Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Οι πόλεις που μαθαίνουν :«Παγκόσμιοι στόχοι-τοπικές δράσεις»

#Μαρία Δρακάκη.

Ο πολιτισμός είναι μοχλός ανάπτυξης και βασικό συστατικό της σύγχρονης παιδείας. Κάθε πόλη μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να διαχειριστεί αναπτυξιακές προκλήσεις αξιοποιώντας τη διά βίου μάθηση για τους πολίτες της.
H  Διά Βίου Μάθηση και η ανάπτυξη των πόλεων που μαθαίνουν επιτελούν κρίσιμο ρόλο για την επίτευξη των στόχων για αειφόρο ανάπτυξη. 
Με την Ατζέντα 2030 που υιοθετήθηκε από τους Αρχηγούς των Κρατών στο πλαίσιο της 70ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο άνθρωπος τίθεται πλέον στο επίκεντρο των δράσεων των κρατών όσον αφορά τους αναπτυξιακούς τους στόχους. Τα μέτρα και οι στόχοι της Ατζέντας 2030 απαιτούν μια νέα παγκόσμια συνεργασία για την αειφόρο ανάπτυξη.
Ωστόσο όλοι οι παγκόσμιοι στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι τελικά τοπικοί στόχοι. Η φτώχεια και οι ανισότητες, οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, η προστασία των οικοσυστημάτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι τοπικές προκλήσεις που προϋποθέτουν μια δέσμη ενεργειών ως πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Προϋποθέτουν πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που θα υποστηρίζουν την ενδυνάμωση των πολιτών, την ενεργοποίησή τους για την αλλαγή στο ατομικό τους περιβάλλον, τις συνέργειες ανάμεσα στους φορείς και τις συλλογικότητες, με ένα πρωτότυπο και αποτελεσματικό τοπικό σχέδιο δράσης

Η τρίτη Διεθνής Συνδιάσκεψη για τις Πόλεις που Μαθαίνουν του δικτύου της UNESCO που πραγματοποιήθηκε στο Κορκ της Ιρλανδίας από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου είχε θέμα «Παγκόσμιοι στόχοι-τοπικές δράσεις» και επικεντρώθηκε στον παγκόσμιο διάλογο για την τοπική εφαρμογή της δια βίου μάθησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων μέχρι το 2030.

Το Κορκ επιλέχθηκε από την UNESCO για να φιλοξενήσει το Διεθνές Συνέδριο, το οποίο χαρακτηρίστηκε από τους 650 εκπροσώπους πόλεων που συμμετείχαν από το δίκτυο, ως άρτια και υψηλής αισθητικής διοργάνωση, τόσο από άποψη περιεχομένου, όσο και από άποψη υπηρεσιών και παροχών. Η Διεθνής Συνδιάσκεψη λειτούργησε ως μια ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών, για τη δημιουργία και την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων των συμμετεχόντων και την προώθηση της αδελφοποίησης των πόλεων. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Δήμαρχος του Κορκ (Lord Mayorof Cork, Cllr Tony Fitzgerald): «Στο Κορκ πείσαμε γενναίους ανθρώπους να κάνουν γενναία πράγματα και ζητήσαμε από την UNESCO την ομπρέλα για να φέρουμε τη λιακάδα…»

Στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της UNESCO από την Ελλάδα συμμετείχαν η Λάρισα, η Αθήνα και το Ηράκλειο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λάρισα περιλαμβάνεται στις 16 πόλεις από όλο τον κόσμο που βραβεύτηκαν από την UNESCO, αλλά και η μοναδική στην Ελλάδα στην οποία έχει απονεμηθεί το σχετικό βραβείο και η πρώτη πόλη της χώρας μας που εντάχθηκε στο δίκτυο των πόλεων που μαθαίνουν.

Το Ηράκλειο μέλος του δικτύου επίσης από τον Νοέμβριο του 2016, εκπροσωπήθηκε στη Συνδιάσκεψη από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας κ. Γεώργιο Βλαχάκη, την Υπεύθυνη Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ηρακλείου κ. Μαριάννα Δημητρίου  και τους επιστημονικούς συνεργάτες κ. Κων/νο Φλουρή και κ. Μαρία Δρακάκη, εκπαιδευτές ενηλίκων.

Η ένταξη του Ηρακλείου στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO, αποτέλεσε ορόσημο για την Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας, αφού συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός στηρίχθηκε στην πολιτιστική κληρονομιά του Ηρακλείου ως συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου και με βάση τους 12 άξονες της UNESCO για τη Δια Βίου Μάθηση επικεντρώθηκε σε διάφορες ομάδες -στόχους του πληθυσμού της πόλης. Σκοπός η διαμόρφωση στάσεων ενεργών πολιτών για  μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς στη δια βίου μάθηση, ασφαλή, ανθεκτική που έχει ως όραμα την κοινωνική συνοχή, την οικονομική και πολιτιστική ευημερία και μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν κυρίως βιωματικό χαρακτήρα με έμφαση στη συλλογικότητα και την αλληλεπίδραση μέσω της τέχνης και της δημιουργικής αξιοποίησης των δυνάμεων του τόπου από το πεδίο της καλλιτεχνικής έκφρασης, της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της ακαδημαiκής κοινότητας γενικότερα.

Η πρώτη δράση συμμετοχικού σχεδιασμού αποτέλεσε σκόπιμα την κομβική παρέμβαση στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου για το δίκτυο “ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ” γιατί λειτούργησε ως αφετηρία μιας σειράς πρωτότυπων βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης και αλληλεπίδρασης των πολιτών με αφετηρίες από τα μνημεία της πόλης και το υλικό προώθησης του δικτύου της UNESCO.

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από τους κ. Φλουρή και κ. Δρακάκη προσκλήθηκαν πολίτες, φορείς, συλλογικότητες και αυτοδιοίκηση να αποτελέσουν  τα δομικά υλικά μιας κοινότητας που μαθαίνει, δημιουργεί και αναπτύσσεται Δια Βίου αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης.
Κατά τη διάρκεια του τριήμερου συμμετοχικού σχεδιασμού υλοποιήθηκαν πρακτικές που αξιοποιούν την συλλογική ευφυΐα, ενσωματώνουν και αναδεικνύουν την διαφορετικότητα και αναγνωρίζουν τη δια βίου μάθηση σαν μια φυσική διαδικασία ανθρώπων και οργανισμών να διαχειρίζονται τις αλλαγές.

To τριήμερο του συμμετοχικού σχεδιασμού αναδείχθηκε από την UNESCO ως καλή πρακτική και δημοσιεύτηκε στο newsletter του δικτύου . (http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/heraklion-greece-champions-active-citizenship-further-its-learning).
Οι συμμετέχουσες πόλεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης στο Κορκ της Ιρλανδίας δεσμεύτηκαν σε 27 αρχές/συμπεράσματα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση της οριστικής διακήρυξης του Συνεδρίου, η οποία θα δεσμεύει τις «Πόλεις που Μαθαίνουν» μέχρι το 2030 για ανάληψη πρωτοβουλιών και εφαρμογή δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σημαντική παράμετρος που αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της κατάργησης των παραδοσιακών δομών διακυβέρνησης και η προώθηση του πολυτομεακού σχεδιασμού και δράσεων για την υιοθέτηση της μάθησης ως θεμελιώδους προσέγγισης για την αειφόρο ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές της.
Επιπλέον ως κρίσιμη για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας επισημάνθηκε η συνεχής παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών και της στρατηγικής που εφαρμόζονται.

Περισσότερα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
EPALE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.