Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

"Ανάλυση των Διαδικτυακών Τόπων των Ελληνικών Δήμων, με βάση το Ελληνικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων"

Όποιος παρακολουθεί διαχρονικά την πορεία των ιστοσελίδων των Ελληνικών Δήμων θα έχει διαπιστώσει ότι τρεις ιστοσελίδες ξεχωρίζουν ως προς την δημοφιλία και την επισκεψιμότητά τους ( www.alexa.com )
Είναι οι ιστοσελίδες του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Ηρακλείου.

Οι πιο υποψιασμένοι αναγνώστες ίσως ερωτήσουν και όσο αφορά την ποιότητα τι γίνεται ; 
Ας μην σταματήσουμε σε προσωπικές κρίσεις και ας δούμε μια ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία των ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ Χ. ΠΑΤΡΑ και  ΒΟΓΙΑΤΖΗ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με τίτλο "Ανάλυση των Διαδικτυακών Τόπων των Ελληνικών Δήμων, με βάση το Ελληνικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων" που εκπόνησαν στα πλαίσια των μεταπτυχιακών τους σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων , Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Πολυτεχνική σχολή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Στην τριμελή επιτροπή επικύρωσης συμμετείχαν οι : Ι. Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιβλέπων Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιου Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων , Ε. Λουκής, Καθηγητής, Μέλος Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιου Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων , Σ. Κοκολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιου Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Όπως αναφέρουν στην περίληψη της εργασίας "Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση των Διαδικτυακών τόπων των 325 Δήμων της χώρας και ο προσδιορισμός της συμμόρφωσης τους στους κανόνες του Πλαισίου Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων. 
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του Πλαισίου Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων γίνεται κατηγοριοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης και εξ’ αποστάσεως έλεγχος ογδόντα (80) κανόνων (υποχρεωτικών, προαιρετικών, καθώς και επί μέρους στοιχείων συμμόρφωσης). Η συλλογή των δεδομένων, η καταγραφή τους και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων φύλλων εργασίας Excel. Ακολουθώντας προκαθορισμένη μεθοδολογία προσδιορίζεται με ποσοστιαία προσέγγιση ο βαθμός συμμόρφωσης των διαδικτυακών τόπων όλων των Ελληνικών Δήμων, με τους δειγματοληπτικά επιλεγέντες κανόνες που καλύπτουν ολόκληρο το εύρος και φάσμα των κανόνων του Πλαισίου Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων. 
Στην συνέχεια αφού γίνεται αποτύπωση σε διαγράμματα του ποσοστού συμμόρφωσης του κάθε Δήμου στις επί μέρους 13 βασικές κατηγορίες κανόνων που ορίζονται από το Πλαίσιο, προσδιορίζεται ο μέσος όρος συμμόρφωσης εκάστου Δήμου. 
Με βάση το κριτήριο αυτό ακολουθεί κατάταξη των Δήμων και ανάδειξη των δημοφιλέστερων εξ’ αυτών, σύμφωνα με το τελικό γενικό ποσοστό συμμόρφωσης τους, αλλά και σύμφωνα με τον βαθμό συμμόρφωσης τους σε κάθε επιμέρους ελεγχθείσα βασική κατηγορία κανόνων του Πλαισίου Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων. 
Στα συμπεράσματα παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα της εκπονηθείσας εργασίας, αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα." 


Την πλήρη εργασία μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

1 σχόλιο :

  1. Χρήσιμα στοιχεία, Κωστή. Την κοινοποιώ στη νυν διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης προς χρήσιν. Ευχαριστούμε!

    ΑπάντησηΔιαγραφή