Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

«Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει» Πρώτο Επιστημονικό ΣυνέδριοΣυνέργειες για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης

Η διαμόρφωση μαθησιακής κουλτούρας συνεργασίας στην πόλη του Ηρακλείου, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη όλων εκείνων των δράσεων του δήμου που συμβάλλουν στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.  Παρόλο που στο δήμο καταγράφονται ποικίλες προσπάθειες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης το μέσο επίπεδο επιμόρφωσης παραμένει σε σημαντικά χαμηλό επίπεδο όπως εξάλλου καταγράφεται και από τις σχετικές συγκριτικές μελέτες για τη δια βίου μάθηση από την Eurostat.
Είναι συνεπώς περισσότερο από αναγκαίο να υπάρξει μια συντεταγμένη διαδικασία  μόχλευσης για την ανάδειξη, κινητοποίηση και διασύνδεση των μαθησιακών πόρων στην πόλη του Ηρακλείου.
Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν επιμορφωτικά προγράμματα για την καθημερινή ζωή της πόλης, όπως για παράδειγμα για τη διαχείριση του νερού και  των αποβλήτων, για τις παραδόσεις και τα έθιμα, για τη διατροφική αξία των τοπικών προϊόντων αλλά και για τις βασικές αρχές της αειφορίας.

Η μαθησιακή ταυτότητα της πόλης πρέπει να αναδειχθεί και να αναχθεί σε εμβληματική πρωτοβουλία μέσα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση
Τόσο η εμπλοκή της μαθητικής κοινότητας σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικής αντίληψη, όσο και η δια-μαθητική, δια-γενεακή και δια-γονεϊκή επικοινωνία πρέπει να αποσπάσουν την εστίαση της κοινωνίας ώστε να συμβάλλουν στην άμβλυνση αρνητικών κοινωνικών συμπεριφορών αλλά και να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε όλους τους συμμετέχοντες.
Ο ρόλος της καινοτομίας πρέπει να αναδειχθεί μέσα από την εκπαίδευση και κατάρτιση και να αποτελέσει αντικείμενο τους η διαχείριση της αλλαγής.
Η πόλη που μαθαίνειΟι ανάγκες Δια Βίου Μάθησης τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρηματιών και η εισαγωγή τους στη νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία αποτελεί ένα ακόμα από τα καθήκοντα του Δήμου ως προς την προσφορά του προς τους δημότες.
Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία είναι απαραίτητο να αναδειχθεί ως ανοικτός πόρος εκπαίδευσης και να γίνουν προσβάσιμες με την αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών
Η σημασία της μάθησης τόσο στην άτυπη όσο και στη μη τυπική της μορφή πρέπει να αναδειχθεί μέσα από συστήματα που αναγνωρίζουν και ανταμείβουν όλες τις μορφές μάθησης
Η αποτελεσματική χρήση των ICTs στον αγροδιατροφικό τομέα, τον  τουρισμό,  τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ικανοποίηση των αναγκών για Δια Βίου Μάθηση αλλά και να συμβάλλει στην ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση σε περιθωριοποιημένες ομάδες.
Για να εκκινήσει η διαδικασία ανάδειξης και μορφοποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών που θα εκκινήσουν την υλοποίηση των παραπάνω είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός διαρκούς φόρουμ πολιτών μέσα από μαθησιακές ομάδες που θα οδηγούν στη νέα γνώση θα παρέχουν ικανότητες και θα διαμορφώσουν τις στάσεις που θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής στην πόλη.
Σκοπός του διήμερου συνεδρίου είναι η διασύνδεση των φορέων μάθησης στο Ηράκλειο και η συνεργασία τους μέσα από την κοινή διαμόρφωση ενιαίου περιεχομένου, στόχων και στρατηγικής τα οποία θα μπορούν να είναι ορατά από τους πολίτες ως κοινή συνισταμένη των επιμέρους ενεργειών των φορέων.
Βασικός επίσης στόχος είναι η ανάδειξη πρωτοβουλιών πολιτών μέσα από δράσεις μάθησης και τη συσπείρωση και υποστήριξή τους από τους φορείς μάθησης της πόλης.

Στόχος είναι  η δημιουργία ενός διαρκούς φόρουμ πολιτών μέσα από μαθησιακές ομάδες που θα οδηγούν στη νέα γνώση, θα παρέχουν ικανότητες και θα διαμορφώσουν τις στάσεις που θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής στην πόλη.
Οι προτεινόμενες δράσεις θα ξεκινήσουν με την υλοποίηση ενός συνεδρίου το οποίο θα έχει ως βασική στόχευση την υλοποίηση τεσσάρων θεματικών αξόνων.
1.  Ο πρώτος θεματικός άξονας αφορά στην διασύνδεση των φορέων μάθησης στο Ηράκλειο.
2. Ο δεύτερος θεματικός άξονας αφορά στην συνεργασία των φορέων μάθησης στο Ηράκλειο μέσα από την κοινή διαμόρφωση ενιαίου περιεχομένου, στόχων και στρατηγικής τα οποία θα μπορούν να είναι ορατά από τους πολίτες ως κοινή συνισταμένη των επιμέρους ενεργειών των φορέων.
3. Ο τρίτος θεματικός άξονας αφορά στην κινητοποίηση των φορέων μάθησης στο Ηράκλειο με συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις εφαρμογής.
4. Ο τέταρτος θεματικός άξονας αφορά στην ανάδειξη πρωτοβουλιών πολιτών μέσα από δράσεις μάθησης και τη συσπείρωση και υποστήριξή τους από τους φορείς μάθησης της πόλης.
Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου
Γεώργιος Βλαχάκης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Καινοτομίας
Μιχάλης Καθαράκης, Διευθυντής Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου
Αικατερίνη Κική-Παπαδάκη, Κύρια Ερευνήτρια, Επικεφαλής Ομάδας, Εκπαιδευτική Έρευνα & Αξιολόγηση, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, I.T.E.
Εμμανουήλ Δρακάκης, Αντιπρύτανης,  Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
Μαριάννα Δημητρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου
Στέλλα Μανδαλάκη, Προϊσταμένη Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου  
Ειρήνη Στρατάκη, Επιστημονικά  Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ
Εμμανουήλ Πατεράκης, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου
Καλαθάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
Καλλιόπη Βελώνια, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Κορίνα Μηλιαράκη, Επιχειρηματίας
Κωνσταντίνος Μοχιανάκης, Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου
Μαρία Φουντουλάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου Ηρακλείου

«Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης»

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.