Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Ηράκλειο : Σε πιλοτικό δίκτυο πόλεων για την ανάπτυξη και προσαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)


"Το URBACT σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) λανσάρει ένα πιλοτικό δίκτυο πόλεων για την ανάπτυξη και προσαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε τοπικό επίπεδο!


Η ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN 2030 Agenda) επείγει όσο ποτέ άλλοτε. Το 2030 δεν είναι και τόσο μακριά και το νέο δίκτυο URBACT για την προσαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε τοπικό επίπεδο UN Sustainable Development Goals) θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση της διαδικασίας. 

Σε διάστημα σχεδόν δύο ετών, το πρόγραμμα URBACT, σε συνεργασία με το CEMR, θα υποστηρίξει 19 πόλεις διαφορετικού μεγέθους προκειμένου να μάθουν η μία από την άλλη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων για βιώσιμες πόλεις.


«Στόχοι ΒΑΑ στις πόλεις» – η φιλοδοξία


Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του URBACT και του CEMR του τρέχοντος έτους, το δίκτυο για την προσαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΟΗΕ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του URBACT στις 9 Μαρτίου 2021.


Ο κύριος στόχος του δικτύου είναι οι πιλοτικές πόλεις να ανταλλάσσουν γνώσεις μεταξύ τους και με άλλους ευρωπαίους και διεθνείς ομολόγους τους, να αναπτύσσουν ικανότητες ως προς τη διαδικασία τοπικής προσαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του ΟΗΕ στην επικράτειά τους και να αναπτύσσουν εργαλεία για την προσαρμογή των Στόχων ΒΑΑ σε τοπικό επίπεδο. Το δίκτυο αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ URBACT, CEMR, ΕΕ και διεθνών οργανισμών για την επίτευξη των ίδιων στόχων.


Η μέθοδος


Το δίκτυο αυτό θα στηρίξει μια ομάδα 19 πόλεων της ΕΕ που χρησιμοποιούν τη Μέθοδο του URBACT, δηλαδή αυτή της ολοκληρωμένης και συμμετοχικής μάθησης μέσω της δράσης για την υποστήριξη των πόλεων μέσω των ακόλουθων φάσεων:


  • Ενεργοποίηση (Μάρτιος-Απρίλιος 2021)
  • Διάγνωση (Μάιος-Ιούλιος)
  • Όραμα (Αύγουστος-Νοέμβριος 2021)
  • Σχεδιασμός δράσεων (Δεκέμβριος 2021- Μάιος 2022)
  • Καθορισμός δεικτών και οριστικοποίηση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Δράσης (Integrated Action Plans-IAPs), (Ιούνιος 2022 – μέσα Νοεμβρίου 2022)
  • Τελική φάση (μέσα Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2022)

Το πρώτο στάδιο θα επικεντρωθεί στη διάγνωση και τη γενικότερη εικόνα για να βοηθήσει τις πόλεις να προσδιορίσουν πού βρίσκονται τώρα και πού θα ήθελαν να βρίσκονται σε σχέση με την προσαρμογή των στόχων ΒΑΑ σε τοπικό επίπεδο. Το δεύτερο στάδιο θα επικεντρωθεί στο πώς θα φτάσουν εκεί που θέλουν μέσω του συν-σχεδιασμού δράσεων, της δημιουργίας ενός πλαισίου αποτελεσμάτων, της οριστικοποίησης των σχεδίων δράσης τους και της προετοιμασίας για την υλοποίηση τους.


Το δίκτυο θα παρέχει ευκαιρίες στους εταίρους να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το εργαλείο σχετικά με το Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βιώσιμες Πόλεις ( Reference Framework for Sustainable Cities-RFSC ) στη διαδικασία της τοπικής προσαρμογής των Στόχων ΒΑΑ καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, από τη μετάφραση των Στόχων ΒΑΑ σε τοπικό πλαίσιο, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και την απεικόνιση έως τη χαρτογράφηση τοπικών δράσεων και την εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης των Στόχων ΒΑΑ.


Αρκετά άλλα εργαλεία και μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν από την Eργαλειοθήκη του URBACT καθώς και από άλλες εξωτερικές πηγές. Δράσεις ευαισθητοποίησης θα σχεδιαστούν επίσης σε τοπικό επίπεδο για να συνεργαστούν με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και να δημιουργήσουν μια ισχυρή Tοπική Oμάδα URBACT (ULG).


Σε τοπικό επίπεδο, κάθε πόλη θα δημιουργήσει μια Tοπική Oμάδα URBACT (ULG) και θα εκπονήσει ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης (Integrated Ation Plan) με το αντίστοιχο ULG τους.


Σε επίπεδο δικτύου, ο επικεφαλής εμπειρογνώμονας θα εκπονήσει μια βασική αξιολόγηση και ορισμένα βασικά αποτελέσματα τα οποία θα είναι είτε συνδεδεμένα με τα στάδια σχεδιασμού της μεθόδου και της δράσης είτε με το περιεχόμενο που σχετίζεται με θέματα ή ιστορίες πόλεων.


Οι εταίροι


Με επικεφαλής την πόλη του Ταλίν, το δίκτυο συγκεντρώνει ένα ισορροπημένο και ποικίλο εταιρικό σχήμα:


Λιθουανία , Κλαϊπέντα (Klaipėda)


Γερμανία , Σόλινγκεν (Solingen)


Ιταλία , Ρέτζιο Νελ'Εμίλια (Reggio nell'Emilia)


Εσθονία , Ταλίν (Talin-Επικεφαλής πόλη-εταίρος)


Ολλανδία , Σιεδάμ (Schiedam)


Βέλγιο , Μουσκρόν (Mouscron)


Πορτογαλία , Μπράγκα (Braga)


Ιρλανδία , Τριμ (Trim)


Κροατία , Οζάλι (Ozalj)


Σλοβακία , Μπρατισλάβα (Bratislava)


Ελλάδα ,  Ηράκλειο (Heraklion)


Δημοκρατία της Τσεχίας , Τζιλλάβα (Jihlava)


Ισπανία , Μανρέζα (Manresa)


Πολωνία , Νζιερόνιοου (Dzierżoniów)


Ουγγαρία , Βεσπρέμ (Veszprém)


Ηνωμένο Βασίλειο , Γλασκώβη (Glasgow)


Γαλλία ,  CdA Λα Ροσέλ (CdA La Rochelle)


Σουηδία , Γκέβλε (Gävle)


Βουλγαρία , Μεγάλη Πρεσλάβα (Veliki Preslav)


Οι 19 πόλεις που συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο έχουν όλες επιδείξει μεμονωμένα ένα σημαντικό κίνητρο για να εξετάσουν με συστηματικό τρόπο την προσαρμογή των Στόχων ΒΑΑ σε τοπικό επίπεδο. Οι πόλεις-εταίροι καλύπτουν 19 διαφορετικές χώρες και έχουν διαφορετικό μέγεθος και δομή (μητροπολιτικές περιοχές, πρωτεύουσες, μικρές/μεσαίες πόλεις, συρρικνούμενες πόλεις κ.λπ.). 


Συγκρίνοντας τις διαφορετικές πραγματικότητες σε αυτές τις πόλεις μέσω του πλούτου αυτής της ποικιλομορφίας, θα είναι δυνατό να μοιραστούμε πολλές διαφορετικές ιδέες και λύσεις σε αυτή τη σημαντική πρόκληση. Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης σημαντικά για ένα πολύ ευρύ κοινό εκτός του δικτύου.


Όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας, οι «Πόλεις Φάροι» (Lighthouse Cities) από την ΕΕ και από την περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ΑΕΣ) (Eastern Partnership (EaP) μαζί με πόλεις από τον Παγκόσμιο Νότο (Global South) θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικτυακά σεμινάρια ή συναντήσεις για την παροχή άμεσων πληροφοριών και ανατροφοδότηση σχολίων.


Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες τους επόμενους μήνες να διαδοθούν τα αποτελέσματα με ένα ευρύτερο κοινό, όπως κατά τη διάρκεια του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (High-Level Political Forum on Sustainable Developmentτον Ιούλιο του 2021, της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities) τον Οκτώβριο του 2021, του Συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 2021, γνωστό και ως COP26 (Τhe 2021 United Nations Climate Change Conference, also known as COP26) τον Νοέμβριο του 2021, ή του 11ου Παγκόσμιου Αστικού Φόρουμ  τον Ιούνιο του 2022.​​"


Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε  στο urbact.eyssa@mnec.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.