Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

Πόλεις και Περιφέρειες σε μια μεταβαλλόμενη Ευρώπη: προκλήσεις και προοπτικές


#ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ Πολεοδομίας (PhD, PPhD), τ. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

"Cities and Regions in a changing Europe: challenges and prospects" (‘’ Πόλεις και Περιφέρειες σε μια μεταβαλλόμενη Ευρώπη: προκλήσεις και προοπτικές’’) ASRDLF (Association de Science Regionale De Langue Française) &ERSAGR (European Regional Science Association -Greek Section), 5-7 Ιουλίου, Αθήνα
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το από κοινού συνέδριο περιφερειακής επιστήμης του Γαλλικού ASRDLF & του Ελληνικού Τμήματος της ERSA, που φιλοξενήθηκε 5-7 Ιουλίου, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στην Αθήνα. To Ελληνικό Τμήμα της ERSA ενιχύει την εξωστρέφεια και το κύρος του με τη συνεργασία αυτή, που διευρύνει τους ορίζοντες και την αποστολή του, ενώ, επίσης, επιβεβαιώνει τη δημοφιλία και την αναγνωρισιμότητά του διεθνώς.
Ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα, στελέχη Ανεξάρτητων Αρχών, πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, διεκεκριμένοι επιστήμονες και από τις δύο χώρες, κ.ά. συμμετείχαν με εξαντλητικής και ενδιαφέρουσας θεματολογίας εισηγήσεις.Γλώσσες του συνεδρίου ήταν η γαλλική και η αγγλική.
Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε η κα Ισμήνη Κριάρη, Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ μετά τους προβλεπόμενους από το πρόγραμμα χαιρετισμούς εκ μέρους του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνέχισε με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της ERSA Καθηγητής κος Γιάννης Ψυχάρης, ο Πρόεδρος του ASRDLF Καθηγητής κος Michel Dimou και ο Πρόεδρος της ERSA Καθηγητής κος Jouke van Dijk.Τον συντονισμό της τελετής υποδοχής ανέλαβe ο Πρόεδρος της ευρωπαϊκής ERSA, Καθηγητής κος Χάρης Κοκκώσης.
Η ευρεία θεματολογία περιελάμβανε πολλές πτυχές της προβληματικής του συνεδρίου και εκτεινόταν από τα μεταναστευτικά φαινόμενα ως την οικονομική κρίση και λιτότητα στην Ευρώπη και από το περιβάλλον και την ανάπτυξη έως τις νέες διαστάσεις της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία, αλλά και τους μετασχηματισμούς του χώρου.Ο εστιασμός ήταν σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, κυρίως στον ευρωμεσογειακό χώρο και με μελέτες περίπτωσης κυρίως από την Ελλάδα και τη Γαλλία, αλλά και άλλες χώρες διεθνώς (Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Αλβανία, Ρουμανία, Αλγερία, Μαρόκο,Κίνα, ΗΠΑ, Καναδάς,Μεξικό, Νικαράγουα, Χιλή, κ.ά.).
Κεντρικοί προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν: o Prof. Andres Rodriguez-Pose London School of Economics and Political Science, UK και ο Prof. Philip McCann University of Sheffield University UK.
Ειδικότερα, οι επιμέρους θεματικές, οι οποίες φιλοξενήθηκαν σε παράλληλες συνεδρίες, στις εγκαταστάσεις του Παντείου Πανεπιστημίου, είχαν ως εξής:
Τετάρτη 5.7.2017
 • Crise économique et régions en Europe,
 • Metropolitan areas: the economic divide,
 • Bien communs et développement territorial,
 • Infrastructures publiques, nœuds de réseau et territoires,
 • Les métropoles et leurs stratégies entre dimensions cognitives, organisationnelles et de gouvernance,
 • Évolution du marché du travail,
 • Phénomènes migratoires
 • Dynamique du système urbain et périurbanisation
 • Tourisme, développement, régional soutenable
 • Les trajectoires de la croissance économique dans les régions européennes
 • Regional Private and Public Adaptations to Agricultural Crisis and Food Demand
 • Comment nourrir les villes demain?
 • Intellectual property and regional development: innovation, proximity and smart specialization
 • Coprésences, conflits, complémentarités dans les usages des lieux par les touristes et les habitants
 • Les moteurs du développement territorial. Gouvernance, productions, usages de sols
 • L’ activité marchande face aux mutations et recompositions des territoires
 • The ‘European Capital of Culture’ initiative and the new urban challenges
 • Modèles spatiaux
 • Accessibilité, mobilité transport et communication
 • Crise économique et régions en Europe
 • European territories within the ‘Global Production Network’: between integration and disparities


Πέμπτη 6.7.2017
 • Intellectual property and regional development: innovation, proximity and smart specialization
 • L’ économie circulaire: modes de gouvernance et développement territorial
 • La coopération transfrontalière en Europe aujourd’hui: un laboratoire ou une impasse ?
 • Décroissance urbaine et enjeu local
 • Infrastructures publiques, nœuds de réseau et territoires
 • Entreprises, territoires, coopérations, alliances stratégiques, innovations territoriales
 • Accessibilité, mobilité, transport et communication
 • Institutions, gouvernance et développent local
 • Environnement et développement durable
 • Comparaison de la croissance économique des régions européennes
 • Regional Development and Natural Resources
 • The new dimensions of Entrepreneurship, Marketing and Knowledge Economy in a changing Europe
 • Coprésences, conflits, complémentarités dans les usages des lieux par les touristes et les habitants;
 • Trajectoires d’ adaptation d’ espaces de marge. Une approche comparative de contextes territoriaux vulnérables
 • Les métropoles et leurs stratégies entre dimensions cognitives, organisationnelles et de gouvernance
 • Repenser l’ attractivité territoriale en Europe à l’ aune du bien-être des individus
 • Le développement territorial rural dans les pays méditerranéens: Émergence, expériences et perspectives
 • Accessibilité, mobilité, transport et communication
 • Environnement et développement durable
 • Nouvelles orientations de la planification territoriale et urbaine
 • Globalisation, croissance et développement local
 • Développement rural
 • Tourisme, développement régional soutenable
 • The ‘European Capital of Culture’ initiative and the new urban challenges
 • Modèles spatiaux
 • Entreprises, territoires, coopérations, alliances stratégiques, innovations territoriales
 • Localisation des activités
 • Plans et politiques de de requalification urbaine
 • Metropolitan areas:the economic divide
 • Intellectual property and regional development: innovation, proximity and smart specialization
 • Les moteurs du développement territorial. Gouvernance, productions, usages des sols
 • Les politiques urbaines et régionales en Europe

Παρασκευή 7.7. 2017

 • Trajectoires d’ adaptation d’ espaces de marge. Une approche comparative de contextes territoriaux vulnérables
 • Le développement territorial rural dans les pays méditerranéens: Émergence, expériences et perspectives
 • Confrontation des normes et des usages dans les espaces métropolitains
 • Modèles LUTI (land use transport interaction)
 • Les trajectoires de la croissance économique dans les régions européennes
 • Tendances Démographiques
 • Elderly and local ‘’silver economies’’
 • Partenariats, productions et transformations des espaces publics: innovations, défis et controverses
 • Bien communs et développement territorial
 • Politique de Cohésion et trajectoires régionales différenciées en Europe Centrale et Orientale
 • La coopération transfrontalière en Europe aujourd’hui : un laboratoire ou une impasse ?
 • Confrontation des normes et des usages dans les espaces ouverts métropolitains
 • Session en honneur à Maurice Catin (invitations:E.M. Mouhoud, G. Coletis, A. Torre, C.Van Huffel, M. Dimou)
 • The ‘European Capital of Culture’ initiative and the new urban challenges
 • Plans et politiques de requalification urbaine
 • Environnement et développement durable
 • Infrastructures publiques, nœuds de réseau et territoires
 • Modèles LUTI
 • Tendances Démographiques
 • Les moteurs du développement territorial. Gouvernance, productions, usages des sols
 • Mobiliser les territoires pour le développement des espaces ruraux dans les pays du Sud
 • The impact of economic crisis and austerity policy on urban and regional development and inequalities in Europe
 • Biens Communs et développement territorial

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου απονεμήθηκε βραβείο ‘’Philippe Aydalot Price’’ προς τιμήν του Γάλλου Philippe Aydalot (1939-1987) οικονομολόγου, κριτικού της νεοκλασικής οικονομίας, Καθηγητή στο Université de Paris I, Διευθυντή του Centre ERAconomie, espace, environnement/οικονομία, χώρος, περιβάλλον) του CNRS έως το 1987, ο οποίος εστιάστηκε ερευνητικά στην περιφερειακή και αστική οικονομία. Ο ίδιος έθεσε τις βάσεις της οικονομικής του χώρου, ενώ επίσης ίδρυσε το GREMI (Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs).
Το κοινωνικό μέρος του συνεδρίου περιελάμβανε επίσκεψη (με ξενάγηση στους ξένους επισκέπτες –συνέδρους) στο Μουσείο της Ακρόπολης και επίσημο δείπνο.

Το διεπιστημονικού χαρακτήρα ελληνογαλλικής συνεργασίας συνέδριο αυτό, παρέχοντας ανταλλαγή θεωρητικών απόψεων, διεθνούς εμπειρίας, γνώσης και τεχνογνωσίας, είχε ουσιαστική συμβολή στην περαιτέρω έρευνα της περιφερειακής επιστήμης. Προσέφερε δε ιδιαίτερα στον διεθνή επιστημονικό διάλογο, σε όρους ιδεών, νέων προσεγγίσεων και προτάσεων αντιμετώπισης σε σύγχρονες προκλήσεις, που αφορούν και ενδιαφέρουν πολύ μεγάλο μέρος όχι μόνο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και της ανθρωπότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.