίτες κάθε τέσσερα χρόνια, και να γίνει αντ' αυτού μια συνεχής διαδικασία επιχειρηματολογίας, σύσκεψης, λήψης αποφάσεων και δράσης στην οποία η κυβέρνηση ενεργεί με τους ανθρώπους, καθώς και για αυτούς.

Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες κάτω από την έννοια των «έξυπνων πόλεων». Αλλά αυτό τείνει να σημαίνει περισσότερο επενδύσεις σε εξοπλισμό, αισθητήρες και συστήματα πληροφορικής για τη διαχείριση των υποδομών, ίσως αναπόφευκτα λόγω των μεγάλων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δράσεις αυτές.  Μερικές φορές έχει να κάνει με έξυπνες εφαρμογές και ιστοσελίδες. Αυτό είναι υγιές - αλλά καμία από τις κατεξοχήν έξυπνες πόλεις δεν φαίνεται να κάνει οποιαδήποτε σοβαρή καινοτομία γύρω από ευρύτερες έννοιες της νοημοσύνης.

Εδώ εξετάζω κάποιες ιδέες για μια πόλη με νοημοσύνη, μια ευρύτερη έννοια από τις έξυπνες πόλεις, και πώς αυτές οι ιδέες έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται.

Συλλογική νοημοσύνη 

Ένας τρόπος προσέγγισης σχετικά με αυτό είναι να εξετάσουμε τα συστατικά της νοημοσύνης, και πώς αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στο επίπεδο μιας πόλης (ένα μέρος από αυτά καλύπτονται στο έγγραφο που συνέγραψα για την Nesta πέρυσι με θέμα την συλλογική νοημοσύνη.  Επίσης, τα εφαρμόζουμε λεπτομερώς σε ένα μόνο τομέα με τις εν εξελίξει εργασίες για την Health Knowledge Commons, που συνδέει δεδομένα, την προγνωστική μοντελοποίηση και τη βιωματική γνώση για να παρέχουμε χρήσιμες γνώσεις στους ασθενείς και τους γιατρούς).
Τα στοιχεία της νοημοσύνης περιλαμβάνουν:
 • συνείδηση - η συνειδητοποίηση του να είσαι οντότητα 
 • αναστοχασμός - η ικανότητα παρατήρησης των διεργασιών της σκέψης 
 • παρατήρηση - η ικανότητα να δεις, να ακούσεις και να μυρίσεις τον κόσμο 
 • προσοχή - η ικανότητα να επικεντρωθείς σε κάτι
 • γνωστική λειτουργία - η ικανότητα, ή οι ικανότητες, να σκεπτόμαστε και να συλλογιζόμαστε 
 • δημιουργία - η ικανότητα να φανταστεί κανείς 
 • μνήμη - η ικανότητα να θυμόμαστε 
 • κρίση - η ικανότητα να κρίνουμε και να αποφασίζουμε
 • σοφία - η ικανότητα της κατανόησης της πολυπλοκότητας και η ενσωμάτωση των ηθικών απόψεων 

Λοιπόν, πώς διαμορφώνονται αυτά στο επίπεδο μιας πόλης;  Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις έξυπνες πόλεις πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά. Εδώ θα εξετάσουμε μόνο μερικά στοιχεία:

Ακριβής παρατήρηση - ένα πρώτο βήμα είναι η γνώση του τι συμβαίνει σε, όσο το δυνατόν περισσότερο, πραγματικό χρόνο, καλύπτοντας τα πάντα, από το την εγκληματικότητα μέχρι και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Αυτό θα περιλαμβάνει:
 • αίθουσες ελέγχου, όπως το διάσημο panopticon του Ρίου 
 • στατιστικά στοιχεία (συνήθως με χρονική υστέρηση, αλλά όλο και πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο) 
 • συλλογή και εξόρυξης άλλες πηγές δεδομένων 
 • εμπορικά δεδομένα 
 • νέες μεθόδους πληροφόρησης, όπως το Global Pulse του ΟΗΕ, μία σημασιολογική ανάλυση του Twitter για την πρόβλεψη των επίπεδων ανεργίας 
 • Κοινά εργαλεία - όπως υπηρεσίες παρόμοιες με το Intellipedia, ένα wiki που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για τις μη διαβαθμισμένες πληροφορίες 
 • συστήματα ανίχνευσης - για την ποιότητα του αέρα, τη ροή κυκλοφορίας, κλπ, ένας τομέας έτοιμος να ξεσηκωθεί από το Internet of Things
 • τη γνώση των πολιτών - μερικές φορές συγκεντρώνεται από τις πλατφόρμες (όπως το Patient Opinion σε θέματα υγείας), ή από εργαλεία όπως το Fixmystreet 

Εργαλεία για την παρατήρηση έχουν βελτιωθεί πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Η ροή των πληροφοριών προς τις κυβερνήσεις των πόλεων είναι δυνητικά μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από ό, τι πριν από μια δεκαετία. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός - αλλά δημιουργεί επίσης νέες προκλήσεις όσον αφορά την δυνατότητα επεξεργασίας του νέου όγκου πληροφοριών.

Ακριβής διάγνωση – Μετά, υπάρχει η δυνατότητα κατανόησης των αλλαγών των ρυθμών.  Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από ό, τι η συλλογή των δεδομένων. Κάποιοι ελπίζουν ότι η απλή συλλογή δεδομένων θα εμφανίσει αυτόματα τους νέους ρυθμούς τις πόλεις. Κάνοντας τα δεδομένα διαφανή και διαθέσιμα σε μορφές εύκολα διαχειρήσιμες, αλλάζει η συμπεριφορά και δημιουργούνται νέες αντιλήψεις. Εδώ υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν:
 • εργαλεία αναγνώρισης προτύπων δεδομένων 
 • προγνωστική μοντελοποίηση όπως το PARR που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, ή οι πολλές προκλήσεις στο Kaggle 
 • συνδυασμός δεδομένων – όπως πόλεις που συνδέουν τα δεδομένα σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων με τα στατιστικά στοιχεία του πληθυσμού για εντοπίσουν τους παράνομους μετανάστες. 

Το κλειδί είναι να συνδεθούν τα δεδομένα με τις ικανότητες σκέψης - οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν έχουν ακόμη αυτοματοποιηθεί.

Οι πόλεις περιέχουν τεράστιο πνευματικό δυναμικό, αλλά χρησιμοποιείται με πολύ αναποτελεσματικό τρόπο καθώς βρίσκεται σε ερευνητικά ιδρύματα, τμήματα πανεπιστημίων κλπ, χωρίς αποτελεσματικές διασυνδέσεις με δράση.

Το κομμάτι που λείπει δεν είναι μόνο η συσσώρευση των δεδομένων, και το άνοιγμα αυτών, αλλά ένας ενεργός συντονισμός των αναλυτικών και διαγνωστικών ικανοτήτων - μέσω:
 • διαπράξεις που συμβουλεύονται, κοσκινίζουν αποδεικτικά στοιχεία, δημιουργούν επιλογές και συμβουλεύουν
 • επίσημες ερευνητικές συνεργασίες που φέρνουν μαζί διεπιστημονικές ομάδες 
 • επαγγελματικές συνεργατικές διαπράξεις, παρόμοιες με αυτές στον τομέα της υγείας 
 • προγράμματα καινοτομίας 
 • τα πολλά εργαλεία της λογικής ανάλυσης - όλα σχεδιασμένα για να εξετάσουν παραδοχές σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια (π.χ. τι είναι αυτό που εξηγεί τις αιχμές στη βία των συμμοριών ή την επιτυχημένη start-up επιχείρηση) 

Το Strategy Unit μοντέλο στην ανάπτυξη του οποίου βοήθησα εντός των εθνικών κυβερνήσεων προσπάθησε όλα αυτά – συνδέοντας την χάραξη μιας στρατηγικής με μια ομάδα όπου τα μέλη της προέρχονται από όλους τους τομείς σε ένα ερευνητικό δίκτυο εντός και εκτός του συστήματος.
Τα Wikis μπορούν να παίξουν ένα ρόλο, όπως και οι ομάδες εργασίας και οι έρευνες - το κλειδί είναι ο συντονισμός αυτής της γνώσης, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη, συνδυάζοντας την πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση με τις online υπηρεσίες.

Σοφή διαδικασία λήψης αποφάσεων - Ένα βήμα πέρα από τη σωστή διάγνωση είναι η ικανότητα να πάρεις σωστές αποφάσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας. Υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα και τη σοφία στην διάκριση και στην ηγεσία. Όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τα δεδομένα, τόσο πιο σπουδαίες είναι οι ικανότητες διάκρισης.  Η συμμετοχή των ατόμων με εμπειρία πρώτης γραμμής στη λήψη αποφάσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό (οι περισσότερες κυβερνήσεις παίρνουν τις πιο σημαντικές αποφάσεις χωρίς την άμεση κάποιου που έχει άμεση γνώση του θέματος).  Επίσης, σημαντικό είναι και η χρήση της εμπειρίας του παρελθόντος σε επιτυχίες και αποτυχίες, καθώς και οι πιο πλατιές προοπτικές και το καθαρό «το μυαλό αρχαρίων».

Δεν υπάρχει χώρος για την απόδειξη των επιχειρημάτων αυτών εδώ. Αλλά οι πρακτικές βάσεις για σοφότερη λήψη αποφάσεων μπορεί να εξεταστεί σχετικά με το πώς οι πόλεις οργανώνουν τρία επίπεδα γνώσης:


 • Αποδείξεις: η γνώση του τι δουλεύει μπορεί να βοηθηθεί από τα κέντρα αποδείξεις – ο συντονισμός της γνώσης για το τι λειτουργεί ή όχι σε έναν τομέα συνολικά, και όπου είναι δυνατόν η επικύρωση της γνώσης αυτής από δειγματοληπτικούς ελέγχους (το Nesta συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό μέσω της Alliance for Useful Evidence (Συμμαχίας Χρήσιμων Αποδείξεων), μέσω της δημιουργίας νέων «What Works» κέντρα, καθώς και μέσω της λεπτομερείς εργασίες σχετικά με το τι σημαίνει όταν κάτι είναι αποδεδειγμένο). Είναι ακόμα εκπληκτικό το πόσο λίγα ιδρύματα κατέχουν το πρόβλημα του συντονισμού της γνώσης με αυτόν τον τρόπο. Πολύ περισσότερος χρόνος και χρήμα ξοδεύονται για στην παροχή νέας έρευνας από ό, τι στην προσπάθεια να κάνει την έρευνα χρήσιμη και να αξιοποιείται. Αποδεδειγμένα μοντέλα μπορούν να βρεθούν μέσω επίσημων αποδεικτικά στοιχεία, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις που διαδίδονται μέσω εργαλείων όπως το Cochrane, το NHS Evidence, το NICE και πολλά άλλα.  Το έργο Oracle είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα μιας προσπάθειας συντονισμού αποδείξεων σε επίπεδο πόλης, σε έναν τομέα όπου τα αποδεικτικά στοιχεία είναι πολύ υποκειμενικά και πολύ από την καθημερινή εργασία γίνεται από τις ΜΚΟ. 
 • Υποσχέσεις: Δεδομένου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είναι γενικά άνισα, οι πόλεις θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αντιστοιχίζουν πολλά υποσχόμενες ιδέες μέσα από σαρώσεις των αναδυόμενων πρακτικών, ένας ρόλος για δίκτυα σαν το SIX (η κοινωνική ανταλλαγή καινοτομίας). Και πάλι υπάρχουν καθιερωμένοι τρόποι για να γίνει αυτό, και δείχνει πώς τα προγράμματα μπορούν να προχωρήσουν μέσω ιεραρχιών των αποδεικτικών στοιχείων. 
 • Πιθανότητες: Σε πολλούς τομείς ενεργή η καινοτομία είναι απαραίτητη για να βρεθούν καλύτεροι τρόποι επίλυσης προβλημάτων. Εδώ ερχόμαστε στην ενεργή καλλιέργεια νέων ιδεών μέσω μεθόδων όπως τα στρατόπεδα, τα φυτώρια, τους επιταχυντές, το crowdsourcing, τα Living Labs και τα βραβεία. Μερικοί θα είναι σταδιακή, άλλοι θα εισάγουν ριζοσπαστικούς τρόπους αναμόρφωσης συστημάτων, και δομών εξουσίας. 

Και τα τρία επίπεδα γνώσης έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στον τρόπο σκέψεις μιας πόλης. Δεν είναι δύσκολα να οργανωθούν ή να χρηματοδοτηθούν, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής προτεραιότητας. Μερικά ενδιαφέροντα εργαλεία προσπαθούν να συνδέσουν διάφορα επίπεδα - σαν το έργο της Νέας Υόρκης σε ένα οικοσύστημα τεχνολογιών στα σχολεία, ή την εργασία του Ελσίνκι σε στέγαση χαμηλού άνθρακα. Αλλά υπήρξε εκπληκτικά λίγη συστηματική καινοτομία όσον αφορά την σκέψη μιας πόλης.

Όλα αυτά τα εργαλεία είναι για την υποστήριξη της δημοκρατίας και όχι για την αντικατάσταση της.  Όταν αφορά το δημόσιο χρήμα, η ευθύνη της λήψης αποφάσεων εξακολουθεί να παραμένει στους εκλεγμένους ηγέτες και τους αξιωματούχους τους.

Η δημοκρατία πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ισχυρή πρόκληση επιχείρημα – τα έξυπνα συστήματα δεν υποκαθιστούν τις αξίες. Εξ ου και η σημασία των έργων, όπως το ανοιχτό υπουργείο στη Φινλανδία και τα πολλά άλλα που προσπαθούν να συνδέσουν την online επιρροή με τα offline κοινοβούλια και συνελεύσεις.

Τα περισσότερα από τα εργαλεία που περιγράφονται ανωτέρω δεν είναι μόνο για το Δημαρχείο: είναι επίσης εργαλεία για τη βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης όλων των τμημάτων της πόλης: μικρές επιχειρήσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα και το κοινό.  Βλέποντάς τα γενικότερα, είναι μέρος αυτού που επιτρέπει την καλή λειτουργία της δημοκρατίας.

Μερικές από τις άλλες πτυχές της νοημοσύνης έχουν επίσης προφανές ενδιαφέρον στο επίπεδο μιας πόλης. Μία είναι η μνήμη - πώς γίνεται η μνήμη των σχεδίων και των έργων του παρελθόντος εύκολα προσβάσιμη; Οι πολύ απλές πλατφόρμες και διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης θα μπορούσανε να πετύχουν πολλά, ιδίως την καταγραφή του ποια άτομα εργάστηκαν σε ποιά προγράμματα στο παρελθόντος, μαζί με τα «διδάγματα» του παρελθόντος. Αυτά εξακολουθούν να είναι πολύ σπάνια στον δημόσιο τομέα. Μία άλλη πτυχή είναι η δημιουργικότητα – αναπτύσσονται καινοτόμες διαδικασίες σχεδιασμένες για να αξιοποιείται η μαζική δημιουργικότητα, έστω και με αβέβαια αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης την προσοχή - οποιαδήποτε κυβέρνηση της πόλης θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την προσοχή στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις, ενώ επίσης να αντιμετωπίζουν τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις.

Η Συνεργατική Σύμπραξη του Λονδίνου

Πριν από μερικά χρόνια βοήθησα στη διαμόρφωση μιας προσπάθειας συγκέντρωσης των ιδεών αυτών.  Ήταν ταυτόχρονα μια επιτυχία – αφού δημιούργησε δυναμική και πρακτικούς τρόπους οργάνωσης μιας πιο έξυπνης πόλης - και μια αποτυχία αφού η αλλαγή του δημάρχου καθώς και η έντονη κρίση των δημοσίων δαπανών οδήγησε στο να σταματήσει ακριβώς την στιγμή που άρχισε να φέρνει αποτελέσματα.

Σκοπός της Συνεργατικής Σύμπραξης του Λονδίνου ήταν να συγκεντρώσει τα τρία επίπεδα της διακυβέρνησης – την εθνική κυβέρνηση, η οποία ελέγχει τις δημόσιες δαπάνες της πόλης, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Λονδίνου, καθώς και οι 32 δήμοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για πολλές βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση. Χρηματοδοτήθηκε από τους κορυφαίους οργανισμούς του Λονδίνου, υπό την ηγεσία του Ιδρύματος Young (όπου ήμουν διευθύνων σύμβουλος) και συμμετείχε επίσης το Γραφείο της Δημόσιας Διοίκησης και του Κοινού Σκοπού. Η ιδέα ήταν να ενθαρρύνει την πιο αποτελεσματική κοινή επίλυση προβλημάτων σε όλη την πόλη μέσω:

 • κοινών εκδηλώσεων για τη δημιουργία μιας κοινότητας ηγεσίας - με 600 με χίλια 1000 δημοσίους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, κάποιες αφορούν και τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών
 • ομάδες εργασίας σε όλες τις βαθμίδες που επικεντρώνονται στην επίλυση προβλημάτων και στην καινοτομία, ειδικά σε άνεργων νοικοκυριών, τη μετασκευή και την αλλαγή της συμπεριφοράς - αξιοποιώντας την ενέργεια από τους νεότερους υπαλλήλους, οι οποίοι έπρεπε να δίνουν ιδέες σε ομάδες των διευθυνόντων συμβούλων 
 • προσανατολισμένα στο μέλλον σαρώσεις και εκδηλώσεις για τον σχηματισμό συναίνεσης στις μεγάλες προκλήσεις και προτεραιότητες 
 • ένα δικτυακό χώρο για τη συνεργασία

Ατενίζοντας το μέλλον προβλέπουμε πολλά νέα στοιχεία:
 • καταστήματα ανοικτών δεδομένων - τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί 
 • wikis για τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων για τις οικονομικές συνθήκες σε διάφορα μέρη της πόλης, συμμορίες, τις μεταφορές (η Intellipedia ήταν ένα από τα μοντέλα γι 'αυτό - μια μεγάλη καινοτομία, η οποία, δυστυχώς, είχε δοκιμαστεί στην CIA των ΗΠΑ, στον πιο ακατάλληλο τομέα που μπορεί να φανταστεί κανείς) 
 • ένα πολύ πιο συστηματικό γραφείο συντονισμού για τις διαπράξεις από ακαδημαϊκούς στα κύρια πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών συναντήσεων που συνδέουν υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και ερευνητές σε θέματα όπως η δημόσια υγεία και η βία των συμμοριών 
 • μια κυλιόμενη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής για τα βασικά διατομεακά θέματα, ιδανικά με αμοιβαία διαφανή σχέδια, τα δεδομένα κλπ μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων και οργανισμών 

Παρά την υποστήριξη μεταξύ πολλών από των βασικών στελεχών, κάποιοι μεγάλοι φορείς ήταν σκεπτικοί και το έβλεπαν σαν μία θεσμική απειλή.  Η Συνεργατική Σύμπραξη του Λονδίνου σκόπιμα δεν έχει καμία εξουσία, και δεν προσπαθούσε να αντιγράψουμε τα πολλά φόρουμ διαπραγμάτευσης που έφεραν μαζί τους δημόσιους φορείς. Αλλά η δυνητική επιρροή της δεν ήταν τόσο αποδεικτή από τα πιο παραδοσιακά γραφειοκρατικά όργανα. Εκ των υστέρων θα μπορούσε πιθανότατα να ήταν καλύτερα για τη συνεργατική σύμπραξη να έχουν μια σαφέστερη βάση στο πλαίσιο του συστήματος.  Το πρόγραμμα θα είχε επίσης ωφεληθεί από την χρήση ενός εργαστηρίου - κάπου όπου οι υπάλληλοι με καλές ιδέες θα μπορούσανε να πάνε για λίγες ημέρες ή εβδομάδες για την ανάπτυξή τους.

Ρώτησα πολλούς ανθρώπους που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της πόλης σε όλο τον κόσμο τι παράλληλες λύσεις υπήρχαν για την πρόκληση του πώς να βοηθήσουν τις πόλεις να σκέφτονται και να αξιοποιούν την νοημοσύνης τους. Πολλοί είχαν ερευνητικά ινστιτούτα, ισχυρές σχέσεις με τις ομάδες των πανεπιστημίων, και τις απαρχές των εξελιγμένων ανοιχτών δεδομένων. Αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάποια πόλη που να είχε κάτι που μοιάζει με ένα συλλογικό σύστημα νοημοσύνης, και οι πιο πολλές ταλαιπωριόταν από εντάσεις μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης. Έτσι, το έργο της δημιουργίας της πρώτης δικτυωμένης πόλης με νοημοσύνη στον κόσμο - με αυτή την έννοια που πηγαίνει πολύ πιο πέρα από τον απλό εξοπλισμό - εξακολουθεί να είναι ημιτελή.

Οι ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν για να αναπτυχθεί μια ισχυρότερη ικανότητα περιλαμβάνουν πολλά από τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω, ενδεχομένως δοκιμασμένα γύρω από ένα συγκεκριμένο σύμπλεγμα θεμάτων, όπως η δημόσια υγεία ή το έγκλημα.

Το κλειδί είναι να έχουμε ένα σαφές σημείο συντονισμού - μια κάθετη σχέση μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων της νοημοσύνης - δηλαδή των δεδομένων, των πληροφοριών, των γνώσεων και της κρίσης - παρά το να συγκεντρωνόμαστε μόνο στα δεδομένα, και μία σαφή εστίαση στην ευχρηστία και στην επίδραση: δηλαδή πώς όλα αυτά συμβάλλουν στις καλύτερες αποφάσεις και στα καλύτερα αποτελέσματα.

2 σχόλια :

 1. Πολύ ενδιαφέρον. Ίσως θα έπρεπε να επιμεληθείτε περισσότερο την μετάφραση

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.