Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Πλαίσιο Συνεργασίας Πόλης και Πανεπιστημίου για την αστική καινοτομία

METROLAB network , την μετάφραση επιμελήθηκε η Μάρθα Παπαδομιχελάκη.

Το σκεπτικό και 10 αρχές για την επιτυχία

Οι Πόλεις και τα Πανεπιστήμια συνυπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για σχεδόν 400 χρόνια. Πολλά έχουν γραφεί για αυτήν την μακρά ιστορία. Πρόσφατα άρθρα στον τύπο καθώς και επιστημονικές εργασίες εξετάζουν την σημασία των Πανεπιστημίων  στην ανάπτυξη των πόλεων.  Ταυτόχρονα, η αύξηση του αποτυπώματος των Πανεπιστημίων στις πόλεις, σε συνδυασμό με την απαλλαγή τους από τους τοπικούς φόρους ιδιοκτησίας, έχει μερικές φορές προκαλέσει ένταση με τις πόλεις.
Σκοπός της έναρξης της ενασχόλησης με αυτό το θέμα δεν είναι να εξετάσει αυτή τη μακρά και περίπλοκη ιστορία. Αντ’ αυτού, θα δημιουργήσει το πλαίσιο για τη σημασία των εταιρικών σχέσεων πόλης-πανεπιστήμιου για την αστική καινοτομία και θα προτείνει αρχές που θα βοηθήσουν τους δημάρχους,  τους  ηγέτες των πανεπιστημίων και τις ομάδες τους στην κτίσιμο τέτοιων συνεργασιών.

Οι πόλεις είναι στα πρόθυρα ενός μετασχηματισμού που καθοδηγείται από την ψηφιακή τεχνολογία καθώς και τις τεχνολογίας πληροφοριών που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αστικές προκλήσεις με νέους τρόπους. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το πώς οι τεχνολογίες αυτές θα επηρεάσουν τον τρόπο που λειτουργούν οι πόλεις: π.χ αυτόνομα και δικτυωμένα οχήματα υπηρεσίες κινητικότητας σε πραγματικό χρόνο, στοχευμένη παροχή δημόσιων υπηρεσιών,  σε πραγματικό χρόνο ανίχνευσης του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και πιο αειφόρα και αποτελεσματικά συστήματα ενέργειας και νερού.
Το να ενσωματώσεις αυτές τις νέες τεχνολογίες θα απαιτήσει εμπειρογνωμοσύνη και  γνώση που οι πόλεις ίσως να μην διαθέτουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό θα απαιτήσει νέες εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις πόλεις και τους κατοίκους τους. Οι Εταιρικές σχέσεις που θα διαμορφωθούν μεταξύ πόλεων πανεπιστήμιων θα παρέχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και γνώση για τις πόλεις έτσι ώστε να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την τεχνολογία.

Το Δίκτυο MetroLab περιλαμβάνει 34 πόλεις, 3 νομούς και 44 πανεπιστήμια, και βασίζεται πάνω σε περισσότερες από 30 περιφερειακές συνεργασίες. Οι συνεργάτες επικεντρώνονται στην έρευνα και την ανάπτυξη (RD & D) σε έργα που προσφέρουν τεχνολογικές και αναλυτικές λύσεις που βασίζονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των: ανισότητα στο εισόδημα, υγεία, κινητικότητα, την ασφάλεια, την γήρανση των υποδομών την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.

Οι συμπράξεις πόλεων - πανεπιστημίων του δικτύου MetroLab είναι αμοιβαία επωφελείς σχέσεις στις οποίες το πανεπιστήμιο είναι το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Πόλης και η Πόλη είναι η κλίνη δοκιμής. Καθηγητές και μαθητές αποκτούν πρόσβαση σε εργαστήρια πραγματικής ζωής για να ελέγξουν προσεγγίσεις που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων της πόλης και των προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει. Οι πόλεις και οι κάτοικοι  τους, επωφελούνται από την τεχνογνωσία που διαθέτει το Πανεπιστήμιο και που βοηθά στην επίλυση αυτών των προκλήσεων.

10 Αρχές για την επιτυχία  
Για Δημάρχους και Προέδρους Πανεπιστημίων

1. Αγκαλιάστε την ιδέα της πόλης ως ένα «ζωντανό εργαστήριο» και του Πανεπιστημίου  ως πόρο έρευνας και ανάπτυξης, όπου καθηγητές και μαθητές μπορούν να εργαστούν σε πολιτικές και τεχνολογίες που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής και θα προωθήσουν την κατανόηση των πόλεων και των αστικών επιστημών.

2. Επισημοποίηση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της πόλης και του πανεπιστήμιό με ένα μνημόνιο κατανόησης, που να περιλαμβάνει τη δέσμευση να αναλάβουν από κοινού προγράμματα για την  "έρευνα και  ανάπτυξη. 
Για τις Πόλεις 

3. Ορίστε ένα σημείο επαφής από την πλευρά της πόλης που θα είναι υπεύθυνο για την διοίκηση αυτής της σύμπραξης καινοτομίας. Αυτό το σημείο επαφής πρέπει να έχει ένα διυπηρεσιακό ρόλο, παρά να είναι εντοπισμένο σε μια υπηρεσία της πόλης, πρέπει να είναι διαμορφωτής πολιτικής με προοπτική έρευνας. 

4. Διαπιστώσετε προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν και ευκαιρίες για καινοτομία με τη διεξαγωγή μιας εσωτερικής επανεξέτασης των υπηρεσιών της πόλης και με την καταγραφή των αναγκών της περιοχής, τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά τις περιοχής καθώς και τις ανησυχίες και τις απογοητεύσεις των κατοίκων της. 

Για τα Πανεπιστήμια 

5. Ορισμός ενός   σημείου- επαφής στο Πανεπιστήμιο, που να είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της σύμπραξης καινοτομίας. Το σημείο επαφής θα πρέπει να έχει μια διεπιστημονική αρμοδιότητα και όχι να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστημιακό τμήμα. Ο υπεύθυνος δεν θα πρέπει να είναι ένας πλήρους απασχόλησης ερευνητής και θα πρέπει να έχει εμπειρία στην διαμόρφωση πολιτικών. 
6. Κάντε μια δημοσκόπηση στη σχολή και τους φοιτητές, αναζητώντας εκείνους που ενδιαφέρονται να εργαστούν πάνω σε ζητήματα  αστικού σχεδιασμού. Διαμορφώστε ένα διεπιστημονικό δίκτυο το οποίο θα το διαχειρίζεται το Σημείο Επαφής του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε ένα club φοιτητών επικεντρωμένο στην αστική επιστήμη. 

Υλοποίηση ενεργειών στους τομείς της Έρευνας, Ανάπτυξης 

7) Βρείτε το σημείο τομής μεταξύ των προτεραιοτήτων της πόλης και την  εμπειρία του πανεπιστημίου. Συνδέστε τη χάραξη πολιτικής της πόλης με πανεπιστημιακούς ερευνητές για να αναλάβουν έργα  σε αυτούς τους τομείς. Προσδιορίστε των τρόπο μέτρησης τον αποτελεσμάτων, που θα καθορίσει την επιτυχία σε αυτές τις προσπάθειες.

8) Κανονίστε  τακτικές, προβλέψιμη, μηνιαίες συναντήσεις μεταξύ των Σημείων Επαφής πόλης και πανεπιστημίου στις οποίες θα παρακολουθείται την πρόοδο στις υφιστάμενες προσπάθειες  ΕΑ και στον εντοπισμό νέων ευκαιριών.

9) Εκτός από την εξεύρεση περιφερειακής, εθνικής και Τοπικής κυβερνητικής υποστήριξης, προσεγγίστε τις τοπικές επιχειρήσεις και τα φιλανθρωπικά σωματεία της περιοχής σας για να υποστηρίξουν  τις  ΕΑ προσπάθειές σας, δεδομένου του κοινού ενδιαφέροντος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

10) Βάλτε ομάδες της τοπικής κοινότητας ως εταίρους για να εξασφαλίσετε ότι τα έργα θα έχουν την υποστήριξή τους και θα περιλαμβάνουν τα σχόλιά τους


Το MetroLab είναι ένα Δίκτυο, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον και είναι μια ομάδα αποτελούμενη από 34 εταιρικές σχέσεις πόλεων – πανεπιστημίων, επικεντρωμένη στο να παρέχει στοιχεία, αναλύσεις και καινοτομία στις διοικήσεις των πόλεων. 
Στα μέλη του περιλαμβάνονται 34 πόλεις, τρείς χώρες και 44 Πανεπιστήμια. 
Η αποστολή του είναι να φέρνει σε επαφή τους πανεπιστημιακούς ερευνητές με τους διαμορφωτές πολιτικής στις πόλεις για να αναλάβει έργα έρευνας και ανάπτυξης που βελτιώνουν τις υποδομές, τις δημόσιες υπηρεσίες και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 
Το Δίκτυο ξεκίνησε σαν κομμάτι της πρωτοβουλίας του Λευκού Οίκου για τις Έξυπνες Πόλεις, το Σεπτέμβριο του 2015.  

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.