Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

3ο Συνέδριο για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Μετά από δύο επιτυχημένα συνέδρια (2014 Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2015 ΑΠΘ) το τρίτο συνέδριο για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες θα αποτελέσει μια ακόμη προσπάθεια καταγραφής της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, ενώ θα δώσει την ευκαιρία στους ερευνητές/τριες να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για περαιτέρω συνεργασίες.Τα δύο προηγούμενα συνέδρια έδειξαν ότι η έρευνα στην Ελλάδα για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα είναι διεπιστημονική καθώς καλύπτεται από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, από την οικονομική επιστήμη και την οργανωσιακή συμπεριφορά, μέχρι την γεωγραφία, την χωροταξία και την κοινωνιολογία.
Η έμφαση του συνεδρίου του 2017 βρίσκεται στη μελέτη της σχέσης των ΠΔΒ με τον χώρο, αλλά και με την πληθώρα των ‘νέων’ τόπων δημιουργίας που όχι μόνο τείνουν να αποτελέσουν προνομιακούς χώρους συγκέντρωσης των ΠΔΒ, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως – αυθόρμητοι ή σχεδιασμένοι – παράγοντες διαμόρφωσης των σύγχρονων αστικών τοπίων. 
Η μεταβαλλόμενη γεωγραφία και οι αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων δεν είναι παρά δύο από τα αλληλεξαρτώμενα επίπεδα ανάλυσης και κατανόησης των ΠΔΒ. Το τρίτο σημαντικό επίπεδο είναι αυτό της εργασίας, τα χαρακτηριστικά της οποίας μεταβάλλονται στο σύνολο της οικονομίας, αλλά ιδιαίτερα στις ΠΔΒ. Παράλληλα, το συνέδριο θα επικεντρωθεί στις πολιτικές που σχετίζονται με τις ΠΔΒ, πάλι σε όλες τις χωρικές κλίμακες και σε σχέση με τα παραπάνω επίπεδα ανάλυσης.

Θεματικές ενότητες του συνεδρίου 

  • Συνεργατικότητα, δικτυώσεις και επιχειρηματικότητα στους τρίτους τόπους (συνεργατικοί χώροι -coworking spaces, θερμοκοιτίδες, fab labs, hackerspaces κ.λπ.) και η σχέση τους με την πόλη
  • Χωρικές ανισότητες στην δημιουργική οικονομία
  • Χωρικές συγκεντρώσεις και δημιουργικά οικοσυστήματα
  • Ανθρώπινο δυναμικό, εργασιακή επισφάλεια και πνευματικά δικαιώματα
  • Χαρτογραφήσεις της δημιουργικότητας
  • Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στον εθνικό και στον περιφερειακό/τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμό

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Ινστιτoύτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) Πάντειο Πανεπιστήμιο (Λ. Συγγρού 130)

9.00-9.20 Εγγραφές, Χαιρετισμοί
9.20-11.00 Συνεδρία Α: Πόλεις και Πολιτικές για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, ΙΠΑ- Αμφιθέατρο
Δημιουργικές Βιομηχανίες: Καταλύτης για τη διαδικασία σηματοποίησης μιας πόλης (city branding) και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Η περίπτωση της Αθήνας, Λήδα Τσενέ, Μαρία Μπριάνα, Comicdom

Καταγραφή και ανάδειξη της δημιουργικής οικονομίας σε μεσαίου μεγέθους πόλεις με bottom–up διαδικασίες: Οι περιπτώσεις της Κοζάνης και της Λάρισας, Νικόλας Καραχάλης, Αλέξιος Δέφνερ, Γεωργία Λάλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η πολιτιστική κληρονομιά ως «φορτίο» και ως «πόρος»: Η περίπτωση της Βέροιας, Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, Παρασκευή Ταράνη, αρχιτέκτονες

Θεάματα και άρτος: Δημιουργική μικρο-επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο των πόλεων ΠΠΕ, Σοφία Σκορδίλη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το δόγμα της δημιουργικότητας και η πολιτική για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, Ελένη Κωστάλα, Πάντειο Πανεπιστήμιο

11.00-11.30 Διάλειμμα- Καφές
11.30-13.00 Συνεδρία Β: Χαρτογραφήσεις των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, ΙΠΑ-Αμφιθέατρο
Χαρτογράφηση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας στην Ελλάδα της κρίσης, Βασίλης Αυδίκος, Μάρθα Μιχαηλίδου, Γιώργος Κλήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Χαρτογραφήσεις της δημιουργικότητας: αποκεντρωμένοι ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι στην εποχή της κρίσης 2009-2016, Παναγιώτης Κάπος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Χαρτογραφήσεις στις γειτονιές των σχολείων: Καθημερινές πρακτικές, προφορική ιστορία και παραγωγικές δραστηριότητες, Ειρήνη Μίχα, ΕΜΠ

Διαμεσολαβητικοί παράγοντες της πολιτιστικής συμπεριφοράς. Αναθεώρηση της στρατηγικής ερευνών και τμηματοποίησης κοινού, Μαρία Μανωλίκα, Αλέξανδρος Μπαλτζής, ΑΠΘ

13.00-14.00 Προσκεκλημένη ομιλήτρια, ΙΠΑ- Αμφιθέατρο
Janet Merkel, City University, UK

Creative  Cities under thread: A new cultural politics from below.On Berlin’s self-organized arts scene and their interventions into cultural policy-making,

14.00-15.00 Διάλειμμα- Γεύμα στο Εστιατόριο του Παντείου
15.00-16.30 Συνεδρία Γ: Νέοι Ερευνητές (Παράλληλη συνεδρία 1)- ΙΠΑ Αμφιθέατρο
Τα κόκκινα γράμματα της πολιτιστικής πολιτικής: διερευνώντας τις διαδικασίες μετασχηματισμού στο Γκάζι, Μαρία Λατινοπούλου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΜΠ

Πολυχώροι Πολιτισμού. Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός και Κοινωνική Συνδιαλλαγή, Γερασιμούλα-Ιωάννα Νικολοβιένη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΑΠ

Οικονομίες Συσπείρωσης και Γεωγραφικός Συντοπισμός Δημιουργικών Επιχειρήσεων στα Αστικά Κέντρα, Ελένη Κωστοπούλου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο

Όψεις των τάσεων μετασχηματισμού του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας Έλσα Βαρελίδου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΜΠ

15.00-16.30 Συνεδρία Δ: Νέοι Ερευνητές (Παράλληλη συνεδρία 2)- ΙΠΑ Βιβλιοθήκη
Επιπτώσεις πολιτιστικού προϊόντος στην τοπική-περιφερειακή ανάπτυξη, Μάγια Σπανουδάκη, Υπ. Διδάκτωρ Πολυτεχνείο Κρήτης

Ποια κρίση; Οφέλη και καινοφανείς δυνατότητες για την καλλιτεχνική πρακτική στην Ελλάδα της κρίσης, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Υπ. Διδάκτωρ Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οικοσύστημα της σύγχρονης Δημοφιλούς Κουλτούρας (Pop Culture) στην Ελλάδα: H συμβολή του στην προώθηση των Πολιτιστικών Προϊόντων της, Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΑΠ

Μελέτη ενός τουριστικού προορισμού, μιας πολιτιστικής πόλης, μιας θέσης παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ: «Ρώμη, η αιώνια πόλη», Μαριά-Μαλάμω Βέντζα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παν. Θεσσαλίας

Ασκώντας το βλέμμα του επισκέπτη μέσα από την μουσειακή εμπειρία: η περίπτωση του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, Αγνή Καραγιάννη, Υπ. Διδάκτωρ Δ.Π.Θ

17.00-18.30 Urban Dig walking tour στην περιοχή της Ομόνοιας
Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3-5)

9.30-11.00 Συνεδρία  Ε: Οι συνεργατικοί χώροι και η πόλη
Ο ρόλος των Δημιουργικών Επαγγελμάτων στην Συμβολική Οικονομία και τους Αστικούς Μετασχηματισμούς: Η περίπτωση των Εξαρχείων, Αγγελική Δεμερτζή, ΕΜΠ

Τόποι νέας εργασιακής κουλτούρας: από τα προαστιακά green fields της καινοτομίας στους δημιουργικούς χώρους των συνεκτικών αστικών κέντρων, Παρασκευή Ταράνη, Αρχιτέκτονας

«Μετα-εκκολαπτήρια» για βιώσιμες Πολιτιστικές και Δημιουργικές Επιχειρήσεις, Βασίλης Λαοπόδης, CulturePolis

Οι Συνεργατικοί Χώροι ως ενισχυτές της Καινοτομίας, Νίκη-Μόνικα Τσιλιμπέρδη, Πάντειο Πανεπιστήμιο

11.00-12.00 Προσκεκλημένη ομιλήτρια
Barbara Stacher, European Commission

EU Creative hubs: support measures and policies

12.00-12.30 Διάλειμμα- Καφές
12.30-14.00 Συνεδρία ΣΤ: Επισφαλής εργασία στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Ας μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο: Μια εθνογραφική ανάλυση των έμφυλων ανισοτήτων στον Αθηναϊκό κόσμο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, Αντιγόνη Παπαγεωργίου, University of Leeds

«Η Τέχνη πάνω απ’ όλα!»: Οι εικαστικοί απέναντι στην ευελιξία της εργασίας, Αλέξανδρος Μπαλτζής, Νίκος Τσιγγίλης, ΑΠΘ

Τα χαρακτηριστικά και η γεωγραφία της εργασιακής επισφάλειας στον κλάδο του Ελληνικού design, Θανάσης Καλογερέσης ΑΠΘ, Βασίλης Αυδίκος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Έμφυλα χαρακτηριστικά της απασχόλησης στα Νέα Μέσα, Μάρθα Μιχαηλίδου, Βασίλης Αυδίκος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επάγγελμα «μουσικός ορχήστρας»: εργασιακές συνθήκες και επισφάλεια, Έλλη Παπαγρηγορίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.