Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων στο Δημόσιο τομέα

Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων, οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών και τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης. 
Το προσδοκώμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα έγκειται στην ενίσχυση τόσο της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και (νεοφυών) επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς.
Η πρώτη υποβληθείσα έκθεση, σε συνέχεια διαβούλευση και συζήτησης στη Βουλή των Ελλήνων είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=133

Την παρούσα χρονική περίοδο, έχει συνταχθεί έκθεση ( την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ )η οποία αφορά την περιγραφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το σύνολο των ενεργειών οι οποίες έγιναν το 2016 από το Υπουργείο και τα βασικά σημεία του σχεδιασμού ως προς την πολιτική των ανοικτών δεδομένων για τα επόμενα έτη. 

Ειδικότερα, η έκθεση διαρθρώνεται στα εξής κεφάλαια:

1. Εισαγωγή
2. Θεσμικό πλαίσιο ν. 4305/2014: Ανακεφαλαίωση
3. Επιχειρησιακή διάσταση – ενέργειες για την πλήρη εφαρμογή του Ν. 4305/2014
4. Αποτίμηση εφαρμογής πολιτικής ανοικτών δεδομένων
• Ποσοτική αποτίμηση αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Ν.4305/2014 Ποιοτική αποτίμηση αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Ν.4305/2014:
• Μελέτες περιπτώσεων
5. Γενική Αποτίμηση Πολιτικής – Αποτίμηση υλοποίησης σχεδίου δράσης 2016
6. Σχέδιο δράσης για τα επόμενα έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.