Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

Τα λεφτά τέλειωσαν: Πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει !Σε καινοτόμες εφαρμογές για τη διοικητική μεταρρύθμιση βασισμένες στις νέες τεχνολογίες στοχεύει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που προχώρησε στην διοργάνωση του 1ου Διαγωνισμού «ΙΤ 4 Gov» σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει 11 Ιανουαρίου 2016 στις 10:00 και θα διαρκέσει μέχρι την 17 Φεβρουαρίου 2016 στις 15:00.

Ειδικότερα, στόχος του διαγωνισμού αποτελεί η εξεύρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται ήδη στην αγορά και στοχεύουν στη δόμηση νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις, παρέχοντας αξιοποιήσιμες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα μεμονωμένα ή οργανωμένα σε ομάδες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου .
Οι εφαρμογές που αναζητούνται θα πρέπει να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες θεματικές ενότητες: Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, Διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας και εργασιών (Back office), Αξιοποίηση διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων για την προσφορά Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας ή/και την εξέλιξη των υφιστάμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, κλπ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από ικανώς αναπτυγμένη ηλεκτρονική εφαρμογή και να εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Διαδικτυακή εφαρμογή (web application)
• Εφαρμογή κινητού (mobile application)
• Διαδικτυακή Υπηρεσία (web service)
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ (πρώην ΥΔΜΗΔ) www.ydmed.gov.gr, στην οποία θα πρέπει να αποτυπώνουν με σαφή και τεκμηριωμένη καταγραφή την ιδέα τους και να παρουσιάζουν σύντομα την ομάδα τους. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν με πολλαπλές προτάσεις και αντίστοιχες εφαρμογές καθώς και να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία ομάδες.
Η αρχική αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται πραγματοποιείται από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων η οποία αξιολογεί και επιλέγει σε πρώτη φάση τις καλύτερες ιδέες με βάση κριτήρια που σχετίζονται με το πόσο διευκολύνει τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την ευκολία ενσωμάτωσης σε αυτή.
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα παρουσιαστούν σε ειδική τελετή βράβευσης (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ-πρώην ΥΔΜΗΔ www.ydmed.gov.gr) στο κοινό και σε Επιτροπή Αξιολόγησης Καινοτομίας. Η τελετή βράβευσης θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή φορέων του κράτους της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας και οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από τη δημοσιότητα που θα αποκτήσει η εκδήλωση
Κατά την ειδική τελετή – η οποία θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα – και από την τελική επιλογή των προτάσεων, θα προκύψουν τρεις (3) νικητές, οι οποίοι θα βραβευθούν ως εξής:
1ο βραβείο: 4000€
2ο βραβείο: 2000€
3ο βραβείο: 1000€
Το δημόσιο έχει το δικαίωμα εξαγοράς εφαρμογών που θα βραβευθούν με το ποσό των 10.000 ευρώ εκάστη.
Το ΥΠΕΣΔΑ παρέχει βεβαίωση διάκρισης στις εφαρμογές που θα διακριθούν και θα παρουσιαστούν στην τελετή βράβευσης.
Οι βραβευθέντες θα έχουν επιπλέον την ευκαιρία να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της εφαρμογής τους. Συγκεκριμένα το ΥΠΕΣΔΑ θα τους καθοδηγήσει προκειμένου να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με εξειδικευμένους φορείς/επιχειρήσεις ικανούς να αναπτύξουν περαιτέρω την εφαρμογή, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική και την αξία της. Ταυτόχρονα θα μεριμνήσει για τις απαραίτητες συνέργειες των συμμετεχόντων με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το διαγωνισμό (προϋποθέσεις συμμετοχής, τρόπος υποβολής προτάσεων, κλπ) μπορούν να αναζητηθούν στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.ydmed.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.