Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

Εκπροσώπηση της χώρας από το Δήμο Ηρακλείου στο πανευρωπαϊκό Συνέδριο για θέματα ποιότητας στη Δημόσια διοίκηση,The 4th European CAF Users' Event

Ο Δήμος Ηρακλείου εκπροσωπεί τη χώρας μας  στην 4η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Οργανισμών που εφαρμόζουν το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) σε ειδική διημερίδα που θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2010 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Ο Δήμος Ηρακλείου καταβάλει συνεχή προσπάθεια στην κατεύθυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, που είχε ως αποτέλεσμα τη βράβευση του με το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τον Απρίλιο του 2009. Η πολιτική ποιότητας αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. 
Ο Δήμος Ηρακλείου διασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση και τη διαφάνεια, ενώ παράλληλα προωθεί τη διοίκηση μέσω στόχων με μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. 


Η αντιπροσωπεία του Δήμου Ηρακλείου, με επικεφαλής τον αρμόδιο για θέματα ποιότητας, αντιδήμαρχο Μανόλη Αλεξάκη, θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και εν γένει την πολιτική Ολικής Ποιότητας που εφαρμόζει στο σύνολο των υπηρεσιών του και να ανταλλάξει την εμπειρία και τη γνώση του με τους άλλους ευρωπαϊκούς δημόσιους Οργανισμούς.
Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ο μοναδικός φορέας από την Ελλάδα, επελέγη για το σκοπό αυτό, μετά από αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διοργάνωσης του Συνεδρίου.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η συνεχής βελτίωση που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε όλες τις εκφάνσεις της διοίκησης του Δήμου που επικεντρώνεται:
α) στη Στρατηγική και τον Προγραμματισμό,
β)στην αποτελεσματική διαχείριση πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές) και τις εποικοδομητικές συνεργασίες,
γ)στην προσπάθεια μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη και
δ) στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών με εργαλείο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την επέκταση των υποδομών για την πλήρη εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Ο Δήμος Ηρακλείου θα παρουσιάσει την εισήγηση : The use of new technologies as a trigger for innovation in the relationship with the citizen in the Municipality of Heraklion Crete Hellas

Το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου

THURSDAY 23 SEPTEMBER 2010


8.30 - 9.30    Welcome and registration of participants      
9.30 - 9.45    Welcome and opening
Opening speech
Minister Secretary of State, Romania
Presentation of the event
General Director of the Central Unit for Public Administration Reform, Romania National CAF correspondent, Ministry of Administration and Interior, Romania      
9.45 - 10.30    Plenary session 1      
    1a. The effective drivers for change. How to come to a culture of change in public sector organisations.
Michael Schindl, Schindl Rughase Partners      
    1b. The 8 principles of excellence. The way forward to an excellent organisation. Patrick Staes, Head of the EIPA CAF Resource Centre, Maastricht      
10.30 - 11.00    Coffee break      
11.00 - 13.00    Parallel sessions 1: 4 principles of excellence (efficiency oriented)
(4 sessions each with a scientific introduction, 2 or 3 cases and a discussion on the opportunities for further development)      
    Session 1: Management by processes and facts
1.1    Organisation: Hunedoara County Prefect’s Office (Romania)
Title: From CAF to ISO : the experience of Hunedoara County Prefect’s Office
1.2    Organisation: Corte d’Appello di Milano (Italy)
Title: The introduction of “process chain” logic in Corte d’Appello di Milano: bridging the gap between public functions and service provision in the management of justice
1.3    Organisation: Aust-Agder District Court (Norway)
Title: Improving work processes in a Norwegian District Court
Facilitator: Gudrun Vik (Norway)      

    Session 2: Mutually beneficial partnerships
2.1 Organisation: Regional State Administration Office of North Plain (Hungary)
Title: How to enhance the notoriety of the Regional State Administration Office of North Plain     
2.2    Organisation: Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de las Islas Baleares (Spain)
Title: The strategic decision-making of the cultural centers depending of the Council of Education and Culture to improve the deficit areas identified by the CAF evaluation.
2.3    Organisation: Government of the province of Styria and Styrian District Authorities
(Austria)
Title: The introduction of CAF in Styrian District Authorities
Facilitator: Monika Jurkovičová (Slovak Republic)      

    Session 3: Involvement of people
3.1    Organisation: Institution of the Prefect – Constanta (Romania)
Title: Involvement of people in the Institution of the Prefect – Constanta
3.2    Organisation: Haute Ecole provinciale de Charleroi Université du travail (Belgium)
Title: Evaluation of the teachers by the learners and its impact on the training process in the Superior Provincial School of Charleroi
3.3    Organisation: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Italy)
Title: Person and organisation: a balance between opportunities and bonds
Facilitator: Sabina Bellotti (Italy)      

    Session 4: Continuous improvement and innovation
4.1    Organisation: Municipality of Heraklion Crete Hellas (Greece)
Title: The use of new technologies as a trigger for innovation in the relationship with the citizen in the Municipality of Heraklion Crete Hellas
4.2    Organisation: The Danish Agency for Governmental Management (Denmark)
Title: Streamlining of the organisation
4.3    Organisation: National Social Security Institute for workers (Italy)
Title: CAF at the National Institute for Social Security
Facilitator: Lisbet Aabye (Denmark)      
13.00 - 14.30    Lunch break      
14.30 – 15.00    Plenary session 2: 4 principles of excellence – conclusions of the working groups
Panel discussion with the 4 chairpersons of the parallel sessions Facilitator: Nick Thijs (EIPA)      
15.00 – 15.30    Plenary session 3: Strategic planning in public administration
Luc Lathouwers, Secretary general & Inge Lynen, Advisor Flemish Government, Department of Government Affairs
Calin Emilian HINTEA, Professor within Babes Bolay University in Cluj Napoca, Romania   
15.30 - 16.00    Coffee break      
16.00 - 16.45    Plenary session 4: The procedure for external feedback
Gordana Žurga, Secretary, Ministry of Public Administration (Slovenia) Nick Thijs, Lecturer, EIPA CAF Resource Centre, Maastricht      
16.45 – 17.00    Plenary session 5: CAF and education
Ann Stoffels, EIPA CAF Resource Centre, Maastricht      
17.00 – 17.30    Debates – Conclusions of the first day      
17.30 - 19.30    CAF Users’ networking   
FRIDAY 24 SEPTEMBER 2010


8.30 - 9.00    Welcome      
9.00 - 10.00    Plenary session 6: Performance measurement/ monitoring
Åge Johnsen, Professor of Public Policy, Faculty of Social Sciences, Oslo University College
Alina Profiroiu –Phd. in Economy, Academy of Economic Studies, Faculty of Management in Public Administration      
10.00 - 10.30    Plenary session 7: 10 years of CAF
Highlights of the European report
Patrick Staes and Nick Thijs, EIPA CAF Resource centre, Maastricht      
10.30 - 11.00    Coffee break      
11.00 - 13.00    Parallel sessions 2: 4 principles of excellence (effectiveness oriented)
(4 sessions each with a scientific introduction, 2 or 3 cases and a discussion on the opportunities for further development)      
    
Session 5: Leadership and constancy of purpose
5.1    Organisation: OCMW Grobbendonk (Belgium)
Title: Horizontal Management: maximum involvement of Leadership. It is all in the mind
5.2    Organisation: Support Foundation European Social Fund Agency (Lithuania)
Title: Leadership in the Foundation European Social Fund Agency
5.3    Organisation: Nord-Trøndelag County Council (Norway)
Title: CAF as a tool for reporting on educational quality and a backdrop for drawing up political objectives
Facilitator : Karin Närep (Estonia)   

    Session 6: Corporate social responsibility
6.1    Organisation: The Institution of the Prefect - Timiş County (Romania)
Title: Specialty practice performed by students of the West University of Timişoara
6.2    Organisation: Musée de Mariemont (Belgium)
Title : Reflections about the museum and social integration in the Museum of Mariemont
Facilitator : Jean-Marc Dochot (Belgium)      

    Session 7: Results orientation
7.1    Organisation: The Autonomous Regional Administration of the Azores (Portugal)
Title: Self-assessment in the context of the management by objectives
7.2    Organisation: Ministry of Finance (Austria)
Title: Better results for the Austrian Finance Administration by using the CAF
7.3    Organisation: Tax Office Zamosc (Poland)
Title: Improved Quality of Service Delivery
Facilitator : Cristina Evaristo (Portugal)      

    Session 8: Customer focus
8.1    Organisation: Agricultural Insurance Organisation (Cyprus)
Title : The involvement of the farmers in the evolution and operation of the Agricultural Insurance Scheme in Cyprus
8.2    Organisation: City of Vantaa (Finland)
Title : The CAF implementation in the City of Vantaa
8.3    Organisation: Pôle emploi Pays de la Loire (France)
Title : Evaluation at the heart of the Pays de la Loire Job Centre
Facilitator: Marta Kuzawińska (Poland)      
13.00 - 14.00    Lunch break      
14.00 – 14.30    Plenary session 8: 4 principles of excellence – conclusions of the working groups
Panel discussion with the 4 chairpersons of the parallel sessions Facilitator : Patrick Staes (EIPA)      
14.30 – 15.00    Plenary session 9: The future of CAF
Patrick Staes and Nick Thijs, EIPA CAF Resource centre, Maastricht      
15.00 - 15.30    Closure of the event (Celebration of CAF users: n° 2000)    Διάβασε ακόμα : Δήμος Ηρ@κλείου – Οι Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη γειτονιά σου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.