Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

Πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για τις Περιφέρειες της Ευρώπης

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο των Ημερών Ελεύθερης Προσέλευσης 2010 (Open Days 2010), η Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύστησε την επαγγελματική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης RegioNetwork 2020 για τις περιφέρειες της Ευρώπης με σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των περιφερειακών αρχών και των κοινοτικών οργάνων.
Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποβλέπει στην εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών φορέων κατά τη διαδικασία της σύνταξης, ανάπτυξης και υλοποίησης των επιμέρους δράσεων της Στρατηγικής ΕΕ2020. Η διαδικτυακή πύλη του RegioNetwork 2020 είναι ανοιχτή σε όλους τους χρήστες για να δημιουργήσουν θεματικές ομάδες, να παρουσιάσουν τις περιφέρειές τους και να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητές της στο πεδίο της περιφερειακής πολιτικής. Στην πλειονότητά τους τα κείμενα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα είναι στην αγγλική γλώσσα, αλλά οι χρήστες μπορούν να λάβουν έγγραφα και στις άλλες επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Πληροφορίες:
https://webgate.ec.europa.eu/regionetwork2020/
*Από το Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.