Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του Place Branding και του Place Marketing;

«Οι διαφορές τους» από το The Place Brand Observer
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Μανώλης Τσαγκαράκης

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με αυτούς τους όρους: είναι το branding μέρος του marketing; Ή είναι το Place Marketing μέρος του Place Branding;
Ουσιαστικά, η απάντηση εξαρτάται από το αν λαμβάνεται υπόψη το Branding 1.0 (Εργαλείο μάρκετινγκ), ή το Branding 2.0, μια ολιστική έννοια και διαδικασία ανάπτυξης, διαχείρισης και επικοινωνίας ενός μέρους.

Σχετικά με το Place Branding:
Το Place Branding είναι «η διαδικασία της ανακάλυψης, της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της σύλληψης ιδεών και σχεδίων για την (επανα)κατασκευή ταυτότητας του τόπου, καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά και της ατμόσφαιρας του τόπου και στη συνέχεια την οικοδόμηση της αίσθηση της τοποθεσίας.
Αυτό απαιτεί επενδύσεις σε εξοπλισμό (π.χ. υποδομές, κτίρια), λογισμικό (π.χ. εκδηλώσεις, ιστορίες), «orgware» (π.χ. συνεταιριστικές οργανωτικές δομές) και εικονική πραγματικότητα (π.χ. σύμβολα και συμβολικές ενέργειες, ιστοσελίδες).
*Ορισμός από τους  Robert Govers, Erik van ‘t Klooster, Gerard van Keken. 

Το Place Branding αφορά: 
 • Place Making: ανάπτυξη, διαχείριση, πολιτικές και καινοτομία
 • Χτίσιμο, ανάπτυξη ή διατήρηση της ανταγωνιστικότητας
 • Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου
 • Τι και ποιος δημιουργεί τον τόπο: είναι προσανατολισμένο στην προσφορά
 • Τη διαδικασία αναγνώρισης των δυνατών σημείων, το χτίσιμο της ιστορίας του τόπου, επεξήγηση της ιστορίας με συνάφεια μέσω του Marketing και των επικοινωνιών
 • Χτίζοντας μια διαχρονική φήμη
 • Δημιουργώντας μια αίσθηση κοινότητας
Το Place Branding δεν αφορά:
Λογότυπα, σλόγκαν και διαφημιστικές καμπάνιες. Αυτά μπορεί να είναι μέρος της διαδικασίας (στο τέλος) αλλά δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος.

Σχετικά με το Place Marketing:
Το Place Marketing είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας διαχειριστικής διαδικασίας που βοηθά όλα τα μέρη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους, υιοθετώντας μια φιλοσοφία προσανατολισμένη στην αγορά.

*Ορισμός από τον Μανώλη Ψαρρό στο the Place Marketing & Branding Manifesto, 2015. Source: http://bestplaceinstytut.org/RAPORT2015.pdf

"Το Place Marketing αφορά την εξασφάλιση ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει το brand και η ιστορία που θέλει να διηγηθεί είναι στρατηγικά και μεθοδικά στοχευμένα προς το σωστό κοινό μέσω των κατάλληλων καναλιών."

Το Place Marketing αφορά:
 • Την επικοινωνία για το ποιοι είστε (το brand)
 • Ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και τον εντοπισμό της θέσης σας (αγορά σας)
 • Χρήση των εργαλείων του μάρκετινγκ, όπως η τιμή, προώθηση, κλπ
 • Ικανοποίηση των αναγκών των αγορών που στοχεύουν: αυτό με γνώμονα τη ζήτηση, με εξωστρέφεια
 • Την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων, όπως η αύξηση των ξένων επενδυτών ή τον αριθμό των επισκεπτών. Με εμπορικό όμως προσανατολισμό.


ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ:Το Place Branding ΔΕΝ είναι το ίδιο με το Place Marketing.

Το πρώτο:
 • Εστιάζει στο ποιος και τι δημιουργεί ένα μέρος
 • Χτίζει το μέρος: απαιτεί στρατηγικές αποφάσεις,επένδυση, συνεργασία και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων
 • Αναπτύσει μια περιεκτική ταυτότητα του μέρους
 • Χτίζει τη φήμη του μέρους μακροπρόθεσμα
 • Εξαρτάται από τη προσφορά, εσωστρεφής

Το δεύτερο:
 • Εστιάζει στο πως το μέρος επικοινωνεί αυτά που έχει να προσφέρει
 • Χρησιμοποιεί τεχνικές μάρκετινγκ
 • Θέλει να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αγορών
 • Εξαρτάται από τη ζήτηση, εξωστρεφής.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.