Σάββατο 2 Ιουλίου 2016

Χερσόνησος :Μόνιμος μηχανισμός διερεύνησης και παρακολούθησης του Τουρισμού

Ο Δήμος Χερσονήσου σύναψε σύμβαση τριετούς διάρκειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών με αντικείμενο την δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διερεύνησης και παρακολούθησης του τουρισμού, με σκοπό την συγκρότηση ενός επιστημονικού εργαλείου διαρκούς ανάλυσης του ρόλου που διαδραματίζει η τουριστική ζήτηση στην παραγωγική δομή και οικονομία του δήμου.
Φορέας υλοποίησης του επιστημονικού έργου αποτελεί το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΕΡΕΔΟΛΟΤ) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με το οποίο συνεργάστηκε ξανά κατά το πρόσφατο παρελθόν  ο δήμος. 
Αποτέλεσμα του προγενέστερου έργου ήταν η εμπειρική εφαρμογή της σχεδιαζόμενης από τον ΕΡΕΔΟΛΟΤ μεθοδολογίας για την στατιστική αντιμετώπιση και ανάλυση του τουρισμού, βασισμένης στην προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, και η συνακόλουθη κατάρτιση μιας θεμελιώδους Βάσης Δεδομένων με πρωτογενή και δευτερογενή στατιστικά στοιχεία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Ανάλυση οικονομικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις τουριστικές δραστηριότητες
 • Τουριστικές δαπάνες ανά κατηγορία κατανάλωσης (διαμονή, εστίαση, μετακινήσεις, αγορές, ψυχαγωγία κλπ)
 • Τουριστικές ροές (αφίξεις - διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά χώρα προέλευσης (περίπου 70 χώρες)
 • Έρευνα κατανάλωσης προϊόντων στα ξενοδοχεία (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής περίπτωσης μελέτης για τα προϊόντα πρωινού καθώς και της ενέργειας και του ύδατος).
 • Έρευνα κατανάλωσης προϊόντων στο λιανικό εμπόριο
 • Έρευνα στις υπηρεσίες εστίασης.

Σημειώνεται ότι κάποιες εκ των δράσεων, όπως οι έρευνες κατανάλωσης προϊόντων στα ξενοδοχειακά καταλύματα και στα καταστήματα λιανικού εμπορίου, διενεργήθηκαν για πρώτη φορά στην χώρα μας, καταδεικνύοντας τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του επιστημονικού έργου.

Η επέκταση, βελτίωση και ο εμπλουτισμός των προηγούμενων ερευνητικών δράσεων, θα επιτρέπει την ανάλυση πλήθους τουριστικών και ευρύτερων οικονομικών μεταβλητών σε βάση διαχρονική. Στο επίκεντρο της ανάλυσης τίθεται η τουριστική δαπάνη και κατανάλωση που ενεργοποιείται ετησίως στον Δήμο Χερσονήσου και οι επιδράσεις που επιφέρουν στην οικονομία  και το παραγωγικό του κύκλωμα (τουριστικοί κλάδοι και κλάδοι προμηθευτές). Επιπρόσθετα, βασικός στόχος θα αποτελέσει η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας μακρόπνοης διάρκειας (δικτύωση) μεταξύ του δήμου και ερευνητικού/ών-επιστημονικού/ών φορέα/ων (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα - κέντρα), προκειμένου να επιτευχθεί η συνεχή υποστήριξη, τροφοδότηση και ανάπτυξη του μηχανισμού παρακολούθησης και πέραν του χρονικού ορίζοντα της παρούσας σύμβασης.

Δεδομένου ότι ο Δήμος συγκεντρώνει περίπου το 1/3 των βασικών τουριστικών μεγεθών σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, γεγονός που καταδεικνύει τον ισχυρό περιφερειακό του ρόλο, ο εν λόγω μηχανισμός θα προσφέρει πληροφόρηση και για περιφερειακές εκτιμήσεις. 
Τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ακόλουθη διεύθυνση http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-accounts.html

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Μαστοράκης δήλωσε: «Με την συγκρότηση και αξιοποίηση αυτού του εργαλείου θα τροφοδοτείται διαχρονικά με χρήσιμη πληροφόρηση τόσο η δημοτική αρχή για τον στρατηγικό της σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων σε ποικίλα πεδία (τουριστική και αγροτική οικονομία, περιβάλλον, τουριστική προβολή & προώθηση) όσο και οι τουριστικές επιχειρήσεις για τον καλύτερο προσανατολισμό της επιχειρησιακής τους στρατηγικής καθώς και οι επιχειρήσεις που τις προμηθεύουν για την επενδυτική τους στόχευση. Το εργαλείο αποτελεί αναγκαία συνθήκη εν καιρώ κρίσης για την χάραξη πολιτικών με σκοπό την σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή, τοπική και περιφερειακή.


Ο Δήμος Χερσονήσου, πρωτοπορώντας για άλλη μια φορά, αποτελεί τον μοναδικό δήμο στην χώρα και έναν από τους ελάχιστους σε ευρωπαϊκό επίπεδο που καταρτίζει έναν μόνιμο μηχανισμό παρακολούθησης του τουριστικού φαινομένου στο επίπεδο του δήμου, αποτελώντας ένα έμπρακτο παράδειγμα καλής και καινοτόμας πρακτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.»

2 σχόλια :

 1. Ποια η συνεισφορά στην έρευνα και στην ακαδημαϊκή γνώση μιας έρευνας αγοράς για δημιουργία βάσης δεδομένων ώστε να ανατεθεί σε Πανεπιστήμιο με 45.000€;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι δήμοι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα στο να χρηματοδοτούν την επιστημονική έρευνα. Η χρηματοδότηση της έρευνας, με δημόσιους πόρους, γίνεται μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων, διαδικασιών και προτεραιοτήτων και ενέχει το στοιχείο του ανταγωνισμού.
  Είναι κρίμα να λειτουργούν καθηγητές σαν τους διαβοητους "συμβούλους". Πόσο μάλλον όταν οι καθηγητές που παίρνουν τέτοιες "δουλειές" διατελούν παράλληλα και Γ.Γ. Τουρισμού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.