Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Ανάπλαση Πόλεων :Τοπικός ή Περιφερειακός σχεδιασμός ;

Οι αναπλάσεις των πόλεων δεν μπορούν να σχεδιάζονται πλέον σε τοπικό επίπεδο, διότι οι επιπτώσεις τους γίνονται αισθητές σε γειτονικές περιοχές (δήμους και περιφέρειες). Παρόμοια, οι ενδογενείς μηχανισμοί κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικο-χωρικής απομόνωσης επηρεάζονται από αποφάσεις που λαμβάνονται σε υπερ-τοπικό επίπεδο. Αυτές οι παρατηρήσεις καθοδήγησαν το έργο των επτά εταίρων στο πλαίσιο του σχεδίου NODUS (Πρωτοβουλία URBACT), το οποίο ολοκληρώθηκε την περασμένη άνοιξη. 
Σκοπός του έργου αυτού, του οποίου οι μεθοδολογικές παράμετροι περιέχονται σε έκθεση που πρόσφατα δημοσιεύτηκε, ήταν να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και να βελτιώσει το συντονισμό ανάμεσα στις πολιτικές αστικής ανάπλασης και τα περιφερειακά προγράμματα χωροταξικού σχεδιασμού. 

Οι επτά εταίροι του έργου NODUS (3 περιφέρειες και 4 πόλεις) χρησιμοποίησαν τις εμπειρίες τους ως βάση για τον προσδιορισμό μιας μεθοδολογίας που βασίζεται στην πολυμερή συνεργασία για να αναπτύξει στρατηγικές αστικής ανάπλασης που είναι ταυτοχρόνως οριζόντιες (στο επίπεδο της γειτονιάς και του δήμου), κάθετες (λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης) και εγκάρσια (ενσωματώνοντας στην αναμόρφωση περιοχών άλλες κοινωνικές και οικονομικές πρωτοβουλίες). Συνοπτικά, η μέθοδος που αναλυτικά εκτίθεται στην ανωτέρω έκθεση διακρίνεται σε τέσσερα βήματα:

α. Μοντέλο πολυμερούς διακυβέρνησης για την οργάνωση πολιτικών ανάπλασης και χωροταξικού σχεδιασμού σε μητροπολιτικό επίπεδο ή σε επίπεδο πόλης-περιφέρειας.

β. Μέθοδοι αποτύπωσης φτωχογειτονιών βάσει αξιόπιστων δεδομένων για να δημιουργηθούν οι δεσμοί ανάμεσα σε φτωχογειτονιές και δυναμικές ζώνες ανάπτυξης.

γ. Πιθανές δράσεις για επιτυχημένα σχέδια ανα-μόρφωσης και κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα με όρους ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης.

δ. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε περιφερειακό επίπεδο για να πολλαπλασιαστούν οι θετικές επιπτώσεις και να επιτευχθεί μια εδαφική ισορροπία.

Πληροφορίες:
http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/nodus/homepage/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.