Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

«Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία»

1o Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή 
Αθήνα 1 - 3 Ιουλίου 2016

#ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ Πολεοδομίας (PhD, PPhD), τ. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

Με επιστημονική επιτροπή συγκροτηθείσα από από εκπροσώπους της διεθνούς  ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας και επίτιμους δημόσιους λειτουργούς, προσκεκλημένους ομιλητές εγνωσμένου κύρους, εισηγητές καταξιωμένους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, καθώς και συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου γνώσης και εμπειρίας στους τομείς τους και με εποικοδομητική παρουσία και συμβολή, πραγματοποιήθηκε το  1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία».

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης, & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας (ΙΝ.Ο.ΕΚ), υπό την αιγίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και στις εγκαταστάσεις του, στην Αθήνα 1 - 3 Ιουλίου 2016.

Η πρώτη ημέρα καλύφθηκε με τις εισαγωγικές ομιλίες του Προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας και πρώην Πρυτάνως Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,  χαιρετισμούς του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Πρυτάνως Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και εκπροσώπων ΕΚΠΑ, Συνόδου Πρυτάνεων, Ερευνητικών Κέντρων, Συνόδου Προέδρων Τ.Ε.Ι., Ο.Λ.Μ.Ε και  Δ.Ο.Ε.


Προσκεκλημένος Κεντρικός Ομιλητής ήταν το Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Διακεκριμένος Καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών του Πανεπιστημίου Texas Α & Μ, Δημήτρης Νανόπουλος, με θέμα  εισήγησης «Από τον Διαφωτισμό στον Διαφωτονισμό» (From the Enlightenment to the Enphotonment).

Το κύριο μέρος του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα, σε πέντε συνεδρίες, οι τρεις με παράλληλες ενότητες:
Α)α)Με τη λειτουργία σχολικών μονάδων και τον προϋπολογισμό του κράτους, με μελέτες περιπτώσεων από αριθμό περιφερειών, ασχολήθηκε η πρώτη. β) Με την οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων στα δημοτικά σχολεία, με μελέτες περίπτωσης από αριθμό περιφερειακών ενοτήτων της χώρας η δεύτερη. γ) Με τις γενικές εξετάσεις, την επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τις συνθήκες εργασίας, την επικοινωνιακή πολιτική στις ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες και τη δια βίου μάθηση ως προς την αγορά εργασίας, η τρίτη.δ) Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη διοίκηση της εκπαίδευσης, τη συμπεριφορική προσέγγιση των καταθετών και δανειοληπτών στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, την ανάπτυξη των σύγχρονων δημοσίων λειτουργών  μέσα από τη μάθηση, καθώς και τις δυνατότητες και προοπτικές του ΕΑΠ, η τέταρτη.  

Β)Την προσκεκλημένη ομιλία του  Ηarry-Antony Patrinos, Practice Manager, World Bank, με θέμα «The  returns to Education and Skills Issues:International Evidence», ακολούθησε η απονομή  Τιμητικής Πλακέτας στον διεθνώς διακεκριμένο επιστήμονα στο πεδίο της Οικονομικής της Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιο Ψαχαρόπουλο (George Psacharopoulos) και σύντομη  παρέμβασή του.

Γ)α)Η αξιολόγηση της επένδυσης στον τομέα της εκπαίδευσης, το ανθρώπινο κεφάλαιο ως προς την οικονομική ανάπτυξη, η σύγκριση μέσης γενικής και τεχνικής κατεύθυνσης ως προς την επιλογή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι τομείς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Υγείας ως παράγοντες επίδρασης οικονομικής μεγέθυνσης των περιφερειών, ήταν το γενικό αντικείμενο της πρώτης παράλληλης ενότητας.β)Η πρακτική άσκηση στα πανεπιστήμια,  η χρηματοδότησή της, η καινοτομία, η εκπαίδευση ενηλίκων και η οικονομική ανάπτυξη, αποτέλεσε  το γενικό αντικείμενο της δεύτερης παράλληλης ενότητας. γ) Η αποδοτικότητα, η καινοτομία, η ποιότητα και η χρηματοδότηση των μονάδων εκπαίδευσης, η αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης και η συμμετοχή των μεταναστών, ήταν το περιεχόμενο της τρίτης  παράλληλης ενότητας.δ)Η αγορά εργασίας και η απασχόληση κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ευρωπαϊκοί δείκτες εκπαίδευσης, το πρόγραμμα ‘’my name is teacher’’ του Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, .οι διαφορές μεταξύ των US GAAP και των IFRS κατά τα έτη της οικονομικής κρίσης σε βασικά εννοιολογικά μεγέθη, καθώς, τέλος,  οι παράγοντες επηρεασμού των τιμών των αγορών κατοικιών, αποτέλεσαν  το γενικό αντικείμενο της τέταρτης παράλληλης ενότητας.

Δ)α) Η αναγνώτιση των αναγκών training  των νέων Ελλήνων επιχειρηματιών, το Nation branding για την εκπαίδευση και την έρευνα, η συνεισφορά του ελληνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας, η επίδραση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη επί της καινοτομίας σε 12 χώρες της Ευρωζώνης, η έρευνα και η καινοτομία στη μακροπεριφέρεια της Αδριατικής, αποτέλεσαν θεματικό αντικείμενο της πρώτης ενότητας. β)Η επιχειρηματική καινοτομία, οι καταθέσεις των νοικοκυριών σε τέσσερας νοτιοευρωπαϊκά κράτη, οι επιδράσεις εργασίας, κεφαλαίου, επενδύσεων και δαπανών στο περιφερειακό προιόν, το κόστος και η απόδοση της κρατικής πολιτικής στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία, όπως και η προώθηση του marketing και η καινοτομία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, αποτέλεσαν αντικείμενο της δεύτερης. γ)  Η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, η αντίληψη για τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα,αλλά και η σύνδεση με την αγορά εργασίας, αντιπροσώπευαν θεματική της τρίτης. δ)Το management, η οργάνωση  και διαχείριση δημόσιων φορέων (Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, κ.ά.) αποτέλεσαν θεματικό αντικείμενο της τέταρτης ενότητας.

Ε)Στην ολομέλεια παρουσίασαν εισηγήσεις τους οι κάτωθι Προσκεκλημένοι Ομιλητές: 
-Carayannis, G. Elias, Professor of Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship, Director of Research, Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship, European Union Research Center (EURC), Co-founder and Co-Director of Global and Entrepreneurial Finance Research Institute (GEFRI), School of Business, George Washington University, Washington. Θέμα: «Smart, sustainable and inclusive growth – theories, policies, practices, politics and implication for Greece. » 
-Mamantzakis Emmanuel, Professor of Finance, School of Business, Management and Economics, University of Sussex. Θέμα: «The role of financial education on growth. »
-Sakellariou Chris, Assoc. Professor, Department of Economics Humanities and Social Sciences, Nanyang Technologigal University, Singapore. Θέμα: «The 'true' private school effect across countries using PISA- 2012 Mathematics».

Αριθμός εισηγήσεων καταρτίστηκε και παρουσιάστηκε ατην Αγγλική.

Παράλληλα, η έκθεση των posters με τίτλους «Δια βίου μάθηση & Αγορά Εργασίας:Προκλήσεις και προοπτικές» και  «Δαπάνες Εκπαίδευσης: Μία συγκριτική καταγραφή ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρώπη»,  αντίστοιχα, απέσπασαν το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του κοινού. 

Την τρίτη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου (3.7.2016)  στην ολομέλεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα «Στρατηγικές – Πολιτικές για τη βελτιστοποίηση των σχέσεων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας, Καινοτομίας και Οικονομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη», με συμμετέχοντες  Καθηγητές ΑΕΙ και εμπειρογνώμονες, μέλη της νυν Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και τ.  Πρόεδρος Σώματος Οικονομολόγων Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.).

Η διεπιστημονική συμμετοχή, οι απόψεις, οι σχολιασμοί, τα παραδείγματα που παρατέθηκαν, αλλά και ο διάλογος και ο αντίλογος που αναπτύχθηκαν, εμπλούτισαν τη θεματολογία και συνεισέφεραν στη γενική προβληματική του επίκαιρου αυτού συνεδρίου, καταλείποντας περιθώρια και προσφέροντας βάσεις για περαιτέρω έρευνα κι ανάπτυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.