Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Ημερίδα Ενημέρωσης για το URBACT III στις 14 Νοεμβρίου 2014

Κοινωνική καινοτομία, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενσωμάτωση ειδικών ομάδων του πληθυσμού, σχεδιασμός αστικών αναπλάσεων, εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης των ΟΤΑ, νέα εργαλεία βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων: θέματα τα οποία απασχολούν τις ελληνικές πόλεις και βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαικού προγράμματος URBACT  θα συζητηθούν στην ημερίδα που διοργανώνεται με θέμα «Η νέα εποχή του URBACT III- υποστήριξη των πόλεων: οι επόμενες κινήσεις…» στην Αθήνα, την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Η  ημερίδα οργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε συνεργασία με την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος URBACT II και έχει ως στόχο την παρουσίαση του νέου προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας URBACT III, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των πόλεων στην υλοποίηση έργων του προγράμματος και τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν για τις πόλεις από τη δικτύωσή τους και τη συμμετοχή τους σε αυτά τα έργα. Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη της Τοπικης Αυτοδιοίκησης αλλά μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε έχει ενδιαφέρον για τα θέματα αστικής ανάπτυξης. Για τη συμμετοχή σας στην ημερίδα απαιτείται εγγραφή μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.     
Συμπληρωματικά θα γίνει παρουσίαση του πλαισίου της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς και η χρήση των νέων εργαλείων (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Α.Π.Το.Κ), Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) μέσα στο πλαίσιο αυτό. Θέματα όπως οι δυνατότητες συμμετοχής στα δίκτυα-έργα του νέου προγράμματος και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των εμπειριών από πόλεις που συμμετείχαν στα δίκτυα της τρέχουσας περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη των εργασιών.


Η αποτελεσματική λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Στήριξης με σκοπό τη σύνταξη ενός λειτουργικού Τοπικού Σχεδίου Δράσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των πόλεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα URBACT III. Οι πόλεις υποστηρίζονται με σεμινάρια, θερινά «πανεπιστήμια», ειδικές συναντήσεις, επίσκεψη εμπειρογνωμόνων κ.ά. σε εθνικό/ευρωπαίκό επίπεδο. Στα εθνικά σεμινάρια τα οποία έχουν τη μορφή συναντήσεων τύπου workshop πραγματοποιούνται ασκήσεις «επί χάρτου», συμμετοχικά παιχνίδια, συζητήσεις με εμπειρογνώμονες και ειδικούς σε θέματα αστικής ανάπτυξης, επιτόπιες επισκέψεις σε γειτονιές, κ.ά. Οι πόλεις έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το συμμετοχικό σχεδιασμό π.χ. να αναλύσουν τον ρόλο κάθε εταίρου με τη βοήθεια ενός πίνακα ή να δουλέψουν με εργαλεία διαβούλευσης. Με δεδομένο ότι τα νέα προγράμματα URBACT σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τρέχοντα θέματα αιχμής για τις ελληνικές πόλεις (καταπολέμηση της ανεργίας, αντιμετώπιση αστικής υποβάθμισης, οικονομική αναζωογόνηση, κοινωνική οικονομία, κ.λπ.) η λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Στήριξης μπορεί να έχει ευρύτερες θετικές επιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων αναμένεται να δημοσιευτεί το Φεβρουάριο του 2015.

Η αίτηση συμμετοχής στην ημερίδα πρέπει να σταλλεί μέχρι την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mkonstantopoulou@mnec.gr, mpapoutsi@mnec.gr και e.kefala@mnec.gr. 
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 από τις 09.00 έως 14.30 (ξενοδοχείο Αμαλία) στην Ελληνική γλώσσα. Η ημερήσια διάταξη της ημερίδας θα σας αποσταλεί μετά την εγγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, την επίσημη πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.